STATISTIK

Mobil ByggR-lösning för verksamhetsuppföljning och styrning.

För vem?
Webbstatistik är en lösning för beslutsfattare som arbetar med ByggR

Varför Statistik
Via tjänster hämtas data från verksamhetssystemet och analyseras innan det presenteras på ett visuellt sätt. Sedan finns möjligheten att fördjupa sig och hämta alltmer information i form av t ex tillhörande dokument. Många statistiska frågor besvaras med applikationen för att helt enkelt styra och förbättra verksamheten.

Att använda Statistik
Uppföljning av verksamheten görs på information som hämtas i realtid från kommunens bygglovssystem antingen mobilt eller via webbläsaren på respektive beslutsfattares ordinarie IT-utrustning. All statistik utvecklas enligt kundens behov vilket skapar exakt de underlag som önskas.

Väx vidare!
Statistiken gör att vi kan följa utvecklingen för varje mål samt vilka värden vi uppnått. Handläggningsprocessen för bygglov som exempel. Hur snabbt kan vi nå de delmoment som krävs för att komma till beslut? Hur har olika digitala lösningar påverkat handläggningstiden? Använd statistiska jämförelser för att se konkreta resultat!

Gå till BYGGR
Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com