FOCUS DETALJPLAN

Applikationen Focus Detaljplan fungerar på AutoCAD, AutoCAD Map och AutoCAD Civil. Du ritar dina detaljplaner snabbt och enkelt och med systemets geometrikontroll blir det lättare att konstruera gränser. Med hjälp av färdiga symboler, linjer och färgade ytor kan du rita dina illustrationskartor.

Formuleringarna på beteckningar från Boverkets bestämmelsekatalog lägger du enkelt in i kartan. Du sparar tid tack vare att mycket sker automatiskt, t.ex. att skapa planbestämmelser, beräkna arealer och få en bra lagerstruktur.

Du kan enkelt exportera planinformationen till en databas eller andra system enligt SIS Standarden.

Läs mer

För vem?
Focus Detaljplan är för dig som är planhandläggare. Om du behöver ett användarvänligt och effektivt verktyg när du ska rita detaljplaner och illustrationer är Focus Detaljplan för dig.

Varför Focus Detaljplan
Den stora skillnaden när du ritar och illustrerar med verktyget Focus Detaljplan är att du sparar tid. Detta tack vare all automatik i systemet. Det finns många kontroller som garanterar att kartan blir korrekt ritad. Dessutom kan du exportera planinformationen till den kommunala databasen. Det gör att det blir enklare att sprida den här typen av information till andra verksamheter och system inom kommunen.

Att använda Focus Detaljplan
Verktyget har funktioner som hjälper dig att snabbt rita en karta med hög kvalité. Den inbyggda geometrikontrollen förenklar konstruktionen av gränser och garanterar en korrekt topologi.
Verktyget innehåller färdiga formuleringar för bestämmelser enligt bestämmelsekatalogen från Boverket. I Focus Detaljplan finns automatik som skapar planbestämmelser, beräknar areor och hanterar lager. Planinformationen kan lagras i databaserna Oracle och SQL Server och exporteras till andra system enligt SIS Standarden. Plangränser och ytor kan även exporteras till kmz-format
Du kan även göra egna anpassningar med Focus Detaljplan, främst när det gäller kartornas utseende. Det är enkelt att göra illustrationer med Focus Detaljplan tack vare alla färdiga symboler, linjer och färgade ytor.

Väx vidare
Under våren 2017 kommer en ny version som innehåller nyheterna i bestämmelsekatalogen som bl.a. underlättar digitaliseringen av äldre detaljplaner. Du kan även integrera planinformationen mot andra verksamhetssystem med hjälp av officiella vyer och gränssnitt.
Genom att komplettera med en e-tjänst för Attefallshus kan du underlätta bygglovhanteringen betydligt.

Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaSupport

TEKNISK INFORMATION FOCUS DETALJPLAN

Aktuell version: Focus Detaljplan 17.1.0.0
Systemkrav: PDF

PRODUKTNYHETER
  • Aktuell information om Focus Detaljplan

    Vi ser att det är många som fortfarande inte uppgraderat till Focus Detaljplan 17.1. För er som fortfarande kör äldre versioner av Focus Detaljplan på AutoCAD 2014 är det nu hög tid att planera för uppgradering. Du kan jobba vidare med äldr...

  • Bild på takbygge

    Ny version med fullt stöd för gällande standard!

    Den nya versionen av Focus Detaljplan har fullt stöd för den nya Bestämmelsekatalogen från Boverket och reviderad SIS Standard. Information kan bytas mellan alla system Du kan utbyta planinformationen med alla system som stödjer svensk standard ...

Produktägare

Lena Johnsson

Telefon 0221-722 54
Mail lena.johnsson@sokigo.com

Tillbaka till våra produkter