ABOU

Sokigos e-tjänstplattform Abou hjälper dig skapa e-tjänster för offentlig verksamhet. Med den avancerade funktionaliteten och färdiga integrationer till ditt verksamhetssystem är det lätt att komma igång.

E-tjänster för offentlig verksamhet används av mer än en tredjedel av Sveriges befolkning. De över 200 färdiga e-tjänsterna i Abou är tillgängliga oavsett tid på dygnet och nås i språnget från mobiltelefonen. På ett tryggt och säkert sätt verifieras att e-tjänsterna används av rätt person.

 

Läs mer

För vem?
Abou riktar sig till IT- och kommunikationsavdelningar i kommunala och offentliga verksamheter som snabbt vill komma igång med sin digitalisering.

Varför Abou?
Med e-tjänster för offentlig verksamhet inom byggärenden gör att ledtiderna minskar. Från det att ett ärende kommer in till dess att det är beslutat. Från dagens veckor (eller ibland månader) till processer som hanteras omedelbart eller på någon timme.

Abou leder till ökad transparens eftersom kunden får ökad insyn och kan följa sitt ärendet genom notifieringar eller inloggning. Det blir lätt att hantera den digitala servicen gentemot invånare, företag och kunder.

Att använda Abou
Genom automatisering och digitalisering öppnar Abou för att hantera ansökningar, anmälningar och ärenden på ett nytt sätt. Snabb hantering av enkla ärenden med så kallade enklicks-beslut. Handläggarna kan enkelt kommunicera beslut eller förhandsbesked till kunden.

Kopplingar mot olika typer av register effektiviserar handläggningsprocessen ytterligare och ökar kvaliteten i ärendeinformationen. Bland annat personuppgifter kan hämtas och förifyllas från register hos Skatteverket och Bolagsverket.

Integrationer till underliggande verksamhetssystem skapar ett totalt digitalt flöde, där informationen skickas mellan systemen utan att behöva någon manuell hantering.

Väx vidare!
Du kan komplettera basfunktionaliteten i Abou med integrationer till andra IT-system. Det förenklar och automatiserar processerna. Det finns tilläggsmoduler för att automatisera administrationen av köer och bokningar.

Med Abous betalningsfunktion förenklas service som kräver betalning. På så vis kan kunderna betala direkt med kort eller internetbank. Samtidigt slipper du kostsam fakturahantering. Med en gemensam Min sida går det att använda Abou för att visa kundinformation på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupportAbou CommunityKundcaseE-förslag

TEKNISK INFORMATION ABOU 

Aktuell version: Abou 3.50

MODULER

Direkt Feedback

Gör det enklare för dina kunder att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. Skapa enkla korta enkäter och gör dem tillgängliga i valda forum. Kommentarer och betyg visas på en stor skärm som med fördel placeras centralt i organisationen där alla kan se. Våga vara transparent!
Läs mer
Bild på människor i kö

Köfunktionen

Kunden kan ställa sig i kö till exempelvis båtplats och se vilken köplats den har. Handläggaren kan bland annat skapa nya köer, ändra plats för någon i kön och se hur länge respektive person har stått i kö. Om det kostar för kunden att stå i kö går det även att koppla på betalning via kort i köns e-tjänst.
Bild på en rådgivare i möte med kunder.

Bokningsfunktionen

Möjliggör för kunden att till exempel boka in en handläggare rådgivning. Handläggaren väljer vilka tider som ska vara tillgängliga att boka och kunden kan då se vilka dessa tider är och vilka som är tillgängliga att boka. När en tid bokas får handläggaren en mailnotifiering och tiden spärras för andra att boka.
FÄRDIGA E-TJÄNSTER
Bild på en grävmaskin

Bygga och bo

Sokigo har byggt och paketerat färdiga e-tjänster – ”Bygga och bo”, med fokus på att göra dem lätta att använda för den sökande, samtidigt som kommunen får tillgång till all nödvändig information för att handlägga ärendet.

E-tjänsterna i ”Bygga och bo” effektiviserar för kommunen och förenklar för medborgaren.

Läs mer
Bild på två barn och en hund i en soffa

Ensamkommande barn

Med Abous färdiga e-tjänster fokuserade på ensamkommande barn får kommunen ett verktyg som radikalt effektiviserar det administrativa arbetet. Reducering av pappersarbetet ger istället möjlighet att fokusera på kvalitet i utvärdering och uppföljning av gode män.
Läs mer
KUNDCASE

Högt satta mål kring e-tjänster och servicegrad till invånarna fick  Norrtälje kommun att kontakta Sokigo. Fokus på verksamhetsutveckling gjorde succé.

Framgångsrikt arbete med e-tjänster kräver att hela organisationen är engagerad. Det kräver tydliga mål med fokus på ökad medborgarnytta och bättre service till kommunens invånare.

Idag är det så enkelt att skapa och hantera e-tjänster att respektive verksamhet själva bygger sina e-tjänster. Hela vägen från start till mål.

KONTAKT
Produktägare

Maria Lidholm

Telefon 08- 470 75 10
Mail maria.lidholm@sokigo.com

Säljare

Carolina Röhrl

Telefon 08- 470 75 04
Mail carolina.rohrl@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 16 januari, 2018.