FOCUS DETALJPLAN

Applikationen Focus Detaljplan fungerar på AutoCAD, AutoCAD Map och AutoCAD Civil. Du kan rita detaljplaner snabbt och enkelt och med systemets geometrikontroll blir det lättare att konstruera gränser. Med hjälp av färdiga symboler, linjer och färgade ytor kan du rita dina illustrationskartor.

Formuleringarna på beteckningar från Boverkets bestämmelsekatalog lägger du enkelt in i kartan. Du sparar tid tack vare att mycket sker automatiskt, t.ex. att skapa planbestämmelser, beräkna arealer och få en bra lagerstruktur.

Du kan enkelt exportera planinformationen till en databas eller andra system enligt SIS Standarden.

Läs mer

För vem?
Focus Detaljplan är för dig som är planhandläggare. Om du behöver ett användarvänligt och effektivt verktyg när du ska rita detaljplaner och illustrationer är Focus Detaljplan för dig.

Varför Focus Detaljplan?
Den stora skillnaden när du ritar och illustrerar med verktyget Focus Detaljplan är att du sparar tid. Detta tack vare all automatik i systemet. Det finns många kontroller som garanterar att kartan blir korrekt ritad. Dessutom kan du exportera planinformationen till den kommunala databasen. Det gör att det blir enklare att sprida den här typen av information till andra verksamheter och system inom kommunen.

Att använda Focus Detaljplan
Verktyget har funktioner som hjälper dig att snabbt rita en karta med hög kvalité. Den inbyggda geometrikontrollen förenklar konstruktionen av gränser och garanterar en korrekt topologi.
Verktyget innehåller färdiga formuleringar för bestämmelser enligt bestämmelsekatalogen från Boverket. Den underlättar digitaliseringen och tolkning av äldre detaljplaner.

I Focus Detaljplan finns automatik som skapar planbestämmelser, beräknar areor och hanterar lager. Planinformationen kan lagras i databaserna Oracle och SQL Server och exporteras till andra system enligt SIS Standarden. Plangränser och ytor kan även exporteras till kmz-format.

Du kan även göra egna anpassningar med Focus Detaljplan, främst när det gäller kartornas utseende. Det är enkelt att göra illustrationer med Focus Detaljplan tack vare alla färdiga symboler, linjer och färgade ytor.

Väx vidare
Under hösten 2017 kommer vi att underlätta spridningen av planinformationen från databasen till andra system genom att ta fram officiella vyer och gränssnitt. Du kan även integrera planinformationen mot andra verksamhetssystem med hjälp av officiella vyer och gränssnitt.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaGDPR och Focus DetaljplanSupport

TEKNISK INFORMATION FOCUS DETALJPLAN

Aktuell version: Focus Detaljplan 18.2
Systemkrav: PDF

Produktnyheter

  • Nytt servicepack för Focus Detaljplan

    Focus Detaljplan 18.2 innehåller några mindre justeringar och förbättringar. En av nyheterna är tillgång till hjälpfil i pdf-format i programmet. Det nya servicepacket fungerar fortsatt på AutoCAD 2016, 2017 och 2018. Vi planerar att nästa s...

  • Nya versionen av Focus Detaljplan är här!

    Inom en snar framtid kommer vi behöva enhetliga formuleringar och gränssnitt för en enhetlig digital planprocess vid utformning av nya detaljplaner. Målet är effektivare samhällsbyggnadsprocesser. Som ett sätt att nå dit lanserar vi den nya v...

  • Sommarhälsning till dig som använder Focus Detaljplan

    Med glädje kan vi konstatera att vi får fler och fler kunder och användare. Många av er har redan haft kontakter med Niklas Billgren i supportfrågor och kurser för Focus Detaljplan. Han kommer nu att stärka vårt team genom att även jobba mer...

Kontakt

Säljare

Anna Holmberg

Telefon 08 – 560 388 58
Mail anna.holmberg@sokigo.com

Produktägare

Lena Johnsson

Telefon 0221-722 54
Mail lena.johnsson@sokigo.com