Träffsäkra väganalyser med LV

Fler och fler inser vinsterna med NVDB och vägnätsknuten information. Det gläder oss att antalet användare bara ökar. Samtidigt ställer det högre krav på kvaliteten i vägnätet, t.ex. att höjdvärdena är noggranna.

LV ger värdefulla analyser
Den största nyttan med LV är att du får kontroll över vägnätet. Du får korrekt information om höjdvärdena i vägnätet i olika typer av projekt. Med korrekt information i LV kan du göra avancerade analyser, som t.ex.:
• Intrimningar av tunga fordon, vilket minskar farliga utsläpp.
• Ruttnings- och framkomlighetsanalyser.
• Beräkning av avrinning av regnvatten, vilket tydliggör riskzoner för översvämningar.
• Bullerutredningar.

Vi hjälper dig på vägen!
Är det rätt kvalitet på vägnätet? Vårt erbjudande består av en process där vi analyserar lutningar på vägnätet. Med analysernas hjälp får du sedan ett underlag som gör det enklare att höja kvaliteten på höjdvärdena. Vi hjälper dig naturligtvis även med själva kvalitetshöjningen av vägnätet om du vill det.

Bilden visar en analys som ligger till grund när en kommun ska kontrollera och justera höjder på sina länkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låter det intressant? Hör av dig till Michael Hallgren, telefon 08-404 31 76

Nu är den nya versionen ByggR 1.7 levererad!

Versionen innehåller många nyheter och förbättrad funktionalitet. Detta snabbar upp arbetet i programmet och förenklar din vardag.
Här är några exempel:

  • Handläggarna får notifieringar om nytt ärende, kompletteringar, bevakningar m.m.
  • ”Dra- och Släpp”-registrering av digitala handlingar från Utforskaren.
  • Antalet klick är färre med den nya funktionen ”Fördefinierad händelse”
  • Skicka epost ’ad hoc’ till valfri mejladress.
  • Nu har du möjlighet att välja program att öppna digitala handlingar med.
  • Du väljer standardviewerprogram via din personliga profil.
  • Gallring

Läs mer om nyheterna här. (Kräver användarnamn och lösenord)
Kontakta support@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter

Tycker du att det är mycket att läsa?
Vill du och dina kollegor få en genomgång av nyheterna i ByggR via webben?
Anmäl er till kursen ”Nyheter i ByggR 1.7”.
Passar inte någon tid så brukar det alltid gå att ordna ett extra tillfälle om ni är några stycken.

Du beställer installation av nya versionen av ByggR via support@sokigo.com

VA Open – ett nytt spännande initiativ från Sokigo

Letar du efter en enkel, flexibel och prisvärd lösning för att hantera VA-nätet? Skjuter det traditionella VA-systemet över målet? Genom VA Open ger vi dig det du söker.

Öppen databas med stor valfrihet
Nu lanserar vi vår öppna VA-databas VA Open med stöd att lagra grunddata. Vi har tagit hjälp av Vatten & Miljöbyrån för att få fram korrekt basdata. VA Open levereras med ett färdigt vygränssnitt som gör att du kan ajourhålla ledningsnätet med tillhörande grunddata. Det spelar ingen roll vilken klient eller verktyg du använder för att redigera t.ex. CSM/ISM, Topocad eller QGIS.

Vill du sprida VA-nätet till fler? Du kan ansluta valfri klient med stöd att koppla upp mot en databaskälla.

Många användningsområden
VA Open passar dig som behöver en databasdriven och kvalitetssäkrad dokumentation av VA-nätet. Kanske tillhör du en mindre kommun, ett fastighetsbolag eller en industri med mycket ledningsdragning.

Datamodellen för VA Open är kompatibel med modellen i Vabas. Det gör att du kan använda VA Open som komplement till Vabas för att snabbt konfigurera en offlinelösning. Det gör att data sedan kan läsas tillbaka in i Vabas.

TV-filmning och driftstörning
VA Open har även stöd för att lagra TV-filmning och driftstörningar. Därtill kan vi utveckla tilläggstjänster för att hantera och redigera olika verktyg.

Nytt nätverk för givande erfarenhetsutbyte
Vi vill att VA Open ska vara starten på en helt ny och modern VA-lösning. Vi kommer att se till att den vidareutvecklas utifrån varje användares behov och önskemål.

För att ta vara på innovationskraften hos våra användare och samarbetspartners skapar vi nu ett aktivt nätverk via sociala medier. Där kommer du och alla andra som bidrar att kunna utbyta erfarenheter och diskutera kommande behov.

Alla som är med och bidrar får ta del av resultatet. Vår plan är att detta kommer att ske via crowdfounding eller hackaton.

Fri att använda
Sist men inte minst är VA Open fri att använda och fungerar för både SQL Server och Postgre SQL.

Vill du veta mer?
Kontakta Karl-Erik Palm eller Per Hampus som berättar mer om hur du kommer igång.

Botkyrka går vidare med Abou

Botkyrka kommun var tidiga med egna e-tjänster. Sedan flera år har de e-tjänsteportalen Portalen som precis uppdaterats till nya plattformen Abou. Samtidigt har Botkyrka ett antal nya e-tjänster och ännu fler väntar.

Ett rejält lyft
– Det här är ett rejält lyft för medborgarna eftersom vi kan erbjuda nya och fler tjänster byggda utifrån deras behov, säger Hans Lindgren, digitaliseringsstrateg på Botkyrka kommun.

Medborgarna ska alltid ha ett digitala alternativ
Botkyrka kommun strävar efter att alltid kunna erbjuda digitala alternativ till medborgarna. Sedan några år har de en app för felanmälningar och medborgarförslag som nu har cirka 4000 nedladdningar.

– Med appen kan medborgaren anmäla fel och lämna förslag och synpunkter. Var och när som helst. Tack vare att vi får positioner och beskrivande bilder ser vi den geografiska platsen för felet, säger Hans Lindgren.

Framgångsreceptet är att ifrågasätta våra processer
Botkyrka kommuns digitala transformation har till stor del handlat om att de fått en vana att ifrågasätta sina processer. Behövs det här steget i processen? Varför håller vi på så här? Det är en attityd- och inställningsfråga som aldrig tar slut.

 

”Vi blir vad vi gör ofta. Framgång är därför inte en handling, utan en vana.”

Aristoteles

 

 

 

VA-träff i Köping

Den 14:e februari höll vi en VA-träff i Köping för kunder i närområdet. 11 deltagare var med från fem olika kommuner. Vi visade hur enkelt det var att få in olika områden i VA-kartan, till exempel VA-områden, och hur FB-databasen direkt kunde räkna ut information inom området.

Vi visade också hur man plockar ut ledningsnätet både från MapGuidekartan och från AutoCAD för vidare arbete i andra gis-system eller för att lämna ifrån sig kartor till andra avdelningar.

Efter lunch diskuterade vi arbetet med förnyelseplanering och sedan avslutade vi dagen med att prata om och praktiskt prova på våra mobila lösningar, Reflex och VA-drift.

Sokigo tackar alla som deltog för en trevlig dag.

Kulturen största hindret för digital transformation

Vi gör mer och mer digitalt, från mobilen och datorn. Och i framtiden kommer digitaliseringstakten öka. Detta är inget ”imaginary thinking” utan en oundviklig följd av människans ständiga strävan efter förbättringar.

Olika förväntningar på privatliv och jobb?
En spännande aspekt av digitaliseringen är att många gör skillnad på privatliv och jobb. Total digital närvaro är självklart i privatlivet – att köpa böcker och inredning, deklarera och göra bankaffärer på nätet. Vi vill ha det nu, utan ledtider och strul.

”Det sitter i väggarna”
Märkligt nog är förväntningarna på arbetsplatsen annorlunda, i synnerhet inom offentlig förvaltning. Där finns ofta en tradition i hur man handlägger ärenden. Enligt Robert Törne som tidigare varit tjänsteman vid Norrtälje kommun och numera är konsult på Sokigo, sitter kulturen bergfast i väggarna på många ställen och är svår att bryta.

– Tänk om alla tjänstemän ställde samma krav på sina egna processer? Att det självklart ska gå lika lätt och snabbt att söka skolplats eller bygglov och få svar i mobilen som att köpa resa på nätet, säger Robert Törne.

Tjänstemän behöver tänka lika på jobbet och civilt
De flesta är överens om att det är svårt att förändra människor. Däremot går det att ändra kulturen i en grupp. När man inför nya digitala metoder uppstår ofta oro och då måste chefen gå före, statuera exempel och inge mod.

 

”The only thing that can stop you is the doubt that you carry in your mind.”
Char Richardson

Norrtälje speedar upp med automatiserad e-tjänst

Som bygglovshandläggare är det lätt att dränkas i inkommande handlingar. Man ligger ofta efter i registreringen, vilket får som följd att medborgarna får vänta.

En revolution för byggärenden
Långsamma bygglovsprocesser är snart ett minne blott i Norrtälje kommun. Där byggs just nu grunden för nya processer.

Med det befintliga systemet ByggR som grund i kombination med en ny e-tjänst, slipper handläggarna registrera ärenden och dokument. Det innebär en revolution för byggärenden.
– Den automatiserade bygglovsprocessen innebär en revolution för byggärenden, säger Robert Törne, konsult på Sokigo. Så många moment som tidigare skötts manuellt försvinner.

Allt detta blir automatiskt när medborgarna själva kan registrera. Uppspeedat heller hur?
• E-tjänsten skapar direktkontakt mellan medborgare och handläggare. Något de flesta medborgare länge önskat.
• E-tjänsten känner automatiskt av om fastigheten ligger inom detaljplan. Då visas detaljplanen.
• Personen som söker får automatisk access till äldre ärenden på fastigheten.

”Mer spännande att handlägga än att registrera”
– I stället för att registrera ärenden kommer upp till två personer att kunna handlägga i stället, säger Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun. Sannolikt tycker de flesta att det är en mer spännande sysselsättning!

Få ut mer av din CSM

Har du funderat kring att utöka användning av CSM i din organisation? Vi vill gärna uppmärksamma följande moduler som ger utökad användarnytta och användarfrihet, samt ger GIS-desktop stöd i arbetsprocesser. I exempelvis ”Adhoc”-modulen kan du göra analyser direkt i CSM.

Behörighetshantering (PM, AD / Single SignON)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd tillgång till funktioner, data och profiler. Behörigheten kopplas mot AD användare/grupper och understödjer Single SignON.

Avancerad digitalisering (Feature Edit)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd datafångst och editering av både geometri och attribut data. Modulen innehåller en rik uppsättning av enkla och avancerade redigeringsverktyg med snappningsstöd mot vektordata. Administratörer kan enkelt skapa värdelistor för attributdata och olika gruppindelningar av redigeringsteman.

Lägg till skikt och tematisering (userdata and userthemes)
En kraftfull användarmodul som ger ”dra och släpp” stöd för att lägga till/importera filer direkt i CSM eller skapa nya skikt från befintliga datakällor. Skapade datakällor och skikt kan administreras och tematiseras av användarna direkt i lagerdialogen och vara privata eller offentliga, temporära/permanenta samt kan av administratören överföras till den skarpa databasen. Från CSM ver 3.12 erbjuds även inbyggd geokodning.

Adhoc
Modulen erbjuder ett enkelt och avancerat gränssnitt för att göra olika typer av SQL-analyser som kan presenteras i kartan, sparas och exporteras till fil eller eget skikt för vidaretematisering och användning.

Bild på stad

Release av CSM version 3.12

Vi har glädjen att informera att CSM version 3.12 är färdigställd och ligger för test.
Under december/januari genomför vi produktionstester med selekterade kunder med målsättning att kunna erbjuda övriga kunder uppgraderingsmöjligheter under kvartal 1 2017.

CSM 3.12 innehåller en hel del nyheter, förbättringar samt buggfixar. Nedan sammanfattas kortfattat större nyheter:

En ny flernivå temaväljare (tre nivåer).
Den nya temaväljaren gör det möjligt att skapa temagrupper i en temagrupp dvs. en temagrupp kan innehålla både teman och temagrupper i en ytterligare nivå. Administrationen kan även utföras via SSM.

Skissmöjligheter i funktionen direktlänk till kartan (URL-länk)
Url-länkverktyget har utökats med funktioner för enkla skisser vilket innebär att användaren kan skicka med skissobjekt i URL-länken. Exempelvis som visar var kontoret respektive parkeringsplatser finns.

Omarbetat mätverktyg
Med det nya mätverktyget kan både egendefinierade mätobjekt respektive befintliga vektorobjekt utnyttjas. Mätvärdena visas nu också i kartan. Exempelvis kan en eller flera fastigheter väljas och totalarean redovisas samt arean och längder av fastighetsgränser redovisas i kartan.

Themeactions och WMS skikt
Vektorbaserade themeactions kan nu appliceras på WMS-skikt genom att koppla en vektorbaserad datakälla till WMS-skiktet exempelvis WFS.

Nytt bas skin
Ett nytt modernt SVG baserat skin finns nu med för användning alternativt som inspiration för egendefinierade varianter.

Ny geokodningsmodul
En ny standard geokodningsmodul har tillförts CSM och gör det möjligt till att utnyttja exempelvis geokodning av CSV filer vid inläsning av egna skikt.

Minimap (Minimap2)
Innehåller många förbättringar och tillägg av API, GUI, kontroller och kartinteraktion samt sökningar.

Övrigt
GeoJSON support (läsning och publicering), Java8, Tomcat 6.0.45, förbättrade hjälpfunktioner

För mer information om version 3.12.
Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com