Nya versionen av FB är här!

Vill du ta del av de senaste nyheterna inom FB? FB 7.3.1 är den senaste versionen som omfattar de flesta moduler inom FB. Använder du FB som grunddata i din verksamhets egna kartlösningar eller integrerat från något system, har du stor nytta av denna version.

  • Du får en ny webbtjänst gemensam för hela FB. Det innebär en gemensam databas för hela FB som följer med ända ut i verksamhetssystemen.
  • De flesta rapporter blir fristående och du kan enkelt anropa en rapport från en valfri kartlösning, t.ex. CSM eller GI.
  • Du kan ladda fastighetsytor utanför den egna kommunen. Det gör att du kan hämta och visa en rapport med fastighetsinformation direkt från Lantmäteriets tjänster i en valfri karta.
  • Med vårt nya spatiala FB har vyer och information som visas på våra kartlager och områdesrapporter byggts ut med mer information. Det innebär nya funktioner för att redigera områden.
  • Vi tillgängliggör också vinterns nya version av kartan i våra verksamhetssystem, GI 3.6, för åtkomst via Sokigos hemsida för dig som vill installera på egen hand. GI 3.6 krävs för redigering av FB områden. Med GI 3.6 följer en ny funktion för att snabbt och enkelt växla bakgrundskarta. Funktionen är byggd på GI:s egen prestandaförbättrade WMS-hantering som gör att du helt slipper ajourhållning av bakgrundskartor i MapGuide! Läs mer om nyheterna GI 3.6 här.

Helt ny webbtjänst
Med FB 7.3.1 följer en helt ny FB Webbtjänst som är gemensam för hela FB. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt ställa ”vanliga”och geografiska frågor och få information om både fastigheter och folkbokförda i samma tjänst. Det förenklar integrationer från andra verksamhetssystem avsevärt.

Bättre rapporter och fristående rapporter
I den nya versionen blir i princip alla rapporter som finns i FB Webb fristående så att de kan anropas från valfri kart lösning, t ex CSM eller GI, eller från verksamhetssystem från Sokigo eller andra leverantörer. Samtidigt så har vi byggt ut våra rapporter med ny information och nya anropsmöjligheter. Ett av många exempel är att du kan ta fram en rapport med alla fastighetsägare eller etiketter till alla folkbokförda direkt från ett område i kartan.

RiksSök nu ännu bättre!
Med FB 7.3.1 tar vi våra RiksSök tjänster till en helt ny nivå. Den nya versionen gör det möjligt att lagra fastigheter även utanför den egna kommunen i FB databasen. Eftersom vi gjort rapporten Fastighetsinformation RiksSök fristående innebär det att du kan markera en fastighetsyta i en grannkommun i kartan och visa en rapport med Fastighetsinformation som genereras direkt från Lantmäteriets direkt åtkomst tjänster. Du kan alltså ”RiksSöka” direkt i kartan!

Nyheter i spatialt FB
Vi har förbättrat hanteringen av områden på flera sätt. En av de stora nyheterna är att ett område kan redigeras på många olika sätt. 7.3.1 gör det möjligt att ändra områdets egenskaper, namn, typ mm eller själva geometrin direkt i FB Webb. Liksom tidigare går det självklart bra att både skapa och redigera områden från alla andra CAD och GIS som kan hantera spatiala geometrier.

Läs mer om nyheterna i FB 7.3.1

Installationshjälp FB 7.3.1
Önskar du hjälp med installationen av version 7.3.1? Hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Vill du installera på egen hand når du installationsfiler och uppgraderingsinstruktioner, FB 7.3.1 UI.pdf, här.

Frågor kring den nya versionen?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support

Lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support

Livets flod

Ju mer organisationen digitaliseras, desto viktigare blir det mänskliga. Digitalisering innebär en dramatisk förändring. Inspirerande för vissa, en källa till oro för andra.

När automatiserade tjänster tar över administrationen krävs det insatser för laganda och samarbete. Att resurser styrs om och kravet på snabbrörlighet ökar, rör oundvikligen om i grytan. Eftersom vi inte är robotar är det bortkastad tid att ge en instruktion och förvänta sig framgångsrikt utfall.

Vi människor är i ständig rörelse, en del av livets flod. Särskilt i förändringstider uppstår krafter och motkrafter, mellan de som vill bevara och de som vill förändra.

Tänk dig fotbollsmatchen där varje spelare behövs för att spelet ska gå framåt. Men så händer något och mittfältare, anfallare och målvakt springer åt olika håll. Hur får vi tillbaka alla till laget? Det är en ledarskapsutmaning som heter duga.

Förändring är att bryta upp invanda vägar och tvinga oss ut på djupt vatten. Det blir nödvändigt att lösa upp revir och tänka nytt. För när vi håller fast vid det gamla innebär det att simma motströms.

 

”Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation.
The only thing we can be sure of, is that it will be absolutely fantastic”
Arhur C Clarke 1964

Grymma idéer i Lunds kommun

Har du en idé som kan förgylla vardagen för kommunens invånare? Vad är viktigt för dig? Utegym? Utebio? Ideellt arbete?

Nu lägger medborgarna i Lund in sina förslag på kommunens webb, byggt på Sokigos plattform Abou.

– Tidigare har medborgarförslagen inte fungerat så bra. Nyckeln är den transparens som uppstår mellan medborgare och förtroendevalda,
säger Lunds demokratiutvecklare Ulrika Dagård.

Med ”Lundaförslag” blir det enkelt och transparent genom friheten att kommentera varandras förslag. Varken åldersgräns eller e-leg krävs.
Enda kravet för att gå vidare till nämndbeslut är 100 röster.

Aktuella omröstningar i Lund:
Låt asylsökande barn få bo kvar – 450 röster
Utegym – 209 röster
Plaskdamm – 131 röster
Stopp för störande fyrverkerier 47 röster

Vill du veta mer? Kontakta demokratiutvecklare ulrika.dagard@lund.se

Nu är våra lösningar för gata och trafik klara för PostgreSQL!

Flera av våra kunder har under den senaste tiden efterfrågat ett databasalternativ till Oracle för Sokigos produkter, bl.a. inom gata och trafik. Vi är nu klara med en ny generation av våra verksamhetsstöd kring gata och trafik, LV, LTF, Gata och Nätredigeraren, baserad på PostgreSQL.

PostgreSQL är ett mycket uppskattat alternativ av det stora användarkollektivet inte minst pga. licensfri användning men även baserat på en omfattande funktionsrikedom och hög prestanda.
Det är samtidigt en databas som ökar kraftigt i användande både internationellt och hos våra svenska kommuner.

Under Maj månad kommer vi att genomföra de första installationerna hos ett begränsat antal kunder för att efter sommaren kunna erbjuda alla kunder som vill byta till Postgre en övergång.
Vi kommer även att utöka vårt erbjudande till att omfatta driftade lösning via Sokigos eget driftcenter. Vi kommer efter release att se över att göra samma resa för vårt Mark-system.

Vad händer då med Oracle? För de kunder som fortfarande vill använda Oracle så kommer vi självfallet även framledes att stödja Oracle.

Vill du veta mer så kontaktar du Michael Hallgren, michael.hallgren@sokigo.com telefon 08-404 31 76

Anpassad kurs för FB systemansvariga

Anpassad kurs för FB systemansvariga som har gått från Cartesia FIR till Sokigos FB FIR

Nu när ni börjar närma er slutet av ert FB införande så vill vi erbjuda er en anpassad FB systemkurs.
På kursen går vi igenom hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM för att ni ska få maximal nytta av er nya FB lösning.

Om kursen
Den här kursen är för dig som tidigare har haft Cartesia FIR och som nu är systemansvarig för FB och vill veta mer om hur FB används på bästa sätt tillsammans med Solen och/eller CSM. Det här ingår i kursen:
• din roll som systemansvarig och hur FB hänger ihop
• skapa användare och tilldela behörigheter
• genomgång av officiella gränssnitt för FB
• anropa FB:s rapporter från Solen och/eller CSM
• hantera spatialt-FB med fastighetsyta, byggnadsyta samt områden (inklusive nyckelkodsområden från SCB)
• hantera aviseringsdata för ajourhållning av fastighets-, byggnads- och lägenhetsinformation

Plats och tid
Kursen pågår i en dag mellan kl 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.
Anmäl dig till 23 maj eller 13 juni.

Pris
5 500 kr exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig till kurs@sokigo.com eller ring till 08-23 56 00

Aktuell information om Focus Detaljplan

Vi ser att det är många som fortfarande inte uppgraderat till Focus Detaljplan 17.1. För er som fortfarande kör äldre versioner av Focus Detaljplan på AutoCAD 2014 är det nu hög tid att planera för uppgradering. Du kan jobba vidare med äldre planprojekt i Focus Detaljplan 17.1 utan problem och får många nya och förbättrade funktioner.

Arbetet pågår nu med nästa version av Focus Detaljplan. Den kommer att innehålla en uppdaterad export till Oracle och SQL Server enligt SIS Standard. Vi har även lagt in en del nya och förbättrade funktioner. Den kommer fortsatt att fungera på AutoCAD 2015 – 2017 men även på AutoCAD 2018.

Den kommer att innehålla revideringarna i Bestämmelsekatalogen där Boverket har utökat med flera formuleringar och även öppnat upp för fler fria formuleringar. De historiska bestämmelserna finns med, vilket underlättar arbetet med digitalisering av äldre planer.

Det är viktigt att du framför dina synpunkter eller frågor på Bestämmelsekatalogen till Boverket, eftersom de kan påverka formuleringarna inför nästa revidering. Vi kommer att följa revideringarna av katalogen och lägga in dem i Focus Detaljplan.

Den nya adressen är registraturen@boverket.se.

Webbkurs med nyheter Focus Detaljplan 17.1
Webbkursen med genomgång av nyheterna och tips på användning är två timmar. Du får en ny uppdaterad kursdokumentation i pdf-format om du tidigare gått grundkurs Focus Detaljplan.

Datum:
• 4 maj kl 13.30 -15.30
• 10 maj kl 13.30 -15.30
• 2 juni kl 10.00 -12.00

Pris för kursen är 1 500 kr för första personen och 800 kr för varje tillkommande person på samma uppkoppling. Anmälan och övriga kontakter inför webbkursen ska ske via en kontaktperson från er.

Grundkurs i Skåne i juni?
Vi undersöker möjligheten att hålla en grundkurs i Focus Detaljplan i Skåne i juni. Intresserad?
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt! Se hela vårt kursprogram.
Anmälan och frågor till kurs@sokigo.com eller telefon 08-23 56 00.

Kommunträffen 2017
Vi ses väl på Kommunträffen 2017 den 16 – 17 oktober på Clarion Hotel Arlanda Airport. I år kommer vi att ha extra mycket tid och många intressanta programpunkter på produktträffen för Focus Detaljplan. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort, så passa på att boka datumen i din kalender redan nu.

Vi på Sokigo önskar dig en riktigt fin påskhelg och en härlig vår!

Lena, Anna, Niklas, Tony och Joakim.

Välkommen till en kundträff om VA Open

Letar din kommun efter en enkel men kvalitetssäkrad lösning som dokumenterar VA-nätet? Önskar ni en databasdriven lösning med fullt stöd att lagra och redigera grunddata? Är lösningarna på marknaden för komplexa och dyra?

VA Open ger en öppen lösning. Och den är helt fri att använda. Fungerar för både SQL Server och PostgreSQL.

Om detta och mycket mer får du lära dig. Det blir även tid för frågor och svar.

Tid: 9 maj kl 10.00-13.00. Fika serveras från 09.30.
Plats: Ullevi konferens, Göteborg
Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan: Kontakta Anne Lindkvist. Anmäl dig senast den 28 april. Ange även eventuell allergi.

Läs mer om VA Open

”Serverat” gör det lättare att starta restaurang

Att starta restaurang kan vara krångligt. Man måste kontakta en rad instanser och ansöka om tillstånd. För att råda bot på situationen har SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket och en rad av Sveriges kommuner drivit programmet ”Serverat”. Resultatet är ”Checklistan för att starta restaurang” på Verksamt.se med länkar till relevanta e-tjänster för tillstånd som restaurangägaren behöver.

I veckan anslöt sig Karlskrona kommun till Verksamt.se. Eftersom e-tjänsten återanvänder myndigheternas egna uppgifter blir all information automatiskt åtkomlig med e-tjänsten. Det gör processen busenkel samtidigt som kvaliteten i ansökningarna blir högre när uppgifterna alltid är kvalitetssäkrade. Det i sin tur leder till snabba handläggningar och beviljade tillstånd.

Grattis Karlskrona som är först ut!
– Den här e-tjänsten för serveringstillstånd är så spännande. Men självklart extra kul eftersom den drivs på vår plattform Abou. Grattis till dem! Det är inte förvånade att just Karlskrona är först ut eftersom de tidigare gjort livet lättare för sina kommuninvånare genom digitala tjänster, säger Carl-Johan Ahde, Sokigos affärsområdeschef för Abou.

Nu finns dessa e-tjänster tillgängliga för alla användare av Abou att bruka i sina respektive kommuner.

Officiell ingång för e-tjänsten
https:/www.verksamt.se/startarestaurang/

Nya Gata 3.0 fungerar bra i verksamheten!

Anders Svärdh jobbar sedan många år med gatufrågor inom kommunen. En av hans uppgifter är att ajourhålla vägarna och hålla stenkoll på data kopplat till vägnätet.

Tack vare det gedigna arbetet han lagt ner har Karlstad kommun nu en uppdaterad vägdatabas. Från den kan de enkelt plocka ut uppgifter och planera för framtida jobb: asfaltering, snöröjning, saltning etc.

-Statistikdelen i nya Gata 3.0 gör verkligen sitt jobb. Den gör att jag enkelt ser hur stora mängder asfalt som behövs eller hur jag ska planera för nya beläggningar, säger Anders.

I nedanstående bild har Anders tagit ut underlag för hur mycket yta som saltas i en viss stadsdel. Driftledaren tyckte att det gick åt alldeles för mycket salt.

 

Ovärderligt för att räkna och planera
Att bedöma skicket på vägar är en av tjänsterna konsultfirman WSP erbjuder. I deras jobb har systemet Gata blivit en framgångsfaktor gentemot Karlstad kommun. I deras uppdrag så betygsätter de vägarna från 1 till 5 där 1 är dåligt och 5 är nyskick. Denna information importeras sedan i Gata och blir användbar för vidare bearbetning för Karlstads kommun.

Ett perfekt underlag för entreprenören
När Anders åker ut i fält och kontrollerar WSP:s betygsättning kan han exportera ut de sämsta vägarna från Gata. Han ser i den inbyggda kartan precis var vägarna finns och exakt var på vägarna det är dålig kvalitet.

Det är så bra att kunna visa entreprenören direkt i kartan. Jag pekar och visar på olika ytor. På så vis så har entreprenaden ett bra underlag som han sedan kan räkna och planera utifrån, säger Anders.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Produktägare Daniel Mattsson telefon 0250-308 89
Säljare Aris Kolovos telefon 031-339 47 42

ATOM hjälper handläggarna att göra jobbet

”Du har ett nytt meddelande”. Så ser det ut i Johannas smartphone när hon vaknar en morgon. Det är från kommunens bygglovshandläggare med uppmaningen att hon ska komplettera sin bygglovsansökan.

ATOM är det första verktyget av sitt slag som automatiserar kommunens bygg- och miljöärendeprocesser. Det tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. ATOM tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

”Beslut om bygglov skickades till Jan Fors kl 19:08”
När handläggaren Britta kommer till jobbet på morgonen kan det se ut så här i datorn: ”ATOM har skickat en begäran om komplettering till Anna Lund kl 20:14. Jan Fors fick e-post kl 19:08 om att ett beslut är taget om hans bygglov.”

Det här gör att Britta kan känna sig trygg i arbetet. Dessutom kan hon fokusera mer på att ge service än på att administrera.

ATOM skapar trygghet
Med ATOM får medborgaren automatiskt sms eller epost när det händer något i systemet. Det är supertryggt eftersom det hela tiden kommunicerar med handläggaren om vad det gör, berättar Sokigos produktstrateg Christophe Poncin.

Hög flexibilitet har varit en grundbult i utvecklingen av ATOM. Även om systemet är väldigt avancerat är det så pass flexibelt att du kan skapa en obruten digital kedja, t.ex. genom att koppla det med ByggR och Abou.

 

Ordet atom kommer av det grekiska ordet atomos
som betyder odelbar. En riktning inom den grekiska
filosofin, ca 400 f Kr. Enligt Demokritos, känd
atomist, är allt uppbyggt av små odelbara atomer.
Även själen.