Nu är FB 7.4.0 klar för release

Efter helgens inläsning av Lantmäteridata i ÖFF 11.20 format så är vi nu klara med våra tester och redo för release av FB 7.4.0.
Den nya versionen är tvingande och berör flertalet moduler inom FB.

Den stora förändringen är stödet för Lantmäteriets nya överföringsformat och direktåtkomsttjänster. Läs mer om nyheterna i FB 7.4.0.

Installation av FB 7.4.0
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.
Vill du installera på egen hand följ uppgraderingsinstruktioner som du fick i utskicket.

Oavsett om du tar hjälp eller gör installationen själv så måste du följa nedanstående instruktioner.

För dig som går från FB Webb 7.2.1
Om ni inte har FB 7.3.1 idag så är det viktigt att ni tar del av nyheterna som kom med den versionen, se tidigare nyhet. I FB 7.3.1 kom flera nyheter som gör det bättre att använda och ge ökad nytta av FB även utanför FB Webb, t ex många nya fristående rapporter samt AD-stöd vid webbrapportanrop.

Vid uppgradering från 7.2.1 är det några viktiga saker att tänka på för dig som systemansvarig, bland annat:
• Rapportlänkarna har ändrats eftersom Tekis utgått som företagsnamn
• Det har införts en behörighet för Arken
Läs mer här om vad du behöver göra efter uppgradering till 7.4.0.

För dig som går från FB Webb 7.3.1
• Det har införts en behörighet för Organisationsnummer
Läs mer här om vad du behöver göra efter uppgradering till 7.4.0.

Upptäckt problem med aviseringsdata för lägenhetsinformation 55B
Lägenhetsinformationen aviseras i en separat beställning. Aviseringsfilerna för lägenhetsinformation som lades ut den 6 januari innehåller felaktiga uppgifter. Lantmäteriet kommer att lägga ut nya filer löpande under tisdagen den 9 januari. Har du redan hämtat hem de filer som skapades 6 januari, hämta hem de nya filerna som ersätter filerna med samma filnamn. Ni ser vilket datum filerna har skapats på ftp:n.

Frågor kring den nya versionen?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support

Lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Mats samt Sokigos support

Inbjudan till webbinar med genomgång av nyheterna i Skolskjuts Pro 6.12!

Vi bjuder in till ett webbinar med nedanstående innehåll:

• Generella nyheter i Skolskjuts Pro 6.12
• Den nya modulen Skolskjuts Pro Planera turer
• Nyheter i Skolskjuts Web 2.1
• Visning av integrerade e-tjänster för ansökan/beslut om skolskjuts
• Övriga frågor

Datum
18 januari kl. 10.00-12.00
15 februari kl. 10.00-12.00

Genomgången är kostnadsfri.

Vill du vara med på en givande genomgång?
Anmäl dig till Anne Lindkvist, anne.lindkvist@sokigo.com, senast den 16 januari respektive 13 februari. Meddela vilket datum du vill vara med på.

Information samt uppkopplingslänk skickas till din mail dagen före webbinaret.

Frågor? Kontakta oss
Produktägare, Roger Engefelt, roger.engefelt@sokigo.com, telefon 08-457 47 51
Säljare, Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, telefon 026- 54 66 47

Varmt välkomna!

Julhälsning och information om version 7.4.0

Året lider mot sitt slut och vi längtar alla efter lite välbehövlig ledighet. Ledighet då vi får vila upp oss inför en hektisk start på det nya FB året!

Som ni alla säkert vet så börjar 2018 men en ny tvingande version av FB, till följd av förändringar i Lantmäteriets överföringsformat.
Det nya formatet, ÖFF 11.20, träder i kraft den 6 januari. För att läsa in det krävs version 7.4.0 av FB. FB KID går bra att avisera vidare oavsett version.

Vi vill informera om några viktiga saker att tänka på inför 7.4.0 uppgraderingen samt vilka datum som gäller för aviseringar från Lantmäteriet och Skatteverket. Tänk på att automatiska KID-aviseringar kommer att stoppa under helgerna eftersom det infaller röda dagar på vardagar.

Aviseringar under jul och nyår

Lantmäteriet
Information om innehåll Lantmäteriets nya format ÖFF 11.20 och Lantmäteriets aviseringar under jul- och nyår hittar ni här.

Skatteverket & FB KID Aviseringar
Information om Skatteverkets datum för aviseringar hittar ni här.
Tänk på att automatisk avisering till FB KID kommer att stoppa under helgerna eftersom röda dagar infaller på vardagar. Starta aviseringen manuellt och godkänn datumglappet. Efter helgerna kommer automatiken att ta vid igen.

Viktig information inför 7.4.0 uppdatering

Oavsett om ni har beställt konsulthjälp med uppgraderingen till FB 7.4.0 eller kommer göra den på egen hand så är det några saker som är viktiga att tänka!

 • Alla 2017 års aviseringsfiler MÅSTE vara körda innan uppgradering sker, detta gäller även aviseringsfiler för lägenhet. Version 7.4.0 kan inte under några omständigheter avisera ÖFF 11.10 filer. Den sista ÖFF 11.10 filen kommer på nyårsafton.
 • Ni behöver inte stänga av automatisk avisering. FB Avisering 7.3.0 stoppar automatiskt när det kommer en ÖFF 11.20 fil.
 •  I samband med databasuppgradering till 7.4.0 töms information om byggnad och adress helt i databasen. Informationen kommer tillbaka när engångsuttagen från den 6 januari läses in.
 • Tag alltid en backup av FB databasen (endast den databasen) under vecka 1 2018. Även ni som beställt konsulthjälp med uppgraderingen får gärna ber er IT att ta backup, meddela då konsulten att det redan är gjort.
 • FB 7.4.0 släpps måndagen den 8 januari. Då tillgängliggörs installationsfiler, versionsmeddelande och uppgraderingsinstruktioner på produktsidans FTP. Målsättningen var att lägga ut den nya versionen under vecka 1 men det har visat sig att även Sokigo får våra första ÖFF 11.20 filer den 6 januari. Vi måste därför läsa in det och testa hos oss innan vi tillgängliggör den nya versionen för er. Vi förutsätter att allt går bra och att release och konsultuppgraderingar kan genomföras enlig tidplan.
 • Den nya databasen kräver mer utrymme än tidigare, speciellt för SQL server, så kontrollera databasens storlek.
 • Om ni har FB Webb 7.2.1 idag så ändras länkarna till FB Webb och FB:s webbrapporter eftersom Tekis har utgått i produktnamnet. Uppdateringen till 7.4.0 innebär att rapportanrop från andra verksamhetssystem (t ex ByggR, Reflex, CSM mm) måste ändras för att rapporterna ska fortsätta att fungera. Detta bör tas om hand av systemansvarig för respektive produkt. Detta gäller endast er som har FB Webb 7.2.1 eller tidigare.
 • För att FB Webb 7.4.0 ska fungera fullt ut, med redigering av områden och förbättrade kartlager, krävs GI 3.6.

Kontrollera än en gång så att ni uppfyller systemkraven för den nya versionen. Systemkraven hittar ni här!

Sist men inte minst vill vi önska er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Kompletterande information Skolskjuts 6.12!

Nu har vi uppgraderat de första installationerna i vår driftmiljö till 6.12 och flera andra kunder har bokat in datum för sin lokala uppgradering. Därför känns det nu viktigt att förtydliga några delar som inte kom med i det förra informationsbrevet.

Modulen Planera turer
Med Skolskjuts 6.12 finns en helt ny planeringsmodul med stöd för avancerade ruttoptimeringar, samlingshållplatser för elever, kostnadsparametrar på olika fordon och mycket mer. Läs mer här.

Utökad underhållsavgift för den nya modulen Planera turer
Som vi informerade om på Kommunträffen 2017, för er som var där, så innehåller denna nya modul en licensierad 3:e partsprogramvara som vi då måste hantera med en utökad licens till Skolskjutsprogrammet. För befintliga kunder tar vi inte ut någon ny licensavgift för detta men ni kommer att få en utökad underhållskostnad på 500 kr i månaden som kommer att läggas i ett separat UH-avtal. Detta kommer att gälla från 2018-03-01 då vi räknar med att de flesta av er hunnit uppgradera till 6.12. OBS!! Detta gäller endast för kunder som har en fullständig Skolskjuts licens (både besluts- och planeringsdelen).

Gratis webbvisningar av nyheterna i Skolskjuts 6.12
Vi kommer genomföra kostnadsfria webbvisningar av nyheterna i 6.12 vid två tillfällen i början av 2018. Datumen är 18/1 och 15/2. Det blir dels en genomgång av de generella nyheterna i skolskjutsprogrammet och sedan ett lite längre pass med den nya modulen Planera turer. Räkna med att visningen tar ca 2 tim. Vi kommer att återkomma med mer information runt tiderna och hur ni enklast kan anmäla intresse för detta. Läs mer om nyheterna här.

Kontaktuppgifter
För teknikfrågor och bokning av uppgradering och läsårsbyte, kontakta Sokigo support, tel 0771-60 60 70 eller mejla support@sokigo.com
För övriga frågor, välkommen att mejla säljare greger.hellman@sokigo.com eller produktägare roger.engefelt@sokigo.com

Nya Skolskjuts 6.12 är här!

Sokigo version 6.12 innehåller en hel del nyheter och förbättringar. Samtidigt släpper vi en ny version av Skolskjuts Web.

Ny modul för att planera turer
Med Skolskjuts 6.12 finns en helt ny planeringsmodul med stöd för avancerade ruttoptimeringar, samlingshållplatser för elever, kostnadsparametrar på olika fordon och mycket mer. Läs mer här.

Bättre rapporter

 • Turrapport med elev: nu kan du skapa egna transportnoteringar per elev.
 • Elevkort: nu med enhetliga teckensnitt och mer användarvänliga och lättlästa sektioner.
 • Kopplad utskrift: nu med mer tillgängliga fält.

Bättre e-tjänstekoppling
I den här delen har vi lagt in funktioner som gör att vårdnadshavaren får bättre återrapportering.

Ny avståndsberäkning till skolan
Jobbar du med infarter på skolor kan du låta programmet räkna med sträckan från infart till adresspunkt.
Ett komplett nyhetsdokument finns här.

Vad kostar det? 
Den nya versionen innebär en större uppgradering och du beställer konsultjobbet via oss. Har du version 6.11.70 eller senare bör du räkna med en halv dags jobb. Kör du i vår driftmiljö ingår installationen av den nya versionen.

Det går bra att ansluta dig till vår centrala koordinatsättningstjänst samtidigt som uppgraderingen. Läs mer här.

Kom ihåg läsårsbyte!
Vi vill påminna dig om att boka in läsårsbyte om du inte redan gjort det. Mejla support@sokigo.com så kontaktar vi dig. Då går vi igenom förutsättningar och önskemål och planerar in jobbet.

Vårens kurser
Nu finns vårens kursplan ute. Gå in på vår hemsida för att se datum!

Kontaktuppgifter 
För teknikfrågor och bokning av uppgradering och läsårsbyte, kontakta Sokigo support, tel 0771-60 60 70 eller mejla support@sokigo.com.
För övriga frågor, välkommen att mejla säljare greger.hellman@sokigo.com eller produktägare roger.engefelt@sokigo.com.

Kommande versioner och ändrade systemkrav för FB

Vid årsskiftet 2017/2018 kommer en tvingande version som berör alla moduler inom FB. Anledningen är Lantmäteriets nya version av överföringsformatet, ÖFF 11.20. Förändringarna berör främst objekten byggnad och adress och de första ÖFF 11.20-filerna beräknas komma i samband med taxeringen. För mer information om FB 7.4.0, se mer information i tidigare nyhetsbrev.

Vill ni ha hjälp med installation av den nya versionen är det bra att kontakta oss på support@sokigo.com så snart som möjligt. Uppdateringarna prioriteras i den ordning vi får in beställningarna. FB 7.4.0 kan inte hantera 2017 års aviseringsfiler vilket innebär att den nya versionen inte kan installeras i förväg. Installationen måste därför göras så tidigt som möjligt i januari för att ni ska kunna avisera in 2018 års filer.

FB 7.4.0 kommer att ha samma systemkrav som nuvarande version FB 7.3.1. Tag en titt på systemkraven på produktsidan på hemsidan redan nu och kontrollera era Windowsserver- och databasversioner. Det finns en förändring gällande systemkraven för Oracle, se nedan.

Oracle versioner
Oracle har förlängt tidsperioden för support på version 11.2.0.4 till den 31/12 2018 (var tidigare maj 2017). Det innebär att FB 7.4.0 och övriga produkter från Sokigo som släpps före 31/8 2018 kommer att ha support för 11.2.0.4. Vi rekommenderar er som ligger kvar på 11.2.0.4 att planera in en uppdatering i god tid under 2018. Versioner tidigare än 11.2.0.4 supporteras inte och kommer inte under några omständigheter att kunna uppgraderas till FB 7.4.0. Vi följer de versioner som Oracle själva supporterar och kommer därför inte att testa på Oracle 12.1.0.1. FB 7.4.0 kommer även att testas mot Oracle 12.2.

Ny version av Ortofoto Visning
Förra veckan uppdaterade Lantmäteriet visningstjänsten Ortofoto Visning. För att fortsatt kunna använda ortofotot som bakgrund i Sokigos produkter, t ex GI och CSM, måste länken för anrop av ortofoto som WMS ändras. Den nya länken innehåller en mindre förändring, se rödmarkering: https://maps-ver.lantmateriet.se/ortofoto/wms/v1.1
För mer information se Lantmäteriets fullständiga tekniska beskrivning.

ÖFF 11.30
Vi fick för någon dag sedan information från Lantmäteriet om att det kommer en ny version av överföringsformatet, ÖFF 11.30, i slutet av mars 2018. Sannolikt tvingar det oss till en ännu ny version av FB Avisering och databas. Vi har ingen information om innehållet i ÖFF 11.30 idag och kan därmed inte bygga in stöd för det i FB 7.4.0. Vi återkommer så snart vi har mer information om det.

Förbättrad historikhantering
Vi har nu utrett skillnaderna mellan KID Statistik och SCB som slår när man tittar bakåt i tiden. Skillnaderna beror på en bugg i FB Avisering som berör personer som flyttat ut/utvandrat och senare kommit tillbaka till kommunen. Detta berör alla er som har FB KID.

Vi har också förbättrat våra beräkningsvyer och rekommenderar alla er som har FB Integration att uppdatera vyerna för FB Integration.

För information åtgärder som behöver göras, se Korrigera befolkningshistorik och integrationsvyer.pdf.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Helen Ekelöf, produktägare, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51

Nya versionen av Focus Detaljplan är här!

Inom en snar framtid kommer vi behöva enhetliga formuleringar och gränssnitt för en enhetlig digital planprocess vid utformning av nya detaljplaner. Målet är effektivare samhällsbyggnadsprocesser. Som ett sätt att nå dit lanserar vi den nya versionen av Focus Detaljplan.

Nya formuleringar och bestämmelser
För att göra det lättare för dig har Focus Detaljplan nu fullt stöd för SIS standarden för planinformation och Boverkets bestämmelsekatalog som reviderades 1 mars 2017.
I den reviderade katalogen finns många nya och fria formuleringar för bestämmelser.

Planinformation för alla
Med Focus Detaljplan 18.1 kan du exportera och importera till de kommunala databaserna Oracle och SQL Server, enligt SIS standard. Senare i år kommer du även ha officiella gränssnitt och vyer. Det innebär att du enkelt kommer kunna lagra planinformation i din kommunala databas och sprida den till andra system i din verksamhet.

Mer på gång inom digitaliseringen av planer
Planerar du att digitalisera och tolka äldre planer? Den nya versionen av Focus Detaljplan innehåller stöd för det. Det finns även en direktlänk till Boverkets tolkningsguide. Du kan spara originalformuleringen digitalt tillsammans till den nya omformuleringen.

För mer information kontakta:
Produktägare Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, telefon 0221-722 54
Försäljning Anna Holmberg, anna.holmberg@sokigo.com, telefon 08-560 388 58

Guldgruva för digitala tjänster

Vi ser en framtid där medborgarna gör mer och mer själva via e-tjänster och där handläggare slipper pappershantering. Vi har oändliga möjligheter framför oss. Men för att nå dit krävs öppna data och fler mobila medborgartjänster.

Webbapp som ger mig koll
En situation kan se ut så här: Jag planerar en flytt nästa vecka och utanför min fastighet står just nu en stor container. Jag oroar mig över hur länge den ska stå där, om jag kan komma nära med lastbil under flytten. En rätt så relevant tillgänglighetsfråga. Med en webbapp som ger mig information i realtid och som är knuten till vägnätet skulle jag ha full koll på läget.

Jag vill ha svar nu
Så här skulle en smart tjänst för felanmälningar kunna fungera: På min gata är gatubelysningen trasig och jag vill anmäla det. Jag går in i kommunens webbapp och min mobil känner direkt av var jag är. Jag anmäler den trasiga gatubelysningen och ser samtidigt vilken återkoppling tidigare anmälningar fått. Dessutom ser jag när felet kommer åtgärdas och slipper undra.

Vi hjälper er
Vi på Sokigo hjälper kommuner att skapa digitala fördelar för hela samhället. Genom att se över processer, ta bort tidsödande pappersarbete och skapa smarta lösningar lyfter vi fram användarvänliga tjänster. Det sparar in massor av resurser, leder till ett effektivare arbete och nöjdare medborgare.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Monica Lindberg –  produktchef, monica.lindberg@sokigo.com, telefon 08-560 388 50

 

Välkommen tillbaka efter semestern!

Hoppas att din sommar varit bra och att du känner dig laddad inför höstens utmaningar!

Vi hoppas självklart också att vi ses på Kommunträffen på Clarion Hotel Arlanda den 16-17 oktober. På kommunträffen kommer vi bland annat berätta om den nya tvingande releasen, FB 7.4.0, som vi jobbar för fullt med just nu!

FB 7.4.0 är ett måste för att kunna hantera 2018 års aviseringsfiler. På grund av stora förändringar i ÖFF-formatet så kan FB 7.4.0 inte installeras i förväg då det inte kan hantera nuvarande ÖFF-format.
Det innebär att versionen måste installeras i början av januari 2018 hos er alla. Vill du redan nu boka in en konsult för din uppdatering är du välkommen att maila till support@sokigo.com.

Vi har också släppt några patchar på vårens FB 7.3.1-version. Information om dem hittar du under Aktuell versionsinformation på Sokigos hemsida. Håll gärna ett öga där då och då, mindre förbättringar meddelar vi inte per mail.
Den största nyheten i vår patch är att vi nu har fullt AD-stöd även i våra fristående webbrapporter. Det innebär att du som anropar rapporten Fastighetsinformation direkt från en karta utanför FB Webb ändå får med dina personliga rapportinställningar.

Slutligen vill jag också tipsa er om två viktiga saker:

 • Kontrollera redan nu att din databas uppfyller systemkraven för FB så att du kan genomföra 7.4.0 uppdateringen!
 • Har du inte kommit igång med spatialt FB än, se till att göra det! Det kräver inget extra avtal men ger stor nytta. Då kan du enkelt se aktuell information om antalet röstberättigade per valdistrikt och mycket annat!

Ecos önskar glad sommar!

Nu stundar semestern och vi ser fram emot att få ny energi till höstens alla utmaningar. Vi på Sokigo jobbar målmedvetet med visionen om att leda utvecklingen av det digitala samhället. Som ett led i det släpper vi snart Ecos version 2.0.6, vilket gör att ännu fler kommer få en smidigare vardag.

Efterlängtad release!
Nya Ecos ger bättre möjligheter till dokumenttaggar, differentierad taxa, officiella databasvyer med mera. Det blir även lättare att använda modulen TESS för digital stämpling och signering.
Nya Ecos blir ständigt bättre, tack vare respons från er kunder. Tack till alla som bidragit med denna input.

Våra planer för hösten
Efter semestern fokuserar vi i Ecosteamet på stöd för de nya klassningskoderna för miljöfarliga verksamheter och nya rapporteringspunkter för livsmedelskontroller. Det gäller både gamla och nya Ecos. Vi ska även jobba vidare med en ny funktion för massutskick, förbättrat nämndstöd samt modulen för planering och uppföljning.
Besök sidan https://help.sokigo.com/ecos/Versionsinformation om du vill följa våra planer för Ecos2 på webben.

Nytt under solen: e-tjänster till Ecos
Parallellt med utvecklingen av Ecos tar vi fram olika typer av e-tjänster till Ecos. Före detta Abou som numera en del av Sokigo, ger oss den bästa e-tjänstplattformen och gör att vi kan presentera fler smarta lösningar framöver.

Du har väl anmält dig till Kommunträffen 2017?
Förra årets Kommunträffen blev väldigt lyckad. I år hålls den på Clarion Hotel Arlanda Airport den 16 – 17 oktober. Du kommer att få vara med och styra vår robot Atom, möta kollegor från andra kommuner och höra deras berättelser om att ta klivet in i den digitala värden. Anmäl dig på kommuntraffen.se

Ecos-teamet önskar en riktigt glad sommar!