Kommande versioner och ändrade systemkrav för FB

Vid årsskiftet 2017/2018 kommer en tvingande version som berör alla moduler inom FB. Anledningen är Lantmäteriets nya version av överföringsformatet, ÖFF 11.20. Förändringarna berör främst objekten byggnad och adress och de första ÖFF 11.20-filerna beräknas komma i samband med taxeringen. För mer information om FB 7.4.0, se mer information i tidigare nyhetsbrev.

Vill ni ha hjälp med installation av den nya versionen är det bra att kontakta oss på support@sokigo.com så snart som möjligt. Uppdateringarna prioriteras i den ordning vi får in beställningarna. FB 7.4.0 kan inte hantera 2017 års aviseringsfiler vilket innebär att den nya versionen inte kan installeras i förväg. Installationen måste därför göras så tidigt som möjligt i januari för att ni ska kunna avisera in 2018 års filer.

FB 7.4.0 kommer att ha samma systemkrav som nuvarande version FB 7.3.1. Tag en titt på systemkraven på produktsidan på hemsidan redan nu och kontrollera era Windowsserver- och databasversioner. Det finns en förändring gällande systemkraven för Oracle, se nedan.

Oracle versioner
Oracle har förlängt tidsperioden för support på version 11.2.0.4 till den 31/12 2018 (var tidigare maj 2017). Det innebär att FB 7.4.0 och övriga produkter från Sokigo som släpps före 31/8 2018 kommer att ha support för 11.2.0.4. Vi rekommenderar er som ligger kvar på 11.2.0.4 att planera in en uppdatering i god tid under 2018. Versioner tidigare än 11.2.0.4 supporteras inte och kommer inte under några omständigheter att kunna uppgraderas till FB 7.4.0. Vi följer de versioner som Oracle själva supporterar och kommer därför inte att testa på Oracle 12.1.0.1. FB 7.4.0 kommer även att testas mot Oracle 12.2.

Ny version av Ortofoto Visning
Förra veckan uppdaterade Lantmäteriet visningstjänsten Ortofoto Visning. För att fortsatt kunna använda ortofotot som bakgrund i Sokigos produkter, t ex GI och CSM, måste länken för anrop av ortofoto som WMS ändras. Den nya länken innehåller en mindre förändring, se rödmarkering: https://maps-ver.lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.1
För mer information se Lantmäteriets fullständiga tekniska beskrivning.

ÖFF 11.30
Vi fick för någon dag sedan information från Lantmäteriet om att det kommer en ny version av överföringsformatet, ÖFF 11.30, i slutet av mars 2018. Sannolikt tvingar det oss till en ännu ny version av FB Avisering och databas. Vi har ingen information om innehållet i ÖFF 11.30 idag och kan därmed inte bygga in stöd för det i FB 7.4.0. Vi återkommer så snart vi har mer information om det.

Förbättrad historikhantering
Vi har nu utrett skillnaderna mellan KID Statistik och SCB som slår när man tittar bakåt i tiden. Skillnaderna beror på en bugg i FB Avisering som berör personer som flyttat ut/utvandrat och senare kommit tillbaka till kommunen. Detta berör alla er som har FB KID.

Vi har också förbättrat våra beräkningsvyer och rekommenderar alla er som har FB Integration att uppdatera vyerna för FB Integration.

För information åtgärder som behöver göras, se Korrigera befolkningshistorik och integrationsvyer.pdf.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Helen Ekelöf, produktägare, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51