Jönköpings kommun tar steget mot ett helt digitaliserat bygglovsflöde

”Vi har nu förutsättningarna för ett helt digitalt flöde vilket innebär betydligt kortare ledtider, en tydligare överblick och en bättre arbetsmiljö.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Nu står det klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Ambitionen är att säkra kvalitét och ökad kundnöjdhet. De många fördelarna för både medborgare och handläggare gjorde att valet föll på just Sokigo.

”När ansökan förenklas för den som söker bygglov skapas synergier i form av tidsbesparingar. Det gör att handläggaren kan lägga fokus på medborgardialog och mer komplexa uppgifter.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Styrkan ligger i medborgarvänliga e-tjänster

I grunden ligger ett ärendehanteringssystem, men det är i e-tjänsterna och integrationer mellan fler system som styrkan hos lösningen ligger. Mest känd är den automatiserade handläggningsprocessen med hjälp av Atom. Det är en bygglovsrobot som sparar in tid hos kommunen och hjälper den sökande. Bygglovsprocessen sker i ett helt digitalt flöde, vilket eliminerar moment som tidigare varit manuella.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Nu känner vi att vi kan ta nästa steg med moderna verktyg för verksamhetsstöd. Viktigast av allt är att vi har hela verksamheten med oss, vilket är en förutsättning för att lyckas nå framgång.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

”Vi är otroligt stolta över att få samarbeta med en så pass progressiv kommun som Jönköping som verkligen vill utveckla sin verksamhet. Framöver ser vi fram emot att stödja dem i deras verksamhetsutveckling. De blir dessutom den 100:e kunden som väljer vår lösning för bygglovshantering, vilket är extra roligt!” säger Sebastian Lewenhaupt, Försäljningschef på Sokigo

Vill du veta mer?

Christophe Poncin, Affärsstrateg, Sokigo, christophe.poncin@sokigo.com

Anna Klahr, Bygglovchef, Jönköpings kommun, anna.klahr@jonkoping.se

Skapa en trygg miljö för barnen i er kommun

”Det blir lätt för oss att planera underhållet av våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Varje år inträffar uppskattningsvis 18 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor. Att som kommun inte ha goda rutiner och välhållna lekplatser kan sluta riktigt illa. Det är viktigt att kontrollera att lekplatserna håller måttet enligt ny version av Europa-standarden SS-EN 1176 – 2018. Att utrustningen är hel och att specifikationer för fallområde och fritt utrymme följer de senast gällande direktiven är viktigt.

Knappa resurser och många lekplatser kan göra det svårt att behålla kontrollen över statusen på dem samt vilka fel det finns som behöver åtgärdas. Rutiner och tydliga riktlinjer för tillsyn och besiktning säkerställer att barnen kan leka utan hinder och risker.

Vi har utvecklat ett stöd för kommuner som ger tydlig överblick över lekplatser och dess skick. Det bli lätt att skapa rutiner och kontrollera status på lekplatserna i kommunen.

”När du väl gjort grundarbetet blir resten enkelt. De som utför tillsyn kan göra det med hjälp av sina telefoner i webbapplikationen. Kartan visar vilken status som gäller för våra olika lekplatser och den utrustning som finns utplacerad. Det blir lätt för oss att planera och underhålla våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Applikationen är uppdelad i två delar, en för överblick från kontoret och en för arbete ute i fält. Lekplatserna fotograferas och registreras enkelt i applikationen och besiktigas i fält med hjälp av surfplatta eller telefon. Informationen laddas automatiskt upp på en server och visas sedan i kartan. Lekplatsernas läge och status kan även enkelt visas i kommunens webbkarta där fler kan ta del av informationen.

Du som arbetar med översyn får bra överblick på kommunens lekplatser och deras status i applikationens karta. Lekplatsens geografiska placering, bilder på redskap samt status visas i kartan. Information om senaste datum för besiktning och tillsyn och om något behöver åtgärdas.

Vill du veta mer om hur du säkrar tillsyn och besiktning för lekplatserna i din kommun?
Boka in en kostnadsfri webbdemo där vi demonstrerar hur applikationen ser ut och fungerar. Kontakta Daniel Mattsson, Produktägare för Lekplatskollen, daniel.mattsson@sokigo.com 

Läs mer på lekplatskollens produktsida.

Apcoa Danmark utvecklar sin verksamhet med smart kartlösning

Apcoa är ett ledande företag inom parkeringstjänster i Europa. Under 2018 valde de att utveckla ett nytt verksamhetssystem med kartan som grund. Vi på Sokigo fick uppdraget att utforma lösningen som erbjuder användarstöd för stora delar av verksamheten. Första versionen är nu utrullad hos Apcoa Danmark. Tack vare de effekter som redan uppnåtts påbörjas nu arbetet med att sprida lösningen vidare till dotterbolagen i Europa.

Ett verktyg för dokumentation och planering

Apcoa i Danmark såg möjligheter i att utveckla och kvalitetssäkra flera delar av sin verksamhet. Med kartan som utgångspunkt går det att arbeta med allt från planering och etablering till översikt av apparatur och parkeringsvakternas rondering.

Så här används verktyget i praktiken

Den digitala kartan kan planera design och placering av utrustning, skyltar och apparater. Därefter överförs detta som arbetsorder till utföraren som kvalitetssäkrar arbetet med foton och information ute på fältet. Vid varje tillfälle finns tillgång till parkeringens utformning med versionshantering och historik vilket ger möjlighet att skapa bevis för eventuella rättsliga tvister.

Det går också att optimera rutter för parkeringsvakter och arbetslag baserat på optimala resvägar. Det gör arbetet med resursplanering lättare. I längden innebär det kostnadsbesparingar då medarbetarnas tid blir mer effektiv.

Först Danmark – sedan resten av Europa

Under 2019 planeras samarbetet och lösningen att utvecklas vidare med nya funktioner. Samtidigt har Apcoas bolag och verksamheter i flera av de andra 14 europeiska länderna upptäckt fördelarna och är intresserade av lösningen för sina egna marknader.

En helt webbaserad och prisbelönt lösning

Användaren har åtkomst till det webbaserade systemet via dator, mobiltelefon eller läsplatta. Systemet kopplas till andra verksamhetssystem och datakällor och integrerar information för olika funktioner och geografiska analyser i realtid.

Sokigo och Apcoa kom att på Pitney Bowes användarkonferens i Rom, Italien under oktober månad 2018, mottaga priset för ”Mest innovativa geospatiala affärslösning utvecklad på Spectrum Spatial Analyst”

Kompetent programvara

Systemet och lösningen baseras på Spectrum Spatial Analyst (SSA) från Pitney Bowes/MapInfo som utgör en stabil grund vad gäller geografisk IT och data management. Sokigo har med ledande kunskap kring SSA och sin egen plattform AddSpatial byggt och anpassat arbetsmoduler för olika delar av verksamheten.

 

Vill du veta mer om hur Sokigo kan utveckla just din affär med hjälp av geografisk IT och positionering?

Kontakta Anders Haraldsson, Lösningsstrateg GIS på Sokigo – på anders.haraldsson@sokigo.com

Läs mer om SSA här https://sokigo.com/spectrum-spatial-analyst/

APCOA PARKING’s affärsidé är att erbjuda de bästa och mest kundvänliga lösningarna inom parkeringsbranschen. APCOA finns i 12 europeiska länder med fler än 1,4 miljoner parkeringsplatser på över 8000 platser. APCOA i Danmark hanterar idag fler än 1500 parkeringsplatser och kan med den senaste tekniken erbjuda allt ifrån stora parkeringshus till små områden med 4–5 platser. Kunderna är företag och privatpersoner som har ett behov av att hantera sina parkeringsplatser samt de som vill hyra eller använda en parkeringsplats.

Läs mer om Apcoa i Danmark: https://www.apcoa.dk/

 

Ett stort steg på vägen mot en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt för alla genom en nationell digital åtkomstpunkt. Målet är att detta ska vara klart år 2021. Vi har tagit fram en applikation tillsammans med Lantmäteriet som ska möjliggöra detta. Applikationen visar nyttan med att ha central och standardiserad information om detaljplaner. Syftet är att hämta, visualisera och exponera information i bygglovsansökan för att skapa en effektivare bygglovsprocess.

Ambitionen är att tillgängliggöra planer och bestämmelser digitalt och tillgängliggöra aktuell information för alla. Informationen kan användas av allt från planhandläggare, byggaktörer eller privatpersoner, som alla är möjliga intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.

Kvalitetssäkrar bygglovsprocessen

För den som ansöker är det lätt att få översikt över vilka planer och bestämmelser som gäller för respektive område. I tjänsten ser den sökande vilka restriktioner och krav som ställs på just den fastigheten personen ämnar utveckla. Delar av ansökan handläggs redan i tjänsten och den sökande får reda på vad som är möjligt att göra. På så sätt kvalitetssäkras ansökan redan i första skedet, vilket sparar tid för både handläggaren och den sökande. Kompletteringsbehov minskar och det går snabbare att ta beslut på ansökan.

Handläggaren får in fler kompletta och korrekta ansökningar vilket leder till en effektivare registrering, mindre granskningsbehov och snabbare processer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot en smartare samhällsbyggnadsprocess?
Träffa oss på Position, klicka här för att läsa mer och anmäla dig!

Ta kontakt med Christophe Poncin på christophe.poncin@sokigo.com för att veta mer om vårt arbete tillsammans med Lantmäteriet.

Effektivare administration av elevuppgifter med applikationen Skolstart

– Är du förälder vet du säkert att skolstart innebär en massa blanketter som ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan. Samma visa varje år, nästan samma uppgifter som ska fyllas i. Som lärare eller administratör blir det mycket extraarbete att samla in alla blanketter och registrera dem i systemet. Svårt att säkerställa vem som lämnat in blanketterna och att hålla reda på gammal och ny information.

Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun är projektets grundare som tillsammans med oss på Sokigo och Falkenbergs kommun utvecklat en lösning. Skolstart är namnet på den applikation som ska ta bort alla pappersblanketter inför varje nytt läsår. E-tjänsten samlar in data från vårdnadshavare och sammanställer det enkelt och tydligt för berörd enhet.

All information samlat i applikationen
Angela upplevde att det blev mycket onödigt arbete vid början av varje nytt läsår. För att minimera extraarbete är många av fälten i applikationen redan ifyllda. Uppgifterna hämtas från Folkbokföringsregistret och verksamhetssystemet. All information går att sortera för den som sedan sköter administrationen från skolans håll.

”Tidigare har lärarna delat ut ett antal pappersblanketter första dagen i skolan. Alla blanketter ska fyllas i med samma person- och kontaktuppgifter för båda vårdnadshavarna och eleven, alltså samma uppgifter om och om igen. Nu samlar vi in informationen via e-tjänsten innan skolstart, uppgifterna hämtas, fylls i automatiskt och behöver bara lämnas en gång. Det underlättar planeringen för skolan och sparar in oerhört mycket tid för vårdnadshavarna.” säger Angela Gardelin, Digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun.

Ordning och reda
De olika behoven går att filtrera fram, för enkel och tydlig överblick. Har du valt att ansöka om modersmål så skickas det ett mail till Språkcentrum där de får info om att det finns ett barn som behöver modersmål. Samma sak gäller för anmälan av specialkost, samtycken för vaccinationer eller ansökan om bibliotekskort.

”Lärare och administratörer kan få ut all information samlat och sortera på olika urval. Vill de t.ex. få reda på vilka personer i en specifik klass eller skola som har modersmål eller andra behov så kan de söka på detta. Handlar det om specialkost går även det att filtrera fram, vilket underlättar för planering av matinköp och meny för skolköket.” säger Angela.

Smidigt och säkert med BankID
Du som är vårdnadshavare loggar in med BankID och dina uppgifter hämtas från folkbokföringsregistret. I nästa steg hämtas informationen om de barn du är vårdnadshavare för. Uppgifter om barnets andra vårdnadshavare visas samtidigt och samtliga uppgifter fylls i per automatik.

Vill du veta mer om Skolstart eller smarta e-tjänster i allmänhet?

Kontakta Erik Zimmerman, Kundansvarig på Sokigo, erik.zimmerman@sokigo.com eller 08-470 75 05.

Danderyds kommun näst ut att använda TopoDirekt som MBK-system

Sokigo har fått förtroendet och förmånen att leverera TopoDirekt till Danderyds kommun. Efter en gedigen upphandlingsprocess stod Sokigo ut mest med sin nya helhetslösning TopoDirekt med inriktning mot MBK, Svensk Geoprocess och DRK.

”TopoDirekt ger stöd i hela MBK-arbetskedjan från fältdatabehandling till färdig kartprodukt. Samtidigt lämnar systemet utrymme för att bredda våra arbetsuppgifter och förfina vårt arbetssätt.” säger Roger Connysson, Kart- och mätchef

TopoDirekt är en MBK-lösning som passar in i ett heltäckande kommunerbjudande och utgör en viktig kugge för kommunens övergripande geodatahantering. TopoDirekt innehåller utöver de funktioner som krävs för den storskaliga kartproduktionen stöd för bl.a:

  • 3D och BIM
  • Import- och export till DWG, Shape, DGN, Mapinfo
  • Terrängmodeller, skapa höjdkurvor
  • Utbyte och beräkning av fältdata
  • Metadata
  • ÖP,DP (Översikt- och Detaljplan)

Lösningen gör att Danderyds kommun hittar funktioner i TopoDirekt som tidigare krävt program från olika leverantörer. Medarbetarna slipper hoppa mellan olika program och kommunen kan skära ner på antalet programvaror och minskar sina kostnader.

”Topodirekt är ett mycket användarvänligt och kompetent system som ändå känns bekant för vana CAD-användare. Vidare värdesätter vi att TopoDirekt är kompatibelt med andra system och Open Source-lösningar i synnerhet.” säger Roger

Vill du veta mer?

Niklas Eriksson, Produktägare för TopoDirekt
070-645 15 10
niklas.eriksson@sokigo.com

Roger Connysson, Kart- och mätchef på Danderyds kommun
08-568 912 69
roger.connysson@danderyd.se

Om Danderyds kommun

Danderyd är en grönskande storstadskommun omgiven av vatten, belägen cirka en mil norr om Stockholm. Drygt 32 000 invånare bor i Danderyd. Kommunen är en av landets till ytan minsta med en areal på cirka 28 kvadratkilometer. Kommunen består av fyra kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Om Topodirekt

TopoDirekt är en MBK-produkt som utvecklas i samarbete mellan Adtollo och Sokigo. Nyckel funktionerna är en stark egenutvecklad klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess. Utöver MBK-funktionerna hanterar även TopoDirekt bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet) och registerkarte-GML.

Fyra tips för att driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering

När Borlänge kommun påbörjade sin resa gjorde de ett misstag nästan direkt. De började med att snabbt ta beslut och köpa in ett system för att sedan försöka anpassa verksamheten runt det.

När Lars Robertsson, Bygg- och kartchef i Borlänge berättar om deras resa är det här ett snopet kapitel. Men lärorikt betonar han. Insikten om att ta hjälp utifrån för att undvika invanda tankemönster och istället börja tänka nytt gav att Robert Törne, Verksamhetskonsult på Sokigo kom för att underlätta projektet.

Tog in kompetens utifrån

Det var väldigt lärorikt att ha en utomstående person med spetskompetens på just förändring av processer och verksamheter. Nu har vi tagit nya tag och är strax redo att börja kommunicera hur vårt nya arbetssätt kommer att se ut och påverka våra medborgare, säger Lars.

Fyra viktiga tips för dig som ska driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering 2019

  • Börja med att förankra projektet internt hos alla som kommer bli berörda direkt eller indirekt.
  • Att arbeta med digitalisering är inte ett IT-projekt, det handlar först och främst om att förändra processer.
  • Alla medarbetare måste vara delaktiga, för att få känna sig hörda, men också för att de ska förstå vad som sker och hur det påverkar dem.
  • Att driva den här typen av förändring kräver tid och tålamod. Låt det ta den tiden, det kommer vara värt det när ni väl är i mål.

Vill du veta mer om hur Borlänge har arbetat med sin digitalisering?

Kontakta Lars Robertsson, Bygg- och kartchef, på lars.robertsson@borlange.se eller kontakta

Robert Törne, Verksamhetskonsult på Sokigo på robert.torne@sokigo.com eller 070-342 02 88.

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom verksamhetsutveckling

Holmen och Sokigo utvecklar nästa generations fastighets- och avtalssystem

En av Sveriges ledande koncerner inom skogsindustrin, Holmen, har valt att i samverkan med Sokigo utveckla en ny produkt – ”Fastighet och Avtal”. Tanken är att Holmen aktivt deltar i kravställning och utveckling av det som under 2019 också lanseras som produkt på den öppna marknaden.

Syftet är att ta fram ett modernt geografiskt verksamhetssystem som med kartan som utgångspunkt ska ge en effektiv hantering av fastigheter och dess olika avtal. Stora fastighetsägare behöver ett kraftfullt men enkelt redskap att hantera ekonomiska och produktionsvariabler. Det kan t.ex. gälla arrande- eller upplåtelseavtal.

I första hand gäller affären Holmen och deras egna behov. Men produkten ”Fastighet och Avtal” kommer att lämpa sig väl för andra kunder och marknader. Inte bara inom skoglig sektor utan även för kommuner, staten och andra stora markägare. Redan idag finns fler parter som har eller visar intresse i produktens utformning och framtid

”Vi på Holmen har tidigare utvecklat liknande lösningar tillsammans med Sokigo. Nu tar vi ett nytt grepp och väljer att aktivt arbeta för att fler än oss ska kunna använda den nya produkten. Detta främjar inte bara produkten, utan också vi som användare då fler kan vara med och utvecklas tillsammans” säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen.

Utvecklingen av systemet har redan påbörjats och beräknas levereras till Holmen i januari 2019. Arbete med att få ut den nya produkten på marknaden sker parallellt och beräknas lanseras under våren 2019.

”Vi är stolta över att få förtroendet att arbeta med Holmen. Tillsammans skapar vi ett smartare skogsbruk som bidrar till en effektivare och enklare vardag för verksamheten och dess användare” säger Staffan Bygden, affärsområdeschef på Sokigo.

Om Holmen

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Varje år skördar Holmen nära 3 miljoner kubikmeter virke i sina egna skogar.

Läs mer på www.holmen.se

Om Sokigo

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Läs mer på www.sokigo.com

För ytterligare information vänligen kontakta

Staffan Bygden – Affärsområdeschef, Sokigo
staffan.bygden@sokigo.com
+46 950 236 45

Lisa Nilsson – IT-chef, Holmen Stab och verksamhetsstöd
lisa.nilsson@holmen.com
+46 70 377 82 02

 

 

Från Mosul till Mora

Hatem kom till Sverige från Irak 2015, och har tidigare arbetat och studerat datavetenskap. Väl i Sverige bosatte han sig i Mora i Dalarna. Vägen till Sokigo gick genom vår kollega Emil Goude. De träffades på ett café under ett event anordnat av organisationen Ett Mora för alla. Emil hjälpte Hatem att via Arbetsförmedlingens satsning, Nystartsjobb, ta sig till oss på Sokigo. Det är vi mycket glada för.

 

Hej Hatem, vem är du egentligen?

– Hej! Jag är 34 år gammal, är väldigt intresserad av IT och ny teknik. Mycket av min tid spenderar jag därför med att lära mig om det senaste inom programmering och IT. Det mynnar ut i små projekt där jag testar mina kunskaper. Jag tycker mycket om att spela fotboll och innebandy. Just det sistnämnda är nytt för mig, men det är väldigt fartfyllt och roligt!

Okej, och hur spenderar du dina dagar på Sokigo?

– Jag ansvarar för utveckling, av applikationen Lekplatskollen. Både frontend och backend. Vilket innebär att jag utvecklar nya funktioner, ser till att hitta eventuella buggar och lösa dem samt utvecklar applikationen vidare. I tillägg har jag också börjat ta mig an LTF med ambitionen att utveckla den till ett effektivare verktyg för våra kunder. (här kan du läsa mer om LTF)

Vad tycker du är roligast med att arbeta på Sokigo?

– Jag tycker verkligen om allt när det kommer till de tekniska delarna. Stort som smått, så länge som jag får grotta ner mig och lösa problem eller ta saker till en högre nivå. Utöver det är kollegorna en väldigt viktig del, vi har bra sammanhållning och väldigt kul tillsammans.

 Och om du får drömma lite, vad hade du gjort då?

– Då hade jag startat upp en Sokigo-filial i mitt hemland. Fortsätta arbeta med det jag gör, och skapa arbetstillfällen och en ny framtid för mina landsmän i Irak. Jag skulle även vilja fortsätta studera på universitetet och ta en masterexamen i datavetenskap.

 Om Nystartsjobb

Nystartsjobb är till för personer som varit arbetslösa länge eller är nyanlända i Sverige. Programmet sörjer för att kontakt med arbetsgivare görs och är till som stöd och hjälp för den arbetssökande.

Klicka här för att läsa mer

Klicka här för att komma tillbaka till vår CSR-sida