Nu släpper vi Ecos v. 2.4!

 • Den nya funktionen Milstolpar gör det möjligt att konfigurera mätpunkter och guider till ärendeflöden. Milstolpar klarmarkeras av handläggaren allteftersom ärendet fortskrider.
 • Du kan nu spara sökkriterier och återanvända dem. Välj att dela sökningar med andra eller ha dina personliga sökningar sparade.
 • Tillsynsärende kan nu skapas direkt ifrån en fastighet och inte bara ifrån en anläggning.
 • Registrera-menyn låter dig skapa vilken sorts ärende du vill. Skapa först ärendet och fyll det sedan med händelser eller handlingar.
 • Mallar kan knytas till specifika ärendetyper och anläggningar. Systemadministratörer kan därmed minimera listan av valbara mallar per ärende.
 • Anläggningar kan namnges individuellt. Namnet kan också visas på fakturor.
 • Debiteringsunderlag kan nu aviseras manuellt. Underlagen kan också skrivas ut.
 • Flera nya dokumenttaggar har lagts till.
 • Behörigheter har tillkommit och uppdaterats.
 • Förloppsindikator vid uppladdning av filer har lagts till i alla registreringsdialoger.
 • Åtkomstlogg som visar vilka användare som besökt olika sidor kan laddas ned från huvudmenyn.
 • Loggfiler som skapas vid systemkrascher kan laddas ned direkt från Ecos och skickas till Sokigo kundservice den vägen.

 

Har du några frågor?
Kontakta Jan Sjöbrand, Affärsansvarig på jan.sjobrand@sokgio.com eller

Anna Johansson, Affärsansvarig på anna.johansson@sokigo.com.

Sommarhälsning från oss som jobbar med Bilflytt

Vi vill önska dig en riktigt skön sommar och samtidigt informera lite om vad som händer framöver.

Ny produktägare
Aris Kolovos kommer att ta över rollen som Produktägare för Bilflytt från 1 juli. Många har kanske redan varit i kontakt med Aris på ett eller annat sätt då han den senaste tiden arbetat som säljare för Bilflytt och några av våra andra system. Vid sin sida har han resten av Bilflytt-teamet så ni kommer att bli väl omhändertagna även framöver.

Produktnyheter
Bilflytt 1.4 innehåller många förbättringar, som karta, mobilanpassat utseende, bättre bildhantering mm. Versionen är nu i skarp drift hos flera av våra kunder och om din kommun ännu ej beställt uppdatering, så gör gärna det.

Kundträffar
Vi har under våren varit på Sokigo på Plats-turné och träffat kunder i Karlstad, Hallsberg, Sundbyberg, Linköping och Lund. Det har varit god uppslutning och jättetrevligt att träffa er alla. Vi har fått mycket bra feedback från er som börjat jobba med version 1.4 som vi kommer jobba vidare med.

Kommunträffen
Näst på tur är Kommunträffen på Arlanda den 23-24 september. Om du inte anmält dig än så är det hög tid! Bilflytt-passen inleds med Beslut och Strategi dit vi bjudit in Pia Ketonen Bertilsson som är konsult och utbildare inom parkeringsområdet. Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter från 26 år i branschen och prata om hur kunskap ger trygghet i yrkesrollen. Varmt välkommen till ett pass med mycket igenkänning, vad som är på gång, en hel del aha-upplevelser och ett och annat leende.

Därefter går vi igenom nyheterna under året, vad som händer framöver och vi utlovar förstås gott om tid för att diskutera allt du önskar med dina kollegor i branschen. Varmt välkommen! Läs mer och anmäl dig här!

Behöver du eller en kollega gå kurs i Bilflytt?
Nästa tillfälle i vår kurslokal i Sundbyberg blir tisdagen den 15 oktober. Kursbeskrivningar och anmälningsformulär finns på vår hemsida. Önskar du hellre ha kurs på plats hos er, hör av dig till kurs@sokigo.com.

För frågor, kontakta gärna:
Aris Kolovos, affärs- och produktansvarig på mail aris.kolovos@sokigo.com eller via telefon 031-339 47 42.

Ha en riktigt skön sommar!
Lena, Aris, Andreas, Bengt och Monica

Webinar: Bli effektivare med digital stämpling och e-tjänster

Vi har märkt särskilt stort intresse för våra e-tjänster och vår digitala stämplingsmodul. Därför håller vi en gemensam webbvisning för dessa verktyg.

Med hjälp av e-tjänsterna i Minut Miljö får ni en helhetslösning som sköter er medborgardialog kopplat till Ecos. Den digitala stämplingen sker smidigt i modulen TESS.

Hantera fler ärenden per handläggare och minska era ledtider
Tack vare Minut Miljö och TESS kan ni hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Det gör att ni kan minska ner era ledtider och lägga mer fokus på er kärnverksamhet. Observera att Ecos 2 krävs för att kunna använda e-tjänsterna.

Under webinaret går vi igenom och visar hur TESS och Minut Miljö fungerar och hjälper dig i ditt arbete.

Datum och anmälan
Torsdag den 27 juni kl. 13.00 – 14.00

Klicka här för att anmäla dig

Har du några frågor?
Ta kontakt med någon av våra affärsansvariga:
Jan Sjöbrand på jan.sjobrand@sokigo.com eller 070-962 03 03
Anna Johansson på anna.johansson@sokigo.com eller 08-630 70 74

CSM 4.0 samt CSM FAST och FOLK Nyheter

Den nya generation CSM inkluderar stora tekniska förändringar bl.a.:

 • CSM Portalen baseras på Minimap
 • CSM Portalen och CSM Mobile skiftas till Openlayers 4
 • Nya Java script Apier ersätter befintliga
 • Uppgradering av Apache Tomcat och Java

 

CSM 4.0 tillförs tre större nya respektive omskrivna modulpaket utöver övriga förbättringar:

 • CSM Mobile; Stor omskrivning med nytt utökat stöd för behörighet, profiler, inventeringsfunktioner och en ny grafisk design.
 • IAM; En ny utökad applikation för behörighetsstyrning som komplement till AD baserad på Redhat Keycloak, ApacheDS, FreeOTP alt Google Authenticator innehållande både självbetjäning och tvåstegs autentisering.
 • Print designer; En ny modul för förbättrade utskrifter och skapande av mallar i CSM.
 • Nytt Sokigo ”skin” anpassat för 4.0

 

I tillägg till CSM 4.0 lanseras även nya CSM verksamhetsmoduler:

 • CSM DWG Import/Export
 • CSM StreetSmart

CMS Enterprise
För er som gått över till en Enterprise licens är det ett bra läge att lägga till fler moduler i er installation i samband med uppgraderingen till 4.0.

CSM FAST och åtkomst till Arken

I denna version av FAST är åtkomsten till Lantmäteriets digitala arkiv ”Arken” förändrad.
Åtkomsten sker nu via en modul i FB, FB FIR Arken. Detta kräver version FB 7.5.0.

Säkrare användarhantering i CSM FAST och FOLK

Med en inställning kan man nu välja att ställa in att användarhanteringen helt ska hanteras på servern, dvs ingen användare skickas i klartext från klienten vid anrop mot servern.

Standardinställningar för koppling till kartlager i FAST och FOLK

Tidigare har man för varje ny karta i systemet varit tvungen att göra inställningar för Fastighetsytor och Adresspunkter under Avancerade inställningar. Dessa kartlager är ofta samma i alla kartor för en kund. Därför kan man nu under avancerade inställningar som en administratör spara gjorda inställningar som en standard för hela systemet. På varje karta kan man sedan spara avvikande inställningar.

Snyggare visning av etiketter i kartan

När man i FAST och FOLK visar sökta objekt i kartan, fastighetsytor eller adresspunkter, visas nu etiketterna (labels) till objekten på ett tydligare sätt. Förutom lite tydligare texter är den största förbättringen att etiketterna nu inte visas när man är väldigt långt utzoomad i kartan. Detta gör att man tex vid många visade objekt över ett stort geografiskt område inte längre får en ”grötig svart massa” av etiketter.

Färg- och stilsättning

Den nya versionen av FAST och FOLK har stöd för att kunna stil- och färg-anpassas i en global stilmall i systemet. Denna mall styr färgsättningen i tex FAST, FOLK, RUTT som du har laddade i din applikation. Vid leverans medföljer en standardmall men möjligheten finns för en administratör att kunna skapa egna stilmallar.

Enklare att kommunicera med andra moduler via kartan

Med nya versioner av modulerna FAST, FOLK och RUTT har det nu blivit enklare att nyttja visade objekt i kartan från en modul för att sedan hämta berörda identiteter i en annan. Tex kan man i RUTT först skapa zoner/ytor med en zonanalys för att därefter ta reda på vilka som äger fastigheterna som berörs av en zon (FAST) eller ta reda på vilka som bor i den zonen (FOLK). Till visade objekt i kartan kan man enkelt lägga till andra objekt som man vill söka berörda fastigheter för tex en egen ritad linje eller polygon.

Rapporter från Sokigo FB Web

För kunder som kopplar sin FOLK-modul mot FB finns nu en möjlighet att använda ett flertal av de rapporter som finns i FB Web. Hela rapportmenyn är därmed utökad med fler möjligheter. De rapporter som finns nu är dessa: Boenderapport, Lägenhetsrapport, Personrapport, Personrapport med val, Familjebild och Adressetiketter folkbokförda/hushåll (med val av etikettarkstyp).

Exportera till Excel

I den nya versionen av FOLK finns nu äntligen stöd för att exportera sina resultat till Excel. Som standard följer det med tre olika Excelexporter; en baserad på fastigheter, en baserad på adresser och en baserad på resultat med personer. Dessa val finns i rapportmenyn under Exportera till Excel.  Som kund kan man själv konfigurera egna Excelexporter som då dyker upp under Exportera till excel. För att skydda excelexporter med personnummer för kraven i GDPR kommer man för Enkla användare i systemet dölja de 4 sista siffrorna i personnumret. Som avancerad användare får man ut fullständiga personnummer. 

Redovisning av civilstånd

Civilståndskoden som redovisas på folkbokförda personer i FOLK redovisas nu i klartext, ej med förkortning.

Jönköpings kommun tar steget mot ett helt digitaliserat bygglovsflöde

”Vi har nu förutsättningarna för ett helt digitalt flöde vilket innebär betydligt kortare ledtider, en tydligare överblick och en bättre arbetsmiljö.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Nu står det klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Ambitionen är att säkra kvalitét och ökad kundnöjdhet. De många fördelarna för både medborgare och handläggare gjorde att valet föll på just Sokigo.

”När ansökan förenklas för den som söker bygglov skapas synergier i form av tidsbesparingar. Det gör att handläggaren kan lägga fokus på medborgardialog och mer komplexa uppgifter.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Styrkan ligger i medborgarvänliga e-tjänster

I grunden ligger ett ärendehanteringssystem, men det är i e-tjänsterna och integrationer mellan fler system som styrkan hos lösningen ligger. Mest känd är den automatiserade handläggningsprocessen med hjälp av Atom. Det är en bygglovsrobot som sparar in tid hos kommunen och hjälper den sökande. Bygglovsprocessen sker i ett helt digitalt flöde, vilket eliminerar moment som tidigare varit manuella.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Nu känner vi att vi kan ta nästa steg med moderna verktyg för verksamhetsstöd. Viktigast av allt är att vi har hela verksamheten med oss, vilket är en förutsättning för att lyckas nå framgång.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

”Vi är otroligt stolta över att få samarbeta med en så pass progressiv kommun som Jönköping som verkligen vill utveckla sin verksamhet. Framöver ser vi fram emot att stödja dem i deras verksamhetsutveckling. De blir dessutom den 100:e kunden som väljer vår lösning för bygglovshantering, vilket är extra roligt!” säger Sebastian Lewenhaupt, Försäljningschef på Sokigo

Vill du veta mer?

Christophe Poncin, Affärsstrateg, Sokigo, christophe.poncin@sokigo.com

Anna Klahr, Bygglovchef, Jönköpings kommun, anna.klahr@jonkoping.se

CSM 4.0 – Dags att boka uppgradering

CSM 4.0 är baserad på en ny generation av underliggande teknik och arkitektur. Det medför att CSM innehåller såväl efterlängtade nya funktioner och en rad välkomna funktionsförbättringar för bl.a. utskrifthantering, mobilitet och säkerhet.

Nya moduler och möjligheter
I samband med releasen av CSM 4.0 lanserar vi även den helt nya modulen DWG Import/Export samt StreetSmart som vi vet att många har efterfrågat. Vi är även i full gång med en integration mot den OpenSource-baserade 3D-lösningen Cesium samt ett stöd för hantering av digitala översiktsplaner.

Mer utförlig information om nyheter, webvisningar och utbildning kommer inom kort!

Uppgradera CSM 4.0
Vi rekommenderar samtliga kunder att genomföra uppgraderingen med hänsyn till att både ingående programvaror (Tomcat, Java, Openlayers) har stort behov av modernisering och många omvärldsförändringar ställer utökade och förändrade krav på produkten exempelvis kring GDPR, säkerhet samt dator-mobil responsivitet.

Planera in din uppgradering redan idag
Ta kontakt med oss på Sokigo för att planera in uppgradering till CSM 4.0 samt för att få pris.

Har du CSM FAST och CSM FOLK behöver även dessa uppgraderas. Det är även särskilt viktigt då uppgraderingspaketet inkluderar stöd för Lantmäteriets nya Arken-koppling.

För kunder med egenutvecklade applikationer i CSM kan uppgraderingen innebära merarbete och kräva lite större insatser och eventuell tilläggsutbildning.

Vill du veta mer?
Greger Hellman – Affärsansvarig, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47 eller
Fredrik Söderberg – Leveranschef, fredrik.soderberg@sokigo.com, 08- 586 235 02 för mer info eller för att planera in just din uppgradering!

Junior applikationsutvecklare till Sokigo

Drömmer du om en karriär inom systemutveckling och programmering, och vill utveckla dina kunskaper inom C# .Net, Python och Javascript? Vi söker dig som är nyutexaminerad systemutvecklare och längtar efter att få börja praktisera all kunskap du tillgodosett dig på utbildningen. Vi erbjuder dig en spännande roll i ett stabilt företag med väletablerade kunder. Trivs du i en arbetsmiljö med öppet klimat, högt i tak och där du får möjlighet att arbeta i ett team med erfarna systemutvecklare och ny teknik? Då är Sokigo rätt för dig!

Om tjänsten
Du välkomnas till vårt produktionsutvecklingsteam som arbetar med vår webbaserade e-tjänsteplattform Abou. Teamet arbetar agilt enligt Scrum och utgörs i dagsläget av tre systemutvecklare/produktutvecklare, en kvalitetsansvarig testare, en applikationsutvecklare samt produktutvecklingschef.

Du kommer att arbeta med e-tjänsteutveckling baserat på Python och Javascript i vår teknikplattform som bygger på C# .NET, ASP NET MVC, MS SQL Server och Knockout JS.

Arbetsuppgifter

 • Hjälpa kunder med avancerad e-tjänsteutveckling i Python och Javascript
 • Hjälpa kunder som vill anpassa det grafiska gränssnittet (GUI) i plattformen till ett mer kundspecifikt tema i HTML
 • Stötta de seniora systemutvecklarna med produktutveckling i C# .Net genom felsökning och buggrättning

Vi söker dig som

 • Är nyutexaminerad systemutvecklare eller har förvärvat dina kunskaper genom tidigare erfarenhet från systemutveckling och programmering
 • Har kunskaper inom C# .Net och/eller Python och Javascript
 • Vill omsätta dina kunskaper i praktiken och vidareutvecklas som programmerare
 • Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Som person är du:

 • Driven, nyfiken och tar snabbt till dig ny kunskap
 • Uthållig och ger dig inte förrän den uppgift du arbetar med är löst eller flaggar till rätt person vid behov
 • Serviceminded eftersom du kommer att ha kontakt med kunder via telefon och mail samt diskutera lämpliga lösningar
 • Ansvarstagande och driver sina arbetsuppgifter och ansvarsområden framåt

Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid, tillsvidare med sex månaders provanställning

Placering: Vasastan, Stockholm

Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Sokigos önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Klicka här för att komma till ansökningssidan på academicwork.se

Information om företaget
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom geografisk IT. Vår e-tjänsteplattform Abou hjälper till att skapa e-tjänster för offentlig verksamhet och bland våra kunder finns idag 280 av Sveriges kommuner. Vi erbjuder dig bra lönevillkor, friskvård, tjänstepension, flexibla arbetstider och stor möjlighet till kompetensutveckling. Placering för tjänsten är på vårt kontor i Vasastan där cirka 20 av våra cirka 140 medarbetare arbetar.

Skapa en trygg miljö för barnen i er kommun

”Det blir lätt för oss att planera underhållet av våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Varje år inträffar uppskattningsvis 18 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år. Därför är det extra viktigt med tillsyn och kontroll för att minimera olyckor. Att som kommun inte ha goda rutiner och välhållna lekplatser kan sluta riktigt illa. Det är viktigt att kontrollera att lekplatserna håller måttet enligt ny version av Europa-standarden SS-EN 1176 – 2018. Att utrustningen är hel och att specifikationer för fallområde och fritt utrymme följer de senast gällande direktiven är viktigt.

Knappa resurser och många lekplatser kan göra det svårt att behålla kontrollen över statusen på dem samt vilka fel det finns som behöver åtgärdas. Rutiner och tydliga riktlinjer för tillsyn och besiktning säkerställer att barnen kan leka utan hinder och risker.

Vi har utvecklat ett stöd för kommuner som ger tydlig överblick över lekplatser och dess skick. Det bli lätt att skapa rutiner och kontrollera status på lekplatserna i kommunen.

”När du väl gjort grundarbetet blir resten enkelt. De som utför tillsyn kan göra det med hjälp av sina telefoner i webbapplikationen. Kartan visar vilken status som gäller för våra olika lekplatser och den utrustning som finns utplacerad. Det blir lätt för oss att planera och underhålla våra lekplatser och skapar en tryggare miljö för barnen i vår kommun” säger Pia Petersson, Parkingenjör i Simrishamns kommun

Applikationen är uppdelad i två delar, en för överblick från kontoret och en för arbete ute i fält. Lekplatserna fotograferas och registreras enkelt i applikationen och besiktigas i fält med hjälp av surfplatta eller telefon. Informationen laddas automatiskt upp på en server och visas sedan i kartan. Lekplatsernas läge och status kan även enkelt visas i kommunens webbkarta där fler kan ta del av informationen.

Du som arbetar med översyn får bra överblick på kommunens lekplatser och deras status i applikationens karta. Lekplatsens geografiska placering, bilder på redskap samt status visas i kartan. Information om senaste datum för besiktning och tillsyn och om något behöver åtgärdas.

Vill du veta mer om hur du säkrar tillsyn och besiktning för lekplatserna i din kommun?
Boka in en kostnadsfri webbdemo där vi demonstrerar hur applikationen ser ut och fungerar. Kontakta Daniel Mattsson, Produktägare för Lekplatskollen, daniel.mattsson@sokigo.com 

Läs mer på lekplatskollens produktsida.

Apcoa Danmark utvecklar sin verksamhet med smart kartlösning

Apcoa är ett ledande företag inom parkeringstjänster i Europa. Under 2018 valde de att utveckla ett nytt verksamhetssystem med kartan som grund. Vi på Sokigo fick uppdraget att utforma lösningen som erbjuder användarstöd för stora delar av verksamheten. Första versionen är nu utrullad hos Apcoa Danmark. Tack vare de effekter som redan uppnåtts påbörjas nu arbetet med att sprida lösningen vidare till dotterbolagen i Europa.

Ett verktyg för dokumentation och planering

Apcoa i Danmark såg möjligheter i att utveckla och kvalitetssäkra flera delar av sin verksamhet. Med kartan som utgångspunkt går det att arbeta med allt från planering och etablering till översikt av apparatur och parkeringsvakternas rondering.

Så här används verktyget i praktiken

Den digitala kartan kan planera design och placering av utrustning, skyltar och apparater. Därefter överförs detta som arbetsorder till utföraren som kvalitetssäkrar arbetet med foton och information ute på fältet. Vid varje tillfälle finns tillgång till parkeringens utformning med versionshantering och historik vilket ger möjlighet att skapa bevis för eventuella rättsliga tvister.

Det går också att optimera rutter för parkeringsvakter och arbetslag baserat på optimala resvägar. Det gör arbetet med resursplanering lättare. I längden innebär det kostnadsbesparingar då medarbetarnas tid blir mer effektiv.

Först Danmark – sedan resten av Europa

Under 2019 planeras samarbetet och lösningen att utvecklas vidare med nya funktioner. Samtidigt har Apcoas bolag och verksamheter i flera av de andra 14 europeiska länderna upptäckt fördelarna och är intresserade av lösningen för sina egna marknader.

En helt webbaserad och prisbelönt lösning

Användaren har åtkomst till det webbaserade systemet via dator, mobiltelefon eller läsplatta. Systemet kopplas till andra verksamhetssystem och datakällor och integrerar information för olika funktioner och geografiska analyser i realtid.

Sokigo och Apcoa kom att på Pitney Bowes användarkonferens i Rom, Italien under oktober månad 2018, mottaga priset för ”Mest innovativa geospatiala affärslösning utvecklad på Spectrum Spatial Analyst”

Kompetent programvara

Systemet och lösningen baseras på Spectrum Spatial Analyst (SSA) från Pitney Bowes/MapInfo som utgör en stabil grund vad gäller geografisk IT och data management. Sokigo har med ledande kunskap kring SSA och sin egen plattform AddSpatial byggt och anpassat arbetsmoduler för olika delar av verksamheten.

 

Vill du veta mer om hur Sokigo kan utveckla just din affär med hjälp av geografisk IT och positionering?

Kontakta Anders Haraldsson, Lösningsstrateg GIS på Sokigo – på anders.haraldsson@sokigo.com

Läs mer om SSA här https://sokigo.com/spectrum-spatial-analyst/

APCOA PARKING’s affärsidé är att erbjuda de bästa och mest kundvänliga lösningarna inom parkeringsbranschen. APCOA finns i 12 europeiska länder med fler än 1,4 miljoner parkeringsplatser på över 8000 platser. APCOA i Danmark hanterar idag fler än 1500 parkeringsplatser och kan med den senaste tekniken erbjuda allt ifrån stora parkeringshus till små områden med 4–5 platser. Kunderna är företag och privatpersoner som har ett behov av att hantera sina parkeringsplatser samt de som vill hyra eller använda en parkeringsplats.

Läs mer om Apcoa i Danmark: https://www.apcoa.dk/