ATOM hjälper handläggarna att göra jobbet

”Du har ett nytt meddelande”. Så ser det ut i Johannas smartphone när hon vaknar en morgon. Det är från kommunens bygglovshandläggare med uppmaningen att hon ska komplettera sin bygglovsansökan.

ATOM är det första verktyget av sitt slag som automatiserar kommunens bygg- och miljöärendeprocesser. Det tänker och känner själv vad nästa steg i processen är. ATOM tillämpar smarta verksamhetsregler och skapar automatiskt nästa händelse i processflödet.

”Beslut om bygglov skickades till Jan Fors kl 19:08”
När handläggaren Britta kommer till jobbet på morgonen kan det se ut så här i datorn: ”ATOM har skickat en begäran om komplettering till Anna Lund kl 20:14. Jan Fors fick e-post kl 19:08 om att ett beslut är taget om hans bygglov.”

Det här gör att Britta kan känna sig trygg i arbetet. Dessutom kan hon fokusera mer på att ge service än på att administrera.

ATOM skapar trygghet
Med ATOM får medborgaren automatiskt sms eller epost när det händer något i systemet. Det är supertryggt eftersom det hela tiden kommunicerar med handläggaren om vad det gör, berättar Sokigos produktstrateg Christophe Poncin.

Hög flexibilitet har varit en grundbult i utvecklingen av ATOM. Även om systemet är väldigt avancerat är det så pass flexibelt att du kan skapa en obruten digital kedja, t.ex. genom att koppla det med ByggR och Abou.

 

Ordet atom kommer av det grekiska ordet atomos
som betyder odelbar. En riktning inom den grekiska
filosofin, ca 400 f Kr. Enligt Demokritos, känd
atomist, är allt uppbyggt av små odelbara atomer.
Även själen.