SOKIGO DIGITAL FÖRVALTNING

Underhålla

Kommunen har uppdraget att underhålla gator, VA-nät, parker, idrottsplatser m.m. Frågor som kortaste vägen mellan a och b och vilka som berörs av vattenläckan är lätta att besvara med expertsystem och GIS-lösningar.

Kommunen utför sina uppdrag på ett effektivt sätt när information från många olika datakällor kan hanteras och snabbt spridas vidare till olika intressenter. Med våra expertsystem skapas ett automatiserat flöde och kommunens entreprenörer kan få tydliga digitala arbetsordrar.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

CSM

Marknadens mest kompetenta WebbGIS – till nytta för alla.
Läs mer

FB Fastighet och befolkning

En unik lösning för att sprida grunddata ingen kan klara sig utan.
Läs mer

Gata

Allt du behöver för att planera drift och underhåll av gator och cykelvägar.
Läs mer

ISM

Marknadens mest flexibla lösning för storskalig kartproduktion och spridning av geodata.
Läs mer

LV

Det kompletta verktyget för att ajourhålla kommunens gator och cykelvägar.
Läs mer

Mark

Hjälper till att hålla koll på kommunens alla ytor – lekplatser, parker och grönområden.
Läs mer

Reflex

Webbapplikationen som ger beslutsfattare, inspektörer och servicecenter nödvändig information samlad på ett ställe.
Läs mer

Vabas

Allt som behövs för att planera drift och under håll av VA-nätet.
Läs mer

Vägmärke

Mobilt stöd för inventering och ajourhållning av kommunens vägmärken.
Läs mer
KONTAKTA OSS

Kontaktformulär

Följ oss på Facebook och LinkedIn