Inbjudan till Sokigo på plats för våra kunder inom Skolskjuts

Under våren kommer vi besöka ett flertal orter i olika delar av Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något utav dessa tillfällen.

Träffen riktar sig till dig som är trafikhandläggare eller dig som planerar skolskjutsarna i kommunen.

Under dagen kommer vi bland annat gå igenom:

 • hur man bestämmer vem som får skolskjuts
 • hur vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts
 • e-tjänster
 • möjligheten att planera egna turer och koppla eleverna till länstrafikens turer
 • nyheterna i programmet och framtida utveckling
 • tips och trix

Som vanligt blir det även mycket tid för frågor och diskussion, och vi vill gärna höra vad du tycker och tänker!

Vi besöker följande orter:
Hässleholm 21 januari – Hotell Statt Hässleholm
Värnamo 22 januari – Scandic Värnamo

Tider
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:30 Lunch
13:30 Produktspår
14:30 Avslutande fika

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfri träff

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47

För frågan om anmälan kontakta gärna marknad@sokigo.com.
Förhinder måste meddelas senast tre dagar innan respektive träff, annars debiteras en kostnad på 500 kr. Sista anmälningsdag är 19 december.

Inbjudan till Sokigo på plats för våra kunder inom Gata, Trafik, Mark och Bilflytt

Under våren kommer vi besöka ett flertal orter i olika delar av Sverige och vi hoppas verkligen att du och dina kollegor har möjlighet att träffa oss vid något utav dessa tillfällen.

Träffen riktar sig både till dig som är handläggare, användare eller chef. Förmiddagen kommer vi att ägna åt produktspecifika frågor, viss omvärldsbevakning och efter lunch fortsätter vi med ett gemensamt pass där vi visar vårt verksamhetsövergripande koncept – GTM. (Gata, Trafik och Mark) Vi visar hur data kan samverka på ett bra sätt för att skapa mervärde för dig som kund. Du får också se vårt erbjudande för e-tjänster när vi visar Minut GT – vår robot Atom har nu uppgraderats och kan effektivisera arbetet hos din kommun.

Som vanligt blir det även mycket tid för diskussion och du får möjlighet att ställa frågor.

Under produktpassen fokuserar vi på:
LV och LTF: Nyheter i de nya versionerna och omvärldsbevakning och dess eventuella påverkan.
Mark: Genomgång av nyheter inom Gatu- och Parkverksamheten, bl.a. effektiv ytbaserad beläggningsplanering samt besiktning av lekplatser.
Bilflytt: Genomgång av nyheterna. Diskussion om arbetssätt och önskemål för att utveckla Bilflytt i rätt riktning.

Vi besöker följande orter:
Karlshamn 21 januari – First Hotel Carlshamn
Hässleholm 22 januari – Hotell Statt Hässleholm
Malmö 23 januari – Radisson Blu Hotel

Tider
Förmiddagen ägnar vi åt produktspecifika spår och efter lunch erbjuder vi ett gemensamt pass.
9:00 Kaffe och smörgås
9:30 Produktspår
12:30 Lunch
13:30 Gemensamt pass
14:30 Avslutande fika

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfri träff

För frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare LV & LTF, Michael Hallgren, michael.hallgren@sokigo.com, 08-404 31 76
Produktägare Bilflytt, Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com, 031- 339 47 42
Produktägare Mark & Gata, Daniel Mattsson, daniel.mattsson@sokigo.com, 0250-388 89

Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts

Skolskjuts E-tjänstansökan ger möjlighet för vårdnadshavarna att digitalt ansöka om skolskjuts. Skolskjuts presenterar elevens avstånd till skolan utifrån adresserna som eleven har i elevregistret och vårdnadshavarna får direkt en indikation om de har rätt till skolskjuts.

Du får en snabb, säker och enkel dialog med vårdnadshavarna. Alla ansökningar, kompletteringar och intyg hamnar direkt i skolskjutsprogrammet på eleven och det blir inga lösa papper eller e-post som kommer på villovägar.

Under detta kostnadsfria webinar går vi igenom följande:

 • E-tjänster
 • Nyheter i programmet och framtida utveckling
 • Samarbete med Forsler & Stjerna

Datum för webinar:
Måndag 9 december kl. 10:00-11:00
Torsdag 12 december kl. 10:00-11:00
Sista anmälningsdag är två dagar innan respektive webinar.

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com, 026-54 66 47
Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80

Läs mer om Skolskjuts e-tjänstansökan här!

Nya Fastighet och Avtal håller koll på dina arrenden och fastighetsavtal

Full kontroll på fastighetsavtal, myndighetsbeslut och ekonomi

Fastighet & Avtal (FA) är en helt ny produkt där du som fastighetsägare och förvaltare kan få full kontroll på fastighetsavtal och myndighetsbeslut. Hantera t.ex. dina arrenden, servitut och nyttjanderätter kopplat till ekonomi och kartan.

Genom att få total kontroll på organisationens avtal och dess ekonomiska parametrar i ett verktyg som är lätt att använda blir arbetet mer effektivt. Systemet ger dig möjlighet att hantera stora mängder avtal kopplat till fastigheter.

FA är en helt webbaserad produkt som trivs lika bra på kontoret som i en smart telefon eller padda ute på fältet. FA är utvecklat tillsammans med Holmen Skog, Skellefteå Kraft och AB Karl Hedin.

Under detta kostnadsfria webinar går vi igenom och visar hur FA fungerar och hur FA kan hjälpa dig och din organisation.

Datum för webinar:
Onsdag 11 december kl. 10:00-11:00
Sista anmälningsdag är 9 december

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Staffan Bygdén, staffan.bygden@sokigo.com, 0950-236 45

Läs mer om Fastighet och Avtal (FA) här!

Effektivare fordonsflytt – säkrare för alla!

Bilflytt effektiviserar ditt flyttningsärende

Sokigos program Bilflytt stödjer hela kedjan i ett flyttningsärende och ser till att det utförs korrekt och lagenligt. Kartan förtydligar och underlättar användandet av systemet. Du får stöd och guidas steg för steg genom hela ärendet och dess olika delmoment.Dokumentmallarna är anpassningsbara och underlättar dialogen med olika intressenter, oavsett om de är fordonsägare eller myndigheter. Statistik- och historikdelen är särskilt uppskattad av våra användare.

Systemet är webbaserat och installeras i organisationens egen miljö eller i vår molntjänst. Självklart är Bilflytt mobilt och går bra att använda både ute i fält, på en mobiltelefon eller läsplatta, samt inne på kontoret.

Under webinaret går vi igenom och visar hur Bilflytt fungerar och hjälper dig i ditt arbete.

Datum för webinar:
Torsdag 28 november kl. 13:30-15:00
Tisdag 3 december kl. 09:30-11:00
Sista anmälningsdag är två arbetsdagar innan respektive webinar.

Klicka här för att anmäla dig

Vill du även anmäla en kollega?
Använd den här länken: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42475B4472414751427540

Har du frågor, kontakta gärna:
Produktägare Aris Kolovos via mail aris.kolovos@sokigo.com eller telefon 031- 339 47 42

E-tjänst förenklar förfrågning till upphandlade leverantörer

-De nya e-tjänsterna är både tidseffektiva och ger en tydligare prisbild vilket gör det enkelt att välja det bästa alternativet. För mig har det verkligen varit roligt att jobba med tjänsten då den förenklar något väldigt komplext, säger Katarina Nilsson.

Falkenbergs kommun har effektiviserat sin interna service gällande bokning av busstjänster. Det började med att Katarina Nilsson, verksamhetsutvecklare inom digitalisering i Falkenbergs kommun, fick i uppdrag att se över processen och kartlägga förfarandet:

-Hur ser detta ut? Vad gör man? Vad händer? Kan bussbokningarna hanteras med en e-tjänst?
I samband med t.ex. uflykter och konferenser så har det tidigare krävts mycket administrativt och tidskrävande arbete för kommunens verksamheter att boka busstjänster. Vart och ett av fem upphandlade bussbolag kontaktades, ofta via telefon eller mail. Svaren kunde ofta vara väldigt skiftande och så även svarstiden. Det var sedan upp till verksamheten själva att tolka och utvärdera de olika svaren samt välja det billigaste erbjudandet.

Tillsammans med Sokigo har nu en e-tjänst byggts!
E-tjänsten har tydliga bestämda frågor vilket förenklar administrationen för båda parter. När kommunens användare loggar in med sitt användarnamn och lösenord hämtas verksamhetens uppgifter upp automatiskt. De givna frågorna anges: vart ska bussen åka, vilken tid, hur många personer etc. Förfrågan skickas samtidigt ut till alla fem bussbolag som i sin tur får en avisering i mobilen eller datorn. De har därefter 48 timmar på sig att svara. E-tjänsten innebär stor tidsvinst även för deras del.

Rättssäkert med e-tjänst
Med hjälp av e-tjänsten får alla bussbolag exakt samma frågor och har därmed samma förutsättningar. Inget utrymme finns för följdfrågor, utan endast de angivna önskemålen gäller vilket innebär att ingen får fördel. Allting är konfidentiellt fram till anbudsöppning och ingen annan ser siffrorna innan. Rättsäkerheten innebär att alla får samma möjlighet och uppfyller de juridiska kraven som krävs för en upphandling.

Många fördelar med e-tjänster
Falkenbergs kommun har redan gått vidare med utvecklingen och byggt ännu en e-tjänst med samma koncept. Den används vid större avancerade inköp av dataförsörjning (t.ex. servrar och accesspunkter) från tre upphandlade leverantörer. Enligt kommunens upphandlare är det så här framtiden kommer se ut.

– I framtiden ser jag fler e-tjänster som ser till att den här typen av förfrågningar sker på ett rättsäkert sätt. Det sparar tid för vår verksamhet och även för leverantörerna. Tänk vad mycket tid som kan sparas in i hela landet om fler liknande tjänster utvecklas och används, säger Katarina Nilsson

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina Nilsson Falkenbergs kommun katarina.nilsson@falkenberg.se eller Erik Zimmerman, Sokigo erik.zimmerman@sokigo.com

Digitalisera medborgardialogen med Minut Miljö

Minut Miljö digitaliserar dina ärenden oavsett om de initierats genom en e-tjänst eller ej och du får en helhetslösning som sköter kommunens medborgardialog kopplat till Ecos.

De kommuner som idag redan använder e-tjänsten har under ett par månader sparat massa tid då de fått minst 30% av sina ansökningar via e-tjänsten.

Registreringsarbetet utförs av invånaren
Systemet flyttar registreringsarbetet till invånaren eller entreprenören och ger ett minskat resursbehov för registrering och datafångst.

Hantera fler ärenden per handläggare och minska ledtiderna
Tack vare Minut Miljö kan du hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Det gör att du kan minska ner ledtider och lägga mer fokus på kärnverksamheten.

Under webinaret går vi igenom och visar hur Minut Miljö fungerar och hjälper dig i ditt arbete.

Datum för webinar:
Torsdag 21 november kl. 09:30-10:15
Tisdag 26 november kl. 13:30-14:15
Sista anmälningsdag är två dagar innan respektive webinar.

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Anna Johansson, anna.johansson@sokigo.com, 08-630 70 74
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com, 08-20 47 90

Läs mer om minut Miljö här!

Träffa oss under Topocad Live

Passa på att träffa oss i vår monter där vi kommer finnas på plats för att berätta mer om TopoDirekt.

På programmet finns även följande pass om TopoDirekt:

Tisdagen 14 jan
TopopDirekt – varför har vi skapat det och vad händer just nu?
Varför kör vi det här konceptet? Är alla kommuner som använder Topocad tvungna att gå över till TopoDirekt?
Joakim Svantesson, Adtollo, Andreas Wikholm, Addnode Group, Niklas Eriksson, Sokigo

Onsdagen 15 jan
Föredrag: Så gick det till när vi gick över till TopoDirekt
GIS-ingenjören Malin Hägglund Eriksson på Danderyds kommun berättar om övergången till TopoDirekt. Vilka utmaningar stod man inför? Vilka förväntningar fanns på TopoDirekt? Hur har genomförandet gått?
Malin Hägglund Eriksson, Danderyds kommun

Workshop: Träffa andra som kör TopoDirekt
Vi tittar på Topocad ur en Topodirektkunds synvinkel.
En öppen diskussion för befintliga och blivande TopoDirektkunder, om övergången där vi kan dela erfarenheter.
Fredrik Sundberg, Adtollo

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

 

 

Skolskjuts användarträff under Kommunträffen

Hoppas att du har möjlighet att delta på vår Skolskjutsträff under Kommunträffen den 23-24 september! Efter förra årets önskemål är det i årets program mer pass som är riktade för vår användarträff.

Agenda
Måndag

 • Nyheter i skolskjuts
 • E-tjänster hur fungerar det?
 • Skolskjuts 7.0 som utvecklas i dialog med vårt systerbolag Forsler & Stjerna
 • Olika användarfall: Hur Luleå jobbar i systemet. Vi visar hur vi tagit fram underlag för skolval i Växjö och Skellefteå. Borås sätt att jobba med ansökan för Skolskjuts.

Tisdag

 • Tips och trix samt frågestund
 • Vi visar hur kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten använder hållplatsinventering
 • Skolskjuts framtid, beslut och strategi

Varmt välkomna hälsar Jonas, Greger och Peter!

Läs om hela programmet och anmäl dig här!

 

Skolskjuts grundkurs

Det finns fortfarande platser kvar på vår grundkurs i Skolskjuts.
När? 8 oktober eller 11 december i vår kurslokal i Sundbyberg
Pris: 5 000 kr per person exkl. moms.

Läs mer om kursen och anmäl dig här!

 

Skolskjuts 6.13

Kom ihåg att uppgradera till vår senaste version som innehåller många nyheter och förbättringar.

Några av nyheterna är:

 • Ansökningar via E-tjänst, du ser status på ärenden och kan tilldela handläggare.
 • Kopplad utskrift kan nu skapa Elevkort.
 • Loggningsfunktion på elevnivå. Vem har sparat vad och när?
 • Ny meddelandehantering/påminnelser.
 • Stöd för vårdnadshavare. Kan registreras manuellt på eleven.
 • Filterfönstret har nytt utseende med flikar.
 • Enklare redigering av uppgifter i Elevfönstret.

…plus en hel del andra fixar och förbättringar!

Vill du veta mer beställa uppgradering, vänligen kontakta:
Affärsansvarig Greger Hellman på mail greger.hellman@sokigo.com eller via telefon 026-54 66 47

 

Sokigo söker ny produktspecialist inom detaljplanering

Vill du utvecklas i det dagliga arbetet? Ge riktigt god service till våra kunder? Vi söker en ny produktspecialist som vill dela en spännande resa mot framtidens utmaningar tillsammans med oss.

Att jobba som produktspecialist hos oss
I den här rollen jobbar du framför allt med support och konsulting, men även med utbildning och IT-tekniskt kundstöd. Det är en merit om du har erfarenhet av detaljplanering exempelvis som planhandläggare, och har arbetat med Focus Detaljplan och AutoCAD. Även kunskap kring PBL och GIS ses som meriterande. Du arbetar i vårt kundservice team på åtta personer där de flesta sitter på vårt största kontor i Sundbyberg. Samarbete med produktansvarig av Focus Detaljplan ingår också som en del av arbetet.

Vem är du?
Du tycker om att sätta dig in i en kunds problem och se till att lösa dem. Du har lätt för att lägga din agenda åt sidan och finnas där för kunderna när det behövs. Du är självgående och driven men samtidigt prestigelös. Du är bra på att kommunicera på svenska i både tal och skrift.

Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst produktbolag som brinner för att genom digitalisering skapa långsiktiga förbättringar för miljö, samhälle och människor. Vi är sedan lång tid väletablerade på marknaden och ingår i Addnode Group. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring och andra förmåner. Du får jobba med 140 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet.

Är du intresserad?
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med placering i Sundbyberg. Skicka då en personlig presentation med CV till vår supportchef tony.roms@sokigo.com. Har du frågor är du välkommen att ringa Tony på 08-560 388 52. Tillträde: Enligt överenskommelse och ansökningarna behandlas löpande. Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.