Effektivare planprocess!

Bostadsbristen har ökat något enormt. Vissa saker går inte att påverka, men Sokigo har tagit ställning och driver nu utvecklingen mot mer digitalisering i samhället. Vi har tagit fram Focus Detaljplan för att bidra till effektivare planprocesser. Detta i sin tur kan leda till ett snabbare byggande.

Med Sokigos system Focus Detaljplan kan planhandläggarna snabbt skapa och komma fram till färdiga planer och bestämmelser. Och självklart följs den senaste SIS-standarden. Tidsvinsten beror på att man har ett bra system som hjälper handläggarna att komma fram till en färdig plan, där geometrikontrollen är en viktig del.

Fler än 100 kommuner och närmare 30 konsultfirmor använder Focus Detaljplan. Snart kommer det även finnas en digitalt standard som gör att man kan sprida information om detaljplaner och planbestämmelser mellan olika IT-system, både internt och externt.