Julhälsning och information om version 7.4.0

Året lider mot sitt slut och vi längtar alla efter lite välbehövlig ledighet. Ledighet då vi får vila upp oss inför en hektisk start på det nya FB året!

Som ni alla säkert vet så börjar 2018 men en ny tvingande version av FB, till följd av förändringar i Lantmäteriets överföringsformat.
Det nya formatet, ÖFF 11.20, träder i kraft den 6 januari. För att läsa in det krävs version 7.4.0 av FB. FB KID går bra att avisera vidare oavsett version.

Vi vill informera om några viktiga saker att tänka på inför 7.4.0 uppgraderingen samt vilka datum som gäller för aviseringar från Lantmäteriet och Skatteverket. Tänk på att automatiska KID-aviseringar kommer att stoppa under helgerna eftersom det infaller röda dagar på vardagar.

Aviseringar under jul och nyår

Lantmäteriet
Information om innehåll Lantmäteriets nya format ÖFF 11.20 och Lantmäteriets aviseringar under jul- och nyår hittar ni här.

Skatteverket & FB KID Aviseringar
Information om Skatteverkets datum för aviseringar hittar ni här.
Tänk på att automatisk avisering till FB KID kommer att stoppa under helgerna eftersom röda dagar infaller på vardagar. Starta aviseringen manuellt och godkänn datumglappet. Efter helgerna kommer automatiken att ta vid igen.

Viktig information inför 7.4.0 uppdatering

Oavsett om ni har beställt konsulthjälp med uppgraderingen till FB 7.4.0 eller kommer göra den på egen hand så är det några saker som är viktiga att tänka!

  • Alla 2017 års aviseringsfiler MÅSTE vara körda innan uppgradering sker, detta gäller även aviseringsfiler för lägenhet. Version 7.4.0 kan inte under några omständigheter avisera ÖFF 11.10 filer. Den sista ÖFF 11.10 filen kommer på nyårsafton.
  • Ni behöver inte stänga av automatisk avisering. FB Avisering 7.3.0 stoppar automatiskt när det kommer en ÖFF 11.20 fil.
  •  I samband med databasuppgradering till 7.4.0 töms information om byggnad och adress helt i databasen. Informationen kommer tillbaka när engångsuttagen från den 6 januari läses in.
  • Tag alltid en backup av FB databasen (endast den databasen) under vecka 1 2018. Även ni som beställt konsulthjälp med uppgraderingen får gärna ber er IT att ta backup, meddela då konsulten att det redan är gjort.
  • FB 7.4.0 släpps måndagen den 8 januari. Då tillgängliggörs installationsfiler, versionsmeddelande och uppgraderingsinstruktioner på produktsidans FTP. Målsättningen var att lägga ut den nya versionen under vecka 1 men det har visat sig att även Sokigo får våra första ÖFF 11.20 filer den 6 januari. Vi måste därför läsa in det och testa hos oss innan vi tillgängliggör den nya versionen för er. Vi förutsätter att allt går bra och att release och konsultuppgraderingar kan genomföras enlig tidplan.
  • Den nya databasen kräver mer utrymme än tidigare, speciellt för SQL server, så kontrollera databasens storlek.
  • Om ni har FB Webb 7.2.1 idag så ändras länkarna till FB Webb och FB:s webbrapporter eftersom Tekis har utgått i produktnamnet. Uppdateringen till 7.4.0 innebär att rapportanrop från andra verksamhetssystem (t ex ByggR, Reflex, CSM mm) måste ändras för att rapporterna ska fortsätta att fungera. Detta bör tas om hand av systemansvarig för respektive produkt. Detta gäller endast er som har FB Webb 7.2.1 eller tidigare.
  • För att FB Webb 7.4.0 ska fungera fullt ut, med redigering av områden och förbättrade kartlager, krävs GI 3.6.

Kontrollera än en gång så att ni uppfyller systemkraven för den nya versionen. Systemkraven hittar ni här!

Sist men inte minst vill vi önska er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!