FAQ och tips efter uppdatering till FB 7.4.0

Det har nu gått tre veckor sedan release av FB 7.4.0. I dagsläget har 131 kunder uppdaterat till den nya versionen och antalet ökar dag för dag. Jag tänkte därför sammanfatta våra mest förekommande frågor efter uppdateringen. Svar som kräver åtgärder kan du läsa mer om i dokumentet FB 7.4.0 UI för systemansvarig.pdf som du fick som länk i utskicket.

Fråga: Det går inte längre att se Arken länkar i rapporten fastighetsinformation?
Svar: Eftersom det innebär en kostnad till Lantmäteriet att anropa Arken för kunder som inte är med i geodatasamverkan så har vi har infört en behörighet på Arken länkarna. Tilldela den gärna till alla era användare så fungerar länkarna precis som tidigare igen. Se punkt 2 i dokumentet FB 7.4.0 UI för systemansvarig.pdf.

Fråga: Det går inte att välja fastighetsytor i kartan efter uppgradering?
Svar: Skapa om de spatiala vyerna för FB (punkt 6) och starta sedan om MapGuide tjänsten (punkt 7.1).

Fråga: Det går inte att komma åt FB:s rapporter från ByggR, CSM/Solen, GI eller annat verktyg.
Svar: Det beror på att länkarna till rapporterna har ändrats (kapitel 4).

Fråga: Rapporten fastighetsinformation kommer alltid upp i Wordformat när jag anropar den från en karta eller från ett verktyg utanför FB Webb.
Svar: Det har kommit en patch på FB Webb FIR som löser det problemet. Försäkra dig samtidigt om att du har övriga patchar som kom dagarna efter release av FB 7.4.0.

Fråga: Var kan jag se vilka versioner/patchar inom FB som är de aktuella?
Svar: Information om senaste gällande version samt vad som rättats i respektive patch hittar du under produktsidan för Fastighet och befolkning under teknisk information/ aktuella versioner,  PDF.

Fråga: Hur kan jag se vilken patchversion av FB Webb 7.4.0 jag har installerad?
Svar: Starta FB Webb och gå till valfri flik. Klicka på versionsnumret längst nere till väster på respektive flik så visas det exakta versionsnumret.

 

Fråga: Jag vill ställa om så att FB körs med AD-användare efter uppdatering. Hur gör jag det?
Svar: Se dokumentet Att koppla FB till AD.pdf som finns på produktsidans FTP.

Fråga: Var på FTP:n hittar jag dokument?
Svar: Dokument som tillhör den aktuella versionen finns i mappen: Aktuell version/Manualer och installationsdokumentation/
Dokument som är mer av typen Tips och trix och versionsoberoende finns i mappen: /Anvandarstod/Dokument/
En del dokument finns i båda mappar för att inte missas.

Fråga: När kommer nästa version inom FB?
Svar: Det kommer en liten version i mitten av mars, FB 7.4.1. Anledningen till versionen är att Lantmäteriet kommer med ett nytt ÖFF-format, ÖFF 11.30. Sannolikt kommer FB 7.4.1 bestå av en tvingande version av FB Avisering och en frivillig version av FB Webb FIR.