Addnode Group-bolag samarbetar för starkare system vid kommunal karthantering

De tre Addnode Group-företagen Adtollo, Sokigo och Symetri skapar tillsammans en lösning för kommunal MBK-hantering, TopoDirekt. Lösningen bygger på Topocad från Adtollo som klient, Sokigos ISM-lösning och Symetris Geodatakunskaper i databaser.

Vad är MBK och vad innebär lösningen?

Lösningen kommer att hantera MBK-funktioner för svenska kommuner. MBK, Mätning Beräkning och Kartering, är en grundförutsättning för att en kommun ska kunna hantera sin egen karta och från den producera produkter som nybyggnadskartor, grundkartor, utsättningsskisser, situationsplaner och för den övriga verksamheten som bygger på en karta som geografiska informationssystem.

”Våra tre företag inom Addnode Group har länge arbetat mot den kommunala svenska marknaden och våra olika system används inom ett stort antal kommuner, drygt hälften av dem. I det här samarbetet arbetar vi alla tre tätt tillsammans för att skapa marknadens absolut bästa MBK-system som dessutom har stöd för en fortsatt verksamhet inom kommunen”, säger Tomas Sandström, affärsenhetschef på Adtollo.

Förutom den grundläggande MBK-hanteringen kommer TopoDirekt att hantera leveranser till och från myndigheter, bland annat Lantmäteriets BAL (Byggnad Adress Lägenhet) och registerkarte-GML, ett format för utbyte av registerkarta. TopoDirekt bygger på Svensk Geoprocess som innebär ett standardiserat sätt att utbyta data mellan olika parter och mätningsanvisningar. TopoDirekt anammar Svensk Geoprocess fullt ut och kommer ha stöd för alla dess delar.

”Det känns otroligt stimulerande att kunna samla all kompetens inom Addnode Group runt den kommunala MBK-verksamheten. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda våra kunder en lösning som är bäst i klassen från fält till webb”, säger Monica Lindberg, affärsområdeschef på Sokigo.

”Med den här lösningen får vi ett ännu starkare system där var och ett av företagen kan bidra med det de är bäst på. Att ha ett eget CAD-system inhouse där vi har 100% kontroll över det ger oss givetvis en otrolig styrka där vi har full möjlighet att göra det absolut bästa för kunden”, säger Tomas Sandström.

”En viktig kundgrupp för TopoDirekt är de kunder vi idag har på Geodatapaketet. Därför var det extra roligt att ta del av den Menti-undersökning som Topobase Användarförening genomförde efter att TopoDirekt hade presenterats, där de två starkaste orden var möjligheter och spännande”, berättar Niklas Eriksson, Account Manager på Symetri.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Sandström, affärsenhetschef på Adtollo
tomas.sandstrom@adtollo.se, 070-911 15 03

Monica Lindberg, affärsområdeschef på Sokigo
monica.lindberg@sokigo.com, 08-560 388 50

Niklas Eriksson, Account Manager på Symetri
niklas.eriksson@symetri.com, +46 21172562

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.