Adventskalendern – förra årets succé är tillbaka!

Julen närmar sig med stormsteg och innan du försvinner på ledighet vill vi berätta lite om kommande utveckling samt informera om adventskalendern som inte kom.

FB under 2017
Utvecklingen inom FB fortsätter med full fart även under 2017. Nu när databas och aviseringsprogram är uppe på version 7.3.0 så jobbar vi vidare FB Webb, webbrapporter och vår nya gemensam FB webbtjänst. Vi planerar för 7.3.0 release av dessa moduler under våren 2017. Webbtjänsten, som då blir en gemensam för hela FB, kommer att ge helt nya möjligheter! Med den kan hela den kommunala förvaltningen få mer nytta av all den samlade informationen som finns inom FB!

Årets adventskalender
Vi har fått frågor från många av er om den adventskalender vi hade 2015, det är jätteroligt att ni uppskattade den! Det tar vi med oss till 2017.
För att bidra till julstämningen även i år ger vi dig möjligheten att under måndag till onsdag denna vecka ”öppna” din favoritlucka från förra årets adventskalender.

Lucka 1 och 14 ger möjlighet att beställa FB Användarutbildning på plats hos er för endast 20000 kr (ord pris 25000 kr).
Lucka 2 och 18 ger möjlighet att beställa FB KID RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 3 och 17 ger möjlighet att beställa FB Webbrapport med 50% rabatt på startavgiften.
Lucka 4 och 15 ger möjlighet att beställa en timbank med 15% rabatt på ordinarie timpris, 1 290 kr.
Lucka 7 ger möjlighet att beställa FB Systemutbildning med 20% rabatt (ord pris 5 500 kr).
Lucka 8 ger möjlighet att beställa till kartan till FB Webb med 50% rabatt på startkostnaden.
Lucka 9 ger möjlighet att beställa FB FIR Arken med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 10 ger möjlighet att beställa FB Aviseringstjänster med 15% rabatt det första året, dvs under hela år 2017.
Lucka 11 och 22 ger möjlighet att beställa FB FIR RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 16 ger möjlighet att beställa FB KID E-transport med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 21 ger möjlighet att beställa Lägenhet med 50% rabatt på startavgiften.

Maila till Helen Ekelöf eller Anna Holmberg om du vill få hela erbjudandet för någon lucka!
Beställningar görs till Anna Holmberg

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
önskar vi alla som jobbar med FB!

God Jul och Gott Nytt År önskar Vabasgänget på Sokigo!

Nu närmar sig julen återigen och vi hoppas att ni har haft ett bra år. Mycket har hänt på Sokigo under året, inte minst att vi har blivit Sokigo.

Nästa år
Till våren väntar mycket spännande med Vabas. Vi kommer att fortsätta arbetet med nya funktioner bland annat för förnyelseplanering i programmet. Vi hoppas att ni ska se fördelarna med att koppla in fastighets- och befolkningsdata direkt i Vabaskartan. Till hösten väntar kommunträffen som kommer att gå av stapeln på Arlanda. Innan dess hoppas vi på flera intressanta kundträffar ute hos er.

Facebookgrupp
Vi har startat en Facebookgrupp för Vabasanvändare, där vi kan kommunicera diverse frågor. Observera att gruppen absolut inte ersätter den vanliga supporten eller de vanliga utskicken utan den ska ses som ett komplement. Sök på ”Sokigo Vabas” för att komma med i gruppen.

Än en gång, God Jul, så hörs vi 2017!

Tomas, Lillemor, Anders, Jonas, Monica, Tomasz Karl-Erik och Patrik

Bild på en traktor

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?

Karlstad kommun var i behov av att effektivisera sin gatu- och markskötsel. Under 2016  har Sokigo hjälpt kommunen att i projektform testa ProSmart för Gräs-och Snöröjning. Många av deras önskemål är nu uppfyllda!

Digitalt stöd för effektivare vardag
Kommunen önskade bland annat ett bättre arbete kring felanmälan och arbetsorder, både internt och externt. De behövde bättre uppföljning och återrapportering där externa entreprenörer utfört arbete, men även kunna följa upp hur mycket gräs som blivit klippt, vilka vägar som snöröjts med mera.

prosmart_3

Så här löste vi behoven
Genom att komplettera LV och Gata med Sokigos produktionsuppföljningssystem ProSmart, med sina användarvänliga planerings-, ärende- och uppföljningsfunktioner kunde vi snabbt erbjuda en lösning som täckte merparten av kundens behov. Efter att ha testat lösningen under sommaren har nu Karlstad valt att nyttja den för vinterns snöröjning och halkbekämpning. I mitten av november utbildades drygt 40 maskinförare på knappt 4 timmar!

Var med och påverka genom fokusgrupper
Lösningen i Karlstad bygger på att datautbytet mellan verksamhetssystemen och ProSmart hanteras med hjälp av FME. Vår vision är att erbjuda ett obrutet digitalt flöde mellan alla våra lösningar. För att lyckas på bästa sätt önskar vi att du är med och påverkar. Vi blir mer än glada om du vill höra av dig till Daniel, se nedan.

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?
Varmt välkommen att mejla till daniel.mattsson@sokigo.com eller ringa Daniel på 0250-308 89.

Bild på fjäril som lämnar sin puppa

Hurra – förändring på gång!

Det enda varaktiga är förändring, lyder ett 2500 år gammalt ordspråk. Förändring är något oundvikligt som alla reagerar olika på. Somliga tänker ”Nej. Orkar inte. Vill inte.” Andra tänker ”Ja! Hurra! Vad kul!”

Vi på Sokigo tillhör de senare. Vi gillar utmaningar som ger möjligheter att lära nytt, tänka nytt, göra nytt. Som ett led av detta blir bolaget Abou en del av oss från 1 januari 2017.

Lite om Abou: Företaget är mest känt för e-tjänsteplattformen ”Automaten” vilken används i 55 kommuner. Abou har funnits på den svenska marknaden sedan 2008. I företaget jobbar 18 personer, varav de flesta inom teknisk innovation.

”Du måste vara förändringen du önskar se i världen”
– Mahatma Gandhi

Bild på snötäckta träd

Nu är GI 3.6 här!

Nu är den efterlängtade versionen av GI klar för release. GI 3.6 har support för flera nya versioner av AIMS och MGOS. Den innehåller också många bra efterfrågade funktioner som t ex möjlighet till panorering av ditt utskriftsområde och en helt ny lättillgänglig funktion för att tända och släcka WMS-kartor.

Installationsprogram och dokumentation kommer att göras tillgängliga via Sokigos hemsida i slutet av året men det går bra att beställa installationshjälp av våra konsulter redan nu.

Några av nyheterna är:

  • Stöd för AIMS 2016 och 2017 samt MGOS 3.0 och 3.1
  • En ny funktion som gör det enkelt att växla mellan olika WMS:er som bakgrundskarta
  • Stöd för multipolygoner
  • En ny funktion för polygonredigering som bl a kommer att användas i kommande versioner av FB
  • Utskriftsförbättringar varav den viktigaste är att det går att panorera om kartan utan att börja om utskriftsfunktionen
  • Förbättringar i snap funktionen som framför allt används av Vabas
  • Namnbyte till Sokigo i länkar och konfiguration samt nya loggor

gi_nyhet

 

 

 

 

 

Läs mer om nyheterna i GI 3.6 i tillhörande versionsmeddelande.

Uppgradering till version 3.6
Önskar du hjälp med installationen av version 3.6 hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så kan vi återkomma med en offert.

Frågor kring de nya versionerna?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support, 0771-60 60 70

God Jul och Gott nytt år önskar
Helen, Jocke, Mats, Patrik och Sokigos support

 

Nu är FB 7.3.0 klar för release

Som ofta så här års sker förändringar från Skatteverket och Lantmäteriet. Förändringar som innebär nya tvingande versioner inom Fastighet och befolkning (FB.)

Version FB 7.3.0 är nu klar
För att hantera årets förändringarna från Skatteverket och Lantmäteriet släpper vi en ny version 7.3.0 inom FB. Versionen är tvingande för att kunna:
• Läsa in den nya termkoden födelsedatum.
• Avisera Lantmäteridata efter årsskiftet 2016/2017.

Databasförändringarna i 7.3.0 kommer även att innebära en ny tvingande version av FB KID Statistik, 7.2.1, för er som har den.

FB 7.3.0 omfattar:
• FB databas 7.3.0
• FB Avisering 7.3.0
• FB Officiella vyer 7.3.0

I samband med releasen av FB Avisering och databas släpper vi även patchar på följande moduler:
• FB Webb – KID Statistik 7.2.1 – kräver FB databas 7.3.0
• FB Webb – FIR 7.2.1
• FB Webb – KID 7.2.0
• Automtisk laddning av Spatialt FB

FB Avisering och FB Databas 7.3.0 har officiellt stöd för FB Webb version 7.2.0. Av FB KID Statistik krävs dock den nya versionen 7.2.1.

Nya versioner av FB Webb, FB Webbrapporter och FB Webbtjänster kommer under våren 2017.

Läs mer om nyheterna i de nya versionerna i versionsmeddelandet FB 7.3.0 VM.pdf. Det är alltid viktigt att ni tar del av versionsmeddelandet även om ni tar hjälp av Sokigos konsulter med installationen. Installationsanvisningar finner du här!

Förändringar från Skatteverket
Från Skatteverket berör förändringarna införandet av en ny frivillig termkod, födelsedatum. Tidigaste möjliga datum att få denna termkod aviserad var 2016-11-26.

Har ni behov av att kunna avisera in födelsedatum i FB KID måste en beställning av den nya termkoden göras till Skatteverket. Mer information om termkoden samt hur du beställer den hittar du på Skatteverkets hemsida. Vid beställning av den nya termkoden är det viktigt att du följer Sokigos mall för beställningar från Skatteverket.

Förändringar från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet kommer en revision 2 av ÖFF 11.10. Förändringen berör ägarandelen för taxerad ägare och träder i kraft vid årsskiftet.

Uppgradering till FB 7.3.0
För att undvika stopp i aviseringen i början av 2017 rekommenderar vi installation av FB 7.3.0 före jul. Önskar du konsulthjälp med installationen av FB 7.3.0 kontakta Sokigos konsultavdelning så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Utbildning
Att vara systemansvarig för vår lösning inom Fastighet och befolkning – FB – är en roll som har förändrats över tiden. Idag behöver du en helhetsbild över hur hela FB hänger ihop och hur det kan användas inom hela den kommunala förvaltningen i stället för att vara databaskunnig och behöva kunskap om databasscript. Allt för att få ut mesta möjliga nytta av den lösning ni har.

En viktig del i kursen är att komma igång och hantera ett spatialt FB samt kunna ta del av informationen i den inbyggda kartan i FB Webb likväl som i andra kartlösningar.

Läs mer om våra FB-kurser här.

Frågor?
Produktansvarig: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
För konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos Support

God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla som jobbar inom FB
Helen, Jocke, Anna, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support

Bild på kvinna och man framför dator

Chilla mer på jobbet?

Enligt den italienske nationalekonomen Vilfredo Paretos ”80/20-regel” får det vi bidrar med i olika sammanhang rätt små effekter på helheten.

Om vi ska förlita oss på den här ”80/20-regeln” skulle vi klara av 80 % av våra ärenden på 20 % av tiden. 80 % av förändringarna i vår organisation kommer från 20 % av medarbetarna och 20 % av personalen står för 80 % av problemen. 20 % av det vi gör leder till 80 % av framgångarna etc.

Vi på Sokigo diskuterar ibland detta. Ännu är vi inte säkra på hur långt vi vågar ta tanken. För om vi vore det, bör vi helt enkelt chilla mer på jobbet och söka fler genvägar? En sak är i alla fall säker. Vi människor gör mycket i onödan och det mesta av alla våra ”göranden” leder faktiskt inte till något viktigt.

Vad säger du? Hur kan man applicera den här teorin på jobbet eller livet i övrigt?

Bild på två tjejer som inventerar vägmärken

Mora först ut med att använda appen Vägmärke

Mora kommun har under sommaren arbetat med inventering av trafikmärken i kommunen. Till sin hjälp har man använt Vägmärke, en webbaserad applikation från Sokigo.

Mora ville ha koll på hur väl den skyltade hastigheten runt skolorna stämde överens med det som faktiskt var beslutat i kommunens lokala föreskrifter. Man ville även kontrollera hur väl föreskrifterna för hastighet stämde överens med den hastighet som finns angiven i NVDB.

Det ena gav det andra och tack vare att man upplevde att det var väldigt enkelt att arbeta med applikationen så gick man snabbt vidare med ytterligare projekt och inventerade andra typer av skyltar för andra användningsområden som exempelvis parkering. Detta ledde till att man upptäckte en del felaktigheter i skyltningen.

vagmarke_1

Ert erbjudande

Erbjudandet vänder sig till dig som har Sokigos verksamhetssystem LV/LTF/Gata version 3.0. Då har du applikationen utan kostnad. Du betalar för installationskostnaden och eventuell anpassning av applikationen. Önskar du analysera avvikelser hjälper vi dig naturligtvis med det.

Beställ före årsskiftet och vi bjuder på abonnemangsavgiften för första kvartalet 2017. Har din kommun inte egen GPS-utrustning kan du köpa eller hyra den av oss.

 

Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Michael Hallgren eller Bengt Alfjorden.

inventering-vagmarke

Skolskjuts Användarträff 31/1 – 1/2 2017

Nu är äntligen datumen spikade och vi kan hälsa er hjärtligt välkomna till Skolskjuts Användarträff som även i år hålls på Hotell Kristina i Sigtuna.
Vi ser fram emot två intressanta dagar där vi diskuterar nyheter, önskemål och krav och blickar in i Skolskjuts framtid. Tid för givande diskussioner och erfarenhetsutbyte utlovas.

Pris: 4 200 kr/person i enkelrum.

Vi inleder med fika från 08.30 och startar programmet 10.00.
Vi avslutar med fika 15.00-15.30 sista dagen.

Agenda:
31 januari 
08.30 -10.00 Välkomstkaffe med smörgåsar
10.00 -12.30 Inledning med nyheter inom Sokigo och Skolskjuts
12.30 -13.30 Lunch
13.30 -15.00 Föreläsare (mer information kommer)
15.00 -15.30 Fika
15.30 -17.00 Gruppdiskussioner utifrån ämnen vi tillsammans väljer
18.30 – Fördrink med quiz
19.30 – Trerätters middag skapad av säsongens finaste råvaror

1 februari
08.30 -09.00 Sammanfattning och reflektioner från gårdagen
09.00 -11.30 Utbildning/workshop i grupper med avbrott för fika
11.30 -12.30 Lunch
12.30 -15.00 Utbildning/workshop forts.
14.00 -15.00 Skolskjuts framåt – planer, önskemål och krav
15.00 -15.30 Fika och avslutning
15.30 -16.30 Tid för enskilda samtal om så önskas

Anmälan: Anmäl dig senast den 21 december till anne.lindkvist@sokigo.com
Vid anmälan är det viktigt att du anger fakturaadress samt referensnummer. Meddela även ifall du har någon specialkost.
Eventuell avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till den 13 januari. Därefter debiteras hela konferenskostnaden.
Mer information kommer löpande fyllas på här!

Vägbeskrivning samt information: Läs hotellets information här! 

Bild från ett bygge

”Användarna är sjukt nöjda”

Webblösningen Platsbesök används av byggnadsinspektörer. Tidigare har det krävts 100 % uppkoppling för att den ska fungera väl. Nu har Sokigos smarta utvecklare byggt om lösningen så att den fungerar även utan uppkoppling.

– Nu får inspektörerna full access till fastigheter och ärendeinformation direkt i plattan, oavsett om de har täckning eller ej, säger produktägaren Anna Tell.

Platsbesök har blivit en succé och kommunerna är supernöjda
– Inget krånglar längre när våra ingenjörer är ute på platsbesök. De har alltid alla handlingar på plats och allt går lätt. Det spar mycket tid för processen, berättar Malin Bengtsson, bygglovsadministratör på Halmstad kommun.

Så fungerar Platsbesök
Innan du ska ut i fält laddar du ner fastigheterna du ska besöka. Du jobbar med objekten, tar foton och dokumenterar. När du återfår täckning hälls dokumentationen över i protokollet och vidare in i ByggR genom en knapptryckning.

Platsbesök bygger på flexibilitet. Du ställer själv in vilka checklistor du vill ha utifrån vad för typ av besök det gäller. När du är klar klickar du på ”Slutför besök” och du har ett färdigt tillsynsprotokoll.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Malin Bengtsson, malin.k.bengtsson@halmstad.se eller 073-3442 889. Eller Anna Tell på Sokigo: anna.tell@sokigo.com eller 08-562 533 91