Kostnadsfritt webinar: Effektivare fordonsflytt – säkrare för alla!

Bilflytt gör det enkelt för dig att snabbt ordna ett flyttningsärende. Du guidas steg för steg i ärendet och det blir tydligt hur du utför olika delmoment. Från det att bilen upptäcks och du ska välja flyttningsgrund och lagrum till det att chefen ska följa upp ärendet.

Med Bilflytt håller du koll på när i ärendet brev ska skickas ut till olika intressenter. Du får förslag genom mallar på hur du kan formulera beslut och brev. Programmet dokumenterar alla händelser digitalt och det blir lätt att gå tillbaka och se vad som hänt.

Bilflytt underlättar genom hela kedjan

Bilflytt stödjer hela kedjan i ett flyttningsärende och ser till att det utförs lagenligt och korrekt. Systemet är webbaserat och kan installeras i organisationens egen miljö eller i vår molntjänst.

Datum för webinar

Vi går nu ut med Bilflytt version 1.4 och för dig som vill se nyheterna kör vi webinar vid två olika tillfällen:

Måndag 18/3 klockan 14.00-15.30
Torsdag 21/3 klockan 14.00-15.30

Några av nyheterna som kommer att visas är:
– Modernt GUI som fungerar lika bra på desktop som mobil/surfplatta
– Valbara kolumner på träfflistan vid sökning, möjlighet att exportera till Excell
– Karta för att se var fordonet anträffades
– Vid Värdering finns valbara värden
– Vid Kortflytt kan du ange fler parametrar än bara plats

Anmälan till kostnadsfritt webinar
Vill du få en chans att ställa frågor och lyssna på mer om Bilflytt?
Skicka ett mail till marknad@sokigo.com och uppge datum för webinar.

Har du frågor? Vänligen kontakta:
Affärsansvarig Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com, 031-339 47 42
Produktägare Lena Engberg, lena.engberg@sokigo.com, 0243-696 67