Nytt och unikt logistiksystem för massa- och pappersbruk optimerar produktionen

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell Mönsterås utvecklat ett system som optimerar och kvalitetssäkrar vedgårdens lager. Dessutom underlättas receptstyrningen till produktionen genom beslutsstöd för truckföraren. Den nya produkten GPS Timber Pulp är en vidareutveckling av GPS Timber som sedan länge varit ledande inom Europas sågverksindustri.  

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell i Mönsterås tagit fram en ny produkt för logistik- och produktionsstyrning – GPS Timber Pulp. Utifrån GPS Timber för sågverk har de tillsammans anpassat produkten för just massa- och pappersbruk. Det finns även många logistiska likheter mellan sågverk och till exempel renserier. Bland annat tillförs en hel del nödvändiga möjligheter med nya GPS Timber Pulp, en av de mest betydande kan sägas vara möjligheten att styra och kvalitetssäkra blandningen av råvara (recept) till produktionen.

– En process som saknar eller har bristfällig kontroll och styrning på ingående råvarukvalitet kan inte stabiliseras eller systematiskt förbättras. Med GPS Timber Pulp får vi full kontroll på vedlagret och kan receptstyra vedmixen till produktionen, säger Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle på Södra Cell Mönsterås.    

Produkten som baseras på geografisk positionering av råvara och maskiner/truckar i realtid. Den har ständig koppling till kringliggande produktionssystem och tillför kvalitativ lagerstatus och spårbarhet. Med det datorbaserade förarstödet kan maskinföraren få direkt information om vilka kvaliteter som ska användas och varifrån det ska hämtas. Samma princip gäller för inkommande råvara.

– GPS Timber Pulp är en naturlig fortsättning på vårt engagemang för att digitalisera och effektivisera den skogliga industriprocessen. Vi är glada att vi i nära samverkan med Södra Cell Mönsterås kunnat utveckla ett ledande verktyg för effektiv och hållbar produktionsstyrning, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef på Sokigo.

GPS Timber Pulp kom att driftsättas på Södra Cell Mönsterås kring årsskiftet 2019/2020 och är i full produktion sedan dess. Just nu trimmas och paketeras produkten för vidare försäljning inom massa- och pappersbruksindustrin, främst i Norden/Europa.

GPS Timber Pulp ägs, utvecklas och förvaltas av de båda företagen Sokigo och Datapolarna i samverkan.

För mer information
Sokigo: Staffan Bygdén, Affärsområdeschef, 0950-236 45, staffan.bygden@sokigo.com.
Södra Cell Mönsterås: Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle, 073-0511 689, johan.sjogren@sodra.com.

Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. Kunder återfinns förutom i den offentliga sektorn och allmänt inom den privata sektorn främst inom skogsindustri, entreprenad och energisektorn. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Sokigo ingår i Addnode Group (publ) med 1850 anställda i 19 länder. Addnodes aktie är listad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, se www.sokigo.com

Om Södra Cell Mönsterås
Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa. Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Tillsammans har vi skapat en framgångsrik och växande industrikoncern. För ytterligare information, se www.sodra.

Foto: Copyright © Per Pixel Petersson, All Rights Reserved.

Triona förstärker Sokigos lösningar för trafik och gata

Sokigo och Triona tecknade den 14 april 2020 ett avtal om samarbete i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata baserad på ledande teknologi. Trionas plattform TNE, som stödjer många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät, blir en del av Sokigos produkt LV. Syftet med bolagens partnerskap är att kunna erbjuda Sveriges kommuner marknadens bästa lösningar inom området trafik och gata.

Sokigo har idag merparten av Sveriges kommuner som kund och Triona är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Genom att kombinera Trionas produkter och spetskompetens, bland annat runt NVDB med Sokigos verksamhetsnära lösningar kan allt fokus riktas på att skapa maximal nytta för Sveriges kommuner. På sikt ser båda bolagen fram emot att kunna erbjuda alla kunder möjligheten att nyttja ytterligare lösningar i respektive bolags produktportfölj.

”Vi på Sokigo ser fram emot att redan under 2020 kunna presentera helt nya lösningar inom trafik och gata” säger Anders Sundin VD på Sokigo.

”Det känns jättebra att kunna dela med sig av expertkompetens, produkter och nya tillämpningar som direkt bidrar till digitalisering och ett mer hållbart Sverige” säger Mats Bayard VD på Triona.

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter Sokigo
Anders Sundin, VD Sokigo, anders.sundin@sokigo.com, 076-126 68 16

Kontaktuppgifter Triona
Mats Bayard, VD Triona, mats.bayard@triona.se, 073-391 78 80

Om Sokigo
Sokigo levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group. Läs mer om Sokigo.

Om Triona
Triona är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 180 MSEK och har omkring 150 medarbetare. Exempel på kunder är ABB, Bane NOR, BDX, Clas Ohlson, Euoskilt, Mantum, MaserFrakt, Mesta, NCC, NWP, SCA, Statens vegvesen, Sveaskog, Trafikverket och Transdev. Läs mer om Triona.

Nu erbjuder vi vårens kurser via webb!

Just nu påverkas vi alla av coronaviruset och den allvarliga situationen som vi ställts inför. Det är viktigt för oss på Sokigo att se till våra medarbetares och kunders bästa. Det kan ett tag framöver vara svårt att komma till oss på kurs eller att ta emot någon från oss, då många har restriktioner gällande möten. Vi har därför tagit fram en webblösning för de flesta av våra kurser så att du trots omständigheterna kan delta på den utbildning du behöver.

Anmäl dig gärna till en av vårens kurser!

Aktuella datum hittar du på vår hemsida, där även höstens kurser kommer publiceras inom kort.

Hör gärna av dig till kurs@sokigo.com vid frågor eller funderingar så vi kan hjälpas åt att lösa dina utbildningsbehov!

Sokigo öppnar upp e-tjänster som kan hjälpa din kommun under Corona-tider!

Under dessa tider är det viktigt att vi försöker hjälpa varandra och på Sokigo vill vi bidra på det bästa sätt vi kan. Tack vare våra kreativa medarbetare och våra engagerade kunder har vi nu samlat flera e-tjänster på vår plattform Abou som kan underlätta kommunernas arbete med till exempel barnomsorg!

Flera av våra ambitiösa kunder har redan skapat e-tjänster genom Abou som kan lösa olika behov och vara till hjälp under det pågående Corona-utbrottet. Vi samlar nu dessa e-tjänster i vår miljö Provrummet så att de enkelt kan hittas och användas av alla Abou-användare. På detta sätt blir det lätt för kommuner att publicera och dela nya e-tjänster som kan ge stöd i denna situation. Antalet e-tjänster ökar snabbt och i nuläget finns redan 11 e-tjänster från 9 olika kommuner!

Du hittar alla samlade e-tjänster på Provrummet under menygruppen Covid-19.
Klicka här för att komma direkt till sidan!

Har du frågor eller vill du veta mer, kontakta gärna:
Erik Zimmerman, erik.zimmerman@sokigo.com, tel. 08-470 75 05

Tillsammans klarar vi mer och vi fortsätter arbeta för att underlätta denna tid på alla sätt vi kan!

Ta hand om dig och varandra!

Bästa hälsningar från Sokigo

Sokigo följer utvecklingen av Corona-situationen

Sokigo följer noga utvecklingen av Corona-situationen och har rutiner och policys för att säkerställa oavbruten leverans och support till våra kunder. Flera försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa löpande drift, skydda anställdas hälsa och för att förhindra att viruset sprider sig i samhället. Exempelvis har vi:

  • etablerat hemmakontorslösningar för personal så att vi med säkerhet kan hantera våra ansvarsområde
  • genomfört begränsningar i enlighet med förordningar och rekommendationer från myndigheterna
  • generella begränsningar gällande tjänsteresor

Sokigos högsta prioritet är att skydda våra anställdas hälsa och säkerställa löpande drift av våra funktioner och tjänster. Vi ser till att våra riskanalyser är uppdaterade och att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra personalförsörjning och leveranser till våra kunder.

I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna i samhället.

Hatten av till Nacka kommun för framgångsrikt arbete med digital bygglovshantering

För ett och ett halvt år sedan påbörjade Nacka kommun en satsning för att effektivisera och digitalisera hela bygglovsprocessen. Kommunen skapade en heltidstjänst genom vilken Ali Nabi tillsattes som projektledare för att anta utmaningen.

Många kommuner i Sverige står och stampar på sina 60 – 65 procent i nyttjande av e-tjänster. Varför kommer man inte vidare? Vi låg också där under 2017/2018, vilket fick mig att tänka ”vi måste göra någonting annat, testa något nytt”, säger Ali Nabi, utvecklingsledare i Nacka kommun.

Självklart är det avgörande att avsätta resurser för digitaliseringsarbetet, såväl i form av pengar som i personal och tid. En avgörande framgångsfaktor för Nacka kommun har varit att våga testa nytt, vara flexibla och lyssna till användarna. För Ali Nabi innebar detta att kontakta alla som ansökt analogt och försöka förstå vad som utgjort hinder för att ansöka digitalt. Kontakten gav även möjligheten att hjälpa och guida den sökande till att istället nyttja den digitala e-tjänsten.

Engagemanget speglas i resultatet
Tack vare Nacka kommuns höga ambition och hängivenhet har andelen digitala ansökningar och kompletteringar via e-tjänster ökat markant det senaste året. I januari 2020 var andelen digitala ansökningar uppe i hela 95 procent jämfört med 42 procent i januari 2019 och kompletteringar ökade från 13 procent till 90 procent.

Nacka kommun och dess invånare kan redan skörda frukten av det lyckade digitaliseringsprojektet. Besparingar av tid och pengar kan nu investeras i andra projekt, exempelvis har ledtiden för handläggning av bygglov i dagsläget minskat med två veckor.

Vi fortsätter med digitaliseringsarbetet till 110 procent! Vinner du en fotbollsmatch betyder det inte att du vunnit hela serien. Nu gäller det att underhålla den digitaliserade processen, komma med nya idéer och göra det ännu lättare för både handläggare och medborgare genom att utveckla e-tjänsten vidare, säger Ali Nabi.
Idag arbetar Nacka kommun bland annat med utveckling av bild och ljud till e-tjänstens beskrivningar och instruktioner, allt för att underlätta för medborgaren!

Vill du veta mer?
Kontakta Ali Nabi, Nacka kommun ali.nabi@nacka.se eller Christophe Poncin, Sokigo christophe.poncin@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande för digital handläggning av bygglov

E-tjänsten Serverat digitaliserar ansökan om serveringstillstånd och tobaksförsäljning

Serverat som drivs på plattformen Abou har resulterat i att Karlskrona kommun numer får in alla sina ansökningar om serveringstillstånd digitalt. Inga fler blanketter skickas in.
Denna framgång är till stor del handläggarnas förtjänst som jobbar hårt med marknadsföringen av e-tjänsten och ger högklassig service till medborgarna – digitalt i största möjliga mån, men även fysisk vid behov, säger Mats Hellman, verksamhetsutvecklare i Karlskrona kommun.

Digital ansökan om tobakstillstånd
Till följd av den nya tobakslagen (2018:2088) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns nu även möjlighet att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning via Serverat. Den nya lagen innebär en uppstramning av all tobaksförsäljning. Återförsäljare måste nu ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksprodukter vilket tidigare endast krävde en anmälan. Minut-tjänsten Serverat har redan digitaliserat ansökan om serveringstillstånd, men nu kan alltså även ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning göras digitalt.

E-tjänsten tillgänglig för hela Blekinge
Karlskrona var först ut att nyttja digital ansökan om serveringstillstånd. Idag tillhandahålls detta för samtliga kommuner i Blekinge som nu även får tillgång till den digitala tjänsten för tobakstillstånd, tack vare Karlskrona kommun och Abou.
Vi har ingen gemensam nämnd, utan endast ett samarbetsavtal egentligen mellan alla kommuner. Vi driftar alla tjänster i det digitala flödet. Blekinge-kommunerna, och framför allt krögarna och eventbolagen, blir nu behandlade likadant i hela Blekinge, säger Mats Hellman.

 

Här kan du läsa mer om tjänsteplattformen Abou

EssVision och Landborgen välkomnas till Sokigo!

Den 1 januari 2020 blev EssVision och Landborgen en del av Sokigo vilket medför att vi nu stärker vår position som ledande digital partner till Sveriges kommuner.

EssVision är specialister på dokument- och ärendehantering för offentlig förvaltning och med deras system Evolution kan vi nu erbjuda våra kunder en ännu bättre helhetslösning.

Med Landborgens system AlkT och OL2, som ger ett administrativt stöd för alkoholserveringsärenden och ärenden kring försäljning av tobak, breddas vårt miljöerbjudande ytterligare.

Sammantaget så innebär det här att vi kan stötta Sveriges kommuner ännu mer effektfullt och bidra till en effektiv verksamhet ute i kommunerna.

Vill du veta mer, kontakta:
Carl-Johan Ahde, carl-johan.ahde@sokigo.com, 08-470 75 01
Pär Gillander, par.gillander@sokigo.com, 08-404 31 72

Sokigo gratulerar Lidingö Stad till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Lidingö Stad har sedan tidigare använt Sokigos e-tjänsteplattform Abou, men i början av 2019 valde kommunen att även gå över till våra lösningar inom bygg- och miljöhantering. Detta har skapat förutsättningar för omställning till flera digitala processer vilket nu bidragit till lysande resultat.

Under Kvalitetsmässan 12-14 november tilldelades Lidingö Stad utmärkelsen som Sveriges DigitaliseringsKommun 2019.

Juryns motivering:
”Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.”

Kul att våra produkter bidrar till digitaliseringens utveckling. Återigen ett stort grattis till Lidingö Stad!

Läs mer om utmärkelsen här

Läs om Sokigos lösning till Lidingö Stad

E-tjänst förenklar förfrågning till upphandlade leverantörer

-De nya e-tjänsterna är både tidseffektiva och ger en tydligare prisbild vilket gör det enkelt att välja det bästa alternativet. För mig har det verkligen varit roligt att jobba med tjänsten då den förenklar något väldigt komplext, säger Katarina Nilsson.

Falkenbergs kommun har effektiviserat sin interna service gällande bokning av busstjänster. Det började med att Katarina Nilsson, verksamhetsutvecklare inom digitalisering i Falkenbergs kommun, fick i uppdrag att se över processen och kartlägga förfarandet:

-Hur ser detta ut? Vad gör man? Vad händer? Kan bussbokningarna hanteras med en e-tjänst?
I samband med t.ex. uflykter och konferenser så har det tidigare krävts mycket administrativt och tidskrävande arbete för kommunens verksamheter att boka busstjänster. Vart och ett av fem upphandlade bussbolag kontaktades, ofta via telefon eller mail. Svaren kunde ofta vara väldigt skiftande och så även svarstiden. Det var sedan upp till verksamheten själva att tolka och utvärdera de olika svaren samt välja det billigaste erbjudandet.

Tillsammans med Sokigo har nu en e-tjänst byggts!
E-tjänsten har tydliga bestämda frågor vilket förenklar administrationen för båda parter. När kommunens användare loggar in med sitt användarnamn och lösenord hämtas verksamhetens uppgifter upp automatiskt. De givna frågorna anges: vart ska bussen åka, vilken tid, hur många personer etc. Förfrågan skickas samtidigt ut till alla fem bussbolag som i sin tur får en avisering i mobilen eller datorn. De har därefter 48 timmar på sig att svara. E-tjänsten innebär stor tidsvinst även för deras del.

Rättssäkert med e-tjänst
Med hjälp av e-tjänsten får alla bussbolag exakt samma frågor och har därmed samma förutsättningar. Inget utrymme finns för följdfrågor, utan endast de angivna önskemålen gäller vilket innebär att ingen får fördel. Allting är konfidentiellt fram till anbudsöppning och ingen annan ser siffrorna innan. Rättsäkerheten innebär att alla får samma möjlighet och uppfyller de juridiska kraven som krävs för en upphandling.

Många fördelar med e-tjänster
Falkenbergs kommun har redan gått vidare med utvecklingen och byggt ännu en e-tjänst med samma koncept. Den används vid större avancerade inköp av dataförsörjning (t.ex. servrar och accesspunkter) från tre upphandlade leverantörer. Enligt kommunens upphandlare är det så här framtiden kommer se ut.

– I framtiden ser jag fler e-tjänster som ser till att den här typen av förfrågningar sker på ett rättsäkert sätt. Det sparar tid för vår verksamhet och även för leverantörerna. Tänk vad mycket tid som kan sparas in i hela landet om fler liknande tjänster utvecklas och används, säger Katarina Nilsson

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina Nilsson Falkenbergs kommun katarina.nilsson@falkenberg.se eller Erik Zimmerman, Sokigo erik.zimmerman@sokigo.com