Webinar – vi visar hanteringen av riskgrupper i FB och CSM

Webinaret riktar sig till dig som vill se hur du kan maximera nyttan med kartpaketen som hjälper dig hantera riskgrupperna i din kommun.

I korthet innebär det nya kartpaketet i FB att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Ett motsvarande kartpaket har skapats för CSM.

Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap. Utöver det har vi anpassat rapporterna för brevetiketter till folkbokförda samt boenderapporten med ålderurval. I boenderapporten kan du även se vilka äldre som bor i ensamhushåll.

Under webinaret berättar vi mer om funktionerna i Riskgruppskartan samt hur din kommun kan använda kartan på bästa sätt!

Välj ett av följande datum:
6 april kl. 13.30-14.15
8 april kl. 10.30-11.15
14 april kl. 10.00-10.45

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfritt webinar
Anmäl dig senast dagen före respektive datum.

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare FB, Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51
Affärsansvarig FB, Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com, 08-404 31 86

För frågan om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.

Varmt välkommen!

Smarta databaser ger stor valfrihet – webinar

Är det möjligt att på kort tid bygga nya kompetenta verksamhetsnära lösningar för VA, mark och gata? Ja, och vi har gjort det! Genom att jobba med automatiserad logik på databasnivå har vi under 2019 skapat helt nya lösningar med stor skalbarhet utan behov av stora investeringar och svåra strategibeslut avseende val av plattform.

Under NorrGIS TechTalk2020 visar vi hur du utifrån våra öppna databaser för VA och Mark kan välja ditt klientstöd utifrån den funktion som är optimal inför varje givet tillfälle. Den enklaste konfigurationen består av databasen i kombination med t.ex. QGIS vilket blir ett minst sagt kostnadseffektivt insteg. Vill du ha mer verksamhetsstöd i din klient kan du enkelt komplettera din lösning med supporterade klinter och specifika applikationer. Vi kommer exemplifiera skalbarheten med en databasdriven lösning genom att visa hur det ser ut när man jobbar med olika klienter samtidigt. Snabbt, smart och kostnadseffektivt!

När?
Torsdag 23 april kl. 11.00-12.00

Anmälan via denna länk:
http://bit.ly/TechTalk2020april

Varmt välkommen!

Vi visar den digitala detaljplaneprocessen i TopoDirekt, Focus Detaljplan, CSM och FB

Webinaret riktar sig till dig som vill se hela den digitala detaljplaneprocessen från grundkarta till publicering av detaljplaneinformationen i webbkartan.

Vi visar hur grundkartan hämtas från TopoDirekt, detaljplanen ritas i Focus Detaljplan och exporteras enligt SIS-standard för att skapa planmosaik i TopoDirekt och presenteras i CSM.

Information från Fastighet och Befolkning (FB) är integrerat i alla steg av flödet.

Välj ett av följande datum:
31 mars kl. 13.30-15.00
1 april kl. 13.30-15.00
6 april kl. 10.00-11.30
21 april kl. 10.00-11.30

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfritt webinar
Anmäl dig senast två arbetsdagar före respektive datum.

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Focus DP Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, 0221-722 54
Produktägare FB, Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51
Produktägare TopoDirekt, Fredrik Söderberg, fredrik.soderberg@sokigo.com, 08-586 235 02
Produktägare CSM, Per Hampus, per.hampus@sokigo.com, 08-457 47 55

För frågan om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.

Varmt välkommen!

Sokigo ställer in vårens kundträffar

Med tanke på ert och vårt välbefinnande har vi på Sokigo beslutat att skjuta fram vårens återstående kundträffar.

Vi har hunnit genomföra ett flertal lyckade kundträffar. Responsen under våra träffar har varit mycket positiv och vi såg fram emot att dela med oss till er under vår fortsatta Sverigeresa. På grund av Corona-viruset och dess framfart väljer vi nu att avbryta våra kommande träffar. Det är ett svårt men samtidigt ett lätt och rätt beslut.

När allas vår vardag stabiliserat sig återkommer vi med nya datum.

Vi ser fram emot att träffa er vid ett senare tillfälle!
Tills dess, ta hand om er och era nära!

Hälsningar från oss på Sokigo

Välkommen till webinar – Abou Community distansträff

Med tanke på ert och vårt välbefinnande har vi på Sokigo beslutat att ställa in vårens återstående kundträffar. På grund av Corona-viruset och dess framfart väljer vi nu att avbryta våra kommande träffar. Det är ett svårt men samtidigt ett lätt och rätt beslut.

För dig som är anmäld till Abou Community användarträff den 12 maj kommer vi i stället erbjuda en distansträff via webinar. Vi kommer att ha vår distansträff mellan kl. 10.00-15.00 med paus för lunch. Hoppas att fler användare nu har möjlighet att delta så att vi får en bra dag med mycket diskussioner och kunskapsutbyte!

Under distansträffen kommer vi att lyfta fram exempel på hur Abou kan underlätta bokningsförfarandet och hur din kommun kan komma igång med gallring i Abou. Vi kommer också ge exempel på hur Adapter REST har använts av våra kunder.

På agendan:
• Uppdatering om Abou och aktuella utvecklingsplaner
• Underlätta bokningsförfarandet
• Kom igång med gallring
• Adapter REST – exempel på användningsområden
• Nätverkande – låt dig inspireras av andra Abou-kunder!

När?
Webinar 12 maj kl. 10.00-15.00

Anmälan till kostnadsfri distansträff
Om du ännu inte har anmält dig kan du göra det genom att maila till marknad@sokigo.com.

För frågor om innehåll, kontakta gärna:
Produktägare Maria Lidholm, maria.lidholm@sokigo.com, tel. 08-470 75 10

Läs mer om våra inställda kundträffar här!

Varmt välkommen hälsar Abou-teamet!

Välkommen på distansträff om Bilflytt via webinar!

Med tanke på ert och vårt välbefinnande har vi på Sokigo beslutat att ställa in vårens återstående kundträffar. Du kan läsa mer om det här!

Vi kommer därför använda oss av modern teknologi och köra Bilflyttspassen som webinar. Om du inte redan har anmält dig till något av våra tidigare pass är du varmt välkommen att anmäla dig nu.

Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare eller chef. Vi går igenom de senaste nyheterna och det blir diskussion om arbetssätt och önskemål för att utveckla Bilflytt i rätt riktning. Som vanligt blir det även mycket tid för utväxling av erfarenheter och möjlighet att ställa frågor.

När?
Tisdag 31 mars kl. 09.00-11.30
Måndag 6 april kl. 13.15-15.45

Klicka här för att anmäla dig! Sista anmälningsdag är två arbetsdagar före respektive webinar.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Bilflytt, Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com, 031- 339 47 42
Vid frågor om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.

Varmt välkommen!

Inbjudan till distansträff om Skolskjuts via webinar

Sokigo har ställt in vårens alla kommande kundträffar men vi vill i stället bjuda in dig till en distansträff via webinar. Webinaret riktar sig till dig som är trafikhandläggare eller dig som planerar skolskjutsarna i kommunen.

Under webinaret kommer vi bland annat gå igenom:
• hur man bestämmer vem som får skolskjuts
• hur vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts via e-tjänst
• nyheterna i 6.14 och framtida utveckling
• Skolskjuts 7.0
• E-tjänster
• Tips och trix och frågestund

Som vanligt blir det även tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Datum och tider
9:00 -12.00 med kaffepaus vid lämpligt tillfälle
7 april kl. 09.00-12.00
8 april kl. 09.00-12.00

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfritt webinar
Sista anmälningsdag är två arbetsdagar innan respektive webinar.

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47

För frågan om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.