Ta nästa steg med ett fullkomligt digitalt flöde

Ta din bygglovshantering till framtiden med ett system att växa i. Allt från digital stämpling till automatiserad handläggning och medborgardialog. Vår lösning tar bort monotona arbetsmoment, skapar en klar och tydlig dialog med medborgaren om dess ärende och ger en klar bild över processen för dig, dina kollegor och era kommuninvånare.

I grunden ligger vårt ärendehanteringssystem för bygglov (ByggR). ByggR leder till ett digitalt flöde, från det att en ansökan kommer in ända ner i det digitala arkivet. Automatiserad handläggning av bygglov gör att din kommun kan använda resurser på ett effektivare sätt.

Fyra tillägg som lyfter er ärendehantering

Medborgardialogen sköts av medborgaren

Minut Bygg digitaliserar alla era ärenden oavsett om de initierats genom en e-tjänst eller ej. Ni får en helhetslösning som sköter all medborgardialog kopplat till ByggR. Med hjälp av stöd och kontroller får den sökande hjälp att fylla i uppgifter korrekt och komplett redan från start. All återkoppling till medborgaren sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet. 

Automatiserad handläggning

Med Atom får ni en medarbetare som är på jobbet 24 timmar om dygnet, aldrig blir sjuk, alltid är tillgänglig och till och med jobbar på semestern. Atom ger en automatiserad bygglovsprocess och leder till en obruten digital kedja i byggärenden. Atom tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. Den tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

Tydlig överblick av ärendeprocessen

Visuell styrning är ett verktyg som ger dig total kontroll över ärendehanteringsprocessen. Du får en vy över olika ärendetyper och deras status både gällande tid och var i processen de befinner sig. Du väljer själv vilka data du vill ta del av, du kan sätta upp olika miljöer som visar olika typer av data i relation till varandra. Allt för att ge dig bättre kontroll och en effektivare arbetsdag.

Digital stämpling direkt

Du blir effektivare när du utesluter onödig pappershantering inom bygglovsprocesserna. Du får digitala dokument stämplade och signerade direkt när de registreras i ByggR. Du får rätt förutsättningar att fortsätta digitalisera och automatisera din verksamhet.

Vill du veta mer om det digitala flödet?

Säljare

Magnus Linzander

Telefon 073- 321 37 32
Mail magnus.linzander@sokigo.com

Följ oss på Facebook och LinkedIn