Ecos webinar: Bli effektiv direkt i fält med applikationen Tillsyn

Applikationen ger dig möjlighet att utföra allt tillsynsarbete digitalt utanför kontoret. Via en surfplatta kan du med hjälp av skräddarsydda checklistor registrera alla typer av tillsyner och dokumentera med hjälp av kameran. Alla protokoll kan mailas direkt från surfplattan och registreras direkt i ärendet eller anläggningen i Ecos. Det går även att utföra tillsyner utan internetåtkomst när det behövs.

Delta på vårt kostnadsfria webinar och lär dig mer
Vi håller två webinar där vi berättar mer om hur Tillsyn effektiviserar ditt tillsynsarbete.

Anmälan
Anmäl dig med önskat datum till marknad@sokigo.com

Datum
10 december kl. 9 – 10
11 december kl. 10 – 11

Passar inte något av ovanstående datum vänligen kontakta någon av personerna nedan.

Har du några frågor?
Kontakta Anna Tell, Produktansvarig på anna.tell@sokigo.com
eller Jan Sjöbrand, Affärsansvarig på jan.sjobrand@sokigo.com