Bild på en vinterväg

Du vet väl att vi uppgraderat till 3.0 inom LV-familjen?

LTF 3.0, för säker myndighetsutövning
Vår senaste version av LTF, 3.0, innehåller en uppdaterad datakatalog från Transportstyrelsen och det senaste stödet för föreskrifter.

3.0 ger bättre planering i Gata
Gata har med 3.0 fått sig ett rejält lyft. Med uppgraderingen får du tillgång till smart information och smarta funktioner. Det gör att du kan fatta betydligt mer rationella och effektiva beslut.
I planeringen visas allt du behöver veta om en viss sträcka för kommande år. Du får snabb hjälp att prioritera de sträckor som måste läggas om och kostnaderna för det. Smart information på kort tid med andra ord.

Tydligare offerter för bägge parter
I upphandlingar för exempelvis snöröjning eller annan drift behöver du som beställare kunna ange vilka körytor och sträckor det handlar om. Den som lämnar anbud behöver ett tydligt underlag för att kunna uppskatta kostnaden. Med Gata 3.0 blir det betydligt lättare att begära in anbud och du kan lättare få det du förväntar dig.

Systemstöd i LV Nätredigerare
Genom LV Nätredigerare 3.0 blir hela leveransprocessen effektivare . Ett nytt inbyggt stöd gör att eventuella fel spåras upp direkt. Med andra ord kommer det du levererar till Trafikverket att vara felfritt och ledtiden fram till det att vägnätsförändringarna slår igenom förkortas.
Det ovan nämnda är bara några av nyttorna med version 3.0. Vill du veta mer, få en offert eller hjälp med uppgraderingen är du välkommen att kontakta Sokigos kundrepresentant för din kommun eller Michael Hallgren, produktägare.