GATA

Håll reda på förväntade kostnader för drift och underhåll i gaturummet!

Gata erbjuder ett enklare sätt att hålla koll på vilka mängder som skall skötas och underhållas i gaturummet.

Arbeta smartare med digital beläggningsplanering och spara pengar vilket ger nöjdare kommuninnevånare.

Planera driften av gatan och cykelvägarna, ta fram underlag för upphandling med en enkel knapptryckning.

Läs mer

För vem
För dig som arbetar med drift och underhåll av gaturummet.

Varför Gata?
Ni får ett verktyg för att enkelt planera beläggningsarbeten, drift och underhåll samt bättre koll på vad ni ansvarar för att underhålla i kommunens gatumiljö.

Att använda Gata
Gata är en komplett lösning för att hålla koll på vilka objekt kommunen ansvar för i gaturummet (körytor, gångytor, kantstöd, brunnar, etc) samt att planera snöröjning, sandning, saltning, sopning etc på dessa ytor. Användaren kan även använda körytorna och gångytorna för att skapa en digital beläggningsplanering. Import av inventeringar från bl.a. Ramböll, WSP och NCC är möjlig att göra för att ha ett bra underlag i sin beläggningsplanering.

Väx vidare!
Genom innovation, teknisk spetskompetens och i nära relation med våra kunder skapar vi långsiktiga relationer. Vi är experter på Vägdatabaser, GIS och mobilitet och vi älskar att höra på era utmaningar i Er verksamhet. Vårt kontor i Mora och Borlänge innehar stor kompetens inom LV/LTF och Gata. Allt från utvecklare, konsulter och produktägare sitter nära lokaliserade och arbetar tajt med kunden i fokus.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION GATA

Aktuell version: Gata 3.0.0
Systemkrav: PDF

Produktägare

Daniel Mattsson

Telefon 0250-308 89
Mail daniel.mattsson@sokigo.com

PRODUKTNYHETER

Sidan uppdaterades den 16 mars, 2017.