Sokigo Forest Användarträff 2020

Den 24-25 mars är det dags för Sokigo Forest Användarträff på Hotell Kristina i Sigtuna. Konferensen pågår från lunch till lunch med presentationer av nyheter, tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Pris
3 400 kr per person med helpension i enkelrum.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig.
Sista anmälningsdag är fredag den 28 februari. Din bokning är bindande men det går att ersätta anmäld deltagare.

Program
Dag 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.45 Inledning
13.45 – 15.00 Gemensam Grupp
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 17.30 Utveckling ForestPlan och TimberTrack (Gruppindelning)
TimberTrack – genomgång/utveckling
ForestPlan – genomgång/utveckling
17.30 – 19.30 Egen tid
19.30 – Middag

Dag 2
08.00 – 10.00 Utveckling ForestPlan och TimberTrack (Gruppindelning)
Fortsättning från gårdagen
10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 12.30 INFO och Dialog
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 Möjlighet för företagsspecifika frågor

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och mer information om Hotell Kristina hittar du genom att klicka här.

Varmt välkommen hälsar
Fredrik Lundkvist, Johan Karlsson, Andreas Hedin, Ulf Karlsson Borg, Rikard Lund

Sokigo Forest Användarträff 2019

Den 19-20 mars är det dags för Sokigo Forest Användarträff på Hotell Kristina i Sigtuna. Konferensen pågår från lunch till lunch med presentationer av nyheter, tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Pris
 3 200 kr per person med helpension i enkelrum.

Anmälan
Anmäl dig till caroline.hoppstadius@sokigo.com, meddela vid anmälan om du har eventuella matallergier. Sista anmälningsdag är onsdag den 13 februari.
Din bokning är bindande men det går att ersätta anmäld deltagare.

Program
Dag 1
12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.15 Inledning

13.15 – 14.30 AddSpatial (läget)
– När försvinner Solen?
– Olika typer av användare (Inköpare, Leverantör, Fastighetsägare, Entreprenör)

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.00 Efficture Virke (Virkesadministration)

16.00 – 17.00 Utveckling ForestPlan och TimberTrack (Gruppindelning)
– Timbertrack – genomgång/utveckling. Vad innebär det att gå från 6.84 till 7.0?
– ForestPlan – genomgång/utveckling. Rapporter

17.00 – 19.30 Egen tid

19.30 – Middag

Dag 2
08.00 – 10.00 Utveckling ForestPlan och TimberTrack fortsättning från gårdagen.

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 12.00
– INFO och Dialog, lite nytt
– Fastighet och avtal (Arrende)
– Kart och fastighetsdata
– PC-Skog – WMS på planer i TimberTrack och WMS på ortofoto mm i planerSQL-Server Historik (kravspec och möjligheter)

12.00 – 13.00 Lunch

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och mer information om Hotell Kristina hittar du genom att klicka här.

Varmt välkommen hälsar
Fredrik Lundkvist, Johan Karlsson, Frans de Roos, Ulf Karlsson Borg, Rikard Lund