Kompletterande information Skolskjuts 6.12!

Nu har vi uppgraderat de första installationerna i vår driftmiljö till 6.12 och flera andra kunder har bokat in datum för sin lokala uppgradering. Därför känns det nu viktigt att förtydliga några delar som inte kom med i det förra informationsbrevet.

Modulen Planera turer
Med Skolskjuts 6.12 finns en helt ny planeringsmodul med stöd för avancerade ruttoptimeringar, samlingshållplatser för elever, kostnadsparametrar på olika fordon och mycket mer. Läs mer här.

Utökad underhållsavgift för den nya modulen Planera turer
Som vi informerade om på Kommunträffen 2017, för er som var där, så innehåller denna nya modul en licensierad 3:e partsprogramvara som vi då måste hantera med en utökad licens till Skolskjutsprogrammet. För befintliga kunder tar vi inte ut någon ny licensavgift för detta men ni kommer att få en utökad underhållskostnad på 500 kr i månaden som kommer att läggas i ett separat UH-avtal. Detta kommer att gälla från 2018-03-01 då vi räknar med att de flesta av er hunnit uppgradera till 6.12. OBS!! Detta gäller endast för kunder som har en fullständig Skolskjuts licens (både besluts- och planeringsdelen).

Gratis webbvisningar av nyheterna i Skolskjuts 6.12
Vi kommer genomföra kostnadsfria webbvisningar av nyheterna i 6.12 vid två tillfällen i början av 2018. Datumen är 18/1 och 15/2. Det blir dels en genomgång av de generella nyheterna i skolskjutsprogrammet och sedan ett lite längre pass med den nya modulen Planera turer. Räkna med att visningen tar ca 2 tim. Vi kommer att återkomma med mer information runt tiderna och hur ni enklast kan anmäla intresse för detta. Läs mer om nyheterna här.

Kontaktuppgifter
För teknikfrågor och bokning av uppgradering och läsårsbyte, kontakta Sokigo support, tel 0771-60 60 70 eller mejla support@sokigo.com
För övriga frågor, välkommen att mejla säljare greger.hellman@sokigo.com eller produktägare roger.engefelt@sokigo.com