1000 fler beslut och med kortare handläggningstid!

Norrtälje kommun fattade 1000 fler beslut om bygglov år 2015 jämfört med 2013. Samtidigt minskade handläggningstiden med i genomsnitt sex dagar per ärende. Och utan mer resurser. Den stora effektiviseringen blev verklighet tack vare ett nytt digitalt flöde från Sokigo.

Framgångsfaktorer: intern arbetskultur och effektiv kundkommunikation
Hårt arbete med den interna arbetskulturen och förbättrad kommunikation med invånarna har prioriterats. Liksom IT-tekniken. Kommunen har även satsat på olika typer av processer för att göra livet lättare både för medborgare och kommunens medarbetare.

Tidsvinst: 3000 dagar per år!
Olika typer av ”slöserier” har försvunnit. Till exempel skickar man inte längre snigelpost. Allt går via mejl, vilket skapar enorma vinster. Ta som exempel den så vanliga situationen när en medborgare måste komplettera med dokument. Tidigare har det skickats runt 1000 försändelser på ett år. Varje försändelse har tagit ungefär tre dagar att distribuera. Det blir sammantaget 3000 dagar. 3000! Lägg därtill att portokostnaden per försändelse ligger på runt 25 kronor.

Vill du veta mer? Kontakta Robert Törne  telefon 070- 342 02 88