Hantering av riskgrupper i FB och CSM

På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare.

Nya kartpaket för riskgruppshantering

För att underlätta för dig som kund att snabbt få fram viktig information i kampen mot corona skickar Sokigo med ett nytt kartpaket i den nya versionen av FB 7.6.1. I korthet innebär det nya kartpaketet att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Vi har även byggt ett motsvarande kartpaket till CSM.

Viktig del i kommunens stabsarbete!

Många kommuner är redan i full gång med att maximera nyttan med FB. En av dem är Ronneby kommun.
Riskgruppskartan visar ständigt uppdaterad information från Skatteverket som tydligt illustrerar personer som är 70 år eller äldre i form av prickar på kartan. Detta ger oss en tydlig översikt över riskgrupperna i Ronneby och förenklar vårt arbete med beredskap för insatser där behov kan uppstå, säger Yvonne Stranne, GIS-samordnare i Ronneby kommun.

De kunder som redan tagit del av de nya kartpaketen meddelar att det nya stödet i FB är mycket användbart i deras stabsarbete.

Var finns medborgare med extra behov?

De nya kartpaketen gör att alla med behov av informationen snabbt och enkelt kan få fram var medborgare som kan behöva extra stöd och insatser är folkbokförda.

Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap. Utöver det har vi anpassat rapporterna för brevetiketter till folkbokförda samt boenderapporten med ålderurval. I boenderapporten kan du även se vilka äldre som bor i ensamhushåll.

Till grund för den nya grupperingen och tematisering av kända riskgrupper pga. av ålder ligger en ny områdestyp. Den nya områdestypen är döpt till Riskgruppsområde och kan med fördel snabbt och enkelt laddas med demografiska statistikområden från SCB eller valfri annan geometri.

Kartpaketen förutsätter att kommunen har Sokigos FB med stöd för fastighet, byggnad, lägenhet och befolkning.

Boka tid för installation

De nya kartpaketen för FB och CSM är kostnadsfria men om du behöver hjälp med att få dem på plats i er egen miljö behöver du boka in en tid med någon av våra konsulter. Vi tror att många kommer vilja ha hjälp med den nya installationen av FB samt nya kartpaket till CSM, så vi ber vi dig vara snabb att reservera en plats i installationskön. Maila din beställning till kundservice@sokigo.com snarast möjligt. Du som har FB och/eller CSM uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du veta mer om hur just din kommun kan få tillgång till Sokigos utökade GIS-stöd som är särskilt anpassat för att ge extra stöd i arbetet med pågående coronautbrott? Kontakta gärna:
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, tel. 08-560 388 51
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakimhedlof@sokigo.com, tel. 08-404 31 86

FB 7.6.1 är nu klar för release!

Den nya versionen inom Fastighet och Befolkning, FB 7.6.1, innehåller stöd för förändringar i Lantmäteriets Direktåtkomst-tjänst, Taxering Direkt. På efterfrågan har vi också infört en behörighet för medborgarskap i FB KID 7.6.1.

Tvingande version
FB 7.6.1 är delvis tvingade att installera före 2020-04-01. Den tvingande delen är FB FIR Webb 7.6.1 och detta påverkar dig som har FB FIR RiksSök. Övriga delar kan installeras när som helst.

Från Lantmäteriet har det skett förändringar i formatet för 2019 års taxering. Förändringarna träder nu i kraft även för Direktåtkomsttjänsterna. Läs mer hos Lantmäteriet.

Sammanfattning av nyheter
Utöver den tvingande delen så innehåller versionen följande förbättringar:
– Ny behörighet för medborgarskap i FB KID
– Nytt område, kartlager och rapport för riskgrupper
– Uppdaterade databasvyer för sökning på avregistrerade fastigheter i Ecos

FB 7.6.1 omfattar en tvingande uppdatering av:
– FB FIR Webb 7.6.1

FB 7.6.1 omfattar valfria uppdateringar av:
– FB KID Webb 7.6.1
– FB Område Webb 7.6.1

Patchar som kan installeras i samband med uppgradering:
– Uppdaterade 7.6.0 databasvyer som behövs för Ecos 2
– FB:s Webbtjänst 7.6.0.2
– Patch på FB Webb Lägenhet 7.6.0.1
– Patch på FB Avisering 7.6.0.1

Vill du ha hjälp med installationen?
Många kommer vilja ha den nya installationen av FB 7.6.1, så vi ber vi dig vara snabb att reservera en plats i installationskön. Maila din beställning till kundservice@sokigo.com snarast möjligt. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du installera på egen hand?
Det går bra att göra den första tvingande delen av installationen, FB FIR Webb, på egen hand och beställa hjälp med övrigt.

Installationsprogram och dokumentation hittas som vanligt via FB-produktsidans FTP. Där loggar du in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

FB Aviseringstjänst och automatisk avisering
Aviseringar till FB påverkas inte av denna uppgradering utan fortlöper som vanligt oavsett version.

Systemkrav
FB 7.6.1 omfattar ingen databasuppgradering och således inga förändrade systemkrav.

Har du frågor?
Kontakta Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen och hela teamet som jobbar med FB

Vi visar den digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB

Webinaret riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.

Vi visar hur grundkartan hämtas från TopoDirekt, detaljplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras enligt SIS-standard för att skapa planmosaik i TopoDirekt och presenteras i CSM.

Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av flödet.

Välj ett av följande datum:
31 mars kl. 13.30-15.00
1 april kl. 13.30-15.00
6 april kl. 10.00-11.30
21 april kl. 10.00-11.30

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfritt webinar
Anmäl dig senast två arbetsdagar före respektive datum.

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Focus DP Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, 0221-722 54
Produktägare FB, Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51
Produktägare TopoDirekt, Fredrik Söderberg, fredrik.soderberg@sokigo.com, 08-586 235 02
Produktägare CSM, Per Hampus, per.hampus@sokigo.com, 08-457 47 55

För frågan om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.

Varmt välkommen!

Viktig information om FB version 7.6.0

En ny version inom Fastighet och Befolkning, FB 7.6.0 närmar sig och den nya versionen innehåller stöd för 2020 årsskiftesförändringar från Lantmäteriet och Skatteverket. FB 7.6.0 klarar även 2019 års aviseringsfiler och kan därför installeras redan i år.

Tvingande version
FB 7.6.0 är tvingade att installera innan 2020 års aviseringsfiler kan läsas in. Detta gäller både Skatteverket och Lantmäteriets aviseringar. Nuvarande aviseringsprogram, FB Avisering 7.5.0, innehåller ett stoppdatum som gör att aviseringarna med 7.5.0 stoppas automatiskt vid årsskiftet. Har du uppgraderat till FB 7.6.0 före årsskiftet rullar aviseringarna på som vanligt.

Nyheter från Skatteverket
UUID ersätter riksnycklar. Läs mer hos Skatteverket.

UUID måste beställas
UUID är en ny valbar termkod som måste beställas av dig som kund. Den måste finnas med i aviseringen senast vid årsskiftet eftersom riksnycklar försvinner då. Utöka din beställning med termkoden UUID i din avisering redan idag, men se till att Riksnycklarna ligger kvar i beställningen! Du behöver inte göra en omstart utan bara komplettera din befintliga avisering.

Du beställer enklast genom att maila navet.solna@skatteverket.se och uppge vilken beställning du önskar komplettera. OBS!! Förtydliga i beställningen att du vill behålla riksnycklar året ut.

Nyheter från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet sker förändringar i formatet för 2019 års taxering. Förändringarna påverkar både avisering och Direktåtkomsttjänster. Läs mer hos Lantmäteriet.

För information om aviseringsdatum kring årsskiftet, se nedan:
Lantmäteriet
Skatteverket

Avisering från Skatteverket
Glöm inte att kontrollera KID-aviseringen efter röda vardagar! Ibland har Skatteverket glapp i datumen i samband med röda dagar och då måste aviseringen köras manuellt.

Avisering från Lantmäteriet
Den första aviseringen i januari innehåller omstarter av ett antal informationsgrupper:
-01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
-31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
-37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Omstarterna levereras tillsammans med taxeringen 2020-01-04. Engångsuttagen ska slås samman till en fil, vilket innebär att FB Avisering måste köras manuellt. Rutiner för att ta hand om engångsuttag finns i FB Avisering.

FB 7.6.0 omfattar en tvingande uppdatering av:
– FB Avisering
– FB Databas
– FB Webb
– FB Webbrapport
– FB:s Webbtjänst
– FB Ytladdning
– FB Områdeshantering
– FB Integration

Vill du att vi hjälper dig med installationen?
Många kunder kommer att vilja ha installation av FB 7.6.0 innan årsskiftet så hör av dig snabbt för att reservera din plats i installationskön. Maila till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en offert. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan du kommer att bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Önskar du hjälp med inläsning av omstarten av Lantmäteridata den 4 januari, uppge det i din beställning. Har du FB Aviseringstjänst tar vi automatiskt hand om dessa omstarter.

Vill du installera på egen hand?
Vill du installera på egen hand tillhandahåller vi uppgraderingsinstruktioner i samband med officiell release.

Officiell release
Vi planerar för officiell release i slutet av november. När vi är klara mailar vi ut information. Samtidigt tillgängliggör vi installationsprogram och dokumentation via FB produktsidas FTP.

FB Aviseringstjänst
För dig som har aviseringstjänst tar Sokigo hand om aviseringarna fram till nyår, därefter pausas aviseringen tills version 7.6.0 är på plats. Gör du uppgraderingen på egen hand måste du kontakta Sokigos kundservice när du är klar, så att vi vet att vi kan fortsätta att avisera.

Systemkrav
Till följd av Oracles förlängda support för version 11.2.0.4 kommer även FB 7.6.0 att vara kompatibel med Oracle 11.2.0.4. FB 7.6.0 är den sista versionen som stödjer Oracle 11.2.0.4! Den förlängda supporten på 11.2 versioner utgår december 2020, se Oracles supportinformation.

Övriga frågor?
Kontakta Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com eller 08- 560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen och hela teamet som jobbar med FB

Sommarhälsning till dig som jobbar med FB

Sommaren är här och vi vill passa på att önska dig en riktigt härlig semester! Men innan dess får du här lite information från oss.

Du som har FB KID och automatisk avisering
Som alltid efter helgdagar bör du titta till din KID-avisering så att den rullar på. Om aviseringen har stannat vid Kristi Himmelsfärd, nationaldagen eller midsommar så måste du godkänna datumglappet och avisera ikapp manuellt, sedan tar automatiken vid igen.

Du som inte har FB KID
Allt fler ser en fördel med att ha kommuninvånardata, KID, som en del i sitt FB. Det ger stora möjligheter att snabbt och enkelt kunna se hur många eller vilka som bor var. Det underlättar avsevärt vid grannehörande och hantering av intressenter i ärendesystem och e-tjänster. Vill du veta mer om vad KID kan göra för just din kommun är du alltid välkommen att höra av dig!

Patch på FB Avisering
Vi har i dagarna lagt ut en patch på FB Avisering. Läs mer information om patchen här!

Kommunträffen 23-24 september 2019
Årets Kommunträff blir extra spännande. Bodens kommun kommer att berätta om hur FB används i ArcGIS och Karlskoga kommun om sin integration med myCarta. Vi visar också en allra första prototyp till FB Statistik, med efterföljande diskussion om innehåll och utseende.

Det blir också ett unikt tillfälle att skapa nya kontakter, dela med sig av erfarenheter och få tips från kollegor i andra kommuner. Läs mer om programmet och anmäl dig här!

Om du har frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08-560 388 51

Ha nu en jätteskön sommar!
Hälsningar Helen, Joakim, Anna, Magnus & Thomas

Tvingande version FB 7.5.0 klar!

Nu är en ny version inom Fastighet och befolkning, FB 7.5.0 klar och finns tillgänglig på vår FTP.

FB 7.5.0 omfattar:
– Tvingande förändringar från Lantmäteriet
– Nya områdestyper för Demografiska statistikområden och Postnummerområden

Tvingande förändringar från Lantmäteriet
Under de närmaste månaderna händer det mycket hos Lantmäteriet. Nedanstående tas om hand av i samband med uppgradering till FB 7.5.0.

Lantmäteriets information finns via länkarna:
ÖFF 11.40
Akt Direkt ersätter ArkenProxy
Krypterad FTP åtkomst

ÖFF 11.40
FB 7.5.0 är tvingade att installera innan aviseringsfiler i ÖFF 11.40 (v 13 2019) kan läsas in. Detta gäller Lantmäteriets aviseringar för fastighets- och lägenhetsinformation.

Samtliga ÖFF 11.30 filer måste vara aviserade FÖRE uppgradering. Ni måste därför ta ansvar för att avisera klart ÖFF 11.30 filer med nuvarande version.

Akt Direkt ersätter ArkenProxy
Nuvarande åtkomst med Arken Proxy stängs 4 juni 2019. Sokigo tillhandahåller en ny tjänst, Arken Service, för fortsatt åtkomst till Arken via Akt Direkt. Arken Service ingår för er som har FB FIR Arken. Med Arken Service nås akter på samma sätt som tidigare från FB:s webbrapporter, webbtjänster och kartlager. Arken Service integreras med kommande version av modulen FAST.

Önskar ni åtkomst till Arken från andra gränssnitt? Kontakta affärsansvarig joakim.hedlof@sokigo.com för en offert på Arken Service.

Krypterad hämtplats för aviseringsdata
Till följd av en ny säkerhetsskyddslagstiftning avvecklar Lantmäteriet icke krypterad åtkomst via FTP-klient och http-protokoll. Detta träder i kraft den 9 april 2019.

För er med automatisk avisering måste filhämtningen ställas om till Lantmäteriets nya krypterade hämtplats. För er som har Aviseringstjänst och/eller Uppgraderingstjänst tar vi hand om det. För er som beställt uppgraderingshjälp av Sokigo så kan vi ta hand om det i samband med uppgraderingen till FB 7.5.0.

FB 7.5.0 omfattar följande moduler:
– FB Avisering 7.5.0
– FB Databas 7.5.0
– Ny Arken Service 1.0.0

Vill du att vi hjälper dig med installation?
Om du inte redan beställt uppgradering till FB 7.5.0 så maila snarast din beställning till leveranschef stefan.idstam@sokigo.com.

Vill du installera på egen hand?
Läs uppgraderingsinstruktionen här.
Installationsprogram och dokumentation finns på produktsidans FTP. Lösenordet har du fått i ditt nyhetsmail från oss.

FB Aviseringstjänst
För dig som har aviseringstjänst tar Sokigo hand om aviseringarna fram till v 13, därefter pausas aviseringen tills version 7.5.0 är på plats. Gör du uppgraderingen på egen hand måste du kontakta Sokigos support när du är klar, så att vi vet att vi kan fortsätta att avisera.

Systemkrav
Till följd av Oracles förlängda support för version 11.2.0.4 kommer även denna version att vara kompatibel med Oracle 11.2.0.4.

Övriga frågor?
Kontakta produktägare Helen Ekelöf på helen.ekelof@sokigo.com eller 08- 560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen Ekelöf

Driftstörning – Fastighetsavisering fullständig

Vi har under dagen fått veta från Lantmäteriet att de har levererat felaktigt innehåll i aviseringar from fredagen den 1 februari. Felaktigheterna berör inskrivningsinformationen, dvs ägarinformationen.

Vad innebär det här för er?
Just nu innehåller er fastighetsdatabas, FB, felaktigheter, det kan t ex vara fel ägare på en fastighet. Det är bara en liten andel av inskrivningsinformationen som är fel men det går inte att lita på informationen då man inte vet vad som är rätt och fel.
Bristerna gäller uteslutande Inskrivningsinformation och uppdateringar registrerade under torsdagen 31 januari. Inskrivningshändelsen kan vara daterad tidigare. Mer information finns i det mail som alldeles nyligen kom från Lantmäteriet.

Du som ansvarig för FB i din kommun behöver meddela de som nyttjar FB information, via FB Webb, webbrapporter eller andra verksamhetssystem, om att informationen om ägare inte går att lita på just nu.

Lantmäteriet Direktåtkomsttjänster och därmed FB FIR RiksSök är inte påverkade och har således korrekt information.

Åtgärder
Det kommer att krävas en omstart av fastighetsinformationen för att komma till rätta med problemet. Det innebär att vi först tömmer all fastighetsinformation och sen läser in ett komplett grunduttag från Lantmäteriet. Detta kommer inte att påverka den historik som finns lagrad i er FB databas.

Du som ännu inte uppdaterat till FB 7.4.2 och därmed inte aviserat helgens filer har inga felaktigheter i din databas. Du omfattas likväl av omstarten eftersom det inte går att återskapa några korrekta aviseringsfiler.

Konsulthjälp
Ni kommer att erbjudas konsulthjälp från Sokigo för att utföra arbetet. Det du behöver göra, om du önskar hjälp, är att redan nu skicka din beställning till stefan.idstam@sokigo.com. I skrivande stund vet vi inte när, i vilken ordning samt hur många grunduttag per dygn Lantmäteriet kommer att skapa. Sokigo för en diskussion med Lantmäteriet om kostnaderna för konsultarbetet.

Vad händer nu?
Vi har en pågående och tät kommunikation med Lantmäteriet för att hitta den bästa lösningen. Vi förstår att ni har många frågor just nu men vi har inga fler svar att ge än så länge. Vi återkopplar snarast möjligt med statusuppdateringar.

Med vänlig hälsning
Helen och Joakim

Nu är FB 7.4.2 klar för release

Inför årsskiftet kommer även i år en ny tvingande release. Den nya versionen FB 7.4.2 berör flertalet moduler inom FB. Uppgradering till FB 7.4.2 måste göras innan inläsning av aviseringsdata daterad 2019.

I år sker förändringar från både Skatteverket och Lantmäteriet. Den stora förändringen från Skatteverket är införandet av skyddad folkbokföring. Från Lantmäteriet kommer den årliga taxeringen samt mindre förändringar i befintligt ÖFF-format.

Vi har också infört ett par högt efterfrågade önskemål. I FB Webb och rapporter finns numera information om juridisk form och ägartyp samt att vi visar namn, adresser med mera med inledande versal och gemener.
Läs mer om nyheterna i FB 7.4.2 i vårat versionsmeddelande.

Viktig information om skyddad folkbokföring
Till följd av införandet av skyddad folkbokföring får inte tidigare versioner av FB Webb eller KID Webbtjänsten köras mot FB 7.4.2-databas.

Eftersom skyddad folkbokföring är ett högre skydd än den tidigare sekretessmarkeringen kan vi numera hantera adresser för personer som är enbart sekretessmarkerade. Läs mer om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering i versionsmeddelandet.

Installation av FB 7.4.2
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till kundservice@sokigo.com snarast så återkommer vi med en offert. Vill du installera på egen hand följer du våra uppgraderingsinstruktioner, som du hittar i vårt senaste nyhetsbrev. Där beskrivs var du hämtar installationsfiler samt hur uppgraderingen ska genomföras.

God Jul och lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Mats samt Sokigo kundservice

Fjärde adventserbjudande från FB!

Sju dagar innan jul kommer här vårt fjärde och sista erbjudande från FB. Denna gång ger vi rabatt till dig som vill utöka och vidareförädla din FB-lösning.

Vårt erbjudande
Saknar du någon del i FB-konceptet har du nu möjlighet att komplettera. Från idag fram till 4:e advent, söndagen den 23 december, har du möjlighet att beställa valfri modul med 50% rabatt på startavgiften / licenskostnaden.

Erbjudandet gäller följande moduler:
FB Integration – Vidareförädlingen som gör FB unikt. I grunden lägesbestämmer vi befolkningen till byggnad och belägenhetsadress och lägenhet. I stället för att bara se folkbokförda per fastighet ser du exakt var befolkningen bor. Vi kombinerar data från fastigheter, byggnader, lägenheter och befolkningen och presenterar anpassad information utefter din verksamhet. Med FB Integration får du uppdaterad nulägesstatistik och korrekta beslutsunderlag.

FB Byggnad – Byggnadsinformation från Lantmäteriet hanteras i vår produkt FB Byggnad.Genom att sammanställa och förädla grunddata från Lantmäteriet ger FB Byggnad dig tillgång till aktuell byggnadsinformation. Exempel på byggnadsinformation är taxeringsuppgifter, nybyggnadsår eller boarea.

FB Lägenhet – Med lägenhetsinformation kan du enkelt presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns inom din kommun och hur folk bor. Lägenhetsinformation är en ovärderlig informationskälla för dig som jobbar med statistik, analyser och samhällsplanering inom den kommunala förvaltningen. Att veta hur folk bor och flyttar är grundläggande information för en bra bostadsplanering inom kommunen.

FB KID – Kommuninvånardata är grunddata som många verksamheter i vårt samhälle behöver dagligen. Genom att sammanställa och förädla grunddata från Skatteverket ger FB KID dig tillgång till alltid aktuell folkbokföringsinformation. Folkbokföringsinformation är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt tillhandahåller vi rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Ute i fält har du också tillgång till aktuell information via din telefon eller surfplatta.

Installationshjälp?
Önskar du hjälp med installationen beställs det av kundservice@sokigo.com. Uppskattad installationstid 2-4 timmar per modul, á 1 340 kr/timma under förutsättning att du tillhandahåller uppgifter för fjärranslutning till server med korrekta behörigheter samt övrig information som behövs för att kunna genomföra installationen.

För frågor och beställning vänligen kontakta:
Joakim Hedlöf, Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86.
Helen Ekelöf, Produktansvarig, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08-560 388 51.

Information om automatisk avisering

Eftersom Lantmäteriet och Skatteverket byter innehåll i aviseringsfilerna vid årsskiftet ska du undvika att avisera 2019 års aviseringsfiler med nuvarande FB Avisering. För att databasen inte ska bli felaktig och behöva laddas om måste aviseringsfiler från 2019 aviseras med FB Avisering 7.4.2.

Om du har automatisk avisering måste den stoppas före årsskiftet 2018/2019
Det går bra att stänga av automatisk avisering redan före jul för att slippa hantera detta i mellandagarna. Då kan 2018 års sista filer hanteras manuellt. Har ni beställt konsulthjälp med uppgradering till FB 7.4.2 kommer konsulten se till att eventuella återstående filer från 2018 blir aviserade.

Avstängning av automatisk avisering
Den automatiska aviseringen hanteras på den server där FB Avisering är installerat. Det är ofta samma server som FB Webb finns på. Aviseringen dras igång av Windows inbyggda schemaläggare, Task Scheduler.

För att stänga av automatisk avisering, ska du göra följande:

  • Starta fjärrskrivbord mot aviseringsservern
  • Gå till Windows schemaläggare och gå igenom de aktiviteter, tasks, som finns där
  • Notera vilka tasks som aviserar och vilka som hämtar filer
  • Högerklicka på en task som kör FB Avisering och väljer ’Disable’
  • Har du fler aktiviteter för aviseringar så måste alla tasks stängas av

OBS! Du får INTE stänga av filhämtningen, den ska rulla på som vanligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor kring detta? Kontakta:
Helen Ekelöf – Produktägare, helen.ekelof@sokigo.com, telefon 08 560 388 51
Joakim Hedlöf – Affärsansvarig, joakim.hedlof@sokigo.com, telefon 08-404 31 86