VA-träff i Köping

Den 14:e februari höll vi en VA-träff i Köping för kunder i närområdet. 11 deltagare var med från fem olika kommuner. Vi visade hur enkelt det var att få in olika områden i VA-kartan, till exempel VA-områden, och hur FB-databasen direkt kunde räkna ut information inom området.

Vi visade också hur man plockar ut ledningsnätet både från MapGuidekartan och från AutoCAD för vidare arbete i andra gis-system eller för att lämna ifrån sig kartor till andra avdelningar.

Efter lunch diskuterade vi arbetet med förnyelseplanering och sedan avslutade vi dagen med att prata om och praktiskt prova på våra mobila lösningar, Reflex och VA-drift.

Sokigo tackar alla som deltog för en trevlig dag.

Kulturen största hindret för digital transformation

Vi gör mer och mer digitalt, från mobilen och datorn. Och i framtiden kommer digitaliseringstakten öka. Detta är inget ”imaginary thinking” utan en oundviklig följd av människans ständiga strävan efter förbättringar.

Olika förväntningar på privatliv och jobb?
En spännande aspekt av digitaliseringen är att många gör skillnad på privatliv och jobb. Total digital närvaro är självklart i privatlivet – att köpa böcker och inredning, deklarera och göra bankaffärer på nätet. Vi vill ha det nu, utan ledtider och strul.

”Det sitter i väggarna”
Märkligt nog är förväntningarna på arbetsplatsen annorlunda, i synnerhet inom offentlig förvaltning. Där finns ofta en tradition i hur man handlägger ärenden. Enligt Robert Törne som tidigare varit tjänsteman vid Norrtälje kommun och numera är konsult på Sokigo, sitter kulturen bergfast i väggarna på många ställen och är svår att bryta.

– Tänk om alla tjänstemän ställde samma krav på sina egna processer? Att det självklart ska gå lika lätt och snabbt att söka skolplats eller bygglov och få svar i mobilen som att köpa resa på nätet, säger Robert Törne.

Tjänstemän behöver tänka lika på jobbet och civilt
De flesta är överens om att det är svårt att förändra människor. Däremot går det att ändra kulturen i en grupp. När man inför nya digitala metoder uppstår ofta oro och då måste chefen gå före, statuera exempel och inge mod.

 

”The only thing that can stop you is the doubt that you carry in your mind.”
Char Richardson

Norrtälje speedar upp med automatiserad e-tjänst

Som bygglovshandläggare är det lätt att dränkas i inkommande handlingar. Man ligger ofta efter i registreringen, vilket får som följd att medborgarna får vänta.

En revolution för byggärenden
Långsamma bygglovsprocesser är snart ett minne blott i Norrtälje kommun. Där byggs just nu grunden för nya processer.

Med det befintliga systemet ByggR som grund i kombination med en ny e-tjänst, slipper handläggarna registrera ärenden och dokument. Det innebär en revolution för byggärenden.
– Den automatiserade bygglovsprocessen innebär en revolution för byggärenden, säger Robert Törne, konsult på Sokigo. Så många moment som tidigare skötts manuellt försvinner.

Allt detta blir automatiskt när medborgarna själva kan registrera. Uppspeedat heller hur?
• E-tjänsten skapar direktkontakt mellan medborgare och handläggare. Något de flesta medborgare länge önskat.
• E-tjänsten känner automatiskt av om fastigheten ligger inom detaljplan. Då visas detaljplanen.
• Personen som söker får automatisk access till äldre ärenden på fastigheten.

”Mer spännande att handlägga än att registrera”
– I stället för att registrera ärenden kommer upp till två personer att kunna handlägga i stället, säger Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun. Sannolikt tycker de flesta att det är en mer spännande sysselsättning!

Få ut mer av din CSM

Har du funderat kring att utöka användning av CSM i din organisation? Vi vill gärna uppmärksamma följande moduler som ger utökad användarnytta och användarfrihet, samt ger GIS-desktop stöd i arbetsprocesser. I exempelvis ”Adhoc”-modulen kan du göra analyser direkt i CSM.

Behörighetshantering (PM, AD / Single SignON)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd tillgång till funktioner, data och profiler. Behörigheten kopplas mot AD användare/grupper och understödjer Single SignON.

Avancerad digitalisering (Feature Edit)
Modulen administreras i SSM och ger behörighetsstyrd datafångst och editering av både geometri och attribut data. Modulen innehåller en rik uppsättning av enkla och avancerade redigeringsverktyg med snappningsstöd mot vektordata. Administratörer kan enkelt skapa värdelistor för attributdata och olika gruppindelningar av redigeringsteman.

Lägg till skikt och tematisering (userdata and userthemes)
En kraftfull användarmodul som ger ”dra och släpp” stöd för att lägga till/importera filer direkt i CSM eller skapa nya skikt från befintliga datakällor. Skapade datakällor och skikt kan administreras och tematiseras av användarna direkt i lagerdialogen och vara privata eller offentliga, temporära/permanenta samt kan av administratören överföras till den skarpa databasen. Från CSM ver 3.12 erbjuds även inbyggd geokodning.

Adhoc
Modulen erbjuder ett enkelt och avancerat gränssnitt för att göra olika typer av SQL-analyser som kan presenteras i kartan, sparas och exporteras till fil eller eget skikt för vidaretematisering och användning.

Bild på stad

Release av CSM version 3.12

Vi har glädjen att informera att CSM version 3.12 är färdigställd och ligger för test.
Under december/januari genomför vi produktionstester med selekterade kunder med målsättning att kunna erbjuda övriga kunder uppgraderingsmöjligheter under kvartal 1 2017.

CSM 3.12 innehåller en hel del nyheter, förbättringar samt buggfixar. Nedan sammanfattas kortfattat större nyheter:

En ny flernivå temaväljare (tre nivåer).
Den nya temaväljaren gör det möjligt att skapa temagrupper i en temagrupp dvs. en temagrupp kan innehålla både teman och temagrupper i en ytterligare nivå. Administrationen kan även utföras via SSM.

Skissmöjligheter i funktionen direktlänk till kartan (URL-länk)
Url-länkverktyget har utökats med funktioner för enkla skisser vilket innebär att användaren kan skicka med skissobjekt i URL-länken. Exempelvis som visar var kontoret respektive parkeringsplatser finns.

Omarbetat mätverktyg
Med det nya mätverktyget kan både egendefinierade mätobjekt respektive befintliga vektorobjekt utnyttjas. Mätvärdena visas nu också i kartan. Exempelvis kan en eller flera fastigheter väljas och totalarean redovisas samt arean och längder av fastighetsgränser redovisas i kartan.

Themeactions och WMS skikt
Vektorbaserade themeactions kan nu appliceras på WMS-skikt genom att koppla en vektorbaserad datakälla till WMS-skiktet exempelvis WFS.

Nytt bas skin
Ett nytt modernt SVG baserat skin finns nu med för användning alternativt som inspiration för egendefinierade varianter.

Ny geokodningsmodul
En ny standard geokodningsmodul har tillförts CSM och gör det möjligt till att utnyttja exempelvis geokodning av CSV filer vid inläsning av egna skikt.

Minimap (Minimap2)
Innehåller många förbättringar och tillägg av API, GUI, kontroller och kartinteraktion samt sökningar.

Övrigt
GeoJSON support (läsning och publicering), Java8, Tomcat 6.0.45, förbättrade hjälpfunktioner

För mer information om version 3.12.
Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com

Adventskalendern – förra årets succé är tillbaka!

Julen närmar sig med stormsteg och innan du försvinner på ledighet vill vi berätta lite om kommande utveckling samt informera om adventskalendern som inte kom.

FB under 2017
Utvecklingen inom FB fortsätter med full fart även under 2017. Nu när databas och aviseringsprogram är uppe på version 7.3.0 så jobbar vi vidare FB Webb, webbrapporter och vår nya gemensam FB webbtjänst. Vi planerar för 7.3.0 release av dessa moduler under våren 2017. Webbtjänsten, som då blir en gemensam för hela FB, kommer att ge helt nya möjligheter! Med den kan hela den kommunala förvaltningen få mer nytta av all den samlade informationen som finns inom FB!

Årets adventskalender
Vi har fått frågor från många av er om den adventskalender vi hade 2015, det är jätteroligt att ni uppskattade den! Det tar vi med oss till 2017.
För att bidra till julstämningen även i år ger vi dig möjligheten att under måndag till onsdag denna vecka ”öppna” din favoritlucka från förra årets adventskalender.

Lucka 1 och 14 ger möjlighet att beställa FB Användarutbildning på plats hos er för endast 20000 kr (ord pris 25000 kr).
Lucka 2 och 18 ger möjlighet att beställa FB KID RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 3 och 17 ger möjlighet att beställa FB Webbrapport med 50% rabatt på startavgiften.
Lucka 4 och 15 ger möjlighet att beställa en timbank med 15% rabatt på ordinarie timpris, 1 290 kr.
Lucka 7 ger möjlighet att beställa FB Systemutbildning med 20% rabatt (ord pris 5 500 kr).
Lucka 8 ger möjlighet att beställa till kartan till FB Webb med 50% rabatt på startkostnaden.
Lucka 9 ger möjlighet att beställa FB FIR Arken med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 10 ger möjlighet att beställa FB Aviseringstjänster med 15% rabatt det första året, dvs under hela år 2017.
Lucka 11 och 22 ger möjlighet att beställa FB FIR RiksSök med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 16 ger möjlighet att beställa FB KID E-transport med fritt användande tom 2017-06-30.
Lucka 21 ger möjlighet att beställa Lägenhet med 50% rabatt på startavgiften.

Maila till Helen Ekelöf eller Anna Holmberg om du vill få hela erbjudandet för någon lucka!
Beställningar görs till Anna Holmberg

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
önskar vi alla som jobbar med FB!

God Jul och Gott Nytt År önskar Vabasgänget på Sokigo!

Nu närmar sig julen återigen och vi hoppas att ni har haft ett bra år. Mycket har hänt på Sokigo under året, inte minst att vi har blivit Sokigo.

Nästa år
Till våren väntar mycket spännande med Vabas. Vi kommer att fortsätta arbetet med nya funktioner bland annat för förnyelseplanering i programmet. Vi hoppas att ni ska se fördelarna med att koppla in fastighets- och befolkningsdata direkt i Vabaskartan. Till hösten väntar kommunträffen som kommer att gå av stapeln på Arlanda. Innan dess hoppas vi på flera intressanta kundträffar ute hos er.

Facebookgrupp
Vi har startat en Facebookgrupp för Vabasanvändare, där vi kan kommunicera diverse frågor. Observera att gruppen absolut inte ersätter den vanliga supporten eller de vanliga utskicken utan den ska ses som ett komplement. Sök på ”Sokigo Vabas” för att komma med i gruppen.

Än en gång, God Jul, så hörs vi 2017!

Tomas, Lillemor, Anders, Jonas, Monica, Tomasz Karl-Erik och Patrik

Bild på en traktor

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?

Karlstad kommun var i behov av att effektivisera sin gatu- och markskötsel. Under 2016  har Sokigo hjälpt kommunen att i projektform testa ProSmart för Gräs-och Snöröjning. Många av deras önskemål är nu uppfyllda!

Digitalt stöd för effektivare vardag
Kommunen önskade bland annat ett bättre arbete kring felanmälan och arbetsorder, både internt och externt. De behövde bättre uppföljning och återrapportering där externa entreprenörer utfört arbete, men även kunna följa upp hur mycket gräs som blivit klippt, vilka vägar som snöröjts med mera.

prosmart_3

Så här löste vi behoven
Genom att komplettera LV och Gata med Sokigos produktionsuppföljningssystem ProSmart, med sina användarvänliga planerings-, ärende- och uppföljningsfunktioner kunde vi snabbt erbjuda en lösning som täckte merparten av kundens behov. Efter att ha testat lösningen under sommaren har nu Karlstad valt att nyttja den för vinterns snöröjning och halkbekämpning. I mitten av november utbildades drygt 40 maskinförare på knappt 4 timmar!

Var med och påverka genom fokusgrupper
Lösningen i Karlstad bygger på att datautbytet mellan verksamhetssystemen och ProSmart hanteras med hjälp av FME. Vår vision är att erbjuda ett obrutet digitalt flöde mellan alla våra lösningar. För att lyckas på bästa sätt önskar vi att du är med och påverkar. Vi blir mer än glada om du vill höra av dig till Daniel, se nedan.

Behöver ni effektivisera er gatu- och parkskötsel?
Varmt välkommen att mejla till daniel.mattsson@sokigo.com eller ringa Daniel på 0250-308 89.

Bild på fjäril som lämnar sin puppa

Hurra – förändring på gång!

Det enda varaktiga är förändring, lyder ett 2500 år gammalt ordspråk. Förändring är något oundvikligt som alla reagerar olika på. Somliga tänker ”Nej. Orkar inte. Vill inte.” Andra tänker ”Ja! Hurra! Vad kul!”

Vi på Sokigo tillhör de senare. Vi gillar utmaningar som ger möjligheter att lära nytt, tänka nytt, göra nytt. Som ett led av detta blir bolaget Abou en del av oss från 1 januari 2017.

Lite om Abou: Företaget är mest känt för e-tjänsteplattformen ”Automaten” vilken används i 55 kommuner. Abou har funnits på den svenska marknaden sedan 2008. I företaget jobbar 18 personer, varav de flesta inom teknisk innovation.

”Du måste vara förändringen du önskar se i världen”
– Mahatma Gandhi