Addnode Group-bolag samarbetar för starkare system vid kommunal karthantering

De tre Addnode Group-företagen Adtollo, Sokigo och Symetri skapar tillsammans en lösning för kommunal MBK-hantering, TopoDirekt. Lösningen bygger på Topocad från Adtollo som klient, Sokigos ISM-lösning och Symetris Geodatakunskaper i databaser.

Vad är MBK och vad innebär lösningen?

Lösningen kommer att hantera MBK-funktioner för svenska kommuner. MBK, Mätning Beräkning och Kartering, är en grundförutsättning för att en kommun ska kunna hantera sin egen karta och från den producera produkter som nybyggnadskartor, grundkartor, utsättningsskisser, situationsplaner och för den övriga verksamheten som bygger på en karta som geografiska informationssystem.

”Våra tre företag inom Addnode Group har länge arbetat mot den kommunala svenska marknaden och våra olika system används inom ett stort antal kommuner, drygt hälften av dem. I det här samarbetet arbetar vi alla tre tätt tillsammans för att skapa marknadens absolut bästa MBK-system som dessutom har stöd för en fortsatt verksamhet inom kommunen”, säger Tomas Sandström, affärsenhetschef på Adtollo.

Förutom den grundläggande MBK-hanteringen kommer TopoDirekt att hantera leveranser till och från myndigheter, bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad Adress Lägenhet) och registerkarte-GML, ett format för utbyte av registerkarta. TopoDirekt bygger på Svensk Geoprocess som innebär ett standardiserat sätt att utbyta data mellan olika parter och mätningsanvisningar. TopoDirekt anammar Svensk Geoprocess fullt ut och kommer ha stöd för alla dess delar.

”Det känns otroligt stimulerande att kunna samla all kompetens inom Addnode Group runt den kommunala MBK-verksamheten. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda våra kunder en lösning som är bäst i klassen från fält till webb”, säger Monica Lindberg, affärsområdeschef på Sokigo.

”Med den här lösningen får vi ett ännu starkare system där var och ett av företagen kan bidra med det de är bäst på. Att ha ett eget CAD-system inhouse där vi har 100% kontroll över det ger oss givetvis en otrolig styrka där vi har full möjlighet att göra det absolut bästa för kunden”, säger Tomas Sandström.

”En viktig kundgrupp för TopoDirekt är de kunder vi idag har på Geodatapaketet. Därför var det extra roligt att ta del av den Menti-undersökning som Topobase Användarförening genomförde efter att TopoDirekt hade presenterats, där de två starkaste orden var möjligheter och spännande”, berättar Niklas Eriksson, Account Manager på Symetri.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Sandström, affärsenhetschef på Adtollo
tomas.sandstrom@adtollo.se, 070-911 15 03

Monica Lindberg, affärsområdeschef på Sokigo
monica.lindberg@sokigo.com, 08-560 388 50

Niklas Eriksson, Account Manager på Symetri
niklas.eriksson@symetri.com, +46 21172562

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Fredrik Ekelund, teknisk chef, tillsammans med Anders Sundin, VD på Sokigo. (Foto: Victor Andersson)

Sokigo rekryterar från Tieto

Det svenska it-bolaget Sokigo AB rekryterar Fredrik Ekelund som teknisk chef (CTO). Fredrik kommer närmast från Tieto där han haft en rad olika roller, senast som lösningsarkitekt.

Rollen är ny på Sokigo och innebär ett samlat ansvar för befintlig och framtida teknisk struktur.

– Fredriks roll som teknisk chef kommer att innebära ett effektivare arbetssätt, en mer samordnad utveckling av produkter och tjänster. Hans breda erfarenhet av IT-branschen gör honom perfekt som bryggan mellan ledning och teknik, säger Anders Sundin, VD på Sokigo.

Som teknisk chef kommer Fredrik huvudsakligen arbeta som stöd för utvecklings- och affärsområdeschefer, se över möjligheter för ny teknik samt rapportera beslutsunderlag till ledningsgruppen.

– Sokigos breda produkterbjudande är imponerande. Min roll kommer dels att handla om att strömlinjeforma våra programvaror och utveckla arbetssätt och processer som får oss arbeta smartare och effektivare tillsammans. En spännande utmaning i ett expansivt bolag med rätt inställning till framtiden, säger Fredrik Ekelund, teknisk chef på Sokigo.

 

Milda Larsson, projektledare på Sokigo

Digitalt stöd för ekonomiskt bistånd ska hjälpa fler tillbaka till arbetslivet

De senaste åren har det poppat upp många nya e-tjänster för medborgarna. I Nacka kommun har man utvecklat en e-tjänst för Ansökan om ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Den gör att människor som behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd på vägen mot egen försörjning får stöd mycket snabbare och kan slussas vidare till karriärvägledning.

E-tjänsten utvecklades främst för att Nacka kommun skulle få in fler kompletta ansökningar genom en digitaliserad process, men även för att fånga upp människor och hjälpa dem vidare till egen försörjning.

”Vi tror att människor kan och vill”

Kommunen har tidigare ägnat väldigt mycket tid till kompletteringar av ofullständiga ansökningar. Mellan januari och oktober 2017 ansökte 700 personer om ekonomiskt bistånd.

-Handläggarna har hög belastning samtidigt som de verkligen vill att kunderna ska få snabb hjälp. Att eliminera så många analoga steg som möjligt har gett väldigt stora vinster, berättar Milda Larsson, projektledare på Sokigo.

Arbetssökande slussas vidare till karriärvägledare

Förutom att ansökningsprocessen är snabb och digital lotsas kunderna vidare för karriärvägledning via e-tjänsten. För att fortsätta med sin ansökan måste de som ansöker passera ett moment där de ska välja tid med karriärvägledare.

För att kunna hjälpa medborgarna på bästa sätt kan de välja språk i e-tjänsten. Det gör att kommunen är förberedd när de ska möta dem i karriärvägledning eller granskning.

Effektivare arbete med e-tjänster

Vår e-tjänsteplattform Abou låter dig ta del av redan färdiga e-tjänster plus att du kan skapa egna utefter din kommuns behov. Förbättra vardagen för både medborgare och handläggare genom effektivare flöden. Bort med analoga moment och pappersarbete, det är dags att bli helt digital! Vill du veta mer om vår e-tjänsteplattform kan du kontakta Milda Larsson på milda.larsson@sokigo.com eller 08-470 75 12.

Vill du ha mer information om e-tjänster?

Effektivare arbete med e-tjänster på Lidingö

År 2016 var det dags för ny upphandling av e-tjänster. Lidingö stad ville hitta en lätthanterlig plattform. Att snabbt och enkelt kunna justera innehåll i formulär kändes viktigt, men även att plattformen hängde med i deras behov av moderna e-tjänster.

Viktigt att involvera hela organisationen

Sokigo vann upphandlingen och arbetet var snart i full gång. Enligt projektgruppen där IT och varje förvaltning representerades, handlade framgången om att alla delar i organisationen var med. En samverkan mellan intern IT, verksamhet och leverantören Sokigo.

-Nu kan de olika förvaltningarna själva bygga och ändra e-tjänsterna, vilket gör arbetet roligare och bättre, säger Madelene Olsson på IT-enheten i Lidingö stad.

Kreativ workshop med varje verksamhet

Sokigos metodik var att redan från start involvera alla verksamheter som hanterar e-tjänster. Genom ett antal workshops med varje verksamhet gick man igenom e-tjänsterna. ”Hur ser målgruppens behov ut?” ”Vilka frågor behövs för att utföra ett ärende optimalt?” var frågor som diskuterades.

Resultatet av workshopparna lade sedan grunden för de nya e-tjänsterna. När de var klara genomförde man acceptanstester med varje förvaltning.

Lättanvänt för medborgare och personal

Idag är det så enkelt att skapa och hantera e-tjänster att respektive verksamhet själva bygger sina e-tjänster. Hela vägen från start till mål: skola och barnomsorg, äldreomsorg, tekniska förvaltningen med flera. Sedan granskar kommunikatörerna att språket är korrekt, enhetligt och lätt att förstå.

-Den största vinsten är att verktyget är så lätt att jobba i. Användargränssnittet gör att vem som helst kan bygga formulär och ändra i dem, fortsätter Madelene Olsson.

E-tjänsters 10 i topp

Felanmälan på lidingö.se har toppat ända sedan de införde de nya e-tjänsterna. Nu kan folk enkelt anmäla trasiga gatlyktor, fråga om äldreomsorg eller barnomsorg. Det är allt från synpunkter och felanmälningar till andra angelägna frågor. Staden kan dessutom mäta och följa upp hur bra tjänsterna fungerar.

-Arbetet tillsammans med Sokigo har gått enligt plan. Under resans gång har vi haft en rak och tydlig dialog om utmaningar och möjligheter. Vi är jättenöjda med valet av IT-leverantör, säger Madelene Olsson.

 

Hör av dig till oss för att få reda på mer om e-tjänster och dess fördelar!

Börja med det kunderna stör sig mest på

Ska ni nå framgång med digitaliseringen måste ni prioritera det som gör skillnad för medborgarna. Tycker de att det är svårt att få tag i er på kommunen? Tycker de handläggningstiden är för lång?

Vi tog chansen att prata mer med Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun under Kommunträffen. Där föreläste hon om hur framgång med digitalisering nås genom att prioritera det som gör skillnad för medborgaren.

Kundupplevelser i realtid

– Genom vår digitala resa har vi utgått från kundupplevelser i realtid. Vi utgår från våra kunder och stämmer kontinuerligt av hur vi ligger till just nu, säger Sara Helmersson. Det innebär att hela tiden jobba för att möta invånarnas förväntningar och göra det jobbet systematiskt. Kunderna kräver att det ska gå fort och lätt att uträtta saker och ting. Hur åstadkommer vi det?

Tack vare smidigare tjänster för medborgare och anställda har svarstiderna för ärenden i Norrtälje kommun minskat med 35 % sedan 2011. Det innebär 2700 beslutade ärenden år 2017 jämfört med 1000 år 2011.

 

Älska avvikelser!
Ett tips från Sara är att arbeta lösningsorienterat med fokus på medborgaren. Ta fram automatiserade tjänster baserat på vad de efterfrågar så effektiviserar ni det högst prioriterade både hos er och hos dem.

– Lär er älska det som avviker. Skapa en god kultur för att fånga upp missnöjet hos kunderna, så utvecklas och växer ni.  Var öppna med vad det beror på och låt medarbetarna få vara med i utvecklingen.

 

Kontakta oss på Sokigo om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans mot ett effektivare samhälle!