Gör det enklare för invånare och företagare att skicka in rätt fastighetsbeteckning

Automatisk hämtning av fastighetsuppgifter

Ni vet väl att ni kan göra det enklare för era invånare eller företagare att skicka in rätt fastighetsbeteckning till kommunen redan vid ansökan?

Gör det enklare för sökande genom att erbjuda möjligheten att:

  • söka på fastighetsbeteckning via autocomplete
  • välja i lista över fastigheter som invånaren äger
  • per automatik hämta upp och fylla i uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren för vald fastighet

Men det tar inte slut där. Vi vill givetvis också att ni, kommunens handläggare ska känna av effekten och nyttan av detta genom:

  • Kompletta ärenden: eftersom informationen som kommer in i ärendena till handläggaren är komplett, kvalitetssäkrad samt korrekt med denna koppling bidrar det till färre kompletteringar och snabbare handläggning av ärenden vilket ger handläggare möjlighet att fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter.
  • Tidsbesparing: beslut kan fattas snabbare på ärenden

Vill du veta mer om automatisk hämtning av fastighetsuppgifter?

Jag vill gärna berätta mer om hur vi kan förenkla för medborgarna i din kommun! Kontakta mig på carolina.rohrl@sokigo.com eller på 08-470 75 04.