Bild på snötäckta träd

Nu är GI 3.6 här!

Nu är den efterlängtade versionen av GI klar för release. GI 3.6 har support för flera nya versioner av AIMS och MGOS. Den innehåller också många bra efterfrågade funktioner som t ex möjlighet till panorering av ditt utskriftsområde och en helt ny lättillgänglig funktion för att tända och släcka WMS-kartor.

Installationsprogram och dokumentation kommer att göras tillgängliga via Sokigos hemsida i slutet av året men det går bra att beställa installationshjälp av våra konsulter redan nu.

Några av nyheterna är:

  • Stöd för AIMS 2016 och 2017 samt MGOS 3.0 och 3.1
  • En ny funktion som gör det enkelt att växla mellan olika WMS:er som bakgrundskarta
  • Stöd för multipolygoner
  • En ny funktion för polygonredigering som bl a kommer att användas i kommande versioner av FB
  • Utskriftsförbättringar varav den viktigaste är att det går att panorera om kartan utan att börja om utskriftsfunktionen
  • Förbättringar i snap funktionen som framför allt används av Vabas
  • Namnbyte till Sokigo i länkar och konfiguration samt nya loggor

gi_nyhet

 

 

 

 

 

Läs mer om nyheterna i GI 3.6 i tillhörande versionsmeddelande.

Uppgradering till version 3.6
Önskar du hjälp med installationen av version 3.6 hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så kan vi återkomma med en offert.

Frågor kring de nya versionerna?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support, 0771-60 60 70

God Jul och Gott nytt år önskar
Helen, Jocke, Mats, Patrik och Sokigos support

 

Nu är FB 7.3.0 klar för release

Som ofta så här års sker förändringar från Skatteverket och Lantmäteriet. Förändringar som innebär nya tvingande versioner inom Fastighet och befolkning (FB.)

Version FB 7.3.0 är nu klar
För att hantera årets förändringarna från Skatteverket och Lantmäteriet släpper vi en ny version 7.3.0 inom FB. Versionen är tvingande för att kunna:
• Läsa in den nya termkoden födelsedatum.
• Avisera Lantmäteridata efter årsskiftet 2016/2017.

Databasförändringarna i 7.3.0 kommer även att innebära en ny tvingande version av FB KID Statistik, 7.2.1, för er som har den.

FB 7.3.0 omfattar:
• FB databas 7.3.0
• FB Avisering 7.3.0
• FB Officiella vyer 7.3.0

I samband med releasen av FB Avisering och databas släpper vi även patchar på följande moduler:
• FB Webb – KID Statistik 7.2.1 – kräver FB databas 7.3.0
• FB Webb – FIR 7.2.1
• FB Webb – KID 7.2.0
• Automtisk laddning av Spatialt FB

FB Avisering och FB Databas 7.3.0 har officiellt stöd för FB Webb version 7.2.0. Av FB KID Statistik krävs dock den nya versionen 7.2.1.

Nya versioner av FB Webb, FB Webbrapporter och FB Webbtjänster kommer under våren 2017.

Läs mer om nyheterna i de nya versionerna i versionsmeddelandet FB 7.3.0 VM.pdf. Det är alltid viktigt att ni tar del av versionsmeddelandet även om ni tar hjälp av Sokigos konsulter med installationen. Installationsanvisningar finner du här!

Förändringar från Skatteverket
Från Skatteverket berör förändringarna införandet av en ny frivillig termkod, födelsedatum. Tidigaste möjliga datum att få denna termkod aviserad var 2016-11-26.

Har ni behov av att kunna avisera in födelsedatum i FB KID måste en beställning av den nya termkoden göras till Skatteverket. Mer information om termkoden samt hur du beställer den hittar du på Skatteverkets hemsida. Vid beställning av den nya termkoden är det viktigt att du följer Sokigos mall för beställningar från Skatteverket.

Förändringar från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet kommer en revision 2 av ÖFF 11.10. Förändringen berör ägarandelen för taxerad ägare och träder i kraft vid årsskiftet.

Uppgradering till FB 7.3.0
För att undvika stopp i aviseringen i början av 2017 rekommenderar vi installation av FB 7.3.0 före jul. Önskar du konsulthjälp med installationen av FB 7.3.0 kontakta Sokigos konsultavdelning så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Utbildning
Att vara systemansvarig för vår lösning inom Fastighet och befolkning – FB – är en roll som har förändrats över tiden. Idag behöver du en helhetsbild över hur hela FB hänger ihop och hur det kan användas inom hela den kommunala förvaltningen i stället för att vara databaskunnig och behöva kunskap om databasscript. Allt för att få ut mesta möjliga nytta av den lösning ni har.

En viktig del i kursen är att komma igång och hantera ett spatialt FB samt kunna ta del av informationen i den inbyggda kartan i FB Webb likväl som i andra kartlösningar.

Läs mer om våra FB-kurser här.

Frågor?
Produktansvarig: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
För konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos Support

God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla som jobbar inom FB
Helen, Jocke, Anna, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support

Bild på kvinna och man framför dator

Chilla mer på jobbet?

Enligt den italienske nationalekonomen Vilfredo Paretos ”80/20-regel” får det vi bidrar med i olika sammanhang rätt små effekter på helheten.

Om vi ska förlita oss på den här ”80/20-regeln” skulle vi klara av 80 % av våra ärenden på 20 % av tiden. 80 % av förändringarna i vår organisation kommer från 20 % av medarbetarna och 20 % av personalen står för 80 % av problemen. 20 % av det vi gör leder till 80 % av framgångarna etc.

Vi på Sokigo diskuterar ibland detta. Ännu är vi inte säkra på hur långt vi vågar ta tanken. För om vi vore det, bör vi helt enkelt chilla mer på jobbet och söka fler genvägar? En sak är i alla fall säker. Vi människor gör mycket i onödan och det mesta av alla våra ”göranden” leder faktiskt inte till något viktigt.

Vad säger du? Hur kan man applicera den här teorin på jobbet eller livet i övrigt?

Bild på två tjejer som inventerar vägmärken

Mora först ut med att använda appen Vägmärke

Mora kommun har under sommaren arbetat med inventering av trafikmärken i kommunen. Till sin hjälp har man använt Vägmärke, en webbaserad applikation från Sokigo.

Mora ville ha koll på hur väl den skyltade hastigheten runt skolorna stämde överens med det som faktiskt var beslutat i kommunens lokala föreskrifter. Man ville även kontrollera hur väl föreskrifterna för hastighet stämde överens med den hastighet som finns angiven i NVDB.

Det ena gav det andra och tack vare att man upplevde att det var väldigt enkelt att arbeta med applikationen så gick man snabbt vidare med ytterligare projekt och inventerade andra typer av skyltar för andra användningsområden som exempelvis parkering. Detta ledde till att man upptäckte en del felaktigheter i skyltningen.

vagmarke_1

Ert erbjudande

Erbjudandet vänder sig till dig som har Sokigos verksamhetssystem LV/LTF/Gata version 3.0. Då har du applikationen utan kostnad. Du betalar för installationskostnaden och eventuell anpassning av applikationen. Önskar du analysera avvikelser hjälper vi dig naturligtvis med det.

Beställ före årsskiftet och vi bjuder på abonnemangsavgiften för första kvartalet 2017. Har din kommun inte egen GPS-utrustning kan du köpa eller hyra den av oss.

 

Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Michael Hallgren eller Bengt Alfjorden.

inventering-vagmarke

Skolskjuts Användarträff 31/1 – 1/2 2017

Nu är äntligen datumen spikade och vi kan hälsa er hjärtligt välkomna till Skolskjuts Användarträff som även i år hålls på Hotell Kristina i Sigtuna.
Vi ser fram emot två intressanta dagar där vi diskuterar nyheter, önskemål och krav och blickar in i Skolskjuts framtid. Tid för givande diskussioner och erfarenhetsutbyte utlovas.

Pris: 4 200 kr/person i enkelrum.

Vi inleder med fika från 08.30 och startar programmet 10.00.
Vi avslutar med fika 15.00-15.30 sista dagen.

Agenda:
31 januari 
08.30 -10.00 Välkomstkaffe med smörgåsar
10.00 -12.30 Inledning med nyheter inom Sokigo och Skolskjuts
12.30 -13.30 Lunch
13.30 -15.00 Föreläsare (mer information kommer)
15.00 -15.30 Fika
15.30 -17.00 Gruppdiskussioner utifrån ämnen vi tillsammans väljer
18.30 – Fördrink med quiz
19.30 – Trerätters middag skapad av säsongens finaste råvaror

1 februari
08.30 -09.00 Sammanfattning och reflektioner från gårdagen
09.00 -11.30 Utbildning/workshop i grupper med avbrott för fika
11.30 -12.30 Lunch
12.30 -15.00 Utbildning/workshop forts.
14.00 -15.00 Skolskjuts framåt – planer, önskemål och krav
15.00 -15.30 Fika och avslutning
15.30 -16.30 Tid för enskilda samtal om så önskas

Anmälan: Anmäl dig senast den 21 december till anne.lindkvist@sokigo.com
Vid anmälan är det viktigt att du anger fakturaadress samt referensnummer. Meddela även ifall du har någon specialkost.
Eventuell avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till den 13 januari. Därefter debiteras hela konferenskostnaden.
Mer information kommer löpande fyllas på här!

Vägbeskrivning samt information: Läs hotellets information här! 

Bild från ett bygge

”Användarna är sjukt nöjda”

Webblösningen Platsbesök används av byggnadsinspektörer. Tidigare har det krävts 100 % uppkoppling för att den ska fungera väl. Nu har Sokigos smarta utvecklare byggt om lösningen så att den fungerar även utan uppkoppling.

– Nu får inspektörerna full access till fastigheter och ärendeinformation direkt i plattan, oavsett om de har täckning eller ej, säger produktägaren Anna Tell.

Platsbesök har blivit en succé och kommunerna är supernöjda
– Inget krånglar längre när våra ingenjörer är ute på platsbesök. De har alltid alla handlingar på plats och allt går lätt. Det spar mycket tid för processen, berättar Malin Bengtsson, bygglovsadministratör på Halmstad kommun.

Så fungerar Platsbesök
Innan du ska ut i fält laddar du ner fastigheterna du ska besöka. Du jobbar med objekten, tar foton och dokumenterar. När du återfår täckning hälls dokumentationen över i protokollet och vidare in i ByggR genom en knapptryckning.

Platsbesök bygger på flexibilitet. Du ställer själv in vilka checklistor du vill ha utifrån vad för typ av besök det gäller. När du är klar klickar du på ”Slutför besök” och du har ett färdigt tillsynsprotokoll.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Malin Bengtsson, malin.k.bengtsson@halmstad.se eller 073-3442 889. Eller Anna Tell på Sokigo: anna.tell@sokigo.com eller 08-562 533 91

Bild på en vinterväg

Du vet väl att vi uppgraderat till 3.0 inom LV-familjen?

LTF 3.0, för säker myndighetsutövning
Vår senaste version av LTF, 3.0, innehåller en uppdaterad datakatalog från Transportstyrelsen och det senaste stödet för föreskrifter.

3.0 ger bättre planering i Gata
Gata har med 3.0 fått sig ett rejält lyft. Med uppgraderingen får du tillgång till smart information och smarta funktioner. Det gör att du kan fatta betydligt mer rationella och effektiva beslut.
I planeringen visas allt du behöver veta om en viss sträcka för kommande år. Du får snabb hjälp att prioritera de sträckor som måste läggas om och kostnaderna för det. Smart information på kort tid med andra ord.

Tydligare offerter för bägge parter
I upphandlingar för exempelvis snöröjning eller annan drift behöver du som beställare kunna ange vilka körytor och sträckor det handlar om. Den som lämnar anbud behöver ett tydligt underlag för att kunna uppskatta kostnaden. Med Gata 3.0 blir det betydligt lättare att begära in anbud och du kan lättare få det du förväntar dig.

Systemstöd i LV Nätredigerare
Genom LV Nätredigerare 3.0 blir hela leveransprocessen effektivare . Ett nytt inbyggt stöd gör att eventuella fel spåras upp direkt. Med andra ord kommer det du levererar till Trafikverket att vara felfritt och ledtiden fram till det att vägnätsförändringarna slår igenom förkortas.
Det ovan nämnda är bara några av nyttorna med version 3.0. Vill du veta mer, få en offert eller hjälp med uppgraderingen är du välkommen att kontakta Sokigos kundrepresentant för din kommun eller Michael Hallgren, produktägare.

Sveriges nya dataskyddslag kommer 2018. Är ni beredda?

Personuppgiftslagen, PUL, upphör att gälla i maj 2018 och i stället får vi en ny dataskyddsförordning. Syftet är att stärka rätten till våra egna personuppgifter. De som levererar och hanterar personuppgifter – det vill säga ni myndigheter, kommuner och organisationer – får nya krav på er. Uppgifter som är fel och som lämnats ut ska rättas och personuppgifter som begärs raderade ska så göras. Dessutom blir det tuffare när det gäller hur ni dokumenterar personuppgifterna.

Dokumentationen får större fokus
Den nya lagen kräver att ni kan redogöra för hur ni rättar personuppgifter som varit fel och som lämnats ut. Ni ska även kunna visa hur ni sprider vidare rättad information till andra instanser så att dessa i sin tur kan rätta sina register. Rätt och slätt måste ni kommuner och myndigheter ha full koll på vad ni hanterar, varifrån det samlas in och till vem det lämnas.

Gör en konsekvensanalys!
Har ni förberett er på de nya kraven och funderat på vilka konsekvenser de får? En bra start, om ni inte redan gjort det, är att involvera chefer och nyckelpersoner i organisationen. Kanske låta en arbetsgrupp göra en konsekvensanalys och planera för vilka resurser som krävs för anpassningen. Liksom vilka nya rutiner som krävs för att möta kraven på öppenhet.

Bild på takbygge

Ny version med fullt stöd för gällande standard!

Den nya versionen av Focus Detaljplan har fullt stöd för den nya Bestämmelsekatalogen från Boverket och reviderad SIS Standard.

Information kan bytas mellan alla system
Du kan utbyta planinformationen med alla system som stödjer svensk standard tack vare vår GML-import/export enligt SIS Standarden.

Kvalitet och enkelhet
Den nya versionen underlättar när du skapar detaljplanekartan eftersom bestämmelsernas formuleringar finns färdiga att lägga in i kartan. Geometrikontrollen säkerställer topologiskt korrekta gränser.
Den nya versionen har stöd för AutoCAD 2015, 2016 och 2017.

Effektiva tjänster för ökat byggande
Information om vad och hur man kan bygga blir nu standardiserad, tillgänglig och förståelig för dig som vill ta fram nya och effektivare tjänster inom byggandet.

Innovation och öppenhet
Vi har inte bara implementerat en standard, vi stödjer aktivt digitaliseringen av samhället och bidrar till innovation genom att öppna våra system ännu mer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot öppnare och effektivare digitala lösningar? Ta kontakt med oss, vi berättar gärna!

Christophe Poncin, produktstrateg
Lena Johnsson, produktägare för Focus Detaljplan

1000 fler beslut och med kortare handläggningstid!

Norrtälje kommun fattade 1000 fler beslut om bygglov år 2015 jämfört med 2013. Samtidigt minskade handläggningstiden med i genomsnitt sex dagar per ärende. Och utan mer resurser. Den stora effektiviseringen blev verklighet tack vare ett nytt digitalt flöde från Sokigo.

Framgångsfaktorer: intern arbetskultur och effektiv kundkommunikation
Hårt arbete med den interna arbetskulturen och förbättrad kommunikation med invånarna har prioriterats. Liksom IT-tekniken. Kommunen har även satsat på olika typer av processer för att göra livet lättare både för medborgare och kommunens medarbetare.

Tidsvinst: 3000 dagar per år!
Olika typer av ”slöserier” har försvunnit. Till exempel skickar man inte längre snigelpost. Allt går via mejl, vilket skapar enorma vinster. Ta som exempel den så vanliga situationen när en medborgare måste komplettera med dokument. Tidigare har det skickats runt 1000 försändelser på ett år. Varje försändelse har tagit ungefär tre dagar att distribuera. Det blir sammantaget 3000 dagar. 3000! Lägg därtill att portokostnaden per försändelse ligger på runt 25 kronor.

Vill du veta mer? Kontakta Robert Törne  telefon 070- 342 02 88