Skolskjuts och GDPR-anpassning

Med anledning av GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018 kommer här lite information om hur det påverkar er som kunder till Skolskjuts från Sokigo. För att bättre möta kraven som GDPR ställer generellt på IT-system och hantering kring personuppgifter kommer en ny version av Skolskjuts Pro att släppas inom kort. Även Skolskjuts Web kommer att uppgraderas. Information om den nya versionen och hur ni får tillgång till den kommer inom kort.

Nya funktioner i korthet som ska göra det enklare att hantera kraven i GDPR

• Visa användare och deras behörigheter i systemet
• Åtkomst till systemen
• Hantering av personnummer i systemet
• Hantering av interna anteckningar på elev och på skolskjutsadress
• Hantering av dokument kopplade till elev
• Spåra elever i systemet
• Gallra elever i systemet
• Personuppgiftsbiträdesavtal

För att Sokigo ska kunna fortsätta utföra support och konsultjobb skickas det nu ut personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan er som kund och Sokigo. Läs mer om det och annat som rör GDPR på Sokigos hemsida.

Frågor och kontaktuppgifter
Produktägare, Roger Engefelt, roger.engefelt@sokigo.com, telefon 08-457 47 51
Säljare, Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, telefon 026- 54 66 47

Glöm inte att anmäla er till Kommunträffen 24-25 september 2018!

FAST, FOLK och RUTT 2.0 – ny version klar!

Dessa moduler har funnits i sin första version i något år. Nu släpps dessa i version 2.0. Med denna version följer en mängd nya funktioner och förbättringar.
Nedan följer kortfattad information av de större nyheterna:

FAST

 • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en fastighet och får fram en lagfaren ägare så kan ägarens övriga innehav direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in ägarens namn i sökrutan
 • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan
 • Fler integrerade rapporter från FB

FOLK

 • Enklare att söka information. Från ett resultat kan man direkt söka efter ny information genom att klicka i resultatet. Tex om man sökt på en person och får fram en adress och fastighet där personen är folkbokförd så kan ev. andra folkbokförda personer på adressen direkt sökas genom ett klick istället för att behöva skriva in adressen i sökrutan
 • Förbättrad prestanda vid sökningar både via sökruta och vid sökningar via kartan

RUTT

 • Visa köranvisningar efter en ruttberäkning
 • Importera en lista av viapunkter
 • Ändra ordningen på viapunkter för att besöka dem i bestämd ordning
 • Justera hastigheter i vägnätet. Dra ner hastigheten generellt på alla vägar pga tex. halka
 • Ange en maxhastighet i vägnätet innan du ruttberäknar

För dig som vill lära dig mer om nyheterna i CSM FAST, FOLK och RUTT så anmäl dig gärna till vår webbkurs ”Webbkurs CSM FAST, FOLK och RUTT ” som kommer att hållas under maj månad. Läs mer om kursen här!

För mer information om version 2.0, kontakta
Produktägare Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com, 031-760 15 57

Ny GDPR-anpassad version av ByggR

Vi vill förenkla för er att uppfylla krav som GDPR-reglerna ställer. Versionen innehåller ett tillägg som gör att ni endast via en knapptryckning kan avidentifiera en intressent (rätten att bli glömd) samt en förenklad möjlighet att kartlägga och informera om intressentregistreringar i systemet (rätten till information).

Versionen innehåller även ett antal ändringar som avser att minska databasbelastning och förbättra svarstider samt några ytterligare förbättringar.

Läs mer om innehållet i det mail som vi skickat ut till alla användare 2018-04-24. Kontakta Kerstin Norling om du saknar det mailet.

Fortsatt arbete med v2.0
Vi fortsätter vårt arbete med den ordinarie UH-versionen av ByggR (ver. 2.0) som bl a innehåller stöd för ’Mina meddelanden’ och processindelat ärendeflöde.

Det digitala flödet på Kommunträffen
Glöm inte att anmäla er till Kommunträffen! Årets tema är ett växande Sverige. Vi kommer inspirera och diskutera hur vi arbetar för att på bästa tackla framtidens utmaningar. Läs mer och anmäl dig här!

Har du frågor eller vill beställa en uppgradering?
För frågor: Kerstin Norling, kerstin.norling@sokigo.com, 021 -38 27 40
För beställning av uppgradering: Stefan Idstam, stefan.idstam@sokigo.com, 08-404 31 98

CSM 3.14 – ny version finns klar!

Vi är att glada att kunna informera om att CSM version 3.14 är färdigställd. Den nya versionen innehåller moduler, nyheter och förbättringar.

Nedan kortfattad sammanfattning av de större nyheterna:

Temafilter
Temafilter (datafiltrering) ger användaren möjlighet att begränsa de data som visas i kartan och i tabeller. Filtrering definieras av GIS administratören per datakälla, men det är slutanvändaren som väljer värden i filtren. Filtreringsverktyget kommer att hamna i temahändelser under temat.

WMS som användartema
Det är nu möjligt att skapa WMS som användarteman. De kan skapas genom att använda verktyget ”skapa användartema” och där skriva in en WMS GetMap url.

WMS Browser
Den nya WMS-browsern fungerar på samma sätt som den redan existerande WFS-browsern. Tjänstens WMS GetCapabilities läses in och WMS lager visas i listan. Det finns automatisk förhandsgranskning i kartan när ett WMS-lager är valt i listan. Det kan skapas ett WMS-användartema direkt ifrån WMS-browsern. Användartemat kommer att skapas som privat och finnas permanent.

WMS-support i CKAN-browser
CKAN-browser kan nu också visa WMS-tjänster, den nya WMS-browsern kan öppnas från CKAN.

Utökningar i Minimap

 • Det har lagts till en ny funktion som kan visa teckenförklaringar
 • Teman kan nu uteslutas från teckenförklaringar
 • Det har tillkommit två fält för allmänna beskrivningar
  o Beskrivning av kartan för användaren
  o Interna noteringar för webbredaktören
 • Kundspecifik styling av minimaps via CSS
 • Mallar – ”Fler layouter” i minimapredigeraren kan nu konfigureras som anpassade mallar. Dessa kan användas för att enhetlig och för att förenkla avancerad användning av minimaps

Förbättringar till GeoEnviron-modulen
Integreringen av Geoenviron har uppgraderats till den senaste versionen av Geoenviron API, vilket förbättrar prestanda i CSM betydligt.

Utökningar i Permission manager

 •  LDAP (AD) -sökningar kan nu innehålla mer än 1000 resultat
 • Permission Manager stöder nu LDAPS (LDAP Secure)
 • Kryptering av lösenord i filer

För dig som vill lära dig mer om nyheterna i CSM 3.14 så anmäl dig gärna till vår webbkurs ”Webbkurs för nyheter i CSM 3.14” som kommer att hållas under maj månad. Läs mer om kursen här!

För mer information om version 3.14, kontakta
Produktägare Stefan Hagström
stefan.hagstrom@sokigo.com, 031-760 15 57

Nytt servicepack för Focus Detaljplan

Focus Detaljplan 18.2 innehåller några mindre justeringar och förbättringar. En av nyheterna är tillgång till hjälpfil i pdf-format i programmet. Det nya servicepacket fungerar fortsatt på AutoCAD 2016, 2017 och 2018.

Vi planerar att nästa större versionsuppdatering kommer under hösten/vintern 2018. Den kommer att fungera på AutoCAD 2019 och innehålla den reviderade bestämmelsekatalogen från Boverket som kommer i sommar.

För mer information kontakta:
Produktägare Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, telefon 0221-722 54
Försäljning Anna Holmberg, anna.holmberg@sokigo.com, telefon 08-560 388 58

Uppdatering av Bilflytt 1.3.1

Nu finns en uppdatering av Bilflytt som innehåller de rättningar som gjorts sedan senaste versionen. Vi rekommenderar att ni installerar den så snart som möjligt och tar del av förbättringarna!

Bilflytt 1.3.1:

 • Åtgärder så att fasberäkningen fungerar som den ska och inte fastnar i vänteläge
 • Vid justering av händelsers tidpunkter beräknas ärendets fas om
 • Anträffandetid i ärenderegistreringen räknades felaktigt upp i vissa lägen vid redigering av ärende
 • I fotohändelsen kan man ta foto eller lägga till en eller flera bilder från enhetens fotoalbum. Rättningen ser till så att man kan välja filer även efter IOS-uppdateringar. I samband med uppdatering av IOS sommaren 2017 ändrades inställningarna som krävdes för välja en eller flera bilder från enhetens album
 • Möjlighet till att konfigurera upp spårutskrifter för att kunna se vad fasuppdateringstjänsten gör

Installation av Bilflytt 1.3.1

För hjälp med installationen, kontakta lena.engberg@sokigo.com så återkommer vi med offert. Vill ni installera på egen hand, så finns även den möjligheten. Hör då av er till samma e-postadress så skickar vi instruktioner.

Glad Påsk önskar,
Lena Engberg
0243-696 67

Inbjudan till CSM kundträff i Lycksele 16 april

Välkommen på en kundträff om CSM i Lycksele. Passa på att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter kring CSM.

Plats: Sokigos kontor, Storgatan 28 i Lycksele.
Datum: 16 april
Tid: 08.30 – 15.00
Vi stratar med kaffe och smörgås och tar senare ett avbrott för enklare lunch.

Agenda
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Applikationer från Sokigo till CSM
• Integration med Fastighet och Befolkning

Vill du anmäla dig?
Anmäl dig till Anne Lindkvist senast 10 april. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och vi tar ut en avgift på 500 kr vid sen avanmälan.

Frågor?
För mer information, kontakta Karl-Erik Palm, 0250-308 83 eller Stefan Hagström, 031-760 15 57.

Nu är FB 7.4.1 klar för release!

Nu är vi klara med tester av ÖFF 11.30-formatet som trädde i kraft onsdagen den 21 mars, FB 7.4.1 är därmed klar för release.

Huvudanledningen till FB 7.4.1 är Lantmäteriets nya överföringsformat, ÖFF 11.30. Den största förändringen i ÖFF 11.30 är att samfällighetsföreningsinformation utgår. Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Läs mer om ÖFF 11.30 på Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet byter också version på direktåtkomsttjänsten för samfällighetsföreningsinformation den 21 mars.

FB 7.4.1 omfattar
En tvingande uppdatering av FB Avisering med stöd för ÖFF 11.30.

En rekommenderad uppdatering av FB Webb och FB Webbrapport som, bland annat, har följande förbättringar:

 • Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
 • Förbättrad AD-hantering vid rapportanrop och ny möjlighet att byta namn på användare
 • Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling

FB 7.4.1 omfattar ingen databasuppgradering. Vi passar däremot på att lägga till och förbättra några av våra officiella vyer i nuvarande databasversion 7.4.0:

 • Ny vy för planområden
 • Ny vy för taxeringsinformation
 • Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

Mer information om nyheterna i FB 7.4.1 hittar du i bifogat versionsmeddelande.

Installation av FB 7.4.1
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till stefan.idstam@sokigo.com så återkommer vi med en offert.
Vill du installera på egen hand följ uppgraderingsinstruktionen FB 7.4.1 UI.pdf som fanns länkad i mailet eller som hittas på produktsidans ftp.

Ny viktig FB-version

Som vi tidigare informerat om så är det ännu en tvingande FB-version på gång under mars månad. Anledningen är att Lantmäteriet byter version på aviseringsdata till ÖFF 11.30 där samfällighetsföreningsinformation utgår. ÖFF 11.30 börjar gälla den 21 mars.

Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Sista möjliga datum för beställning av samfällighetsföreningsinformation i ÖFF-formatet är 2018-03-15.
Version 7.4.1 är mindre omfattande än årsskiftesversionen och består av följande delar:

 • En tvingande uppdatering av FB Avisering
 • En rekommenderad uppdatering av FB Webb som bland annat har följande förbättringar:
  – Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
  – Förbättrad AD-hantering bland annat vid rapportanrop
  – Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling
 • En valfri uppdatering av FB:s officiella vyer
  – Ny vy för planområden
  – Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

För er som önskar göra uppgraderingen på egen hand så kommer det att finnas en detaljerad uppgraderingsinstruktion. Önskar ni konsulthjälp med uppgraderingen går det bra att maila till support@sokigo.com.

Med vänlig hälsning
Helen

Ecos 2.0.8 tillgänglig för beställning

Nu finns en ny version av Ecos 2 att installera. Versionen innehåller en rad förbättringar och nyheter som du kan läsa om på sidan för Ecos versionsinformation.

Nya versionen har stöd för Miljöprövningsförordning (2016:1188) och en mängd förbättringar kring årsdebitering. En rad buggar har också rättats, bl.a. rörande dokumentmallar, söksidor och kartprestanda. Hjälptexterna har också uppdaterats och du når dem som vanligt genom Ecos meny.

Beställ din uppgradering genom Sokigo konsult via konsultchef, stefan.idstam@sokigo.com.

Vill du hellre göra er uppgradering själv finns systemfiler, skript och installationsanvisningar på vår filnedladdning (FTP) som du når via produktsidan för Ecos.
Vi rekommenderar att du anlitar Sokigo konsult för uppgraderingen.

Lycka till med Ecos 2.0.8 önskar Ecos Teamet!
Lars, Johan, Boris, Patrik och våra fantastiska utvecklare