DISCOVER/DISCOVER3D

Discover är en kraftfull serie verktyg som utökar MapInfo Professionals effektivitet, analytiska och 3D-förmåga.

Visa MapInfo-kartor, gallerytor, punkter, linjer, volymmodeller och 3D DXF-objekt. Extrudera 2D-funktioner i 3D-objekt och skapa genomflygningar för videouppspelning.

Läs mer

För vem?
Discover från Datamine är ett Geografiskt Informationssystem (GIS) utformat speciellt för geovetenskap och erbjuder verktyg för att effektivt kalkylera, visualisera, analysera och kartlägga geodetenskaplig data. Sedan 1994 har Discover med MapInfo Professional som grund blivit det givna alternativet för geologer, miljöforskare, kartografer, prospekteringschefer och databasadministratörer. Sokigos kundkrets finns närmast inom offentlig sektor och planavdelningar, miljökontor, VA-enheter med flera.

Varför Discover/Discover 3D
Med Discover och Discover 3D får du möjlighet att utföra kraftfulla analyser och beräkningar av geodata – direkt i MapInfo Professional. Varför inte göra beräkningar och visualiseringar av NNH och andra höjddata.

I kombination med era andra GIS-data kan du skapa tydliga analyser av bland annat översvämningsrisker, skredrisken och avrinningsområden. Just hydrologimodulen är mycket kraftfull och kompetent. Skapa underlag för planering och risk- och sårbarhetsanalyser. Beräkna volymer för dammar och täkter.

Observera att sedan 2018 har Pitney Bowes sålt Disover-produkterna som nu ägs och utvecklas av företaget Datamine. Däremot är Discover fortfarande bundlat med MapInfo Pro.

Att använda Discover och Discover 3D
Märk att Discover finns i två versioner med lite olika kapacitet. De har i stort sett samma grundkapacitet men med Discover 3D omvandlar du vanliga 2D kartor till ett komplett 3D GIS. På det sättet kan du direkt och i realtid analysera och visualisera data och kartor i 3D.
Några funktioner:

 • Producera skalade geologiska kartor med titelblock, grids, legender, strukturella symboler, etc.
 • Support för stora gridformat, USGS DEM, GeoTiffs, Geopak etc
 • Verktygslåda för hydrologi : extrahera dräneringsfunktioner från gridytor, hålfyllning, flödesriktning, lutning, ackumulering och tröskelberäkningar, punktutvinning, hierarkisk strömrankning, avrinningsområde / avrinningsavgränsning
 • Importera LIDAR LAS-data som attributsatta punkter för 2D- och 3D-visning
 • Analysera och visualisera geokemiska data
 • (Discover 3D) Realtids 3D-navigering via musknappar och musrörelser
 • (Discover 3D) ”Fly-through” och uppspelning, med export till filmfiler
 • (Discover 3D) Visa ”cross-section” gränser och skapa enkla 3D solider
 • (Discover 3D) Griddad yt-display med omfattande kontroll av visningsegenskaper
 • (Discover 3D) Voxelmodelldisplay med tröskelvärden, isosurface och skiktvy
 •  (Discover 3D) Applicera höjd / djupprofiler på 2D-objekt i MapInfo / Discover
 • (Discover 3D) Skapa 3D-punkt moln och linjer
 • (Discover 3D) Avancerade digitaliserings- och redigeringsverktyg

MapInfo Discover (3D) erbjuder en mångsidig dataintegrationsmiljö som inte bara höjer produktiviteten hos dina tvärvetenskapliga projektgrupper utan ger dem också en ny plattform för att stimulera diskussion och berika analysarbetet. Fördelen med Discover är att den är byggd som tillägg till MapInfo Pro. Är du orienterad i MapInfo och har data i MapInfo format kommer du snabbt igång med Discover.

Väx vidare!
Sokigo erbjuder utbildning och konsultation på Discover och Discover 3D. Vi hjälper dig att skapa insikter och fördjupad analys.

Genom innovation, teknisk spetskompetens och i nära relation med våra kunder skapar vi på Sokigo långsiktiga relationer. Vi är experter på GIS och mobilitet och vi älskar att höra på era utmaningar i Er verksamhet. Hör av er!

Print Friendly, PDF & Email
KONTAKT
Bild på Magnus Jansson
Affärsansvarig

Magnus Jansson

Telefon 0950-236 39
Mail magnus.jansson@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 14 november, 2018.