SOKIGO DIGITAL FÖRVALTNING

Analysera och planera

I det kommunala arbetet ingår att planera för framtiden. Att bygga skolor, underhålla väg- och VA-nät och skapa nya detaljplaner.

Hur ser åldersfördelningen ut? Var behövs det nya äldreboenden? Med expertverktyget Focus Detaljplan skapar du snabbt detaljplaner enligt regler, riktlinjer och standard som gäller i Sverige.

Vår VA-lösning hjälper till att hålla koll på ledningsnät och planera framtiden. Med ett expertsystem för kommunens miljöverksamhet blir det enklare för kommunen att utföra tillsyner.

VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

CSM

Marknadens mest kompetenta WebbGIS – till nytta för alla.
Läs mer

FB Fastighet och Befolkning

En unik lösning för att sprida grunddata ingen kan klara sig utan.
Läs mer

Focus Detaljplan

Marknadens vassaste verktyg för konstruktion av detaljplaner enligt svensk standard.
Läs mer

Gata

Allt du behöver för att planera drift och under håll av gator och cykelvägar.
Läs mer

Geodatapaketet

I am test text for Image with text shortcode.
Läs mer

ISM

Marknadens mest flexibla lösning för storskalig kartproduktion och spridning av geodata.
Läs mer

LV

Det kompletta verktyget för att ajourhålla kommunens gator och cykelvägar.
Läs mer

Mark

Hjälper till att hålla koll på kommunens alla ytor – lekplatser, parker och grönområden.
Läs mer

Reflex

Webbapplikationen som ger beslutsfattare, inspektörer och servicecenter nödvändig information samlad på ett ställe.
Läs mer

Skolskjuts

Systemet som gör det effektivt och lätt att planera och fatta beslut i skolskjutsärenden.
Läs mer

Statistik

Genom ständig information i realtid blir det enkelt att följa upp hur verksamheten går.
Läs mer

Vabas

Allt som behövs för att planera drift och under håll av VA-nätet.
Läs mer
KONTAKTA OSS

Kontaktformulär

Följ oss på Facebook och LinkedIn