Milda Larsson, projektledare på Sokigo

Digitalt stöd för ekonomiskt bistånd ska hjälpa fler tillbaka till arbetslivet

De senaste åren har det poppat upp många nya e-tjänster för medborgarna. I Nacka kommun har man utvecklat en e-tjänst för Ansökan om ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Den gör att människor som behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd på vägen mot egen försörjning får stöd mycket snabbare och kan slussas vidare till karriärvägledning.

E-tjänsten utvecklades främst för att Nacka kommun skulle få in fler kompletta ansökningar genom en digitaliserad process, men även för att fånga upp människor och hjälpa dem vidare till egen försörjning.

”Vi tror att människor kan och vill”

Kommunen har tidigare ägnat väldigt mycket tid till kompletteringar av ofullständiga ansökningar. Mellan januari och oktober 2017 ansökte 700 personer om ekonomiskt bistånd.

-Handläggarna har hög belastning samtidigt som de verkligen vill att kunderna ska få snabb hjälp. Att eliminera så många analoga steg som möjligt har gett väldigt stora vinster, berättar Milda Larsson, projektledare på Sokigo.

Arbetssökande slussas vidare till karriärvägledare

Förutom att ansökningsprocessen är snabb och digital lotsas kunderna vidare för karriärvägledning via e-tjänsten. För att fortsätta med sin ansökan måste de som ansöker passera ett moment där de ska välja tid med karriärvägledare.

För att kunna hjälpa medborgarna på bästa sätt kan de välja språk i e-tjänsten. Det gör att kommunen är förberedd när de ska möta dem i karriärvägledning eller granskning.

Effektivare arbete med e-tjänster

Vår e-tjänsteplattform Abou låter dig ta del av redan färdiga e-tjänster plus att du kan skapa egna utefter din kommuns behov. Förbättra vardagen för både medborgare och handläggare genom effektivare flöden. Bort med analoga moment och pappersarbete, det är dags att bli helt digital! Vill du veta mer om vår e-tjänsteplattform kan du kontakta Milda Larsson på milda.larsson@sokigo.com eller 08-470 75 12.

Vill du ha mer information om e-tjänster?