Effektivare arbete med e-tjänster på Lidingö

År 2016 var det dags för ny upphandling av e-tjänster. Lidingö stad ville hitta en lätthanterlig plattform. Att snabbt och enkelt kunna justera innehåll i formulär kändes viktigt, men även att plattformen hängde med i deras behov av moderna e-tjänster.

Viktigt att involvera hela organisationen

Sokigo vann upphandlingen och arbetet var snart i full gång. Enligt projektgruppen där IT och varje förvaltning representerades, handlade framgången om att alla delar i organisationen var med. En samverkan mellan intern IT, verksamhet och leverantören Sokigo.

-Nu kan de olika förvaltningarna själva bygga och ändra e-tjänsterna, vilket gör arbetet roligare och bättre, säger Madelene Olsson på IT-enheten i Lidingö stad.

Kreativ workshop med varje verksamhet

Sokigos metodik var att redan från start involvera alla verksamheter som hanterar e-tjänster. Genom ett antal workshops med varje verksamhet gick man igenom e-tjänsterna. ”Hur ser målgruppens behov ut?” ”Vilka frågor behövs för att utföra ett ärende optimalt?” var frågor som diskuterades.

Resultatet av workshopparna lade sedan grunden för de nya e-tjänsterna. När de var klara genomförde man acceptanstester med varje förvaltning.

Lättanvänt för medborgare och personal

Idag är det så enkelt att skapa och hantera e-tjänster att respektive verksamhet själva bygger sina e-tjänster. Hela vägen från start till mål: skola och barnomsorg, äldreomsorg, tekniska förvaltningen med flera. Sedan granskar kommunikatörerna att språket är korrekt, enhetligt och lätt att förstå.

-Den största vinsten är att verktyget är så lätt att jobba i. Användargränssnittet gör att vem som helst kan bygga formulär och ändra i dem, fortsätter Madelene Olsson.

E-tjänsters 10 i topp

Felanmälan på lidingö.se har toppat ända sedan de införde de nya e-tjänsterna. Nu kan folk enkelt anmäla trasiga gatlyktor, fråga om äldreomsorg eller barnomsorg. Det är allt från synpunkter och felanmälningar till andra angelägna frågor. Staden kan dessutom mäta och följa upp hur bra tjänsterna fungerar.

-Arbetet tillsammans med Sokigo har gått enligt plan. Under resans gång har vi haft en rak och tydlig dialog om utmaningar och möjligheter. Vi är jättenöjda med valet av IT-leverantör, säger Madelene Olsson.

 

Hör av dig till oss för att få reda på mer om e-tjänster och dess fördelar!

Börja med det kunderna stör sig mest på

Ska ni nå framgång med digitaliseringen måste ni prioritera det som gör skillnad för medborgarna. Tycker de att det är svårt att få tag i er på kommunen? Tycker de handläggningstiden är för lång?

Vi tog chansen att prata mer med Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun under Kommunträffen. Där föreläste hon om hur framgång med digitalisering nås genom att prioritera det som gör skillnad för medborgaren.

Kundupplevelser i realtid

– Genom vår digitala resa har vi utgått från kundupplevelser i realtid. Vi utgår från våra kunder och stämmer kontinuerligt av hur vi ligger till just nu, säger Sara Helmersson. Det innebär att hela tiden jobba för att möta invånarnas förväntningar och göra det jobbet systematiskt. Kunderna kräver att det ska gå fort och lätt att uträtta saker och ting. Hur åstadkommer vi det?

Tack vare smidigare tjänster för medborgare och anställda har svarstiderna för ärenden i Norrtälje kommun minskat med 35 % sedan 2011. Det innebär 2700 beslutade ärenden år 2017 jämfört med 1000 år 2011.

 

Älska avvikelser!
Ett tips från Sara är att arbeta lösningsorienterat med fokus på medborgaren. Ta fram automatiserade tjänster baserat på vad de efterfrågar så effektiviserar ni det högst prioriterade både hos er och hos dem.

– Lär er älska det som avviker. Skapa en god kultur för att fånga upp missnöjet hos kunderna, så utvecklas och växer ni.  Var öppna med vad det beror på och låt medarbetarna få vara med i utvecklingen.

 

Kontakta oss på Sokigo om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans mot ett effektivare samhälle!

Estland gör digital revolution

Estland sticker knappast ut storleksmässigt på världskartan, men ligger bland topp fem inom digital utveckling.

– Everything is digital by default in Estonia, sa Estlands Mari Pultsin på Kommunträffens första pass. Med det estländska e-hälsosystemet finns hela din sjukvårdsbild samlad: tester, läkarutlåtanden, recept etc. Med e-cemetry tar det några sekunder att få veta var släktingarna ligger begravda. Du kan gifta dig och skilja dig digitalt, sälja egendom på några minuter.

Genom e-pet håller estländarna koll på sina husdjur i Estland. Med ett inopererat chip är det lätt att spåra och hitta rätt ägare till bortsprungna djur. Kostnaderna för att omhänderta bortsprungna djur minskade med 60 %.

Sokigo ny leverantör och Pitney Bowes-partner i Danmark

Från oktober 2017 är Sokigo ny leverantör av programvara och GIS-lösningar på den danska marknaden. Tillsammans med Pitney Bowes erbjuder Sokigo bland annat licensförsäljning, support och utveckling av geointelligenta lösningar på produkter som MapInfo Pro och Spectrum Spatial.

Sedan 20 år är Sokigo Nordens största leverantör av GIS- och kartprodukter från Pitney Bowes (f.d MapInfo). Hittills har man fokuserat på den svenska marknaden, vilket har lett till en stor kundkrets, kunskap och framgång. Kunderna finns inom offentlig sektor, energisektorn, skogsindustrin, handel och andra branscher.

-Vi är helt enkelt mogna för en geografisk expansion av marknaden inom Location Intelligence och GIS. Därför är det naturligt att inkludera Danmark i vår affär. Med vårt moderna erbjudande och ett starkt partnerskap ser vi att efterfrågan ökar även utanför Sverige. Detta är positivt även för våra befintliga kunder, säger Anders Haraldsson, partneransvarig och lösningsarkitekt GIS på Sokigo.

Nytt och bredare erbjudande

Pitney Bowes är sedan länge en stark internationell leverantör av produktfamiljen MapInfo. Framgången ligger i ledande teknik och starka partnerskap, vilket har resulterat i GIS-lösningar för lokala marknader. I tillägg till de framgångsrika MapInfo-produkterna har den moderna serverplattformen Spectrum med kartprodukten Spectrum Spatial Analyst nyligen lanserats. Sokigo är just nu ledande partner i världen att utveckla kundlösningar på denna produkt.

-Utvecklingen inom Location Intelligence går fort och vi ser ett växande intresse för mer komplexa och verksamhetskritiska lösningar. Med Sokigos långa erfarenhet och djupa tekniska kompetens inom GIS tillsammans med Pitney Bowes produkter, har vi en ny och unik position för oss och våra nordiska kunder. Det är därför mycket glädjande att Sokigo etablerar sig i Danmark säger Niklas Enge, ansvarig för Pitney Bowes nordiska partners.

För mer information:

Anders Haraldsson
Partneransvarig & Solution Architect GIS – Sokigo
Anders.Haraldsson@sokigo.com
+46 (0)70 394 87 88

Niklas Enge
Channel Manager Northern Europe – Pitney Bowes
Niklas.Enge@pb.com
+46 (0)73 441 93 09

 

Vill du läsa pressmeddelandet på danska?

Samarbetsavtal ska öka kommunernas digitalisering

Sokigo har ingått ett samarbete med EDP Consult som gäller integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

De flesta kommuner vill erbjuda riktigt god service till sina medborgare. Ett exempel är att direkt i sin e-tjänst kunna ändra uppgifter för sophantering, meddela vattenmätarställningar, se aktuella fakturor mm. Många kommuner vill även dra större nytta av digitaliseringen och automatisera interna processer som idag utförs manuellt. En väg dit är samarbetet mellan IT-leverantörerna Sokigo och EDP Consult.

Helheten måste fungera

-Kunderna ska inte behöva prata med två olika leverantörer, de vill ha så få kontaktytor som möjligt. Som vi ser det kan integrationer mellan våra olika system uppfylla deras önskemål om enkelhet. Som leverantörer får vi helt enkelt lösa det tekniska i bakgrunden. Det ska vare sig kommunerna eller medborgarna märka av, säger marknadschef Anders Christensson på EDP Consult.

En annan vinst är att medborgarna själva kommer kunna bestämma när de ska anmäla saker eller inhämta information, inte en viss tid på vardagar när kommunen är öppen. Folk uppskattar frihet och det önskemålet kan kommunerna uppfylla.

Ett stort mervärde för alla parter

-Genom det här viktiga samarbetet integreras e-tjänstplattformen Abou med EDP Consults verksamhetssystem för vatten, avfall, miljö och bygg. E-tjänsterna kommer att passa in i Mina sidor-lösningarna och kunderna kan hantera t.ex. sopabonnemang eller vattenmätarställningar på ett mer logiskt sätt, säger Carl-Johan Ahde, affärsområdeschef för Digital service på Sokigo.

Ett stort mervärde med andra ord. Informationen kommer direkt i e-tjänsten och omvänt ramlar informationen i e-tjänsten rakt ner i system. Det blir lätt att se hur fakturorna för sophantering ser ut för det senaste året och kunderna kommer åt alla underlag i Abous ”Mina sidor”.

För mer information kontakta

Carl-Johan Ahde
Affärsområdeschef, Sokigo
08-470 75 01
carl-johan.ahde@sokigo.com

Anders Christensson
Marknadschef, EDP Consult
046- 23 45 50
anders.christensson@edpconsult.se