Anpassad kurs för FB systemansvariga

Anpassad kurs för FB systemansvariga som har gått från Cartesia FIR till Sokigos FB FIR

Nu när ni börjar närma er slutet av ert FB införande så vill vi erbjuda er en anpassad FB systemkurs.
På kursen går vi igenom hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM för att ni ska få maximal nytta av er nya FB lösning.

Om kursen
Den här kursen är för dig som tidigare har haft Cartesia FIR och som nu är systemansvarig för FB och vill veta mer om hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM. Det här ingår i kursen:
• din roll som systemansvarig och hur FB hänger ihop
• skapa användare och tilldela behörigheter
• genomgång av officiella gränssnitt för FB
• anropa FB:s rapporter från Solen och/eller CSM
• hantera spatialt-FB med fastighetsyta, byggnadsyta samt områden (inklusive nyckelkodsområden från SCB)
• hantera aviseringsdata för ajourhållning av fastighets-, byggnads- och lägenhetsinformation

Plats och tid
Kursen pågår i en dag mellan kl 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.
Anmäl dig till 23 maj eller 13 juni.

Pris
5 500 kr exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig till kurs@sokigo.com eller ring till 08-23 56 00

Aktuell information om Focus Detaljplan

Vi ser att det är många som fortfarande inte uppgraderat till Focus Detaljplan 17.1. För er som fortfarande kör äldre versioner av Focus Detaljplan på AutoCAD 2014 är det nu hög tid att planera för uppgradering. Du kan jobba vidare med äldre planprojekt i Focus Detaljplan 17.1 utan problem och får många nya och förbättrade funktioner.

Arbetet pågår nu med nästa version av Focus Detaljplan. Den kommer att innehålla en uppdaterad export till Oracle och SQL Server enligt SIS Standard. Vi har även lagt in en del nya och förbättrade funktioner. Den kommer fortsatt att fungera på AutoCAD 2015 – 2017 men även på AutoCAD 2018.

Den kommer att innehålla revideringarna i Bestämmelsekatalogen där Boverket har utökat med flera formuleringar och även öppnat upp för fler fria formuleringar. De historiska bestämmelserna finns med, vilket underlättar arbetet med digitalisering av äldre planer.

Det är viktigt att du framför dina synpunkter eller frågor på Bestämmelsekatalogen till Boverket, eftersom de kan påverka formuleringarna inför nästa revidering. Vi kommer att följa revideringarna av katalogen och lägga in dem i Focus Detaljplan.

Den nya adressen är registraturen@boverket.se.

Webbkurs med nyheter Focus Detaljplan 17.1
Webbkursen med genomgång av nyheterna och tips på användning är två timmar. Du får en ny uppdaterad kursdokumentation i pdf-format om du tidigare gått grundkurs Focus Detaljplan.

Datum:
• 4 maj kl 13.30 -15.30
• 10 maj kl 13.30 -15.30
• 2 juni kl 10.00 -12.00

Pris för kursen är 1 500 kr för första personen och 800 kr för varje tillkommande person på samma uppkoppling. Anmälan och övriga kontakter inför webbkursen ska ske via en kontaktperson från er.

Grundkurs i Skåne i juni?
Vi undersöker möjligheten att hålla en grundkurs i Focus Detaljplan i Skåne i juni. Intresserad?
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt! Se hela vårt kursprogram.
Anmälan och frågor till kurs@sokigo.com eller telefon 08-23 56 00.

Kommunträffen 2017
Vi ses väl på Kommunträffen 2017 den 16 – 17 oktober på Clarion Hotel Arlanda Airport. I år kommer vi att ha extra mycket tid och många intressanta programpunkter på produktträffen för Focus Detaljplan. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort, så passa på att boka datumen i din kalender redan nu.

Vi på Sokigo önskar dig en riktigt fin påskhelg och en härlig vår!

Lena, Anna, Niklas, Tony och Joakim.

Välkommen till en kundträff om VA Open

Letar din kommun efter en enkel men kvalitetssäkrad lösning som dokumenterar VA-nätet? Önskar ni en databasdriven lösning med fullt stöd att lagra och redigera grunddata? Är lösningarna på marknaden för komplexa och dyra?

VA Open ger en öppen lösning. Och den är helt fri att använda. Fungerar för både SQL Server och PostgreSQL.

Om detta och mycket mer får du lära dig. Det blir även tid för frågor och svar.

Tid: 9 maj kl 10.00-13.00. Fika serveras från 09.30.
Plats: Ullevi konferens, Göteborg
Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan: Kontakta Anne Lindkvist. Anmäl dig senast den 28 april. Ange även eventuell allergi.

Läs mer om VA Open

”Serverat” gör det lättare att starta restaurang

Att starta restaurang kan vara krångligt. Man måste kontakta en rad instanser och ansöka om tillstånd. För att råda bot på situationen har SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket och en rad av Sveriges kommuner drivit programmet ”Serverat”. Resultatet är ”Checklistan för att starta restaurang” på Verksamt.se med länkar till relevanta e-tjänster för tillstånd som restaurangägaren behöver.

I veckan anslöt sig Karlskrona kommun till Verksamt.se. Eftersom e-tjänsten återanvänder myndigheternas egna uppgifter blir all information automatiskt åtkomlig med e-tjänsten. Det gör processen busenkel samtidigt som kvaliteten i ansökningarna blir högre när uppgifterna alltid är kvalitetssäkrade. Det i sin tur leder till snabba handläggningar och beviljade tillstånd.

Grattis Karlskrona som är först ut!
– Den här e-tjänsten för serveringstillstånd är så spännande. Men självklart extra kul eftersom den drivs på vår plattform Abou. Grattis till dem! Det är inte förvånade att just Karlskrona är först ut eftersom de tidigare gjort livet lättare för sina kommuninvånare genom digitala tjänster, säger Carl-Johan Ahde, Sokigos affärsområdeschef för Abou.

Nu finns dessa e-tjänster tillgängliga för alla användare av Abou att bruka i sina respektive kommuner.

Officiell ingång för e-tjänsten
https:/www.verksamt.se/startarestaurang/

Nya Gata 3.0 fungerar bra i verksamheten!

Anders Svärdh jobbar sedan många år med gatufrågor inom kommunen. En av hans uppgifter är att ajourhålla vägarna och hålla stenkoll på data kopplat till vägnätet.

Tack vare det gedigna arbetet han lagt ner har Karlstad kommun nu en uppdaterad vägdatabas. Från den kan de enkelt plocka ut uppgifter och planera för framtida jobb: asfaltering, snöröjning, saltning etc.

-Statistikdelen i nya Gata 3.0 gör verkligen sitt jobb. Den gör att jag enkelt ser hur stora mängder asfalt som behövs eller hur jag ska planera för nya beläggningar, säger Anders.

I nedanstående bild har Anders tagit ut underlag för hur mycket yta som saltas i en viss stadsdel. Driftledaren tyckte att det gick åt alldeles för mycket salt.

 

Ovärderligt för att räkna och planera
Att bedöma skicket på vägar är en av tjänsterna konsultfirman WSP erbjuder. I deras jobb har systemet Gata blivit en framgångsfaktor gentemot Karlstad kommun. I deras uppdrag så betygsätter de vägarna från 1 till 5 där 1 är dåligt och 5 är nyskick. Denna information importeras sedan i Gata och blir användbar för vidare bearbetning för Karlstads kommun.

Ett perfekt underlag för entreprenören
När Anders åker ut i fält och kontrollerar WSP:s betygsättning kan han exportera ut de sämsta vägarna från Gata. Han ser i den inbyggda kartan precis var vägarna finns och exakt var på vägarna det är dålig kvalitet.

Det är så bra att kunna visa entreprenören direkt i kartan. Jag pekar och visar på olika ytor. På så vis så har entreprenaden ett bra underlag som han sedan kan räkna och planera utifrån, säger Anders.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Produktägare Daniel Mattsson telefon 0250-308 89
Säljare Aris Kolovos telefon 031-339 47 42

ATOM hjälper handläggarna att göra jobbet

”Du har ett nytt meddelande”. Så ser det ut i Johannas smartphone när hon vaknar en morgon. Det är från kommunens bygglovshandläggare med uppmaningen att hon ska komplettera sin bygglovsansökan.

ATOM är det första verktyget av sitt slag som automatiserar kommunens bygg- och miljöärendeprocesser. Det tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. ATOM tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

”Beslut om bygglov skickades till Jan Fors kl 19:08”
När handläggaren Britta kommer till jobbet på morgonen kan det se ut så här i datorn: ”ATOM har skickat en begäran om komplettering till Anna Lund kl 20:14. Jan Fors fick e-post kl 19:08 om att ett beslut är taget om hans bygglov.”

Det här gör att Britta kan känna sig trygg i arbetet. Dessutom kan hon fokusera mer på att ge service än på att administrera.

ATOM skapar trygghet
Med ATOM får medborgaren automatiskt sms eller epost när det händer något i systemet. Det är supertryggt eftersom det hela tiden kommunicerar med handläggaren om vad det gör, berättar Sokigos produktstrateg Christophe Poncin.

Hög flexibilitet har varit en grundbult i utvecklingen av ATOM. Även om systemet är väldigt avancerat är det så pass flexibelt att du kan skapa en obruten digital kedja, t.ex. genom att koppla det med ByggR och Abou.

 

Ordet atom kommer av det grekiska ordet atomos
som betyder odelbar. En riktning inom den grekiska
filosofin, ca 400 f Kr. Enligt Demokritos, känd
atomist, är allt uppbyggt av små odelbara atomer.
Även själen.

Träffsäkra väganalyser med LV

Fler och fler inser vinsterna med NVDB och vägnätsknuten information. Det gläder oss att antalet användare bara ökar. Samtidigt ställer det högre krav på kvaliteten i vägnätet, t.ex. att höjdvärdena är noggranna.

LV ger värdefulla analyser
Den största nyttan med LV är att du får kontroll över vägnätet. Du får korrekt information om höjdvärdena i vägnätet i olika typer av projekt. Med korrekt information i LV kan du göra avancerade analyser, som t.ex.:
• Intrimningar av tunga fordon, vilket minskar farliga utsläpp.
• Ruttnings- och framkomlighetsanalyser.
• Beräkning av avrinning av regnvatten, vilket tydliggör riskzoner för översvämningar.
• Bullerutredningar.

Vi hjälper dig på vägen!
Är det rätt kvalitet på vägnätet? Vårt erbjudande består av en process där vi analyserar lutningar på vägnätet. Med analysernas hjälp får du sedan ett underlag som gör det enklare att höja kvaliteten på höjdvärdena. Vi hjälper dig naturligtvis även med själva kvalitetshöjningen av vägnätet om du vill det.

Bilden visar en analys som ligger till grund när en kommun ska kontrollera och justera höjder på sina länkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låter det intressant? Hör av dig till Michael Hallgren, telefon 08-404 31 76

Nu är den nya versionen ByggR 1.7 levererad!

Versionen innehåller många nyheter och förbättrad funktionalitet. Detta snabbar upp arbetet i programmet och förenklar din vardag.
Här är några exempel:

  • Handläggarna får notifieringar om nytt ärende, kompletteringar, bevakningar m.m.
  • ”Dra- och Släpp”-registrering av digitala handlingar från Utforskaren.
  • Antalet klick är färre med den nya funktionen ”Fördefinierad händelse”
  • Skicka epost ’ad hoc’ till valfri mejladress.
  • Nu har du möjlighet att välja program att öppna digitala handlingar med.
  • Du väljer standardviewerprogram via din personliga profil.
  • Gallring

Läs mer om nyheterna här. (Kräver användarnamn och lösenord)
Kontakta support@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter

Tycker du att det är mycket att läsa?
Vill du och dina kollegor få en genomgång av nyheterna i ByggR via webben?
Anmäl er till kursen ”Nyheter i ByggR 1.7”.
Passar inte någon tid så brukar det alltid gå att ordna ett extra tillfälle om ni är några stycken.

Du beställer installation av nya versionen av ByggR via support@sokigo.com

VA Open – ett nytt spännande initiativ från Sokigo

Letar du efter en enkel, flexibel och prisvärd lösning för att hantera VA-nätet? Skjuter det traditionella VA-systemet över målet? Genom VA Open ger vi dig det du söker.

Öppen databas med stor valfrihet
Nu lanserar vi vår öppna VA-databas VA Open med stöd att lagra grunddata. Vi har tagit hjälp av Vatten & Miljöbyrån för att få fram korrekt basdata. VA Open levereras med ett färdigt vygränssnitt som gör att du kan ajourhålla ledningsnätet med tillhörande grunddata. Det spelar ingen roll vilken klient eller verktyg du använder för att redigera t.ex. CSM/ISM, Topocad eller QGIS.

Vill du sprida VA-nätet till fler? Du kan ansluta valfri klient med stöd att koppla upp mot en databaskälla.

Många användningsområden
VA Open passar dig som behöver en databasdriven och kvalitetssäkrad dokumentation av VA-nätet. Kanske tillhör du en mindre kommun, ett fastighetsbolag eller en industri med mycket ledningsdragning.

Datamodellen för VA Open är kompatibel med modellen i Vabas. Det gör att du kan använda VA Open som komplement till Vabas för att snabbt konfigurera en offlinelösning. Det gör att data sedan kan läsas tillbaka in i Vabas.

TV-filmning och driftstörning
VA Open har även stöd för att lagra TV-filmning och driftstörningar. Därtill kan vi utveckla tilläggstjänster för att hantera och redigera olika verktyg.

Nytt nätverk för givande erfarenhetsutbyte
Vi vill att VA Open ska vara starten på en helt ny och modern VA-lösning. Vi kommer att se till att den vidareutvecklas utifrån varje användares behov och önskemål.

För att ta vara på innovationskraften hos våra användare och samarbetspartners skapar vi nu ett aktivt nätverk via sociala medier. Där kommer du och alla andra som bidrar att kunna utbyta erfarenheter och diskutera kommande behov.

Alla som är med och bidrar får ta del av resultatet. Vår plan är att detta kommer att ske via crowdfounding eller hackaton.

Fri att använda
Sist men inte minst är VA Open fri att använda och fungerar för både SQL Server och Postgre SQL.

Vill du veta mer?
Kontakta Karl-Erik Palm eller Per Hampus som berättar mer om hur du kommer igång.

Botkyrka går vidare med Abou

Botkyrka kommun var tidiga med egna e-tjänster. Sedan flera år har de e-tjänsteportalen Portalen som precis uppdaterats till nya plattformen Abou. Samtidigt har Botkyrka ett antal nya e-tjänster och ännu fler väntar.

Ett rejält lyft
– Det här är ett rejält lyft för medborgarna eftersom vi kan erbjuda nya och fler tjänster byggda utifrån deras behov, säger Hans Lindgren, digitaliseringsstrateg på Botkyrka kommun.

Medborgarna ska alltid ha ett digitala alternativ
Botkyrka kommun strävar efter att alltid kunna erbjuda digitala alternativ till medborgarna. Sedan några år har de en app för felanmälningar och medborgarförslag som nu har cirka 4000 nedladdningar.

– Med appen kan medborgaren anmäla fel och lämna förslag och synpunkter. Var och när som helst. Tack vare att vi får positioner och beskrivande bilder ser vi den geografiska platsen för felet, säger Hans Lindgren.

Framgångsreceptet är att ifrågasätta våra processer
Botkyrka kommuns digitala transformation har till stor del handlat om att de fått en vana att ifrågasätta sina processer. Behövs det här steget i processen? Varför håller vi på så här? Det är en attityd- och inställningsfråga som aldrig tar slut.

 

”Vi blir vad vi gör ofta. Framgång är därför inte en handling, utan en vana.”

Aristoteles