BLÅLJUS

Vi stödjer hjältarna

De svenska blåljusorganisationerna gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb för tryggheten och säkerheten i Sverige. Att de vid varje given tidpunkt har rätt förmåga att hantera situationer som uppstår, att de hittar till platsen snabbt och smidigt och att de kan lära sig av utförda uppdrag är väsentligt för dem och för oss alla.

VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Bild på brandbil

Core

Core är det kompletta verksamhetssystemet för räddningstjänster. Systemet har många smarta funktioner, bland annat marknadens modernaste och enklaste webbverktyg för händelserapportering.

Läs mer
Skärmbild från Core Statistik

Core Statistik

Det här verktyget ger dig realtidsdata direkt i kartan, listan eller diagram med några enkla knapptryckningar. Det är enkelt och webbaserat, färdigt för vem som helst att använda som behöver statistik direkt ur Core.

Läs mer

Core Tillsyn

En applikation för att utföra tillsyner med hjälp av dynamiska kontrollpunkter ute på fältet även off-line. Med bilder och enkla noteringar får du bra stöd till tjänsteanteckningarna. Applikationen ger även mobil tillgång till en dokumentbank och låter dig uppdatera objektsinformation direkt på plats.

Läs mer

Hembesök

Riktade kommunikationsinsatser är bevisat effektivt för att minska antalet döda i bostadsbränder. Den här mobila applikationen, som inte kräver Core, är skräddarsydd just för hembesök. Med appen kan du t.ex. visa bilder och filmer och registrera hur besöket gick. 

Läs mer
Brandpost och appen Kartsmart Brandpost i en smartphone

Brandpost

En kartbaserad app som visar dig tydligt hur långt bort och var närmaste brandpost ligger, var det finns sjösättningsplatser eller annat som ni valt att lägga in i appen. Det går att lägga in olika kartor eller satellitbild som bakgrund.

Läs mer

Körtidsanalys

Körtidsanalys visar hur långt du beräknas hinna på en given tid från respektive station med hänsyn till anspänningstid och körtid. Kartlagret kan läggas i valfri kartbaserad applikation och i Core Statistik kan du dessutom lägga ut händelser för att se faktisk körtid ovanpå den beräknade.

Läs mer
KONTAKTA MIG
Bild på Kim Rehnfeldt
Produktägre

Kim Rehnfeldt

Telefon 08-404 31 85
Mail kim.rehnfeldt@sokigo.com

Följ oss på Facebook och LinkedIn