Danderyds kommun näst ut att använda TopoDirekt som MBK-system

Sokigo har fått förtroendet och förmånen att leverera TopoDirekt till Danderyds kommun. Efter en gedigen upphandlingsprocess stod Sokigo ut mest med sin nya helhetslösning TopoDirekt med inriktning mot MBK, Svensk Geoprocess och DRK.

”TopoDirekt ger stöd i hela MBK-arbetskedjan från fältdatabehandling till färdig kartprodukt. Samtidigt lämnar systemet utrymme för att bredda våra arbetsuppgifter och förfina vårt arbetssätt.” säger Roger Connysson, Kart- och mätchef

TopoDirekt är en MBK-lösning som passar in i ett heltäckande kommunerbjudande och utgör en viktig kugge för kommunens övergripande geodatahantering. TopoDirekt innehåller utöver de funktioner som krävs för den storskaliga kartproduktionen stöd för bl.a:

 • 3D och BIM
 • Import- och export till DWG, Shape, DGN, Mapinfo
 • Terrängmodeller, skapa höjdkurvor
 • Utbyte och beräkning av fältdata
 • Metadata
 • ÖP,DP (Översikt- och Detaljplan)

Lösningen gör att Danderyds kommun hittar funktioner i TopoDirekt som tidigare krävt program från olika leverantörer. Medarbetarna slipper hoppa mellan olika program och kommunen kan skära ner på antalet programvaror och minskar sina kostnader.

”Topodirekt är ett mycket användarvänligt och kompetent system som ändå känns bekant för vana CAD-användare. Vidare värdesätter vi att TopoDirekt är kompatibelt med andra system och Open Source-lösningar i synnerhet.” säger Roger

Vill du veta mer?

Niklas Eriksson, Produktägare för TopoDirekt
070-645 15 10
niklas.eriksson@sokigo.com

Roger Connysson, Kart- och mätchef på Danderyds kommun
08-568 912 69
roger.connysson@danderyd.se

Om Danderyds kommun

Danderyd är en grönskande storstadskommun omgiven av vatten, belägen cirka en mil norr om Stockholm. Drygt 32 000 invånare bor i Danderyd. Kommunen är en av landets till ytan minsta med en areal på cirka 28 kvadratkilometer. Kommunen består av fyra kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Om Topodirekt

TopoDirekt är en MBK-produkt som utvecklas i samarbete mellan Adtollo och Sokigo. Nyckel funktionerna är en stark egenutvecklad klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess. Utöver MBK-funktionerna hanterar även TopoDirekt bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet) och registerkarte-GML.

Kostnadsfritt webinar: Vill du lära dig mer om TopoDirekt i vår?

Vi vill visa dig vad TopoDirekt är och hur TopoDirekt kan skapa en enklare vardag för dig. Under 4 webinars går vi igenom grunder och fortsätter sedan med fördjupningar inom olika områden.

 

Webinar 1: Vad är TopoDirekt?

Vi går igenom hur en vanlig process i en mät- och kartorganisation på en kommun kan fungera. Vi börjar med att importera mätdata för att därefter importera de inmätta geometrierna i databasen. Sedan anpassar vi dessa mot befintliga geometrier i baskartan.
Vi kommer också visa hur du kan hämta upp geodata från baskartan och sedan enkelt skapar en nybyggnadskarta, skriver ut den som en pdf samt exportera den till en dwg-fil.

Tid och datum för webinar 1
Torsdag 7 mars kl 10:00-11:00
Måndag 11 mars kl 13:30-14:30

 

Webinar 2: Bredda TopoDirekt med tilläggsmoduler i Topocad

Topocad har många moduler som kan adderas till TopoDirekt. Vi ger en inledande introduktion till hur du i Topocad kan:
– Skapa detaljplaner enligt Boverkets senaste bestämmelsekatalog
– Hantera olika typer av punktmoln
– Projektera vägar och ledningar

Tid och datum för webinar 2
Måndag 18 mars kl. 10:00-11:00
Onsdag 27 mars kl. 13:30-14:40

 

Webinar 3: Dela geodata med Lantmäteriet i TopoDirekt

I TopoDirekt ingår det moduler för att utbyta geodata med Lantmäteret. Under webbvisningen kommer vi titta på hur TopoDirekt utbyter BAL- och registerkarteinformtion med Lantmäteriet.

Tid och datum för webinar 3
Tisdag 26 mars kl. 10:00-11:00
Tisdag 2 april kl. 13:30-14:30

 

Webinar 4: Så administrerar du TopoDirekt

Du kan administrera TopoDirekt på två sätt, dels via de systemfiler som finns i TopoCad men också med hjälp av ISM. Vid installation av TopoDirekt konfigurerar vi systemet med en mängd funktioner för att underlätta för dig. Det är fullt möjligt att göra justeringar utefter dina behov.

Under visningen kommer vi gå igenom några vanliga inställningar i Topocad.
– Påverka databasen och skapa eller förändra den med hjälp av ISM
– Distribuera ut kartor som finns i TopoDirekt som WMS-tjänster

Tid och datum för webinar 4
Onsdag 3 april kl. 10:00-11:00
Tisdag 9 april kl. 13:30-14:30

 

Anmälan till konstadsfritt webinar

Anmäl dig till marknad@sokigo.com, sista anmälningsdag är kl 12:00 dagen innan respektive datum för webinar.

Har du några frågor?
Kontakta Niklas Eriksson på niklas.eriksson@sokigo.com

Driftstörning – Fastighetsavisering fullständig

Vi har under dagen fått veta från Lantmäteriet att de har levererat felaktigt innehåll i aviseringar from fredagen den 1 februari. Felaktigheterna berör inskrivningsinformationen, dvs ägarinformationen.

Vad innebär det här för er?
Just nu innehåller er fastighetsdatabas, FB, felaktigheter, det kan t ex vara fel ägare på en fastighet. Det är bara en liten andel av inskrivningsinformationen som är fel men det går inte att lita på informationen då man inte vet vad som är rätt och fel.
Bristerna gäller uteslutande Inskrivningsinformation och uppdateringar registrerade under torsdagen 31 januari. Inskrivningshändelsen kan vara daterad tidigare. Mer information finns i det mail som alldeles nyligen kom från Lantmäteriet.

Du som ansvarig för FB i din kommun behöver meddela de som nyttjar FB information, via FB Webb, webbrapporter eller andra verksamhetssystem, om att informationen om ägare inte går att lita på just nu.

Lantmäteriet Direktåtkomsttjänster och därmed FB FIR RiksSök är inte påverkade och har således korrekt information.

Åtgärder
Det kommer att krävas en omstart av fastighetsinformationen för att komma till rätta med problemet. Det innebär att vi först tömmer all fastighetsinformation och sen läser in ett komplett grunduttag från Lantmäteriet. Detta kommer inte att påverka den historik som finns lagrad i er FB databas.

Du som ännu inte uppdaterat till FB 7.4.2 och därmed inte aviserat helgens filer har inga felaktigheter i din databas. Du omfattas likväl av omstarten eftersom det inte går att återskapa några korrekta aviseringsfiler.

Konsulthjälp
Ni kommer att erbjudas konsulthjälp från Sokigo för att utföra arbetet. Det du behöver göra, om du önskar hjälp, är att redan nu skicka din beställning till stefan.idstam@sokigo.com. I skrivande stund vet vi inte när, i vilken ordning samt hur många grunduttag per dygn Lantmäteriet kommer att skapa. Sokigo för en diskussion med Lantmäteriet om kostnaderna för konsultarbetet.

Vad händer nu?
Vi har en pågående och tät kommunikation med Lantmäteriet för att hitta den bästa lösningen. Vi förstår att ni har många frågor just nu men vi har inga fler svar att ge än så länge. Vi återkopplar snarast möjligt med statusuppdateringar.

Med vänlig hälsning
Helen och Joakim

Kostnadsfri träff om digital bygglovshantering!

Bygglovsprocessen digitalt och automatiserad!

Fler tagna beslut på kortare tid, samma resurser och nöjdare kunder som följd. Det finns handläggning och det finns digital handläggning.

Låter det för bra för att vara sant?
Digitalisering, digital transformation och robotisering – det är svårt att undvika det som sker runt om kring oss. Nu är det tid för nästa steg. Är du nyfiken på att uppleva bygglovsprocessen inte bara digitalt utan också automatiserad? Då är du välkommen att träffa oss!

Under våren kommer vi besöka fyra orter och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något av dessa tillfällen. Träffen riktar sig till dig som är handläggare, användare eller chef.

Vi delar med oss vår erfarenhet av en digital plan- och byggprocess och vi visar nytta och effekter av:
– digitala planbestämmelser
– fullt integrerade e-tjänster med verksamhetssystem
– bygglovsroboten Atom
– visuell styrning av verksamheten

Vi besöker följande orter:
Malmö 3 april, Malmö Börshus
Karlskrona 4 april, Clarion Collection Hotel
Göteborg 10 april, Hotell Liseberg Heden
Karlstad 11 april, Residenstorget Konferens

Tider
Vi inleder med kaffe och smörgås 09.00 och börjar sen passet 09.30.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Fortsättning
14.30 Vi avslutar dagen med fika.

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort och datum samt om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast 1 mars.

Varmt välkommen hälsar,
Kerstin Norling, Christophe Poncin, Anna Tell och Magnus Linzander

Sokigo Forest Användarträff 2019

Den 19-20 mars är det dags för Sokigo Forest Användarträff på Hotell Kristina i Sigtuna. Konferensen pågår från lunch till lunch med presentationer av nyheter, tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Pris
 3 200 kr per person med helpension i enkelrum.

Anmälan
Anmäl dig till caroline.hoppstadius@sokigo.com, meddela vid anmälan om du har eventuella matallergier. Sista anmälningsdag är onsdag den 13 februari.
Din bokning är bindande men det går att ersätta anmäld deltagare.

Program
Dag 1
12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.15 Inledning

13.15 – 14.30 AddSpatial (läget)
– När försvinner Solen?
– Olika typer av användare (Inköpare, Leverantör, Fastighetsägare, Entreprenör)

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.00 Efficture Virke (Virkesadministration)

16.00 – 17.00 Utveckling ForestPlan och TimberTrack (Gruppindelning)
– Timbertrack – genomgång/utveckling. Vad innebär det att gå från 6.84 till 7.0?
– ForestPlan – genomgång/utveckling. Rapporter

17.00 – 19.30 Egen tid

19.30 – Middag

Dag 2
08.00 – 10.00 Utveckling ForestPlan och TimberTrack fortsättning från gårdagen.

10.00 – 10.30 Kaffe

10.30 – 12.00
– INFO och Dialog, lite nytt
– Fastighet och avtal (Arrende)
– Kart och fastighetsdata
– PC-Skog – WMS på planer i TimberTrack och WMS på ortofoto mm i planerSQL-Server Historik (kravspec och möjligheter)

12.00 – 13.00 Lunch

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och mer information om Hotell Kristina hittar du genom att klicka här.

Varmt välkommen hälsar
Fredrik Lundkvist, Johan Karlsson, Frans de Roos, Ulf Karlsson Borg, Rikard Lund

Sokigo på plats – Focus Detaljplan

Under vecka 19 kommer vi besöka 3 olika orter och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något av dessa tillfällen.

Under förmiddagen önskar jag träffa dig som idag använder Focus Detaljplan för att rita nya planer och/eller digitalisera och tolka äldre planer. Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare eller chef.

Vi går igenom:

 • Stödet för Bestämmelsekatalogen och SIS Standarden
 • Nyheter i Focus Detaljplan 19.1
 • Möjligheten att använda Focus Detaljplan vid digitalisering och tolkning av äldre planer

Ett modernt stöd
Focus Detaljplan ger er ett modernt och tekniskt säkert verksamhetsstöd. Under dagen vill vi visa på vilka nyttor och fördelar just du kan dra av att använda de nya funktionerna i Focus Detaljplan för att effektivisera framtagande av detaljplanen.

Databaslagring och e-tjänster
Vi vill visa på nyttan med att lagra planinformationen i databas och möjligheten att utbyta planinformation mellan olika aktörer. Vi kommer även att visa exempel på hur planinformation kan användas i e-tjänster.

Det kommer att finnas massa tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB
Eftermiddagens pass som riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.

 • Vi visar hur grundkartan kan tas in från TopoDirekt, detajlplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras till SIS XML-standard så att den kan tas in i TopoDirekt och presenteras i CSM
 • Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av flödet.

Vi besöker följande orter:
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Göteborg 8 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon

Tid
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspecifikt pass
12:00 Gemensam lunch
13:00 Gemensamt pass om digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och produktspår. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast  den 6 april.

Varmt välkomna hälsar
Lena Johnsson

Kom och träffa oss under vår Sokigo på plats- turné!

Under våren kommer vi besöka 6 olika orter i olika delar av Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något utav dessa tillfällen.

Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare eller chef.
Förmiddagen kommer vi att ägna oss åt produktspecifika frågor och efter lunch fortsätter vi med diskussioner utifrån era önskemål alternativt att du deltar i något av våra gemensamma pass.

Du kan anmäla dig något av följande produktspår:

Vi besöker följande orter:
Karlstad 12 mars – Elite Stadshotel Karlstad
Hallsberg 13 mars – Hotel Stinsen
Stockholm 14 mars – Sokigos kontor, Hudiksvallsgatan 4B
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Göteborg 8 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon

Tider
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder vi två gemensamma pass. Vissa produkter kommer fortsätta med produktspår även efter lunch.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:00 Gemensam lunch
13:00 Produktspår alternativt gemensamt pass
14:00 Avslutande fika
För ytterligare information om produktspår och gemensamma pass, klicka på länkarna vid respektive produktspår.

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och vilka produktspår du vill delta på. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkomna!

Sokigo på plats -TopoDirekt

Under våren kommer vi besöka 6 orter i Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet och intresse att träffa oss vid något av dessa tillfällen!

Nu har du som blivit nyfiken på vad TopoDirekt är möjlighet att se hur TopoDirekt kan förenkla din vardag. Ta chansen att besöka oss under vår turné ”Sokigo på plats”. Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare eller chef. Du som idag har ISM  kan passa på att höra hur TopoDirekt kan förstärka dina processer.

Under förmiddagen visar vi bl.a. direkt i TopoDirekt hur du i din verksamhet får hela flödet att fungera från tömning av fältdata till produktion av en färdig nybyggnadskarta.

Under förmiddagens pass går vi igenom följande:

 • Vad är TopoDirekt?
 • Hur hänger beståndsdelarna ihop?
 • Lagring av fältdata i databasen
 • Så redigerar du baskartan
 • Ajourhållen data till Lantmäteriet

Det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Under eftermiddagen kan du välja något av följande gemensamma pass:

 • Hur TopoDirekt kan underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA
  – Hur kan baskartan användas för att stödja verksamheten på ett effektivt sätt?
  – Vi visar hur man kombinerat kan arbeta med Markytor och VA på ett effektivt sätt för att t.ex. lösa frågor som hur mycket hårdgjord yta bidrar till en viss rännstensbrunn? Hur många brunnar har jag i mitt asfalteringsprojekt? Hur många rännstensbrunnar skall jag planera spolning för i driftområde A?
  – Hur kan fastighetsinformation kopplas ihop med Mark och VA via Topocad?
 • Digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB (Detta pass går endast att välja i Linköping, Göteborg och Lund)
  – Ett pass som riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.
  – Vi visar hur grundkartan kan tas in från TopoDirekt, detajlplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras till SIS XML-standard så att den kan tas in i TopoDirekt och presenteras  i CSM
  – Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av flödet.

Vi besöker följande orter:
Karlstad 12 mars – Elite Stadshotel Karlstad
Hallsberg 13 mars – Hotel Stinsen
Stockholm 14 mars – Sokigos kontor, Hudiksvallsgatan 4B
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Göteborg 8 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon

Tider
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspecifikt pass
12:00 Gemensam lunch
13:00 Gemensamma parallella pass:
– Hur TopoDirekt kan underlätta arbetet i verksamhetssystemen för Gata, Park och VA
– Digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB. (Detta pass går endast att välja i Linköping, Göteborg och Lund)
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och produktspår. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkomna hälsar
Niklas Eriksson och Fredrik Söderberg

Sokigo på plats – CSM

Under våren kommer vi besöka fyra orter i Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet och intresse att träffa oss vid något av dessa tillfällen.

Under dagen fokuserar vi på dig som idag hanterar CSM eller vill lära sig mer av vad CSM kan erbjuda just din organisation. Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare, chef eller intresserad av hur ett modernt GIS system (geodataportal) fungerar och dess nyheter. Vi kommer även visa och berätta om våra framtidsplaner och integrerad samverkan mellan olika verksamhetssystem och informationsutbyte.

Vi går igenom:

 • Nyheter i CSM 4.0
 • Nya Sokigo moduler för CSM
 • CSM Fast/Folk och andra verksamhetsintegrationer
 • Framtiden och pågående utvecklingsprojekt

CSM är en kommunövergripande geodataportallösning
CSM ger din organisation ett system för att sprida, analysera och förvalta geografisk data. CSM kan användas som ett eget system men har även funktioner för att integrera geografiska data i din organisations publika eller interna system. CSM 4.0 kommer med många nya intressanta nyheter inklusive ett förbättrat stöd för mobila enheter och inventering.

Under eftermiddagens pass går vi igenom följande:

Produktpass om  CSM (Gäller endast i Stockholm)
Tid för övriga frågor och diskussioner, vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB (Gäller endast i Linköping, Göteborg och Lund)
Ett pass som riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.

Vi visar hur grundkartan kan tas in från TopoDirekt, detajlplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras till SIS XML-standard så att den kan tas in i TopoDirekt och presenteras i CSM
Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av

Vi besöker följande orter:
Stockholm 14 mars – Sokigos kontor, Hudiksvallsgatan 4B
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Göteborg 8 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon

Tid
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:00 Gemensam lunch
13:00 Produktspår (Gäller endast i Stockholm)
13:00 Gemensamt pass om digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB. (Gäller endast Linköping, Göteborg och Lund)
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och vilka produktspår du vill delta på. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkomna!

Sokigo på plats – FB

Under våren kommer vi besöka 6 orter i Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet och intresse att träffa oss vid något av dessa tillfällen!

Fastighets- och befolkningsinformation är information som berör dig, oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Inom fastighet och befolkning, FB, har vi alltid stort fokus på hur FB ska kunna göra stor nytta för så många som möjligt. Oavsett om du är i FB Webb, i ett verksamhetssystem eller en karta så ska information från FB finnas där för dig, när du behöver den.

Under förmiddagens pass går vi igenom följande:

 • Webbrapporter
 • FB Webb
 • Kartlager
 • Områden

Det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Under eftermiddagens pass går vi igenom följande: 

Produktpass om release FB 7.5.0 (Gäller endast i Karlstad, Hallsberg och Stockholm)
Vi fortsätter med att berätta allt om den högaktuella releasen FB 7.5.0 som är planerat till månadsskiftet mars/april. På detta pass finns det också gott om tid för frågor och diskussioner.

Digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB (Gäller endast i Linköping, Göteborg och Lund)
Ett pass som riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.

 • Vi visar hur grundkartan kan tas in från TopoDirekt, detajlplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras till SIS XML-standard så att den kan tas in i TopoDirekt och presenteras i CSM
 • Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av flödet

Vi besöker följande orter:
Karlstad 12 mars – Elite Stadshotel Karlstad
Hallsberg 13 mars – Hotel Stinsen
Stockholm 14 mars – Sokigos kontor, Hudiksvallsgatan 4B
Linköping 7 maj – Quality Hotel Ekoxen
Göteborg 8 maj – Hotel Liseberg Heden och Sokigos kontor på Vasagatan 45
Lund 9 maj – Elite Hotel Ideon

Tider
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:00 Gemensam lunch
13:00 Produktspår (Gäller endast i Karlstad, Hallsberg och Stockholm)
13:00 Gemensamt pass om digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB. (Gäller endast i Linköping, Göteborg och Lund)
14:00 Avslutande fika

Anmälan till kostnadsfri träff
Maila din anmälan till marknad@sokigo.com, ange ort, datum och produktspår. Meddela även om du har någon kostallergi. Förhinder måste meddelas senast två dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 300 kr. Anmäl dig senast fyra veckor innan respektive träff.

Varmt välkomna hälsar
Helen Ekelöf och Joakim Hedlöf