Välkommen till webinar om webb- och mobilt GIS!

Sokigo och Precisely (f.d. Syncsort/Pitney Bowes) bjuder in till ett webinar för dig som vill veta mer om kraften i AddSpatial Analyst och Spectrum Spatial. Under passet visar vi bland annat:

Spectrum Spatial
Plattformen från Precisely för modern och effektiv GIS på webb/mobil. Spectrum Spatial är en komplett miljö för att hantera och sprida geografiska data med kartor, både i och utanför organisationen. Denna tilltalande och anpassade webklient har med tillägget Spectrum Spatial Connect även möjlighet till mobila appar. Spectrum Spatial är helt MapInfokompatibel och utgår som bas för AddSpatial Analyst (läs mer nedan).

AddSpatial Analyst
Fullständig GIS-miljö för din organisation. Sokigo har i samråd med Precisely utvecklat en sammanhängande och komplett GIS-produkt för privat och kommunal sektor. Genom vår Map Manager, som enkelt läser/skriver/migrerar mellan MapInfo/Solen och Spectrumplattformen, blir det enkelt att vara produktiv.

AddSpatial Analyst och ingående MapInfo Pro-klienter kan köra Sokigos verksamhetstillägg som till exempel Folk, Fast, Rutt. Denna nya produkt överträffar det mesta i enkelhet och produktivitet, både på kontoret och i mobilen!

Vi visar nyheter, grundläggande funktioner och dess fördelar samt tar upp exempel från verkligheten. Det kommer även presenteras några intressanta kundcase. Anmäl dig och passa på att lära dig mer om framtidens GIS!

Datum och tid:
Måndag 15 juni kl.10:00-11:00

Klicka här för att anmäla dig till kostnadsfritt webinar!
Sista anmälningsdag är 12 juni.

Vid frågor om MapInfo eller webinarets innehåll, kontakta:
Affärsansvarig, Magnus Jansson, magnus.jansson@sokigo.com, 0950-236 39

Varmt välkommen med din anmälan!
/MapInfo-gänget på Sokigo
sokigo.com/addspatialanalyst

Vi informerar om den aktuella situationen för Focus Detaljplan

Eftersom vi inte kan träffas som planerat under våren kommer vi att hålla webinar där vi informerar om den aktuella situationen för Focus Detaljplan.

Just nu är det många initiativ från Boverket och Lantmäteriet som kommer att påverka oss och Focus Detaljplan framöver. Även om det återstår många frågetecken vill vi dela med oss av de funderingar vi har och konsekvenser det kan få för er Focus-användare. Vi jobbar även intensivt med att förenkla spridningen av planinformation till olika verksamhetssystem och webbkartan. Under webinaret berättar vi om våra tankar och visar några exempel.

Datum
13 maj kl 10.00 – 11.30
20 maj kl 10.00 – 11.30
26 maj kl 13.30 – 15.00
4 juni kl 13.30 – 15.00

Anmäl dig till webinar här!
Sista anmälningsdag är två dagar före respektive webinar.

Ta gärna kontakt med Lena eller Niklas för diskussion om er situation och hur du och dina kollegor på Plan/Gis/Mät-Kart kan komma igång med spridning av planinformation och databaslagring.

Varma vårhälsningar från
Lena, Anna, Niklas, Babak och Tony

Nytt och unikt logistiksystem för massa- och pappersbruk optimerar produktionen

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell Mönsterås utvecklat ett system som optimerar och kvalitetssäkrar vedgårdens lager. Dessutom underlättas receptstyrningen till produktionen genom beslutsstöd för truckföraren. Den nya produkten GPS Timber Pulp är en vidareutveckling av GPS Timber som sedan länge varit ledande inom Europas sågverksindustri.  

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell i Mönsterås tagit fram en ny produkt för logistik- och produktionsstyrning – GPS Timber Pulp. Utifrån GPS Timber för sågverk har de tillsammans anpassat produkten för just massa- och pappersbruk. Det finns även många logistiska likheter mellan sågverk och till exempel renserier. Bland annat tillförs en hel del nödvändiga möjligheter med nya GPS Timber Pulp, en av de mest betydande kan sägas vara möjligheten att styra och kvalitetssäkra blandningen av råvara (recept) till produktionen.

– En process som saknar eller har bristfällig kontroll och styrning på ingående råvarukvalitet kan inte stabiliseras eller systematiskt förbättras. Med GPS Timber Pulp får vi full kontroll på vedlagret och kan receptstyra vedmixen till produktionen, säger Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle på Södra Cell Mönsterås.    

Produkten som baseras på geografisk positionering av råvara och maskiner/truckar i realtid. Den har ständig koppling till kringliggande produktionssystem och tillför kvalitativ lagerstatus och spårbarhet. Med det datorbaserade förarstödet kan maskinföraren få direkt information om vilka kvaliteter som ska användas och varifrån det ska hämtas. Samma princip gäller för inkommande råvara.

– GPS Timber Pulp är en naturlig fortsättning på vårt engagemang för att digitalisera och effektivisera den skogliga industriprocessen. Vi är glada att vi i nära samverkan med Södra Cell Mönsterås kunnat utveckla ett ledande verktyg för effektiv och hållbar produktionsstyrning, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef på Sokigo.

GPS Timber Pulp kom att driftsättas på Södra Cell Mönsterås kring årsskiftet 2019/2020 och är i full produktion sedan dess. Just nu trimmas och paketeras produkten för vidare försäljning inom massa- och pappersbruksindustrin, främst i Norden/Europa.

GPS Timber Pulp ägs, utvecklas och förvaltas av de båda företagen Sokigo och Datapolarna i samverkan.

För mer information
Sokigo: Staffan Bygdén, Affärsområdeschef, 0950-236 45, staffan.bygden@sokigo.com.
Södra Cell Mönsterås: Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle, 073-0511 689, johan.sjogren@sodra.com.

Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. Kunder återfinns förutom i den offentliga sektorn och allmänt inom den privata sektorn främst inom skogsindustri, entreprenad och energisektorn. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Sokigo ingår i Addnode Group (publ) med 1850 anställda i 19 länder. Addnodes aktie är listad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, se www.sokigo.com

Om Södra Cell Mönsterås
Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa. Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Tillsammans har vi skapat en framgångsrik och växande industrikoncern. För ytterligare information, se www.sodra.

Foto: Copyright © Per Pixel Petersson, All Rights Reserved.

Triona förstärker Sokigos lösningar för trafik och gata

Sokigo och Triona tecknade den 14 april 2020 ett avtal om samarbete i syfte att kunna erbjuda Sveriges kommuner lösningar inom trafik och gata baserad på ledande teknologi. Trionas plattform TNE, som stödjer många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät, blir en del av Sokigos produkt LV. Syftet med bolagens partnerskap är att kunna erbjuda Sveriges kommuner marknadens bästa lösningar inom området trafik och gata.

Sokigo har idag merparten av Sveriges kommuner som kund och Triona är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Genom att kombinera Trionas produkter och spetskompetens, bland annat runt NVDB med Sokigos verksamhetsnära lösningar kan allt fokus riktas på att skapa maximal nytta för Sveriges kommuner. På sikt ser båda bolagen fram emot att kunna erbjuda alla kunder möjligheten att nyttja ytterligare lösningar i respektive bolags produktportfölj.

”Vi på Sokigo ser fram emot att redan under 2020 kunna presentera helt nya lösningar inom trafik och gata” säger Anders Sundin VD på Sokigo.

”Det känns jättebra att kunna dela med sig av expertkompetens, produkter och nya tillämpningar som direkt bidrar till digitalisering och ett mer hållbart Sverige” säger Mats Bayard VD på Triona.

Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter Sokigo
Anders Sundin, VD Sokigo, anders.sundin@sokigo.com, 076-126 68 16

Kontaktuppgifter Triona
Mats Bayard, VD Triona, mats.bayard@triona.se, 073-391 78 80

Om Sokigo
Sokigo levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group. Läs mer om Sokigo.

Om Triona
Triona är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 180 MSEK och har omkring 150 medarbetare. Exempel på kunder är ABB, Bane NOR, BDX, Clas Ohlson, Euoskilt, Mantum, MaserFrakt, Mesta, NCC, NWP, SCA, Statens vegvesen, Sveaskog, Trafikverket och Transdev. Läs mer om Triona.

Sokigo följer utvecklingen av Corona-situationen

Sokigo följer noga utvecklingen av Corona-situationen och har rutiner och policys för att säkerställa oavbruten leverans och support till våra kunder. Flera försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa löpande drift, skydda anställdas hälsa och för att förhindra att viruset sprider sig i samhället. Exempelvis har vi:

  • etablerat hemmakontorslösningar för personal så att vi med säkerhet kan hantera våra ansvarsområde
  • genomfört begränsningar i enlighet med förordningar och rekommendationer från myndigheterna
  • generella begränsningar gällande tjänsteresor

Sokigos högsta prioritet är att skydda våra anställdas hälsa och säkerställa löpande drift av våra funktioner och tjänster. Vi ser till att våra riskanalyser är uppdaterade och att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra personalförsörjning och leveranser till våra kunder.

I utmanande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna i samhället.

Ecos 2.6 snart klar för release

Ecos nya version kommer precis som den föregående testas av några kommuner innan den släpps till alla. Sokigos plan är att begränsad release ska kunna ske vecka 13, och full release från vecka 14. Version 2.6 av Ecos är inte tvingande.

Huvudnyheterna i version 2.6 är:
– Webbtjänster – fortsatt utveckling
– Metadata från e-post till handling och uppdaterad layout
– Hälsoskydd – stöd för ny taxamodell enligt SKR
– Årsdebitering – ändrad felhantering samt stöd för SKR:s nya taxa inom hälsoskydd
– Skapa alla sorters ärenden från anläggning
– Uppdaterade/nya officiella vyer
– Rensa e-postmeddelanden och mottagare
– Bevakningar – uppdaterat beteende och visning

Vill du beställa uppgradering?
Om din kommun inte redan beställt uppgraderingen så kan detta göras via mail till kundservice@sokigo.com.

EssVision och Landborgen välkomnas till Sokigo!

Den 1 januari 2020 blev EssVision och Landborgen en del av Sokigo vilket medför att vi nu stärker vår position som ledande digital partner till Sveriges kommuner.

EssVision är specialister på dokument- och ärendehantering för offentlig förvaltning och med deras system Evolution kan vi nu erbjuda våra kunder en ännu bättre helhetslösning.

Med Landborgens system AlkT och OL2, som ger ett administrativt stöd för alkoholserveringsärenden och ärenden kring försäljning av tobak, breddas vårt miljöerbjudande ytterligare.

Sammantaget så innebär det här att vi kan stötta Sveriges kommuner ännu mer effektfullt och bidra till en effektiv verksamhet ute i kommunerna.

Vill du veta mer, kontakta:
Carl-Johan Ahde, carl-johan.ahde@sokigo.com, 08-470 75 01
Pär Gillander, par.gillander@sokigo.com, 08-404 31 72

ByggR 2.1 är klar för leverans

Nya versionen av ByggR är nu ute på begränsad release och blir inom kort tillgänglig för övriga.

Förutom det normala underhåll som görs i varje version så innehåller ByggR 2.1 bland annat följande nyheter:

  • Möjlighet att registrera tid i ärendet
  • Möjlighet att spara kundspecifika snabbsökningar i navigationsfönstret
  • Möjlighet att koppla andra objekt än fastighet till ett ärende, t ex byggnad
  • Utökat stöd för MinutBygg, t ex kan personnummer registreras för attention vilket öppnar för att ett företags kontaktperson kan använda sitt personliga Bank-ID i e-tjänsterna utan att ha ett eget intressentkort

Du kan läsa mer om dessa och andra nyheter från nyhetsmailet som skickats ut under vecka 48.

Vill du beställa installation av den nya versionen?
Kontakta kundservice@sokigo.com.

Viktig information för kommuner som deltar i Insikt från SKL (NKI)
Rapportgeneratorn från Sokigo är nu omskriven för den nya gällande mallen från NKI-konsulter (Registermall_Origo_Group). Även denna uppgradering kan beställas för att finnas på plats inför 2020-rapportering då den äldre mallen inte längre kan användas.

För kommuner som använder Atom
Atom 2.0 är också klar för leverans! Mer information om nyheter för Atom kommer att skickas i en separat e-post.

Ecos version 2.5 är snart klar för release

Den nya versionen av Ecos är snart klar och den innehåller bl.a. stöd för flera kommuner, SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell samt SLV:s nya kontrollområden. Versionen innehåller även en uppdaterad rapporteringsfunktion för 2019 år kontroller.

Tvingande version
Ecos 2.5 är tvingande att installera innan utgången av januari 2020, detta för att rapporteringen till Livsmedelsverket ska kunna göras i tid. Tidigare versioner av Ecos har inte stöd för Livsmedelsverkets aktuella version av XML-formatet för rapporteringen och inte heller 2020 års uppsättningar av operativa mål och kontrollområden.

Återöppna ärenden
Från version 2.5 kommer det vara möjligt att återöppna avslutade ärenden.

SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell
Version 2.5 kommer ha fullt stöd för att använda SKL:s behovsbaserade avgiftsmodell för miljöfarliga verksamheter.

Stöd för flera kommuner
För kommunförbund och andra samarbeten kommer det nu stöd för att ange kommuntillhörighet för ärenden och anläggningar. Det blir även möjligt att styra avgiftsartiklarna så att de blir giltiga i en eller flera utpekade kommuner. Därmed finns stöd för kommundifferentierade taxor.

Utökad tidregistreringsfunktion
Den nya versionen ger stöd för att ange flera tidposter i samma händelse. Till varje tidpost i händelsen anges bl.a. om den är debiterbar, vilken artikel som ska användas, om tiden var planerad och vem som utförde tiden. Utöver detta kan tidsspecifikationer göras, helt fristående från debitering och artiklar.

Stöd för delegationsordning
En annan nyhet är möjligheten att lägga in sin delegationsordning, och om så önskas knyta den till dokumentmallarna. Vid upprättande av beslut kan sedan en eller flera paragrafer i delegationsordningen anges, för att visa med stöd av vilken del av delegationsordningen ett beslut har fattats.

Värdelista för köldmedier
För att kunna hantera nya blandningar och nya köldmedier som tillkommit, blir det möjligt att bygga ut och redigera listan av köldmedier och köldmedetyper. I och med detta upphör även Sokigo att underhålla listan över köldmedier i Ecos.

Sekretess i ärenden
Information om lagrum för sekretessmarkerat material blir obligatoriskt när ett ärende avslutas samt vid arkivering av ärenden.

Extern beteckning
Fältet för extern beteckning delas upp i två delar. Det blir ett fält för referensnumret och ett fält för vilken instans som avses.

Beställ din uppgradering!
Under en kort tid kommer många kommuner vilja ha installation av Ecos 2.5 utförd innan sista januari 2020, så hör av dig snabbt för att reservera din plats i installationskön. Maila till kundservice@sokigo.com så återkommer vi med en offert.

Vi planerar för officiell release under vecka 51
Versionen genomgår just nu interna tester hos Sokigo och kommer från nästa vecka testas av några kunder i deras testmiljöer. Därefter kommer en begränsad release att göras till ett fåtal kommuner. Under vecka 51 planerar vi att börja installera på bred front.

Ytterligare information om versionen kommer finnas tillgänglig på sidan för versionsinformation. Hjälptextdokumentet kommer uppdateras inom kort.

Systemkrav
Inga förändringar av systemkraven för denna version.

Övriga frågor?
Kontakta Lars Holgersson, lars.holgersson@sokigo.com, 08-404 31 70 gällande versionen och dess funktioner.
Kontakta Björn Söderlund, bjorn.soderlund@sokigo.com, 08-404 31 94 gällande installation och tekniska frågor.

Med vänlig hälsning
Lars, Johan och hela teamet som jobbar med Ecos!

E-tjänst förenklar förfrågning till upphandlade leverantörer

-De nya e-tjänsterna är både tidseffektiva och ger en tydligare prisbild vilket gör det enkelt att välja det bästa alternativet. För mig har det verkligen varit roligt att jobba med tjänsten då den förenklar något väldigt komplext, säger Katarina Nilsson.

Falkenbergs kommun har effektiviserat sin interna service gällande bokning av busstjänster. Det började med att Katarina Nilsson, verksamhetsutvecklare inom digitalisering i Falkenbergs kommun, fick i uppdrag att se över processen och kartlägga förfarandet:

-Hur ser detta ut? Vad gör man? Vad händer? Kan bussbokningarna hanteras med en e-tjänst?
I samband med t.ex. uflykter och konferenser så har det tidigare krävts mycket administrativt och tidskrävande arbete för kommunens verksamheter att boka busstjänster. Vart och ett av fem upphandlade bussbolag kontaktades, ofta via telefon eller mail. Svaren kunde ofta vara väldigt skiftande och så även svarstiden. Det var sedan upp till verksamheten själva att tolka och utvärdera de olika svaren samt välja det billigaste erbjudandet.

Tillsammans med Sokigo har nu en e-tjänst byggts!
E-tjänsten har tydliga bestämda frågor vilket förenklar administrationen för båda parter. När kommunens användare loggar in med sitt användarnamn och lösenord hämtas verksamhetens uppgifter upp automatiskt. De givna frågorna anges: vart ska bussen åka, vilken tid, hur många personer etc. Förfrågan skickas samtidigt ut till alla fem bussbolag som i sin tur får en avisering i mobilen eller datorn. De har därefter 48 timmar på sig att svara. E-tjänsten innebär stor tidsvinst även för deras del.

Rättssäkert med e-tjänst
Med hjälp av e-tjänsten får alla bussbolag exakt samma frågor och har därmed samma förutsättningar. Inget utrymme finns för följdfrågor, utan endast de angivna önskemålen gäller vilket innebär att ingen får fördel. Allting är konfidentiellt fram till anbudsöppning och ingen annan ser siffrorna innan. Rättsäkerheten innebär att alla får samma möjlighet och uppfyller de juridiska kraven som krävs för en upphandling.

Många fördelar med e-tjänster
Falkenbergs kommun har redan gått vidare med utvecklingen och byggt ännu en e-tjänst med samma koncept. Den används vid större avancerade inköp av dataförsörjning (t.ex. servrar och accesspunkter) från tre upphandlade leverantörer. Enligt kommunens upphandlare är det så här framtiden kommer se ut.

– I framtiden ser jag fler e-tjänster som ser till att den här typen av förfrågningar sker på ett rättsäkert sätt. Det sparar tid för vår verksamhet och även för leverantörerna. Tänk vad mycket tid som kan sparas in i hela landet om fler liknande tjänster utvecklas och används, säger Katarina Nilsson

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina Nilsson Falkenbergs kommun katarina.nilsson@falkenberg.se eller Erik Zimmerman, Sokigo erik.zimmerman@sokigo.com