Gör det enklare för invånare och företagare att skicka in rätt fastighetsbeteckning

Automatisk hämtning av fastighetsuppgifter

Ni vet väl att ni kan göra det enklare för era invånare eller företagare att skicka in rätt fastighetsbeteckning till kommunen redan vid ansökan?

Gör det enklare för sökande genom att erbjuda möjligheten att:

  • söka på fastighetsbeteckning via autocomplete
  • välja i lista över fastigheter som invånaren äger
  • per automatik hämta upp och fylla i uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren för vald fastighet

Men det tar inte slut där. Vi vill givetvis också att ni, kommunens handläggare ska känna av effekten och nyttan av detta genom:

  • Kompletta ärenden: med kopplingen till FB förifylls korrekt information direkt från Fastighetsregistret. På så sätt sparar handläggarna mycket tid som annars går åt till att säkerställa att informationen är korrekt. .
  • Tidsbesparing: beslut kan fattas snabbare på ärenden

Vill du veta mer om automatisk hämtning av fastighetsuppgifter?

Jag vill gärna berätta mer om hur vi kan förenkla för medborgarna i din kommun! Kontakta mig på carolina.rohrl@sokigo.com eller på 08-470 75 04.