Bild på en traktor

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?

Karlstad kommun var i behov av att effektivisera sin gatu- och markskötsel. Under 2016  har Sokigo hjälpt kommunen att i projektform testa ProSmart för Gräs-och Snöröjning. Många av deras önskemål är nu uppfyllda!

Digitalt stöd för effektivare vardag
Kommunen önskade bland annat ett bättre arbete kring felanmälan och arbetsorder, både internt och externt. De behövde bättre uppföljning och återrapportering där externa entreprenörer utfört arbete, men även kunna följa upp hur mycket gräs som blivit klippt, vilka vägar som snöröjts med mera.

prosmart_3

Så här löste vi behoven
Genom att komplettera LV och Gata med Sokigos produktionsuppföljningssystem ProSmart, med sina användarvänliga planerings-, ärende- och uppföljningsfunktioner kunde vi snabbt erbjuda en lösning som täckte merparten av kundens behov. Efter att ha testat lösningen under sommaren har nu Karlstad valt att nyttja den för vinterns snöröjning och halkbekämpning. I mitten av november utbildades drygt 40 maskinförare på knappt 4 timmar!

Var med och påverka genom fokusgrupper
Lösningen i Karlstad bygger på att datautbytet mellan verksamhetssystemen och ProSmart hanteras med hjälp av FME. Vår vision är att erbjuda ett obrutet digitalt flöde mellan alla våra lösningar. För att lyckas på bästa sätt önskar vi att du är med och påverkar. Vi blir mer än glada om du vill höra av dig till Daniel, se nedan.

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?
Varmt välkommen att mejla till daniel.mattsson@sokigo.com eller ringa Daniel på 0250-308 89.