Nytt servicepack för Focus Detaljplan

Focus Detaljplan 18.2 innehåller några mindre justeringar och förbättringar. En av nyheterna är tillgång till hjälpfil i pdf-format i programmet. Det nya servicepacket fungerar fortsatt på AutoCAD 2016, 2017 och 2018.

Vi planerar att nästa större versionsuppdatering kommer under hösten/vintern 2018. Den kommer att fungera på AutoCAD 2019 och innehålla den reviderade bestämmelsekatalogen från Boverket som kommer i sommar.

För mer information kontakta:
Produktägare Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com, telefon 0221-722 54
Försäljning Anna Holmberg, anna.holmberg@sokigo.com, telefon 08-560 388 58

Uppdatering av Bilflytt 1.3.1

Nu finns en uppdatering av Bilflytt som innehåller de rättningar som gjorts sedan senaste versionen. Vi rekommenderar att ni installerar den så snart som möjligt och tar del av förbättringarna!

Bilflytt 1.3.1:

 • Åtgärder så att fasberäkningen fungerar som den ska och inte fastnar i vänteläge
 • Vid justering av händelsers tidpunkter beräknas ärendets fas om
 • Anträffandetid i ärenderegistreringen räknades felaktigt upp i vissa lägen vid redigering av ärende
 • I fotohändelsen kan man ta foto eller lägga till en eller flera bilder från enhetens fotoalbum. Rättningen ser till så att man kan välja filer även efter IOS-uppdateringar. I samband med uppdatering av IOS sommaren 2017 ändrades inställningarna som krävdes för välja en eller flera bilder från enhetens album
 • Möjlighet till att konfigurera upp spårutskrifter för att kunna se vad fasuppdateringstjänsten gör

Installation av Bilflytt 1.3.1

För hjälp med installationen, kontakta lena.engberg@sokigo.com så återkommer vi med offert. Vill ni installera på egen hand, så finns även den möjligheten. Hör då av er till samma e-postadress så skickar vi instruktioner.

Glad Påsk önskar,
Lena Engberg
0243-696 67

Inbjudan till CSM kundträff i Lycksele 16 april

Välkommen på en kundträff om CSM i Lycksele. Passa på att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter kring CSM.

Plats: Sokigos kontor, Storgatan 28 i Lycksele.
Datum: 16 april
Tid: 08.30 – 15.00
Vi stratar med kaffe och smörgås och tar senare ett avbrott för enklare lunch.

Agenda
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Applikationer från Sokigo till CSM
• Integration med Fastighet och Befolkning

Vill du anmäla dig?
Anmäl dig till Anne Lindkvist senast 10 april. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och vi tar ut en avgift på 500 kr vid sen avanmälan.

Frågor?
För mer information, kontakta Karl-Erik Palm, 0250-308 83 eller Stefan Hagström, 031-760 15 57.

Nu är FB 7.4.1 klar för release!

Nu är vi klara med tester av ÖFF 11.30-formatet som trädde i kraft onsdagen den 21 mars, FB 7.4.1 är därmed klar för release.

Huvudanledningen till FB 7.4.1 är Lantmäteriets nya överföringsformat, ÖFF 11.30. Den största förändringen i ÖFF 11.30 är att samfällighetsföreningsinformation utgår. Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Läs mer om ÖFF 11.30 på Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet byter också version på direktåtkomsttjänsten för samfällighetsföreningsinformation den 21 mars.

FB 7.4.1 omfattar
En tvingande uppdatering av FB Avisering med stöd för ÖFF 11.30.

En rekommenderad uppdatering av FB Webb och FB Webbrapport som, bland annat, har följande förbättringar:

 • Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
 • Förbättrad AD-hantering vid rapportanrop och ny möjlighet att byta namn på användare
 • Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling

FB 7.4.1 omfattar ingen databasuppgradering. Vi passar däremot på att lägga till och förbättra några av våra officiella vyer i nuvarande databasversion 7.4.0:

 • Ny vy för planområden
 • Ny vy för taxeringsinformation
 • Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

Mer information om nyheterna i FB 7.4.1 hittar du i bifogat versionsmeddelande.

Installation av FB 7.4.1
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till stefan.idstam@sokigo.com så återkommer vi med en offert.
Vill du installera på egen hand följ uppgraderingsinstruktionen FB 7.4.1 UI.pdf som fanns länkad i mailet eller som hittas på produktsidans ftp.

Ny viktig FB-version

Som vi tidigare informerat om så är det ännu en tvingande FB-version på gång under mars månad. Anledningen är att Lantmäteriet byter version på aviseringsdata till ÖFF 11.30 där samfällighetsföreningsinformation utgår. ÖFF 11.30 börjar gälla den 21 mars.

Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Sista möjliga datum för beställning av samfällighetsföreningsinformation i ÖFF-formatet är 2018-03-15.
Version 7.4.1 är mindre omfattande än årsskiftesversionen och består av följande delar:

 • En tvingande uppdatering av FB Avisering
 • En rekommenderad uppdatering av FB Webb som bland annat har följande förbättringar:
  – Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
  – Förbättrad AD-hantering bland annat vid rapportanrop
  – Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling
 • En valfri uppdatering av FB:s officiella vyer
  – Ny vy för planområden
  – Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

För er som önskar göra uppgraderingen på egen hand så kommer det att finnas en detaljerad uppgraderingsinstruktion. Önskar ni konsulthjälp med uppgraderingen går det bra att maila till support@sokigo.com.

Med vänlig hälsning
Helen

Ecos 2.0.8 tillgänglig för beställning

Nu finns en ny version av Ecos 2 att installera. Versionen innehåller en rad förbättringar och nyheter som du kan läsa om på sidan för Ecos versionsinformation.

Nya versionen har stöd för Miljöprövningsförordning (2016:1188) och en mängd förbättringar kring årsdebitering. En rad buggar har också rättats, bl.a. rörande dokumentmallar, söksidor och kartprestanda. Hjälptexterna har också uppdaterats och du når dem som vanligt genom Ecos meny.

Beställ din uppgradering genom Sokigo konsult via konsultchef, stefan.idstam@sokigo.com.

Vill du hellre göra er uppgradering själv finns systemfiler, skript och installationsanvisningar på vår filnedladdning (FTP) som du når via produktsidan för Ecos.
Vi rekommenderar att du anlitar Sokigo konsult för uppgraderingen.

Lycka till med Ecos 2.0.8 önskar Ecos Teamet!
Lars, Johan, Boris, Patrik och våra fantastiska utvecklare

Kundträff Vabas

Vi vill bjuda in er som jobbar med Vabas till en kundträff för att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter. Många av oss som jobbar med Vabas på Sokigo bor i Borlänge, så därför tänkte vi denna gång utnyttja våra lokaler. Vi hoppas ni vill komma och träffa oss och se var vi jobbar.

När: den 13/3 klockan 10.00-15.00
Var: Sokigos Borlängekontor, Målaregatan 16. Karta
Bra att veta: Kaffet står på från 09.30 och mötet börjar 10.00. Vid 12.00 finns bord reserverat på en närliggande lunchbuffé för de som vill.

Agenda
• Vad har hänt sedan sist?
• Arbetet med VA Drift och VASS-tjänst
• Innehåll i kommande version
• Utvecklingsplaner framöver
• Ytor och koppling till Fastighet och Befolkning
• ..och gott om tid för diskussioner!

Anmälan
Anmäl dig via epost till lena.engberg@sokigo.com eller 0243-696 67 senast fredag den 9/3. Deltagandet är kostnadsfritt. Meddela gärna om du har några allergier e dyl.

Välkommen!
/Lena, Anders, Karl-Erik och Tomas med kollegor

Kundträff Bilflytt

Vi vill bjuda in er som jobbar med Bilflytt till en kundträff för att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter. Många av oss som jobbar med Bilflytt på Sokigo bor i Borlänge, så därför tänkte vi denna gång utnyttja våra lokaler. Vi hoppas ni vill komma och träffa oss och se var vi jobbar.

När: den 20/3 klockan 10.00-15.00
Var: Sokigos Borlängekontor, Målaregatan 16. Karta
Bra att veta: Kaffet står på från 09.30 och mötet börjar 10.00. Vid 12.00 finns bord reserverat på en närliggande lunchbuffé för de som vill.

Agenda
• Vad har hänt sedan sist?
• Fordonsrelaterade skulder
• Positionering i kartan
• Utvecklingsplaner framöver
• ..och gott om tid för diskussioner!

Anmälan
Anmäl dig via epost till lena.engberg@sokigo.com eller 0243-696 67 senast fredag den 16/3. Deltagandet är kostnadsfritt. Meddela gärna om du har några allergier e dyl.

Välkommen!
/Lena och Per med kollegor

FAQ och tips efter uppdatering till FB 7.4.0

Det har nu gått tre veckor sedan release av FB 7.4.0. I dagsläget har 131 kunder uppdaterat till den nya versionen och antalet ökar dag för dag. Jag tänkte därför sammanfatta våra mest förekommande frågor efter uppdateringen. Svar som kräver åtgärder kan du läsa mer om i dokumentet FB 7.4.0 UI för systemansvarig.pdf som du fick som länk i utskicket.

Fråga: Det går inte längre att se Arken länkar i rapporten fastighetsinformation?
Svar: Eftersom det innebär en kostnad till Lantmäteriet att anropa Arken för kunder som inte är med i geodatasamverkan så har vi har infört en behörighet på Arken länkarna. Tilldela den gärna till alla era användare så fungerar länkarna precis som tidigare igen. Se punkt 2 i dokumentet FB 7.4.0 UI för systemansvarig.pdf.

Fråga: Det går inte att välja fastighetsytor i kartan efter uppgradering?
Svar: Skapa om de spatiala vyerna för FB (punkt 6) och starta sedan om MapGuide tjänsten (punkt 7.1).

Fråga: Det går inte att komma åt FB:s rapporter från ByggR, CSM/Solen, GI eller annat verktyg.
Svar: Det beror på att länkarna till rapporterna har ändrats (kapitel 4).

Fråga: Rapporten fastighetsinformation kommer alltid upp i Wordformat när jag anropar den från en karta eller från ett verktyg utanför FB Webb.
Svar: Det har kommit en patch på FB Webb FIR som löser det problemet. Försäkra dig samtidigt om att du har övriga patchar som kom dagarna efter release av FB 7.4.0.

Fråga: Var kan jag se vilka versioner/patchar inom FB som är de aktuella?
Svar: Information om senaste gällande version samt vad som rättats i respektive patch hittar du under produktsidan för Fastighet och befolkning under teknisk information/ aktuella versioner,  PDF.

Fråga: Hur kan jag se vilken patchversion av FB Webb 7.4.0 jag har installerad?
Svar: Starta FB Webb och gå till valfri flik. Klicka på versionsnumret längst nere till väster på respektive flik så visas det exakta versionsnumret.

 

Fråga: Jag vill ställa om så att FB körs med AD-användare efter uppdatering. Hur gör jag det?
Svar: Se dokumentet Att koppla FB till AD.pdf som finns på produktsidans FTP.

Fråga: Var på FTP:n hittar jag dokument?
Svar: Dokument som tillhör den aktuella versionen finns i mappen: Aktuell version/Manualer och installationsdokumentation/
Dokument som är mer av typen Tips och trix och versionsoberoende finns i mappen: /Anvandarstod/Dokument/
En del dokument finns i båda mappar för att inte missas.

Fråga: När kommer nästa version inom FB?
Svar: Det kommer en liten version i mitten av mars, FB 7.4.1. Anledningen till versionen är att Lantmäteriet kommer med ett nytt ÖFF-format, ÖFF 11.30. Sannolikt kommer FB 7.4.1 bestå av en tvingande version av FB Avisering och en frivillig version av FB Webb FIR.

 

Inbjudan till CSM och ISM kundträffar

Under vecka 5 bjuder vi in er som jobbar med CSM och ISM till våra kontor i Stockholm och Göteborg för att under lättsamma former träffas, prata och utbyta erfarenheter kring våra produkter. Ta chansen att komma och träffa oss och se var vi jobbar.

29-30 januari Sokigos kontor, Löfströms Allé 1B, Sundbyberg. Karta.
1-2 februari Sokigos kontor, Vasagatan 45, Göteborg. Karta.

Användarträff ISM dag 1
Tid: 13.00 – 17.00 med avbrott för kaffe.
Agenda:
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Integration med Fastighet och Befolkning

Har ni inte bråttom iväg får ni gärna stanna på lite mingel från 17.00.

Användarträff CSM dag 2
Tid: 08.30 – 15.00 med avbrott för enklare lunch.
Agenda:
• Organisation
• Nyheter
• Metadata
• Tips och Trix
• Applikationer från Sokigo till CSM
• Integration med Fastighet och Befolkning

Vill du anmäla dig?
Anmäl dig till Anne Lindkvist senast fredag den 19 januari. Ange vilken/vilka dagar du vill delta och om du vill stanna på mingel. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och vi tar ut en avgift på 500 kr vid sen avanmälan.

Frågor
För mer information, kontakta Karl-Erik Palm, 0250-308 83 eller Stefan Hagström, 031-760 15 57.