System för alkohol- och tobakstillstånd

Sedan Landborgen blev en del av Sokigo har vi stärkt vårt kommunala erbjudande med kompetens inom alkohol- och tobakstillstånd.

Landborgen har 20 års erfarenhet av att utveckla användarvänliga och driftsäkra system för att hantera kommuners administration kring tillstånd och tillsyn av framförallt alkoholservering.