Ecos 2 – början på något nytt

Ecos välförtjänta renommé på marknaden som det mest pålitliga systemet för miljö- och hälsoskyddskontor har nått en helt ny nivå. Det uppgraderade systemet – Ecos 2 – ger en mängd affärskritiska fördelar:

  • Flödet av miljö- och hälsoskyddsärenden blir tydligt och överblickbart.
  • Den täta integrationen med kartan gör det uppenbart hur saker och ting hänger ihop.
  • Handläggningen av ärenden blir säker och snabb.

 
Ecos 2 innehåller det som kunderna fram till idag bara kunnat önska sig. Ta till exempel en kommun som prövar en ny industrietablering. I det läget behöver handläggaren snabbt kunna överblicka både ärendet och geografin. Genom kartorna i Ecos 2 kan handläggaren direkt se om verksamheten kan störa intilliggande verksamheter eller om den exempelvis riskerar att påverka ett vattenskyddsområde.
 
Vi har lagt mycket krut på kartor i Ecos 2, säger produktägaren Lars Holgersson. Kartor är så centralt när man behöver se hur saker och ting hänger ihop. Missar man den informationen kan det blir dyrbart för alla inblandade.
 
En annan nyhet i Ecos 2 är den påtagligt förbättrade registerdelen. Ärenden, eventuella klagomål och tillsyner knyts väldigt tydligt till respektive anläggning, vilket gör det busenkelt både att följa upp och planera.
 
Är du redan kund rullar din licens vidare, och efter en uppdatering får du tillgång till Ecos 2. Då med alla fina nyheter och maximal affärsnytta.