MINUT

Digital lösning för hämtning och lämning av digitala handlingar.

Varför Minut
Genom att använda Minut kan ni effektivisera er process väsentligt genom snabba kommunikationer och därmed minska handläggningstiden.

Att använda Minut
Minut erbjuder säkra tjänster till kunden (sökande, sakägare, företag…) för hämtning och lämning av digitala handlingar. Följande tjänster finns:
• komplettera ansökan
• lämna remissvar
• hämta beslut
• lämna intyg/protokoll

Väx vidare!
Genom att komplettera ByggR med Minut för du ett obrutet digitalt flöde. Minut effektiviserar och förenkla det administrativa arbetet och bidrar till service- och effektiviseringsvinster samt en öppnare förvaltning och en hållbar miljö.

Gå till BYGGR

TEKNISK INFORMATION MINUT

Aktuell version: Minut 1.3
Systemkrav: PDF

Produktägare

Anna Tell

Telefon 08- 562 533 91
Mail anna.tell@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 27 april, 2017.