Hållbart och effektivt arbete med Vägmärke

Önskar du enkelt få en tydligare överblick av din kommuns vägmärken? Anmäl dig då till vårt kostnadsfria webinar om Vägmärke. Vi visar den nya versionen av vår webbaserade applikation för inventering, ajourhållning och underhållning av vägmärken och skyltar.

Få tydlig överblick över skyltläget i din kommun:
• Skylta i enlighet med kommunens föreskrifter
• Förtydliga bilden av skyltar som behöver bytas ut
• Planera utsättningen av skyltar i förväg
• Fånga inkonsistenser t.ex. för hastighetsangivelser

Jobba snabbare och mer klimatsmart
Tack vare det enkla förfarandet vid inventering kan du snabbt och enkelt bygga upp din databas med skyltar och dess status och dessutom få en tydlig kostnadsöverblick. Med endast några knapptryck i mobilen får du som skyltuppsättare all information du behöver innan du åker ut för åtgärd av felrapporterat vägmärke alt. uppsättning av nytt vägmärke. På så vis kan du effektivisera ditt arbete både tids- och klimatmässigt.

Datum och anmälan
• 4 december kl. 13.30-15.00
• 10 december kl 13.30-15.00
Sista anmälningsdag är två arbetsdagar innan respektive webinar.

Klicka här för att anmäla dig

Har du några frågor?
Ta gärna kontakt med Aris Kolovos, affärsansvarig via mail aris.kolovos@sokigo.com eller telefon 031-339 47 42.