FAST, FOLK och RUTT 2.0 – ny version klar!

Dessa moduler har funnits i sin första version i något år. Nu släpps dessa i version 2.0. Med denna version följer en mängd nya funktioner och förbättringar.
Nedan följer kortfattad information av de större nyheterna:

FAST

  • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en fastighet och får fram en lagfaren ägare så kan ägarens övriga innehav direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in ägarens namn i sökrutan
  • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan
  • Fler integrerade rapporter från FB

FOLK

  • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en person och får fram en adress och fastighet där personen är folkbokförd så kan ev. andra folkbokförda personer på adressen direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in adressen i sökrutan
  • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan

RUTT

  • Visa köranvisningar efter en ruttberäkning
  • Importera en lista av viapunkter
  • Ändra ordningen på viapunkter för att besöka dem i bestämd ordning
  • Justera hastigheter i vägnätet. Dra ner hastigheten generellt på alla vägar pga tex. halka
  • Ange en maxhastighet i vägnätet innan du ruttberäknar

För dig som vill lära dig mer om nyheterna i CSM FAST, FOLK och RUTT så anmäl dig gärna till vår webbkurs ”Webbkurs CSM FAST, FOLK och RUTT ” som kommer att hållas under maj månad. Läs mer om kursen här!

För mer information om version 2.0, kontakta
Produktägare Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com, 031-760 15 57