Kulturen största hindret för digital transformation

Vi gör mer och mer digitalt, från mobilen och datorn. Och i framtiden kommer digitaliseringstakten öka. Detta är inget ”imaginary thinking” utan en oundviklig följd av människans ständiga strävan efter förbättringar.

Olika förväntningar på privatliv och jobb?
En spännande aspekt av digitaliseringen är att många gör skillnad på privatliv och jobb. Total digital närvaro är självklart i privatlivet – att köpa böcker och inredning, deklarera och göra bankaffärer på nätet. Vi vill ha det nu, utan ledtider och strul.

”Det sitter i väggarna”
Märkligt nog är förväntningarna på arbetsplatsen annorlunda, i synnerhet inom offentlig förvaltning. Där finns ofta en tradition i hur man handlägger ärenden. Enligt Robert Törne som tidigare varit tjänsteman vid Norrtälje kommun och numera är konsult på Sokigo, sitter kulturen bergfast i väggarna på många ställen och är svår att bryta.

– Tänk om alla tjänstemän ställde samma krav på sina egna processer? Att det självklart ska gå lika lätt och snabbt att söka skolplats eller bygglov och få svar i mobilen som att köpa resa på nätet, säger Robert Törne.

Tjänstemän behöver tänka lika på jobbet och civilt
De flesta är överens om att det är svårt att förändra människor. Däremot går det att ändra kulturen i en grupp. När man inför nya digitala metoder uppstår ofta oro och då måste chefen gå före, statuera exempel och inge mod.

 

”The only thing that can stop you is the doubt that you carry in your mind.”
Char Richardson