almedalen, internet of things, sokigo, digitaliseringen,

Digitaliseringen – även en politisk fråga

Vi lever idag i en omvälvande tid där det vi kallar digitaliseringen har börjat ta riktig fart. Den strukturomvandling vi står inför kommer påverka, locka och skrämma många människor, verksamheter och samhällsstrukturer. Under vårt deltagande under Almedalsveckan i Visby blev det tydligt att utmaningen även nått politiken – och att den smyger in som en brännhet fråga i debatten.

Digitaliseringen handlar i stort om att se över processer, att automatisera och förbättra verksamheter. I korta ordalag handlar det som paradigmskifte om, förutom att kunna förhöja kvalitet och upplevelser för den enskilde, att spara mantimmar och ersätta dessa med maskintid och automatik.

Många av våra egna kunder inom både offentlig sektor och industri går igenom denna transformering just nu. Vi har kommuner som förenklar och automatiserar t.ex. bygglovsprocessen med webbaserade och mobila e-tjänster och vi har entreprenörer i skogen som får uppdragsbeskrivning direkt på en karta i skördaren, samtidigt som produktions- och maskindata skickas in centralt i realtid för analys, produktionsstyrning och att optimera råvaruflöden.

Under vårt eget besök och de framträdande vi gjorde under Almedalsveckan kunde man se en tydlig trend vad gäller ämnen och innehåll i seminarier och debatter. Vare sig det handlade om infrastruktur-, samhällsutveckling, vårdfrågor eller andra heta politiska ämnen, så påvisades framtida lösningar som de flesta bygger på den digitalisering som måste få ånga på och i stora delar också accelerera. Här har våra politiker ett stort ansvar, att både förstå behoven men också ge förutsättningar genom att bland annat strukturera och förespråka tillgång till öppen data och att styra offentliga upphandlingar mot smarta och kommunikativa verksamhetssystem som gör oss alla bättre och effektivare.

Ett intressant exempel på riksnivå var ett Almedalsseminarium om ”Hur självkörande bilar kommer påverka samhällsbyggandet?” där bland andra Volvo och Trafikverket deltog. Vi står inför det faktum att självkörande bilar som kan bidra till ett mer hållbart och säkrare samhälle kan köra omkring i stor skala bara inom några år. Hur skall vi för att underlätta övergången, planera och omforma vår gatubild och stads- och trafikplanering? Hur bygger vi digital och fysisk infrastruktur för att stödja utvecklingen?

Själv deltog jag under en paneldebatt där ledande lokala politiker, bland andra tre kommunalråd fick ge sin syn på hur man vill utveckla sin samhällsservice och hur man kan bidra till att utveckla det Smarta samhället. Är man villiga att fortsätta verka för allas tillgång till uppkoppling, bygga digital säker infrastruktur för Internet of Things och förse samhället med öppen data som kan bidra till innovativa lösningar för en smartare region, stad eller by? Om jag där och då i Visbys ljumma sommarkväll tolkade svaren och reflektionerna rätt, kan vi alla känna oss lagom lugna.

Anders Haraldsson – är affärsutvecklare på Sokigo och jobbar bl.a. med innovation och strategi kring framtidens Smarta processer inom samhälle och industri och hur GIS/GIT kan vara en nyckel till framgången. Kontakta Anders på anders.haraldsson@sokigo.com.