Geodata och GIS
Sokigo är din ledstjärna inom GIS och Geodata

Sokigo är en ledande leverantör av Geografiska informationssystem (GIS) och verksamhetsanpassad Geografisk IT.

Vi har i mer än 25 år utvecklat och levererat lösningar, produkter och system där kartan, positionen och läget är viktiga komponenter.

Våra kunder finns i Sverige men också i ett flertal andra länder.

Hitta lösningar anpassade för ditt verksamhetsområde
GIS-lösningar för privata bolag