LV

Visst vore det bra att alltid ha den senaste informationen om gaturummet? Då skulle beslut om nya vägar och områden bli både effektivare och säkrare.

Många verksamheter berörs av det som sker i gaturummet och det är mycket att ta hänsyn till. När du t.ex. planerar att stänga av en väg för ett grävjobb, kan du enkelt låta din omvärld få kännedom om detta genom LV. Effektiv informationsspridning är ofta a och o och just detta är en av vinsterna med systemet.

LV står för ”lokal vägdatabas” och gör arbetet med vägnätsknuten information effektivt och smidigt.

Läs mer

För vem?
Många olika verksamheter inom kommunen är beroende av information om vad som händer, eller ska hända, i gaturummet. Sitter man med handläggning av markupplåtelser eller dispenser kan det var nog så viktigt att veta om en gata ska stängas av för trafik under en specifik period.
Alla på kommunen som arbetar med geografisk information har stor nytta av LV. Ofta hänger effektiv användning av gemensam information på att de personer som tillgängliggör information gör det på ett samlat sätt.

Varför LV?
Att kunna hantera vägnätsknuten informationen på ett enda ställe är centralt för alla verksamheter som vill jobba effektivt med samhällsplanering. Just detta erbjuder LV.
Systemet har ett utbyte med både Trafikverket (NVDB) och andra aktörer. Därigenom skapas ett automatiserat flöde av information mellan olika intressenter, vilket i sin tur gör att ni har en källa som ajourhålls av flera aktörer. Kan informationsspridningen bli effektivare?

Att använda LV
Information ska vara tillgänglig för alla i organisationen som behöver den. Detta är själva kärnan i LV: effektiv spridning och effektiv användning av information. Det är lätt att exponera ut information från LV genom de inbyggda gränssnitten. Motsatsen är källor som nyttjas av bara ett fåtal, vilket blir väldigt dyrt i längden.
För att säkerställa att rätt personer jobbar med rätt saker innehåller LV funktioner som hanterar användare och behörigheter.

Väx vidare!
Genom att använda våra officiella gränssnitt i LV säkerställer du att dina kopplingar mot andra system och funktioner fungerar över tid och du kan enkelt bygga vidare med olika nyttor för olika områden. Det skapar en långsiktighet och trygghet genom att du själv eller någon annan kan bygga nya applikationer ovanpå plattformen.
Du är inte enbart beroende av oss på Sokigo, även om vi naturligtvis gärna hjälper er. Vi tycker att samhällsnyttan är för stor för att inte nyttjas på ett effektivt sätt av alla.

Bild på cyklister på cykelbana
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION LV

Aktuell version: LV 3.0.0
Systemkrav: PDF

MODULER

Med Nätredigeraren kan du snabbt och enkelt ajourhålla vägnätet i din kommun. Du kan samtidigt ange exakta höjdvärden på vägnätet för att skapa ytterligare nyttor för olika verksamheter.

Med kvalitetssäkrade höjdvärden kan vägnätet användas för avancerade analyser som vattenavrinning och framkomlighetsanalyser. Oavsett om det rör sig om en nybyggd trafikplats eller nya cykelvägar ger nätredigeraren dig det stöd du behöver. Och du vet väl att det är nätredigeraren som gäller om din kommun vill lägga in ett gångvägnät i LV/NVDB?

Text kommer

Vägmärke är ett modernt mobilt stöd för inventering och ajourhållning av kommunens vägmärken. Med hjälp av GPS-styrning kan du antingen låta applikationen avgöra var du är eller så använder du enkelt kartans zoomningsfunktioner.

Läs mer

FDO-Läsare är en applikation för att skapa DWG-ritningar av de objekt som hämtas upp från olika typer av databaser som Oracle, ArcSDE med flera.
FDO-Läsare passar dig som jobbar i AutoCAD och vill skapa olika kartor som sedan kan lämnas till andra användare.

Läs mer

Bild på Michael Hallgren
Produktägare

Michael Hallgren

Telefon 08- 404 31 76
Mail michael.hallgren@sokigo.com

PRODUKTNYHETER

Sidan uppdaterades den 19 april, 2017.