Sokigo gratulerar Lidingö Stad till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Lidingö Stad har sedan tidigare använt Sokigos e-tjänsteplattform Abou, men i början av 2019 valde kommunen att även gå över till våra lösningar inom bygg- och miljöhantering. Detta har skapat förutsättningar för omställning till flera digitala processer vilket nu bidragit till lysande resultat.

Under Kvalitetsmässan 12-14 november tilldelades Lidingö Stad utmärkelsen som Sveriges DigitaliseringsKommun 2019.

Juryns motivering:
”Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.”

Kul att våra produkter bidrar till digitaliseringens utveckling. Återigen ett stort grattis till Lidingö Stad!

Läs mer om utmärkelsen här

Läs om Sokigos lösning till Lidingö Stad

E-tjänst förenklar förfrågning till upphandlade leverantörer

-De nya e-tjänsterna är både tidseffektiva och ger en tydligare prisbild vilket gör det enkelt att välja det bästa alternativet. För mig har det verkligen varit roligt att jobba med tjänsten då den förenklar något väldigt komplext, säger Katarina Nilsson.

Falkenbergs kommun har effektiviserat sin interna service gällande bokning av busstjänster. Det började med att Katarina Nilsson, verksamhetsutvecklare inom digitalisering i Falkenbergs kommun, fick i uppdrag att se över processen och kartlägga förfarandet:

-Hur ser detta ut? Vad gör man? Vad händer? Kan bussbokningarna hanteras med en e-tjänst?
I samband med t.ex. uflykter och konferenser så har det tidigare krävts mycket administrativt och tidskrävande arbete för kommunens verksamheter att boka busstjänster. Vart och ett av fem upphandlade bussbolag kontaktades, ofta via telefon eller mail. Svaren kunde ofta vara väldigt skiftande och så även svarstiden. Det var sedan upp till verksamheten själva att tolka och utvärdera de olika svaren samt välja det billigaste erbjudandet.

Tillsammans med Sokigo har nu en e-tjänst byggts!
E-tjänsten har tydliga bestämda frågor vilket förenklar administrationen för båda parter. När kommunens användare loggar in med sitt användarnamn och lösenord hämtas verksamhetens uppgifter upp automatiskt. De givna frågorna anges: vart ska bussen åka, vilken tid, hur många personer etc. Förfrågan skickas samtidigt ut till alla fem bussbolag som i sin tur får en avisering i mobilen eller datorn. De har därefter 48 timmar på sig att svara. E-tjänsten innebär stor tidsvinst även för deras del.

Rättssäkert med e-tjänst
Med hjälp av e-tjänsten får alla bussbolag exakt samma frågor och har därmed samma förutsättningar. Inget utrymme finns för följdfrågor, utan endast de angivna önskemålen gäller vilket innebär att ingen får fördel. Allting är konfidentiellt fram till anbudsöppning och ingen annan ser siffrorna innan. Rättsäkerheten innebär att alla får samma möjlighet och uppfyller de juridiska kraven som krävs för en upphandling.

Många fördelar med e-tjänster
Falkenbergs kommun har redan gått vidare med utvecklingen och byggt ännu en e-tjänst med samma koncept. Den används vid större avancerade inköp av dataförsörjning (t.ex. servrar och accesspunkter) från tre upphandlade leverantörer. Enligt kommunens upphandlare är det så här framtiden kommer se ut.

– I framtiden ser jag fler e-tjänster som ser till att den här typen av förfrågningar sker på ett rättsäkert sätt. Det sparar tid för vår verksamhet och även för leverantörerna. Tänk vad mycket tid som kan sparas in i hela landet om fler liknande tjänster utvecklas och används, säger Katarina Nilsson

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina Nilsson Falkenbergs kommun katarina.nilsson@falkenberg.se eller Erik Zimmerman, Sokigo erik.zimmerman@sokigo.com

EssVision och Landborgen blir en del av Sokigo

Sokigo stärker sin position som ledande digital partner till Sveriges kommuner

Sokigo levererar lösningar och tjänster till svenska kommuner baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Målsättningen är att verka som en digital partner och hjälpa kommunerna med utvecklingen av ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.

Sokigo har idag ett nära samarbete med EssVision och Landborgen som båda är systerbolag inom IT-koncernen Addnode Group. För att ytterligare stärka helheten i erbjudandet till kommunerna kommer EssVision och Landborgen bli en del av Sokigo från årsskiftet.

Efter sammanslagningen kan därmed Sokigo erbjuda generell dokument- och ärendehantering med krav om diarieföring, nämndhantering och publicering, samt specialiserade verktyg för ärendehantering gällande serveringstillstånd och försäljning av alkohol och tobak.

– De tre bolagen har tidigare arbetat mycket tillsammans så sammanslagningen är ett naturligt nästa steg. Vi ser fram emot fler synergier och integrationer som leder utvecklingen av det digitala samhället framåt, säger Carl-Johan Ahde, VD för EssVision och Affärsområdeschef på Sokigo.

– Sokigo fortsätter ta viktiga steg som stärker vårt erbjudande. I och med sammanslagningen bidrar vi till ökad samhällsnytta och starkare samverkan i de lösningar vi tillhandahåller, säger Anders Sundin, VD för Sokigo.

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter Sokigo
Anders Sundin, VD Sokigo, anders.sundin@sokigo.com, 076-126 68 16

Kontaktuppgifter EssVision
Carl-Johan Ahde, VD EssVision, carl-johan.ahde@essvision.se, 070-770 57 17

Om Sokigo
Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group.

E-tjänsterna i Härryda kommun gör succé!

I Härryda har fler invånare börjat använda sig av kommunens digitala tjänster. Tjänsterna automatiserar flera moment i ärendehanteringsprocessen. Det möjliggör för kommunens handläggare att fokusera mer på verksamhetsnytta och komplexa ärenden.

Vad är det som har gjort att så många ärenden kommer in digitalt?

Det har skett en rejäl ökning av inkomna ärenden via e-tjänsterna, en ökning som stärker tilltron på konceptet ”Digitalt först” som tillämpas i kommunen. Tusen inkomna ärenden på en månad, någonting som tidigare gällde på ett helt år.  Vi har pratat med Alexander Hallgren, Digital strateg i Härryda kommun om deras framgångar.

Viktigt att få hela organisationen att tänka digitalt

”Grunden till vår framgång ligger i en organisationsförändring. Den innebär att varje verksamhet har en representant som är ansvarig för e-tjänster. På så sätt blir ansvaret mer verksamhetsnära och frågan om e-tjänster kommer högre upp på dagordningen i hela organisationen. På så sätt får vi fram högpresterande e-tjänster som gör mest nytta för respektive verksamhet.”

Från intern process till medborgartjänst

Alexander leder en grupp som utvecklar e-tjänster för hela kommunen. På bara ett par månader har ett tjugotal e-tjänster skapats. Under konceptet ”Digitalt först” arbetar hela kommunen för att alltid ha ett digitalt tankesätt. Vikten av att arbetsgruppen har nära till kommunens alla verksamheter är stor. Tillsammans med viljan att hela tiden leta efter förbättringspunkter och ha fokus på medborgarens bästa når man framgång enligt Alexander.
” Vi bygger de flesta e-tjänster själva och i vissa fall har de fungerat mer som ett verksamhetssystem. Det tycker jag är riktigt häftigt. Det är mer en utvecklingsplattform än en e-tjänsteplattform för oss.”

Vill du veta mer?
Kontakta Alexander Hallgren på alexander.hallgren@harryda.se eller Carolina Röhrl på carolina.rohrl@sokigo.com.

Här kan du läsa mer om e-tjänsteplattformen Abou

Jönköpings kommun tar steget mot ett helt digitaliserat bygglovsflöde

”Vi har nu förutsättningarna för ett helt digitalt flöde vilket innebär betydligt kortare ledtider, en tydligare överblick och en bättre arbetsmiljö.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Nu står det klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Ambitionen är att säkra kvalitét och ökad kundnöjdhet. De många fördelarna för både medborgare och handläggare gjorde att valet föll på just Sokigo.

”När ansökan förenklas för den som söker bygglov skapas synergier i form av tidsbesparingar. Det gör att handläggaren kan lägga fokus på medborgardialog och mer komplexa uppgifter.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Styrkan ligger i medborgarvänliga e-tjänster

I grunden ligger ett ärendehanteringssystem, men det är i e-tjänsterna och integrationer mellan fler system som styrkan hos lösningen ligger. Mest känd är den automatiserade handläggningsprocessen med hjälp av Atom. Det är en bygglovsrobot som sparar in tid hos kommunen och hjälper den sökande. Bygglovsprocessen sker i ett helt digitalt flöde, vilket eliminerar moment som tidigare varit manuella.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Nu känner vi att vi kan ta nästa steg med moderna verktyg för verksamhetsstöd. Viktigast av allt är att vi har hela verksamheten med oss, vilket är en förutsättning för att lyckas nå framgång.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

”Vi är otroligt stolta över att få samarbeta med en så pass progressiv kommun som Jönköping som verkligen vill utveckla sin verksamhet. Framöver ser vi fram emot att stödja dem i deras verksamhetsutveckling. De blir dessutom den 100:e kunden som väljer vår lösning för bygglovshantering, vilket är extra roligt!” säger Sebastian Lewenhaupt, Försäljningschef på Sokigo

Vill du veta mer?

Christophe Poncin, Affärsstrateg, Sokigo, christophe.poncin@sokigo.com

Anna Klahr, Bygglovchef, Jönköpings kommun, anna.klahr@jonkoping.se

Skapa en trygg miljö för barnen i er kommun

”Det blir lätt för oss att planera underhållet av våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Varje år inträffar uppskattningsvis 18 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor. Att som kommun inte ha goda rutiner och välhållna lekplatser kan sluta riktigt illa. Det är viktigt att kontrollera att lekplatserna håller måttet enligt ny version av Europa-standarden SS-EN 1176 – 2018. Att utrustningen är hel och att specifikationer för fallområde och fritt utrymme följer de senast gällande direktiven är viktigt.

Knappa resurser och många lekplatser kan göra det svårt att behålla kontrollen över statusen på dem samt vilka fel det finns som behöver åtgärdas. Rutiner och tydliga riktlinjer för tillsyn och besiktning säkerställer att barnen kan leka utan hinder och risker.

Vi har utvecklat ett stöd för kommuner som ger tydlig överblick över lekplatser och dess skick. Det bli lätt att skapa rutiner och kontrollera status på lekplatserna i kommunen.

”När du väl gjort grundarbetet blir resten enkelt. De som utför tillsyn kan göra det med hjälp av sina telefoner i webbapplikationen. Kartan visar vilken status som gäller för våra olika lekplatser och den utrustning som finns utplacerad. Det blir lätt för oss att planera och underhålla våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Applikationen är uppdelad i två delar, en för överblick från kontoret och en för arbete ute i fält. Lekplatserna fotograferas och registreras enkelt i applikationen och besiktigas i fält med hjälp av surfplatta eller telefon. Informationen laddas automatiskt upp på en server och visas sedan i kartan. Lekplatsernas läge och status kan även enkelt visas i kommunens webbkarta där fler kan ta del av informationen.

Du som arbetar med översyn får bra överblick på kommunens lekplatser och deras status i applikationens karta. Lekplatsens geografiska placering, bilder på redskap samt status visas i kartan. Information om senaste datum för besiktning och tillsyn och om något behöver åtgärdas.

Vill du veta mer om hur du säkrar tillsyn och besiktning för lekplatserna i din kommun?
Boka in en kostnadsfri webbdemo där vi demonstrerar hur applikationen ser ut och fungerar. Kontakta Daniel Mattsson, Produktägare för Lekplatskollen, daniel.mattsson@sokigo.com 

Läs mer på lekplatskollens produktsida.

Apcoa Danmark utvecklar sin verksamhet med smart kartlösning

Apcoa är ett ledande företag inom parkeringstjänster i Europa. Under 2018 valde de att utveckla ett nytt verksamhetssystem med kartan som grund. Vi på Sokigo fick uppdraget att utforma lösningen som erbjuder användarstöd för stora delar av verksamheten. Första versionen är nu utrullad hos Apcoa Danmark. Tack vare de effekter som redan uppnåtts påbörjas nu arbetet med att sprida lösningen vidare till dotterbolagen i Europa.

Ett verktyg för dokumentation och planering

Apcoa i Danmark såg möjligheter i att utveckla och kvalitetssäkra flera delar av sin verksamhet. Med kartan som utgångspunkt går det att arbeta med allt från planering och etablering till översikt av apparatur och parkeringsvakternas rondering.

Så här används verktyget i praktiken

Den digitala kartan kan planera design och placering av utrustning, skyltar och apparater. Därefter överförs detta som arbetsorder till utföraren som kvalitetssäkrar arbetet med foton och information ute på fältet. Vid varje tillfälle finns tillgång till parkeringens utformning med versionshantering och historik vilket ger möjlighet att skapa bevis för eventuella rättsliga tvister.

Det går också att optimera rutter för parkeringsvakter och arbetslag baserat på optimala resvägar. Det gör arbetet med resursplanering lättare. I längden innebär det kostnadsbesparingar då medarbetarnas tid blir mer effektiv.

Först Danmark – sedan resten av Europa

Under 2019 planeras samarbetet och lösningen att utvecklas vidare med nya funktioner. Samtidigt har Apcoas bolag och verksamheter i flera av de andra 14 europeiska länderna upptäckt fördelarna och är intresserade av lösningen för sina egna marknader.

En helt webbaserad och prisbelönt lösning

Användaren har åtkomst till det webbaserade systemet via dator, mobiltelefon eller läsplatta. Systemet kopplas till andra verksamhetssystem och datakällor och integrerar information för olika funktioner och geografiska analyser i realtid.

Sokigo och Apcoa kom att på Pitney Bowes användarkonferens i Rom, Italien under oktober månad 2018, mottaga priset för ”Mest innovativa geospatiala affärslösning utvecklad på Spectrum Spatial Analyst”

Kompetent programvara

Systemet och lösningen baseras på Spectrum Spatial Analyst (SSA) från Pitney Bowes/MapInfo som utgör en stabil grund vad gäller geografisk IT och data management. Sokigo har med ledande kunskap kring SSA och sin egen plattform AddSpatial byggt och anpassat arbetsmoduler för olika delar av verksamheten.

 

Vill du veta mer om hur Sokigo kan utveckla just din affär med hjälp av geografisk IT och positionering?

Kontakta Anders Haraldsson, Lösningsstrateg GIS på Sokigo – på anders.haraldsson@sokigo.com

Läs mer om SSA här https://sokigo.com/spectrum-spatial-analyst/

APCOA PARKING’s affärsidé är att erbjuda de bästa och mest kundvänliga lösningarna inom parkeringsbranschen. APCOA finns i 12 europeiska länder med fler än 1,4 miljoner parkeringsplatser på över 8000 platser. APCOA i Danmark hanterar idag fler än 1500 parkeringsplatser och kan med den senaste tekniken erbjuda allt ifrån stora parkeringshus till små områden med 4–5 platser. Kunderna är företag och privatpersoner som har ett behov av att hantera sina parkeringsplatser samt de som vill hyra eller använda en parkeringsplats.

Läs mer om Apcoa i Danmark: https://www.apcoa.dk/

 

Ett stort steg på vägen mot en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt för alla genom en nationell digital åtkomstpunkt. Målet är att detta ska vara klart år 2021. Vi har tagit fram en applikation tillsammans med Lantmäteriet som ska möjliggöra detta. Applikationen visar nyttan med att ha central och standardiserad information om detaljplaner. Syftet är att hämta, visualisera och exponera information i bygglovsansökan för att skapa en effektivare bygglovsprocess.

Ambitionen är att tillgängliggöra planer och bestämmelser digitalt och tillgängliggöra aktuell information för alla. Informationen kan användas av allt från planhandläggare, byggaktörer eller privatpersoner, som alla är möjliga intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.

Kvalitetssäkrar bygglovsprocessen

För den som ansöker är det lätt att få översikt över vilka planer och bestämmelser som gäller för respektive område. I tjänsten ser den sökande vilka restriktioner och krav som ställs på just den fastigheten personen ämnar utveckla. Delar av ansökan handläggs redan i tjänsten och den sökande får reda på vad som är möjligt att göra. På så sätt kvalitetssäkras ansökan redan i första skedet, vilket sparar tid för både handläggaren och den sökande. Kompletteringsbehov minskar och det går snabbare att ta beslut på ansökan.

Handläggaren får in fler kompletta och korrekta ansökningar vilket leder till en effektivare registrering, mindre granskningsbehov och snabbare processer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot en smartare samhällsbyggnadsprocess?
Träffa oss på Position, klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Ta kontakt med Christophe Poncin på christophe.poncin@sokigo.com för att veta mer om vårt arbete tillsammans med Lantmäteriet.

Effektivare administration av elevuppgifter med applikationen Skolstart

– Är du förälder vet du säkert att skolstart innebär en massa blanketter som ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan. Samma visa varje år, nästan samma uppgifter som ska fyllas i. Som lärare eller administratör blir det mycket extraarbete att samla in alla blanketter och registrera dem i systemet. Svårt att säkerställa vem som lämnat in blanketterna och att hålla reda på gammal och ny information.

Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun är projektets grundare som tillsammans med oss på Sokigo och Falkenbergs kommun utvecklat en lösning. Skolstart är namnet på den applikation som ska ta bort alla pappersblanketter inför varje nytt läsår. E-tjänsten samlar in data från vårdnadshavare och sammanställer det enkelt och tydligt för berörd enhet.

All information samlat i applikationen
Angela upplevde att det blev mycket onödigt arbete vid början av varje nytt läsår. För att minimera extraarbete är många av fälten i applikationen redan ifyllda. Uppgifterna hämtas från Folkbokföringsregistret och verksamhetssystemet. All information går att sortera för den som sedan sköter administrationen från skolans håll.

”Tidigare har lärarna delat ut ett antal pappersblanketter första dagen i skolan. Alla blanketter ska fyllas i med samma person- och kontaktuppgifter för båda vårdnadshavarna och eleven, alltså samma uppgifter om och om igen. Nu samlar vi in informationen via e-tjänsten innan skolstart, uppgifterna hämtas, fylls i automatiskt och behöver bara lämnas en gång. Det underlättar planeringen för skolan och sparar in oerhört mycket tid för vårdnadshavarna.” säger Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun.

Ordning och reda
De olika behoven går att filtrera fram, för enkel och tydlig överblick. Har du valt att ansöka om modersmål så skickas det ett mail till Språkcentrum där de får info om att det finns ett barn som behöver modersmål. Samma sak gäller för anmälan av specialkost, samtycken för vaccinationer eller ansökan om bibliotekskort.

”Lärare och administratörer kan få ut all information samlat och sortera på olika urval. Vill de t.ex. få reda på vilka personer i en specifik klass eller skola som har modersmål eller andra behov så kan de söka på detta. Handlar det om specialkost går även det att filtrera fram, vilket underlättar för planering av matinköp och meny för skolköket.” säger Angela.

Smidigt och säkert med BankID
Du som är vårdnadshavare loggar in med BankID och dina uppgifter hämtas från folkbokföringsregistret. I nästa steg hämtas informationen om de barn du är vårdnadshavare för. Uppgifter om barnets andra vårdnadshavare visas samtidigt och samtliga uppgifter fylls i per automatik.

Vill du veta mer om Skolstart eller smarta e-tjänster i allmänhet?

Kontakta Erik Zimmerman, Kundansvarig på Sokigo, erik.zimmerman@sokigo.com eller 08-470 75 05.