Nu släpper vi Ecos v. 2.4!

 • Den nya funktionen Milstolpar gör det möjligt att konfigurera mätpunkter och guider till ärendeflöden. Milstolpar klarmarkeras av handläggaren allteftersom ärendet fortskrider.
 • Du kan nu spara sökkriterier och återanvända dem. Välj att dela sökningar med andra eller ha dina personliga sökningar sparade.
 • Tillsynsärende kan nu skapas direkt ifrån en fastighet och inte bara ifrån en anläggning.
 • Registrera-menyn låter dig skapa vilken sorts ärende du vill. Skapa först ärendet och fyll det sedan med händelser eller handlingar.
 • Mallar kan knytas till specifika ärendetyper och anläggningar. Systemadministratörer kan därmed minimera listan av valbara mallar per ärende.
 • Anläggningar kan namnges individuellt. Namnet kan också visas på fakturor.
 • Debiteringsunderlag kan nu aviseras manuellt. Underlagen kan också skrivas ut.
 • Flera nya dokumenttaggar har lagts till.
 • Behörigheter har tillkommit och uppdaterats.
 • Förloppsindikator vid uppladdning av filer har lagts till i alla registreringsdialoger.
 • Åtkomstlogg som visar vilka användare som besökt olika sidor kan laddas ned från huvudmenyn.
 • Loggfiler som skapas vid systemkrascher kan laddas ned direkt från Ecos och skickas till Sokigo kundservice den vägen.

 

Har du några frågor?
Kontakta Jan Sjöbrand, Affärsansvarig på jan.sjobrand@sokgio.com eller

Anna Johansson, Affärsansvarig på anna.johansson@sokigo.com.