Extra påminnelse till alla CSM-kunder

Enligt tidigare information så avslutas Lantmäteriverkets Arken Proxy-tjänst i månadsskiftet januari/februari 2020. Den ersätts då istället av en ny tjänst, Arken Service.
Detta kan påverka flera av våra CSM-kunder med FB-kopplingar som inte uppgraderat CSM till 4.0. Även de kunder som utnyttjar lägre versioner av CSM och inte genomfört en moduluppgradering av CSM Fast till den senaste versionen blir berörda.

Vad innebär förändringen för de kunder som kör en äldre version av CSM eller CSM FAST?
För en CSM-användare innebär detta att länkarna till Arken, som finns direkt i CSM FAST-dialogen, slutar fungera. Samtliga FB-rapporter som öppnas från CSM FAST eller via ”info klick” i CSM påverkas däremot inte då dessa redan utnyttjar den nya Arken Service-kopplingen via FB. Som ”workaround” kan en FB-rapport öppnas med Arken-länkar (t.ex. Fastighetsrapport) då den befintliga länken i CSM FAST-dialogen inte fungerar korrekt före uppgradering.

Hur vet jag om jag har en äldre CSM FAST installerad?
Detta kan verifieras i CSM FAST-dialogen. Den korrekta versionen skall vara 2.1.0 eller senare. Alla versioner äldre än 2.1.0, exempelvis 2.0.0 som i bifogat exempel, måste uppgraderas. Detta kan ske vid en CSM-uppgradering eller som en separat CSM FAST-uppgradering för kunder som kör CSM 3.13 eller senare. Se instruktionsbild nedan för kontroll och verifiering av version.

Vad bör jag göra om jag har en äldre version av CSM eller CSM FAST installerad?
Kontakta någon av följande personer för mer information eller beställning av uppgradering:
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47
Leveranschef Stefan Hagström,stefan.hagstrom@sokigo.com, 031- 760 15 57

Sommarhälsning till dig som jobbar med CSM

Det har hänt mycket inom CSM under det första halvåret. Vi hoppas att du har läst om den nya CSM 4.0 plattformen som har ett helt nytt mobilstöd. Nyhet är även ett uppdaterat CSM Fast, Folk och Rutt. På gång är ett 3D projekt samt integrationsprojekt mellan CSM, FB, Focus Detaljplan och TopoDirekt. Det har varit trevligt att träffa en hel del utav er på våra kundträffar – Sokigo på plats.

Kom och träffa oss på Kommunträffen 23-24 september!
Kommunträffen har även i år ett digert program för dig som jobbar med CSM. Vi kommer berätta om alla nyheter samt vad som kommer att ske framåt runt CSM.

Du kommer få ta del av fördjupade demonstrationer runt geodatafunktion och våra verksamhetsapplikationer. Vi visar hur CSM, TopoDirekt, Focus Detaljplan och FB (Fastighet och Befolkning) kan samverka inom din digitala samhällsbyggnadsprocess.
Läs mer om Kommunträffen och anmäl dig här!

Hoppas att vi ses under Kommunträffen i höst men innan dess vill vi i CSM-teamet önska dig en trevlig sommar!

CSM 4.0 – Dags att boka uppgradering

CSM 4.0 är baserad på en ny generation av underliggande teknik och arkitektur. Det medför att CSM innehåller såväl efterlängtade nya funktioner och en rad välkomna funktionsförbättringar för bl.a. utskrifthantering, mobilitet och säkerhet.

Nya moduler och möjligheter
I samband med releasen av CSM 4.0 lanserar vi även den helt nya modulen DWG Import/Export samt StreetSmart som vi vet att många har efterfrågat. Vi är även i full gång med en integration mot den OpenSource-baserade 3D-lösningen Cesium samt ett stöd för hantering av digitala översiktsplaner.

Mer utförlig information om nyheter, webvisningar och utbildning kommer inom kort!

Uppgradera CSM 4.0
Vi rekommenderar samtliga kunder att genomföra uppgraderingen med hänsyn till att både ingående programvaror (Tomcat, Java, Openlayers) har stort behov av modernisering och många omvärldsförändringar ställer utökade och förändrade krav på produkten exempelvis kring GDPR, säkerhet samt dator-mobil responsivitet.

Planera in din uppgradering redan idag
Ta kontakt med oss på Sokigo för att planera in uppgradering till CSM 4.0 samt för att få pris.

Har du CSM FAST och CSM FOLK behöver även dessa uppgraderas. Det är även särskilt viktigt då uppgraderingspaketet inkluderar stöd för Lantmäteriets nya Arken-koppling.

För kunder med egenutvecklade applikationer i CSM kan uppgraderingen innebära merarbete och kräva lite större insatser och eventuell tilläggsutbildning.

Vill du veta mer?
Greger Hellman – Affärsansvarig, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47 eller
Fredrik Söderberg – Leveranschef, fredrik.soderberg@sokigo.com, 08- 586 235 02 för mer info eller för att planera in just din uppgradering!

FAST, FOLK och RUTT 2.0 – ny version klar!

Dessa moduler har funnits i sin första version i något år. Nu släpps dessa i version 2.0. Med denna version följer en mängd nya funktioner och förbättringar.
Nedan följer kortfattad information av de större nyheterna:

FAST

 • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en fastighet och får fram en lagfaren ägare så kan ägarens övriga innehav direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in ägarens namn i sökrutan
 • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan
 • Fler integrerade rapporter från FB

FOLK

 • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en person och får fram en adress och fastighet där personen är folkbokförd så kan ev. andra folkbokförda personer på adressen direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in adressen i sökrutan
 • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan

RUTT

 • Visa köranvisningar efter en ruttberäkning
 • Importera en lista av viapunkter
 • Ändra ordningen på viapunkter för att besöka dem i bestämd ordning
 • Justera hastigheter i vägnätet. Dra ner hastigheten generellt på alla vägar pga tex. halka
 • Ange en maxhastighet i vägnätet innan du ruttberäknar

För dig som vill lära dig mer om nyheterna i CSM FAST, FOLK och RUTT så anmäl dig gärna till vår webbkurs ”Webbkurs CSM FAST, FOLK och RUTT ” som kommer att hållas under maj månad. Läs mer om kursen här!

För mer information om version 2.0, kontakta
Produktägare Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com, 031-760 15 57

CSM 3.14 – ny version finns klar!

Vi är att glada att kunna informera om att CSM version 3.14 är färdigställd. Den nya versionen innehåller moduler, nyheter och förbättringar.

Nedan kortfattad sammanfattning av de större nyheterna:

Temafilter
Temafilter (datafiltrering) ger användaren möjlighet att begränsa de data som visas i kartan och i tabeller. Filtrering definieras av GIS administratören per datakälla, men det är slutanvändaren som väljer värden i filtren. Filtreringsverktyget kommer att hamna i temahändelser under temat.

WMS som användartema
Det är nu möjligt att skapa WMS som användarteman. De kan skapas genom att använda verktyget ”skapa användartema” och där skriva in en WMS GetMap url.

WMS Browser
Den nya WMS-browsern fungerar på samma sätt som den redan existerande WFS-browsern. Tjänstens WMS GetCapabilities läses in och WMS lager visas i listan. Det finns automatisk förhandsgranskning i kartan när ett WMS-lager är valt i listan. Det kan skapas ett WMS-användartema direkt ifrån WMS-browsern. Användartemat kommer att skapas som privat och finnas permanent.

WMS-support i CKAN-browser
CKAN-browser kan nu också visa WMS-tjänster, den nya WMS-browsern kan öppnas från CKAN.

Utökningar i Minimap

 • Det har lagts till en ny funktion som kan visa teckenförklaringar
 • Teman kan nu uteslutas från teckenförklaringar
 • Det har tillkommit två fält för allmänna beskrivningar
  o Beskrivning av kartan för användaren
  o Interna noteringar för webbredaktören
 • Kundspecifik styling av minimaps via CSS
 • Mallar – ”Fler layouter” i minimapredigeraren kan nu konfigureras som anpassade mallar. Dessa kan användas för att enhetlig och för att förenkla avancerad användning av minimaps

Förbättringar till GeoEnviron-modulen
Integreringen av Geoenviron har uppgraderats till den senaste versionen av Geoenviron API, vilket förbättrar prestanda i CSM betydligt.

Utökningar i Permission manager

 •  LDAP (AD) -sökningar kan nu innehålla mer än 1000 resultat
 • Permission Manager stöder nu LDAPS (LDAP Secure)
 • Kryptering av lösenord i filer

För dig som vill lära dig mer om nyheterna i CSM 3.14 så anmäl dig gärna till vår webbkurs ”Webbkurs för nyheter i CSM 3.14” som kommer att hållas under maj månad. Läs mer om kursen här!

För mer information om version 3.14, kontakta
Produktägare Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com, 031-760 15 57

Inbjudan till CSM kundträff i Lycksele 16 april

Välkommen på en kundträff om CSM i Lycksele. Passa på att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter kring CSM.

Plats: Sokigos kontor, Storgatan 28 i Lycksele.
Datum: 16 april
Tid: 08.30 – 15.00
Vi stratar med kaffe och smörgås och tar senare ett avbrott för enklare lunch.

Agenda
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Applikationer från Sokigo till CSM
• Integration med Fastighet och Befolkning

Vill du anmäla dig?
Anmäl dig till Anne Lindkvist senast 10 april. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och vi tar ut en avgift på 500 kr vid sen avanmälan.

Frågor?
För mer information, kontakta Karl-Erik Palm, 0250-308 83 eller Stefan Hagström, 031-760 15 57.

Inbjudan till CSM och ISM kundträffar

Under vecka 5 bjuder vi in er som jobbar med CSM och ISM till våra kontor i Stockholm och Göteborg för att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter kring våra produkter. Ta chansen att komma och träffa oss och se var vi jobbar.

29-30 januari Sokigos kontor, Löfströms Allé 1B, Sundbyberg. Karta.
1-2 februari Sokigos kontor, Vasagatan 45, Göteborg. Karta.

Användarträff ISM dag 1
Tid: 13.00 – 17.00 med avbrott för kaffe.
Agenda:
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Integration med Fastighet och Befolkning

Har ni inte bråttom iväg får ni gärna stanna på lite mingel från 17.00.

Användarträff CSM dag 2
Tid: 08.30 – 15.00 med avbrott för enklare lunch.
Agenda:
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Applikationer från Sokigo till CSM
• Integration med Fastighet och Befolkning

Vill du anmäla dig?
Anmäl dig till Anne Lindkvist senast fredag den 19 januari. Ange vilken/vilka dagar du vill delta och om du vill stanna på mingel. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och vi tar ut en avgift på 500 kr vid sen avanmälan.

Frågor
För mer information, kontakta Karl-Erik Palm, 0250-308 83 eller Stefan Hagström, 031-760 15 57.

Viktig information kring ISM och CSM

Vi vill uppmärksamma dig att Lantmäteriet stänger sin tidigare tjänst för visning av ortofoton den 5 september. Vi ber dig därför kontrollera konfiguration i CSM och ISM där dessa tjänster kan användas. Lantmäteriet Geodatasupporten har skickat information om detta till dig som är med i Geodatasamverkan.

Följ länken till Lantmäteriet och läs om den nya versionen av Ortofoto Visning!

CSM
I CSM kontrollera parameter [cartesia.lmv.orto.url]. Detta görs enklast via Admin Consolen under fliken, ”Configuration” – ”Parameters”, i filterfunktionen ange parameternamnet. Kontrollera att innehållet i parametern är: ”http://maps[cartesia.lmv.ver].lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.1”.

ISM
I ISM Admin kontrollera WMS-datakällor mot Lantmäteriet för visning av Ortofoton.

Nytt under solen för CSM

I juni gör vi den allra första installationen av produkten CSM 3.12.2. Det känns väldigt spännande! Parallellt uppgraderar vi CSM i ännu större skala. Välkommen att kontakta oss om du vill ha en uppgradering.

Under våren har vi byggt upp ett starkt team runt CSM vilket resulterat i bättre interna processer för test och paketering. Vi har även börjat arbetet med version CSM 3.13.0 och kommer snart testa den.

Nytt inom CSM 3.12.2
CSM BlomStreet (Globespotter) är en modul som kopplar samman CSM och BlomStreet (Terratec). Modulen gör att det blir enklare att navigera mellan de två systemen.

CSM, datamodulen för FB, integrerar grunddata från vår plattform FB Fastighet & Befolkning i din CSM. Datamodulen gör det enkelt att använda fastighets- och befolkningsdata från FB. Tillsammans med analysverktygen CSM AdHoc, kan du göra analyser för din verksamhet.

CSM Mobilsök har förbättrats för att hantera flera datakällor. Du kan köra CSM Mobilsök när du har aktiverat mobilläge i CSM.

Vi har även anpassat moduler till det nya Skin som kom i CSM 3.12.Dessutom har vi gjort buggfixar på ett flertal moduler.

Vill du veta mer? Kontakta stefan.hagstrom@sokigo.com eller lillemor.larsson@sokigo.com
CSM

Få ut mer av din CSM

Har du funderat kring att utöka användning av CSM i din organisation? Vi vill gärna uppmärksamma följande moduler som ger utökad användarnytta och användarfrihet, samt ger GIS-desktop stöd i arbetsprocesser. I exempelvis ”Adhoc”-modulen kan du göra analyser direkt i CSM.

Behörighetshantering (PM, AD / Single SignON)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd tillgång till funktioner, data och profiler. Behörigheten kopplas mot AD användare/grupper och understödjer Single SignON.

Avancerad digitalisering (Feature Edit)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd datafångst och editering av både geometri och attribut data. Modulen innehåller en rik uppsättning av enkla och avancerade redigeringsverktyg med snappningsstöd mot vektordata. Administratörer kan enkelt skapa värdelistor för attributdata och olika gruppindelningar av redigeringsteman.

Lägg till skikt och tematisering (userdata and userthemes)
En kraftfull användarmodul som ger ”dra och släpp” stöd för att lägga till/importera filer direkt i CSM eller skapa nya skikt från befintliga datakällor. Skapade datakällor och skikt kan administreras och tematiseras av användarna direkt i lagerdialogen och vara privata eller offentliga, temporära/permanenta samt kan av administratören överföras till den skarpa databasen. Från CSM ver 3.12 erbjuds även inbyggd geokodning.

Adhoc
Modulen erbjuder ett enkelt och avancerat gränssnitt för att göra olika typer av SQL-analyser som kan presenteras i kartan, sparas och exporteras till fil eller eget skikt för vidaretematisering och användning.