Ecos version 2.5 är snart klar för release

Den nya versionen av Ecos är snart klar och den innehåller bl.a. stöd för flera kommuner, SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell samt SLV:s nya kontrollområden. Versionen innehåller även en uppdaterad rapporteringsfunktion för 2019 år kontroller.

Tvingande version
Ecos 2.5 är tvingande att installera innan utgången av januari 2020, detta för att rapporteringen till Livsmedelsverket ska kunna göras i tid. Tidigare versioner av Ecos har inte stöd för Livsmedelsverkets aktuella version av XML-formatet för rapporteringen och inte heller 2020 års uppsättningar av operativa mål och kontrollområden.

Återöppna ärenden
Från version 2.5 kommer det vara möjligt att återöppna avslutade ärenden.

SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell
Version 2.5 kommer ha fullt stöd för att använda SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell för miljöfarliga verksamheter.

Stöd för flera kommuner
För kommunförbund och andra samarbeten kommer det nu stöd för att ange kommuntillhörighet för ärenden och anläggningar. Det blir även möjligt att styra avgiftsartiklarna så att de blir giltiga i en eller flera utpekade kommuner. Därmed finns stöd för kommundifferentierade taxor.

Utökad tidregistreringsfunktion
Den nya versionen ger stöd för att ange flera tidposter i samma händelse. Till varje tidpost i händelsen anges bl.a. om den är debiterbar, vilken artikel som ska användas, om tiden var planerad och vem som utförde tiden. Utöver detta kan tidsspecifikationer göras, helt fristående från debitering och artiklar.

Stöd för delegationsordning
En annan nyhet är möjligheten att lägga in sin delegationsordning, och om så önskas knyta den till dokumentmallarna. Vid upprättande av beslut kan sedan en eller flera paragrafer i delegationsordningen anges, för att visa med stöd av vilken del av delegationsordningen ett beslut har fattats.

Värdelista för köldmedier
För att kunna hantera nya blandningar och nya köldmedier som tillkommit, blir det möjligt att bygga ut och redigera listan av köldmedier och köldmedetyper. I och med detta upphör även Sokigo att underhålla listan över köldmedier i Ecos.

Sekretess i ärenden
Information om lagrum för sekretessmarkerat material blir obligatoriskt när ett ärende avslutas samt vid arkivering av ärenden.

Extern beteckning
Fältet för extern beteckning delas upp i två delar. Det blir ett fält för referensnumret och ett fält för vilken instans som avses.

Beställ din uppgradering!
Under en kort tid kommer många kommuner vilja ha installation av Ecos 2.5 utförd innan sista januari 2020, så hör av dig snabbt för att reservera din plats i installationskön. Maila till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en offert.

Vi planerar för officiell release under vecka 51
Versionen genomgår just nu interna tester hos Sokigo och kommer från nästa vecka testas av några kunder i deras testmiljöer. Därefter kommer en begränsad release att göras till ett fåtal kommuner. Under vecka 51 planerar vi att börja installera på bred front.

Ytterligare information om versionen kommer finnas tillgänglig på sidan för versionsinformation. Hjälptextdokumentet kommer uppdateras inom kort.

Systemkrav
Inga förändringar av systemkraven för denna version.

Övriga frågor?
Kontakta Lars Holgersson, lars.holgersson@sokigo.com, 08-404 31 70 gällande versionen och dess funktioner.
Kontakta Björn Söderlund, bjorn.soderlund@sokigo.com, 08-404 31 94 gällande installation och tekniska frågor.

Med vänlig hälsning
Lars, Johan och hela teamet som jobbar med Ecos!