Verksamhetssystem för kommuner

E-tjänster för kommuner och digital förvaltning

Framtidens samhälle behöver dimensioneras utifrån att vi kommer vara fler. För att hantera att Sverige växer och att ärendena blir fler behöver den kommunala verksamheten bli effektivare.

Med e-tjänster kan medborgarna själva göra jobbet. Det gör att handläggarna slipper pappershantering. Med Sokigos digitala och kompetenta verksamhetssystem får din kommun ett obrutet digitalt flöde och betydligt kortare ledtider.

VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Kommunicera

I det digitala samhället är medborgarna en central resurs. Från mobilen kan de kommunicera med kommunen dygnet runt. Med automatiserad avisering får de veta: ”Din ansökan är komplett och vi börjar handlägga. Handläggaren heter Bo Vik på bo.vik@lyckobo.se”.

Läs mer

Analysera och planera

Var kan vi bygga nya områden? Var går fastighetsgränserna? Med våra marknadsledande lösningar kan du visualisera, analysera och planera. Våra expertsystem ger ett obrutet digitalt flöde med samlad och kvalitetssäkrad information.

Läs mer

Handlägga och inspektera

Kommunens ärenden blir bara fler och fler, men inte dygnets timmar. Med digitala expertverktyg och e-tjänster blir ärendeprocesserna effektiva. Medborgarna ansöker och kompletterar via smarta e-tjänster som interagerar med underliggande verksamhetssystem. Då hinner handläggarna beta av alla ärenden.

Läs mer

Följa upp och besluta

Vilka krav ställer en växande befolkning på samhället? Hur prioriterar vi klokast? En förutsättning för rättssäkra beslut är korrekt information. Med våra lösningar får du lättare att fatta strategiskt viktiga beslut, som håller över tid.

Läs mer

Underhålla

För att samhället ska fungera måste gator och städer underhållas. Med kompetenta verksamhetssystem och moderna GIS-lösningar gör kommunen detta betydligt effektivare. Då går det lätt att sköta snöröjning, skötsel av markytor och asfaltering.

Läs mer

Arkivera

Vi erbjuder lösningar för automatisk e-arkivering. Obrutna digitala flöden, från ansökan till arkivering. Informationen i ett modernt e-arkiv är alltid aktuellt och du hittar det du söker. Direkt i mobilen, plattan eller datorn.

Läs mer
VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder digitala flöden där medborgaren är i fokus

Vi på Sokigo är experter på digital utveckling. Vi förstår precis vilka digitala utmaningar din kommun står inför.

Vårt erbjudande är att hitta en lösning som verkligen: från e-tjänstplattformen via IT-stöd för myndighetsutövning till e-arkiv.

Ett digitalt flöde med medborgaren i fokus är det som präglat vår utveckling de senaste åren. Idag levererar vi effektiva informationsflöden, transparens och interaktion.

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Transformationen i dess spår förändrar hur vi arbetar, lever och verkar. För att vi ska fortsätta vara ett rikt välfärds- och kunskapsland måste alla vara med i den här utvecklingen.

KONTAKTA OSS
KUNDCASE / REFERENSER

Norrtälje effektiviserar med e-tjänster!

Norrtälje kommun hade högre mål kring sin e-service och kontaktade Sokigo för att få inspiration och en partner för genomförande. Kommunen ville ta ett nytt tag kring e-tjänster och säkra en hög servicegrad till invånarna. Fokus skulle vara på verksamhetsutveckling – inte bara teknik.

Läs mer...

Mora kommun och Sokigo i samverkan för korrekta hastigheter

I syfte att säkerställa att det digitala underlaget avseende gällande hastigheter är korrekt har Mora kommun och Sokigo i samverkan startat upp ett projekt för inventering av hastighetsskyltar. Mora kommun håller med resurser samt GPS och Sokigo står för mjukvara och användarstöd.

 

Läs mer...
KONTAKTA OSS

Kontaktformulär

Följ oss på Facebook och LinkedIn